Sultan Sencer Dönemi

Sultan Sencer Dönemi

Sultan Sencer; Büyük Selçuklu sultanıdır. (Sincar 1066-Merv 1157). Babası Sultan Melikşah’tır. Dedesi Alpaslan ve babası Melikşah dönemlerinde, devlet işlerinde görev alarak iyi bir devlet adamı olarak yetişti. Babasının ölümü üzerine, Berkyaruk ve ondan sonra Muhammet Tapar’a karşı mücadele etti ve Muhammet Tapar’ın ölümü üzerine sultanlığını ilan etti (1118). Hükümdarlığının Abbasi halifesi tarafından de onaylanması üzerine, Muhammet Tapar’ın oğlu Mahmut’u da ortadan kaldırarak, Büyük Selçuklu Sultanlığı’ nın tek başına büyük hükümdarı oldu. Mahmut’un ölümü üzerine, yerini alan oğlu Mesut’u 1132’de Dinever’de yenilgiye uğrattı. Irak Selçuklu tahtına Tuğrulşah’ı atadı.Ancak yeğeni Davut, Mesut ile birleşerek, Tuğrul’u Irak’tan uzaklaştırdılar. Bunun üzerine Sencer, yeniden Irak sorunuyla uğraşmak zorunda kaldı. Yeniden tahta oturttuğu Tuğrul’un ölümü üzerine, Irak sultanlığını Mesut’a vererek, kendisi ülkenin doğusundaki sorunlarla uğraşmaya başladı. 1136’da Gazneli Sultanı Behramşah’ı yenilgiye uğrattı. Karahanlılara yardım etmek için de Karahitaylara savaş açtıysa da Katvan Savaşı’nda Karahitaylara karşı ağır bir yenilgiye uğradı (1141). Bundan sonra Harizmliler ayaklandılar. Horasan ve Merv’i ellerine geçirdilerse de, Atsız, Sencer’e yenilerek ülkeyi boşalttı. Bir yandan Gurlularla uğraşan Sencer, giderek güçsüzlüğe düştü. 1153’te Belh yakınlarında Oğuzlarla yaptığı savaşı yitirdi ve tutsak düştü. Uç yıl kadar tutsak kaldıktan sonra serbest bırakılarak yeniden Merv’e döndü. Ancak çok yaşamadı, kısa bir hastalıktan sonra öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir