Sultan Veled Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sultan Veled Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sultan Veled

sultan-veled-turbesiSultan Veled; (Karaman/Lârende 1226 – Konya 1312). Mevlânâ Celâlettin Rumi‘nin (1207-1273) büyük oğludur.

Babasının önünde yetişti, tasavvuf felsefesine bağlandı, adını taşıdığı büyük babasının (Sultanü’l Ulemâ Bahaettin Veled) yolunda din bilgilerini öğrendi (Şam), babasının yerini alan Çelebi Hüsamettin’in ölümü üzerine (1284) Mevlevilik tarikatının şeyhliğine geçti, düzenini kurdu, kurallarını saptadı, tarikatını yaymada büyük başarı gösterdi, Konya’daki türbesinde babasının yanına gömüldü. Şairliğinin değerinden çok bir tarikat örgütleyicisi olarak etkinlik kazanan Sultan Veled, babası gibi eserlerini Farsça yazmakla birlikte, 15 gazelin, mesnevileri arasında yer alan ve 367 beyite varan Türkçe şiirlerin de sahibidir. Bu örnekler, Anadolu’da yazılmış bir Türkçe şiirler sayıldığı için ayrıca bir öncülük önemi taşır.

Başlıca : Divan (Farsça), İbtidânâme (Mevlâna konusunda ilk kaynak sayılır, Farsça, mesnevi, yaz. 1291), İntihânâme (Farsça, mesnevi, yaz. 1301), Maârif (Farsça, düzyazı). Sultan Veled Çelebi tarafından derlenip yayımlanmıştı: Divan-ı Türki-i Sultan Veled (1925). Mecdut Mansuroğlu yeni basımını hazırladı: Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri (1958). Maârif (Bilgiler) eseri de Türkçeye çevrilerek basıldı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir