Etiket: Abdullah Cevdet hayatı

Abdullah Cevdet Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Abdullah Cevdet (1862-1932)

Birçok tercümeleri, şiirleri ve bilhassa çıkardığı «içtihat» adlı mecmuasıyla tanınmış fikir adamlarımızdandır. Arapkir’de doğdu. İlk tahsilini orada yaptıktan sonra 15 yaşında İstanbul’a gelerek Kuleli İdadisi’ ne girdi, askeri tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle doktor çıktı. Daha okul sıralarında iken politika ile uğraşmaya başladı, hatta gizli İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşunda bulundu. Bu yüzden Gülhane Hastanesinde göz hastalıkları asistanı iken Trablusgarp’a sürüldü. Oradaki hastanelerde bir buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra Avrupaya kaçtı. Cenevre’de bazı arkadaşlarıyla «Osmanlı» adında Türkçe bir gazete çıkararak istibdat, saltanat aleyhinde yazılar yazdı. Bunun neticesinde göz altına alındı.

1904 te Cenevre’de matbaa kurarak «İçtihat» mecmuasını çıkarmaya başlıyan Abdullah Cevdet bir sene sonra matbaasıyla mecmuasını Mısır’a taşıdı. Meşrutiyetin ilanından iki yıl sonra da matbaasını İstanbul’a getirerek hayatının sonuna kadar mecmuasını çıkardı.

Gençliğinde pek sofu olmasına rağmen, sonraları inançlarını Müslümanlığa hürmetsizliğe, dinsizliğe kadar götürdüğü iddiasıyla birçok düşman kazandığı gibi mahkumiyetlere de uğramıştır. Latin harflerinin kabul edilmesi lüzumunu ilk ileri sürenlerden biridir. İrili ufaklı 66 eser yazmıştır.

Eserleri:

Şiir — Karlı Dağdan Ses, Düşünen Musiki
Tercüme — Ruh-ül-Akvam (Gustave Le Bon’un «Les lois psyclıo-logiques de Tevolution des peuples» lı eseri), Akl-ı Selim (Baron Holbacy’ nin «Le bon sens» adlı eseri), Giyom Tel (Schiller’in «Wilhelm Tell» adlı piyesi).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,