Etiket: Ahmet Hikmet Müftüoğlu Aslen NERELİ

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

AHMET HİKMET, Müftüoğlu (1870-1927)

Sade ve öz türkçe, Türkçülük, halkçılık için çalışan yazarlarımızdandır. İstanbul’da doğdu. Yunanlılar tarafından öldürülen dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi’den dolayı «Müftüoğlu» nu soyadı gibi kullanırdı. Rüştiyede okuduktan sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Daha lisede iken edebiyata merak sarmıştı. O sıralarda «Leyla yahut bir Mecnunun İntikamı» adlı bir eser yayımladı. Ondan sonra ardı ardına Fransızcadan iki tercümesi daha yazdı. Fakat onun asıl edebi yazıları ilkin «İkdam» da, sonra da «Servet-i Fünun» da yazdığı yazılardır.

Kendini tamamen gazeteciliğe vermeyip memuriyete giren Ahmet Hikmet yıllarca hariciyede çalışıp konsolos katipliği ve konsolosluk yaptıktan sonra Ankara hükümeti devrinde hariciye vekaleti umum müdürlüklerinde ve müsteşarlığında bulundu, buradan emekli oldu. Bir ara Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni, Darülfünun’da Avrupa edebiyatı profesörlüğü de yaptı. Dili gayet sadedir. Konuları daima milli bir renk taşır. Başlıca eserleri 1900’de çıkan «Haristan ve Gülistan» (hikayeler) ve 1922’de çıkan «Çağlayanlar» dır. Bunlardan başka «Gönül Hanım» adlı bir romanı ve sayısız makaleleri vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Ahmet Hikmet Müftüoğlu
AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1870 – 1927)

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Bir ara Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesinde Alman ve Fransız edebiyatı dersleri okuttu.

İlk öyküsü Servet-i Fünûn dergisinde çıktı. Bu dönemde yazdığı yazılarında Servet-i Fünûncuların etkisi görülür.

Türkçülük ve Yeni Lisan akımını benimseyip Türk Yurdu ve Türk Derneği dergilerinde yazmaya başladıktan sonra yerli ve ulusal konuları yalın bir Türkçe ile anlattı. Millî Edebiyat Akımının gerek dil gerekse düşünce alanındaki en güçlü savunucuları arasına girdi.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun asıl değeri, Türk kültürüne ve ulusal sorunlara verdiği önemle ölçülebilir. Son eserlerinde batı taklitçiliğine karşı ince bir üslupla savaş açmıştır.

Hâristân ve Gülistan ile Çağlayanlar adlı iki öykü kitabı yayımlayan Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Gönül Hanım adlı bir de romanı vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,