Etiket: ahmet rasim

Ahmet Rasim Kısaca Hayatı

Ahmet RasimÜnlü yazarlarımızdandır. 1864’te İstanbul’da doğdu, ilk öğrenimini mahalle mektebinde yaptı. Darüşşafaka Lisesi’ne girerek bu okulu birincilikle bitirdi. Bir süre Posta ve Telgraf idaresinde memurluk yaptı. Bu sırada yazı yazmaya merak sararak ilk denemelerini zamanının ünlü gazetecisi, yazan Ahmet Mithat Efendi’ye yolladı. Ahmet Mithat Efendi o vakitler Tercüman-ı Hakikat adlı bir gazete çıkarıyordu. Genç yazarın eserlerini çok beğenerek ona gazetesinde iş verdi. Böylelikle Ahmet Rasim ömür boyu sürecek olan gazeteciliğe, yazarlığa başlamış oldu. Ömrünün son yıllarında (1927-1932) milletvekili seçildi. 1932’de İstanbul’da öldü.

Çok yönlü bir yazar olan Ahmet Rasim, şiir de dahil olmak üzere, yazı türlerinin hemen her dalında eserler vermiştir. İnceleme, gezi notları, siyasi, tarihi yazılar, anılar, romanlar, hikayeler yazdı. Onun bütün bu yazıları ayrı ayrı birer değer taşımakla birlikte Ahmet Rasim özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki İstanbul’un türlü yaşantısını, çok çeşitli, değişik insan tiplerini, sorunlarını, eğlencelerini, geleneklerini, göreneklerini dile getiren sohbet, makale, fıkra türündeki yazılarıyla büyük değer taşır. Sonraları bir kısmının kitap haline getirildiği onun bu tür yazıları dilimiz, edebiyatımız için olduğu kadar yarınki uygarlık tarihimiz için de bir kaynak olarak, çok önemlidir.

Ahmet Rasim’in en büyük hizmetlerinden biri ise edebi yazı dilimizi eski geleneklerinden kurtarıp duru, rahat, temiz bir hale getirmesi, böylelikle günümüz Türkçesinin temelini atmış olmasıdır. Çağdaş Türk gazeteciliğinin gelişip evrimleşmesinde de bu yazarımızın büyük, şerefli bir payı bulunmaktadır.

Ahmet Rasim’in, sayıları kırkı aşan eserlerinden başlıcaları şunlardır: Şehir Mektupları; Eşkâl-i Zaman (fıkra ve sohbetler); Hamamcı Ülfet (roman); Muharrir Bu ya; Muharrir – Şair – Edib (anılar, makaleler, sohbetler); Falaka (anılar); Şinasi (inceleme); Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (tarih); Romanya Mektupları (gezi notları}.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ahmet Rasim Hayatı

Ahmet RasimAHMET RASİM (1865 – 1932)

İstanbul’da doğdu. Mahalle mekteplerinde başladığı öğrenimini Darüşşafaka’da sürdürdü. Çeşitli gazetelerde çalıştı. İstanbul milletvekili seçildi.

Ahmet Rasim daha çok klasik Türk edebiyatı yanlısı olan sanatçıların etkisinde kalmıştır. Bunlar arasında Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci’yi sayabiliriz. Bu nedenle edebiyattaki batılılaşma hareketlerine onlar gibi karşı çıkmıştır. Fransızcayı öğrendikten sonra batı edebiyatına ilgi duymuş ve bu ilgiyi eserlerine yansıtmaya çalışmışsa da yeterli bir başarı gösterememiştir.

Ahmet Rasim’in yaşadığı dönem, büyük ve köklü bir devletin çözüldüğü, dağıldığı zamana rastlamaktadır. Bu yüzden eskiye duyduğu özlem yazılarında açıkça görülür. Çocukluğundan başlayarak içinde bulunduğu İstanbul’un semtlerini, evlerini, eğlence yerlerini, yayın evlerini, okullarını canlı tablolar hâlinde sunmuştur.

Öykü, roman, anı, gezi yazısı, tarih ve ders kitapları gibi değişik türlerde eserler veren, çeviriler yapan Ahmet Rasim’in asıl ününü; renkli ve canlı bir anlatımla ele aldığı çocukluk, ilk ve ortaöğretim ile basın yaşamını, İstanbul’un gündelik yaşayışını yansıtan fıkra ve anılarıyla kazanmıştır. O, gerek düşünceleri gerekse verdiği eserleriyle Servet-i Fünûn’daki batılılaşma hareketlerine de karşı çıkmıştır.

Eserlerinden birkaçı; Falaka, Gecelerim; Muharrir, Şair, Edib; Muharrir Bu Ya, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım’dır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,