Etiket: Albert Einstein Aslen NERELİ

Albert Einstein Kısaca Hayatı

Albert Einstein
Albert Einstein; (d. 14 Mart 1879 – ö. 18 Nisan 1955)

Pek çok kişi tarafından 20. yüzyılın en önemli ve en zeki bilim insanı olarak kabul edilen Albert Einstein Münih’te yetişti, okuldan sıkılıp keman çalmaktan zevk aldı ve kendi kendine fizik öğrendi.

1905’te İsviçre’de patent bürosunda çalışırken bilim dünyasını dört devrimci tez yayınlayarak sarstı. Bunların arasında kendisine 1921 ‘de Nobel Ödülü kazandıracak olan ışığın bir parçacıklar akışı gibi davranmasının açıklanması ve daha sonra bilim insanlarının nükleer enerjiyi yaratmalarına imkan verecek olan Özel Rölativite Kuramı vardı. Einstein 1916’da Genel Rölativite Kuramı ile yeni yer çekimi kuramı geliştirdi ve nesnelerin uzay ve zamanda nasıl büküldüklerini tanımladı. Bu astronomide pek çok ilerlemeye ve kara deliklerin keşfine yol açmıştır.

1933’te Amerika’ya göç eden Albert Einstein savaşa karşıtıydı ve uluslararası silahsızlanmayı savunuyordu. Yahudiler için bir yurdun da savunucusu olan Albert Einstein yine de bu konuya oldukça temkinli yaklaşıyor ve 1952’de İsrail cumhurbaşkanı olma teklifini ise durumun uygun olmadığına hükmederek reddediyor.

Gümüzde Albert Einstein bilim insanları için hala bir ikon ve ilham verici bir portredir. Albert Einstein’ın öne sürdüğü teoriler ile birlikte insanoğlu gelişimini hızla hala sürdürmektedir.

Başlıca başarıları: Özel ve Genel Rölativite Kuramlarını geliştirdi 1905-1916

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Albert Einstein Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Albert EinsteinAlbert Einstein; Alman kökenli ABD’li fizikçi (14 Mart 1879 Ulm – 18 Nisan 1955 Princeton).

Ailesi Münih’ten Milano’ya göçünce orta öğrenimini Aarau’da (İsviçre) bir lisede tamamladı (1896). Aynı yıl yazıldığı Zürich Politeknik Enstitüsü’nü (Eidgenössische Technische Hochschule) 1900’de bitirdi. Bern’de bir patent bürosunda teknik uzmanlık yaparken bir yandan da makaleler yayımlamaya başladı (1905). Molekül boyutlarının hesaplanmasma yönelik çalışması Bern Üniversitesi tarafından onaylanınca 1909’da Cenevre Üniversitesi’nden onur doktorası aldı ve Zürich Üniversitesi’nde kuramsal fizik dersleri vermeye başladı.

1911’de kuramsal fizik profesörü oldu ve bir yıl Prag’da Alman Üniversitesi’nde kürsü başkanlığı yaptı. Sonra Zürich Politeknik Okulu’nda aynı göreve getirildi. 1914’te Kaiser Wilhelm Enstitüsü’nde fizik bölümü yöneticiliğine geçti, aynı zamanda Prusya Bilimler Akademisi’nde ders vermeye başladı.

4 Kasım 1914’te Berlin Bilimler Akademisi’ne sunduğu “genel görecelik kuramı” geniş ilgiyle karşılandı. Londra’ da Royal Society ve Astronomi Derneği’nin düzenlediği bilimsel toplantılarda tartışıldı. Bu arada kazandığı geniş saygınlığın yol açtığı kıskançlığa Yahudi kökenli oluşu da eklenince, Nazi yanlısı fizikçi P. Lenard’ın desteğiyle aleyhinde bir kampanya başlatıldı. Görecelilik kuramı “Yahudi bilimi” olarak gösterilmeye çalışıldı. Kuantum kuramının ışık enerjisine uygulayarak ulaştığı fotoelektrik kuramıyla 1921 Nobel Fizik Ödülü’nü alınca tepkilerin artması üzerine Berlin’de kalması tehlikeli duruma geldiyse de arkadaşlarının desteğiyle uzunca bir süre direndi. 1933’te Hitler’in yönetime gelmesi üzerine 1932’de öğretim göreviyle gittiği ABD’den dönmedi, Princeton Üniversitesi’nde görev aldı ve ölünceye kadar bu görevini sürdürdü.

Kendi bulduğu “maddenin sakınımı yasası” (E=m.c^2 eşitliği) Einstein Eşitliği ve 1938’de Alman Otto Hahn‘ın bulduğu uranyum bölünmesinin silah yapımına yansıyacağı kaygısıyla Teller, Wigner ve Szilard gibi fizikçilerin ısrarıyla, yeni bir dünya savaşını önleyebilecek atom bombasının Almanya’dan önce yapılması konusunda Roosevelt’e yazdığı mektup yüzünden “atom bombasının babası” olarak katı eleştirilere uğradı. Savaş sonrası Bertrand Russel‘ın yanında barışı korumak yolunda yoğun çabalar harcadı. İsrail Devleti’nin kuruluşu yolunda da çeşitli çabaları görülen Einstein, 1952’de İsrail’in ilk devlet başkanı Weizman’in ölümü üzerine cumhurbaşkanlığı’na getirilmek istendiyse de bunu kabul etmedi. Danimarkalı fizikçi Niels Bohr ile birlikte “kuantum kuramı” ve “dalga mekaniği“nin temellerini kuran Albert Einstein; gravitasyon, elektrik ve kuantum olaylarını bir çatı altında birleştirmeyi amaçlayan “birleşik alanlar kuramı” üzerinde çalışmaları sonucu simetrik olmayan bir tensor kavramından yola çıkarak gravitasyon denklemlerinin bir genellemesi olan sonuca ulaşmayı başardı. Ölümünden sonra bulunan 99 numaralı element onun adından yola çıkarak “einsteinium” diye adlandırıldı:

100. doğum yıldönümü nedeniyle Chicago’da kurulan Albert Einstein Barış Ödülü 1979’dan bu yana her yıl barışa hizmet eden bir kişiye verilir.

Einstein Eşitliği. (Maddenin Sıkınımı Yasası). E=m.c^2 formülü ile verilen temel eşitlik. Çağdaş fiziğin kurucularından Albert Einstein’ın bulduğu bu eşitliğe göre kütlesi m olan her taneciği bir E enerjisi karşılar, c ışığın boşluktaki hızıdır. Bu eşitliğe göre kütle ve enerji maddenin iki değişik biçimidir. Bir başka deyişle madde enerjiye dönüşebildiği gbi enerji de maddeye dönüşebilir. Einstein eşitliğine göre m kütleli bir cimin enerjisi A E kadar değişirse, kütlesi de A m kadar değişir. A E=A m.c^2.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,