Etiket: Amr bin As Kimdir 0

Amr bin As Kimdir

Amr bin AsAmr bin As, Arap komutanıdır (573-663). Önceleri İslam dinine şiddetle karşı çıktıysa da Mekke’nin ele geçirilmesinden önce 629/630’da Müslüman oldu. Hz. Muhammet onu Zatu’s Selasil’e gönderilen ordunun komutanlığına getirdi. Sonra da Oman’a vali atadı.

Hz. Ömer döneminde Suriye’deki fetih harekatına Yermuk ve Ecnadeyn savaşlarına katıldı ve Hz. Ömer tarafından Filistin’e vali atandı. Daha sonra Hz. Ömer’in buyruğuyla Mısır’ı alınca oranın valisi oldu. Mısır’da mahkemelerin kuruluşuna ve vergilerin düzenli bir biçimde toplanmasına ön ayak oldu. Sonradan Kahire adını alacak olan Fustat Kenti’ni kurdu. Hz. Osman döneminde bu görevinden alındı. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki çekişmede Muaviye’nin yanında yer aldı ve Sıffin Savaşı’nda mızrak uçlarına Kuran-ı Kerim yapraklarını asma hilesine başvurarak Muaviye’yi yenilmekten kurtardı. Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa el-Eş’ari ile Hz. Ali ve Muaviye’nin ikisinin birden halifelikten uzaklaştırılmalarına karar verdikleri halde sonradan ikinci bir hileyle Muaviye’yi halife ilan etti.

Hizmetleri nedeniyle Muaviye tarafından yeniden Mısır Valiliği’ne getirildi. 661’de Haricilerin düzenlediği bir komplodan rastlantı sonucu ölümden kurtuldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,