Etiket: anadolu selçuklu

I. İzzeddin Keykavus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. İzzeddin KeykavusI. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? – Malatya 1220). Hükümdarlık dönemi: 1211-1220. I. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur.

II. Süleyman Şah tahta el koyunca babası ve kardeşiyle birlikte Anadolu’daki birçok beyin, daha sonra İstanbul’da Bizans İmparatoru III. Aleksios Angelos’un konuğu oldu. İstanbul’da kaldığı yedi yıl boyunca Yunanca ve Latince öğrendi. 1204’te Latinler İstanbul’u ele geçirince İstanbul yakasındaki bir kaleye taşındılar. Aynı yıl içinde II. Süleyman Şah ölüp babası Anadolu’ya geçerek Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin tahtına ikinci kez oturunca o da (1205-1211). Malatya’ya melik olarak atandı. Babasının Alaşehir Savaşı’nda ölmesi üzerine (1211) Kayseri’de sultan ilan edildi. Ancak kardeşi Keykubat, Kayseri’de kendisini kuşattı. İki kardeş arasında yapılan anlaşmadan sonra Keykubat Ankara’ya melik atanınca Keykubat da Konya’ya gitti ve tahta oturdu. Gelenekler uyarınca Abbasi Halifesi en-Nasır (1180-1225) sultanlığını onayladı.

İznik İmparatoru I. Theodoros Laskaris (1204-1222) ile barış imzaladıktan sonra ayaklanma hazırlıkları içinde olan kardeşinin üzerine yürüdü. 1212’de Ankara Kalesi’ni ele geçirdi. Keykubat’ı da Malatya’da ki Minşar Kalesi’ne hapsetti. 1214’te Sinop’u, 1216’da Akdeniz’e inerek Antalya’yı ele geçirdi. Kilikya Ermeni Kralı II. Leon’a savaş açtı ve Gökrin’de yenilgiye uğrattı. Yapılan antlaşma gereğince Gülek Boğazı’na kadar olan topraklar Selçuklulara bırakıldı. 1218′ de Suriye’ye yöneldi. Birkaç kaleyi ele geçirdi. Ancak Urfa Meliki Eşref, Selçukluları yenilgiye uğrattı ve o yörede Selçukluların elinde bulunan toprakları ele geçirdi. 1219’da Hısn Keyfa üzerine yürüdüyse de bir sonuç alamadı. Bu son seferinde Viranşehir’de öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. İzzeddin Keykavus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. İzzeddin Keykavus

II. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1238 – Kırım 1278). Hükümdarlık dönemi: 1246-1261. II. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur.

Babasının ölümü üzerine (1246) asıl veliaht olan kardeşi II. Alaattin Keykubat’ın yerine Celalettin Karatay ve Şemsettin İsfahani gibi dönemin ünlü vezirleri tarafından tahta çıkarıldı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle yönetim Şemsettin İsfahani’nin elindeydi. I. Alaattin Keykubat’ın oğlu olduğunu ileriye süren Türk Ahmet adlı biri ayaklandı, kardeşi Rüknettin Kılıç Arslan Sivas’ta bağımsızlığını ilan etti. Durumun giderek kötüleşmesi üzerine Celalettin Karatay üç kardeşin ortaklaşa saltanat sürmeleri düşüncesini ortaya attı ve kabul ettirdi. Bu durumda II. İzzettin Keykâvus, IV. Rüknettin Kılıç Arslan ve II. Alaattin Keykubat ortak sultan oldular (1249), 1254’e kadar süren ortak saltanatla devletin bütünlüğü korundu. Aynı tarihte Celalettin Karatay’ın ölmesi, II. Alaattin Keykubat’ın Karakurum’a giderken Erzurum’da ölmesi, öteki iki kardeşin ortak saltanat sürmelerini olanaksız hale getirdi. Ahmethisar’da yapılan savaşta IV. Rüknettin Kılıç Arslan yenildi, tutuklanarak hapsedildi. Böylece İzzettin Keykâvus tahtta tek başına kaldı. 1256’da Moğollardan Aksaray yakınlarında ağır bir yenilgi aldı. Moğolların Konya’ya doğru ilerleyişlerini sürdürmeleri üzerine İzzettin Keykâvus, İznik Rum İmparatoru II. Theodoros Laskaris’e sığındı. Moğollar Selçuklu tahtına IV. Rüknettin Kılıç Arslan’ı çıkardılar. 1259’da İlhanlı Hükümdarı Hülagu’nun çabalarıyla iki kardeş yeniden ortak saltanat sürmeye başladılar. Ancak bu ikinci beraberlik de uzun sürmedi.

İzzettin Keykâvus kendi isteğiyle Antalya’ya yerleşti, daha sonra da İstanbul’a gitti (1261). Bizans İmparatoru VIII. Mikhael Palaiologos’tan yakınlık ve dostluk gördü. Ancak bu dostluk 1264’te Bizans tahtını ele geçirmek gibi yanlış bir girişimle son buldu ve İzzettin Keykâvus Rumeli’de bir kaleye hapsedildi. 1270’de Altınordu hanının yardımıyla Kırım’a yerleşti ve burada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. Mesut Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. MESUT, Anadolu Selçuklu Devleti’ nin son hükümdarıdır. (? – Konya 1310). II. İzzettin Keykavus’un oğludur. Babası ile birlikte Selçuklu ülkesinden sürülünce İstanbul’a, oradan da Kırım’ a gitti. Babasının 1278’de ölümünden sonra Sinop’a, oradan İran’a geçerek İlhanlı hükümdarı Abaka’ya bağlılığını bildirdi. Kendisine Erzurum, Erzincan ve Sivas yöresi verildi. Abaka Han’ın 1282’de ölümünden sonra Ahmet Teküdar Han Anadolu’yu II. Mesut ve III. Gıyasettin Keyhüsrev arasında paylaştırdı.

1284’te tahta çıkan Argun Han, düşmanlarıyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle III. Gıyasettin’i Kayseri’ de öldürterek Selçuklu tahtını tek başına Mesut’a verdi. II. Mesut bazı beylerin yardımı ile Selçuklu Devleti’ni yeniden düzene sokmak istedi, ancak Moğolların sürekli baskıları karşısında fazla bir şey yapamadı. 1289’da kardeşi Kılıç Arslan ile yaptığı saltanat savaşında tutsak düştüyse de kurtarıldı ve kardeşi öldürüldü. 1296’da İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek Hemedan’a sürgüne gönderildi. İki yıl boş kalan Anadolu Selçuklu tahtına 1298’de III. Alaattin Keykubat geçirildi. III. Keykubat, 1302’de İsfahan’a sürülüp öldürüldükten sonra II. Mesut yeniden tahta çıkarıldı.

Hükümdarlığının sonuna kadar hiçbir etkinliği olmadan tahtta kaldı. Onun 1310’da ölümünden sonra hiçbir hükümdarın atanmadığı Selçuklu Devleti son buldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. Mesut Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. MESUT, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1098 – Konya 1156). I. Kılıç Arslan’ın oğludur. Babasının savaş meydanında ölümü üzerine tahta çıkarılan küçük kardeşi Şehinşah’ın hükümdarlığını tanımadı, Konya’ya yürüyüşe geçti. Bunun üzerine Şehinşah, Bizans İmparatoru I. Aleksios ile anlaşma gereğini duydu. 1116’da büyük bir kuvvetle Konya’ya yürüyen I. Mesut, birçok emirin askerleriyle kendi yanına geçmesi gibi umulmadık bir gelişme sonucu kardeşi Şehinşah’ı yendi. Kılıç Arslan’ın öteki oğlu olduğu sanılan Melik Arap ile de 1126’da karşı karşıya geldi. Bizans ile dayanışma kurarak kardeşini yenmeyi başardı, topraklarını genişletme fırsatı buldu.

Mehmet Bey’in 1142’de ölümünden sonra Danişmentliler arasındaki karışıklıklardan yararlanarak harekete geçti ve Yağlıbasan’ı ağır bir yenilgiye uğrattı, Ankara, Çankırı, Kastamonu ve çevresini ele geçirerek Anadolu’yu birleştirme ve bir yönetim altında toplama politikası izledi. Elbistan’ı alarak oğlu veliaht Kılıç Arslan’ın yönetimine bıraktı. Kılıç Arslan babasının harekâtına koşut olarak Haçlıların elindeki Göksün ve Maraş bölgelerine akınlar düzenledi. Bizans İmparatoru I. Manuel, Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla 1147’de sefere çıktı. Hedefi doğrudan Konya idi. Bölgeyi savunan Selçuklu Tümenlerini bozdu ve Akşehir’i ateşe verdi.

I. Mesut doğuda bulunuyordu. Durumu öğrenince hızla döndü. Konya’yı kuşatmış olan Bizans Ordusu’nu baskınlar düzenleyerek, pusular kurarak yıprattı. Dağılan birlikler İstanbul’a kaçmaya çalışırken yol boyunca Türkmen çeteleri tarafından yok edildiler. Kutsal Roma-Germen İmparatoru III. Konrad komutasında ilerleyen İkinci Haçlı Ordusu, I. Mesut kuvvetleri tarafından Ceyhun yakınlarında karşılanarak büyük bir yenilgiye uğratıldı (Ekim 1147). Başka bir Haçlı Ordusu’nun başında bulunan Fransa Kralı St. Louis, Efes-Denizli-Antalya çizgisinden güneye inmek istedi. Yalvaç’ taki savaşta büyük kayıp verdikten sonra Antalya yoluyla Suriye’ye geçebildi. 1147 Zaferi, I. Mesut için yükselmenin ilk belirtileri oldu. Bundan sonra salt askeri açıdan değil, refah ve uygarlık açısından da hızlı bir gelişme dönemi başladı.

1149’da Maraş ve Göksün yörelerini ellerinde bulunduran Haçlılar’ı yenilgiye uğrattı. Maraş, Göksün, Antep, Deluk gibi önemli merkezleri aldı. Danişmed beyi Yağbasan’ı kendine bağladı. 1155’te oğlu II. Kılıç Aslan’ı kendi eliyle Konya’da tahta oturttu. Öteki oğullarına da melik unvanı ve bölge valilikleri verdikten kısa bir süre sonra öldü. I. Mesut, kırk yıl süren hükümdarlığında, Anadolu’ nun siyasal durumunu yeniden Türkler lehine çevirerek Selçukluların üstünlüğünü kurmayı başardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,