Etiket: Aristoteles

Aristoteles Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Aristoteles; Eski Yunan filozofudur. (Staeiros İÖ 384-Euboia Adası’nda Khalkis 322).

Babası, Makedonya Kralı Amyntas’ın hekimi ve dostu olan Nikhomakhos ölünce, İÖ 367’de, 18 yaşında Atina’ya geldi. Akademia’ya girerek Platon’un öğrencisi oldu. Felsefe görüşü bakımından hocasıyla anlaşamadığı halde onu her zaman saygıyla andı ve yüceltti. İÖ 347’de Platon’un ölümü üzerine Atina’dan ayrılmak zorunda kaldı ve dostu Atarneus Kralı Hermeias’ın yanına gitti. İÖ 343′ te Hermeias’ın yeğeniyle evlendi. Aynı yıl Makedonya Kralı II. Philippos, oğlu İskender’in fetih hareketlerine giriştiği sırada Atina’ya döndü. İÖ 355’te Atina’da Lykeion adlı okulunu kurdu. Kısa zamanda büyük ün yapan, araşırıcılığı ve bilimsel düzeyi yüksek olan bu okulda derslerini öğrencileriyle dolaşarak veriyordu. Bu nedenle okula “Peripatos” (gezinenler) denildiği gibi bazen Aristoteles ve ardılları da “Peripatetikler” diye adlandırılır. İskender İÖ 323’te ölünce, Makedonya yandaşı olmak ve dinsizlikle suçlaması üzerine Atina’dan ve 12 yıl ders verdiği Lykeion’dan ayrılmak zorunda kaldı. Euboia Adası’nda, Khalkis’e yerleşti, ölünceye kadar orada yaşadı.

Düşünce Tarihi’nin en büyük dehalarından biri olan Aristoteles’in gençlik ürünleri ele geçmemiştir. Kendinden önce mantık üstüne yapılmış çalışmaları toplayıp düzenledikten sonra geliştirdi; kendi anlayışla birlikte Deduktiv Mantığı ortaya koyduğu eserleri Organon adı altında toplandı. Bu eserleri şunlardır: Kategoriai (Kategoriler, Var Olanı dile Getirişin Biçimleri), Peri Hermeneias (Önerme Üzerine), Analytika Protera (Tanıtlama, Tanım, Sınıflama ve Bilginin İlkeleri Üstüne), Physika (Organondan Sonra Fizik), Peri ta zoa histoira (Canlılar Üstüne). De generatione et corruptione (Meteoroloji, Üremeler ve Bozulmalar), De Anima (Ruh Üstüne).

Aristoteles’in ölümünden sonra öğrencisi Andronikos, eserlerini toplayıp bir araya getirdi. 14 cilt olan bu dizide, fizikten sonra Aristoteles’in Prote Philosophia (İlk Felsefe) adını verdiği eserini yerleştirdi ve fizikten sonra gelen anlamında Meta ta Physika dedi. Böylece felsefeye Aristoteles’in Prote Philosophia’sı ile metafizik kavramını katmış oldu. Aristoteles’in olduğu söylenen üç ahlak kitabı vardır: Ethika Nikomakheia, Ethika Eudemeia ve Ethika Megala. Bunlardan yalnızca ilkinin, Nikomakhos Ahlakı’nın onun olduğu saptanmıştır. Bundan sonra Devlet ile ilgili Politika, Sanatla ilgili Poetika ve Rhetorika (Söylev) adlı eserleri gelir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , , ,

Aristo (Aristoteles) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Aristo Kimdir

Aristo ( Aristoteles) (M.Ö. 384 – 322), Eski Yunanistan’ın ünlü bir filozofudur. Ege Denizinin kuzeydoğu kıyılarında bulunan Stageira’da doğmuştur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amintas’ın sarayında hekimdi. Aristoteles on yedi yaşından otuz yedi yaşına kadar Platon (Eflatun) un öğrencisi olarak çalışmıştır. Bu 20 yıllık süre içinde, Akademia çalışmalarında Eflatun’un en büyük yardımcısı olmuştur. Aristoteles Akademia’da mantık ve metafizik çalışmalarından başka hukuk ve kanun meseleleriyle, matematik, astronomi ve hatta tıpla da meşgul oluyordu.. Bu devrede Eflatun’la aralarında bir fikir ayrılığına rastlanmaz.

Üstadı Eflatun’un ölümünden sonra Aristoteles gezgin bir hayat yaşamaya başlamıştır. 12 yıllık bir süreyi kaplayan hayatının bu kısmı Assos’ta, Lesbos (Midilli) Adasında, Makedonya kralının sarayında geçmiştir. Bu süre de öğrencisi İskender’in tahta çıkması ile sona ermiştir (M.Ö. 347-336).

Bu devrede Aterneus Kralı Hermeias’ın idaresindeki Assos’ta bir okul açan Aristoteles burada üç yıl öğretmenlik etti, kralın yeğeni Pythias ile evlendi. Bir yandan da siyaset meselelerine karşı ilgi göstermeye başladı. Pella’ya yerleştikten sonra Hermeias’ın Persler tarafından öldürüldüğünü öğrenince öğrencisi İskender’e Yunanistan’ın önderliğini yapmasını, Doğu’nun büyük kralını yenmesini telkin etti. İskender tahta çıktıktan sonra, Aristoteles, Makedonya’dan ayrılıp, Atina’ya döndü. Aristoteles artık kendini yalnız bilime vermişti, bir yandan Akademia’da ki öğretmenliğine devam ederken bir yandan da Lykeion adındaki kendi okulunu kurdu.

Aristoteles’in hayatının ilk devresinde yazdığı «Diyaloglar» Eflâtun’un diyalogları örnek tutularak yazılmış edebi yazılardır. Yazar bu eserde üslûp güzelliğine özenmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Galileo Galilei Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

(d. 15 Şubat 1564 – ö. 8 Ocak 1642)

Galileo hem yüzyıllardır hakim olan Aristoteles akımından, hem de Kutsal Kitap’tan şüphe duyarak Orta Çağ’daki bilim anlayışında devrim yaratmıştır. 

İtalya’nın Pisa kentinde dünyaya gelen Galileo, ilk önce tıp eğitimine başlamış, sonra ilgisi matematik ve felsefeye dönmüştür. 

25 yaşında Matematik profesörü olan Galileo, genç yaşlarından itibaren hareket hakkında kendi başına deneyler yapmaya başlamıştır. 1609’da yapılmış basit bir teleskoptan ilham alarak daha üstün teleskoplar geliştirmiş ve uzay hakkında daha önce hiç yapılamamış gözlemler yapmıştır.

Galileo, kendisinden önce Copernicus’un öne sürdüğü güneş merkezli evren kuramını benimsemiş ve bu nedenle Vatikan kilisesi tarafından iki defa yargılanmıştır. Kilise dünya merkezli bir evren anlayışını savunuyordu ve Copernicus teorisini dine aykırı buluyordu. 

1614’te ilk mahkemesinde görüşlerini yayması ve öğretmesi yasaklanmış, 1632’de yazdığı bir kitap nedeniyle yargılanması sonucu ömür boyu ev hapsine mahkum edilmiştir. 

Bu olaylar nedeniyle Galileo tarihte bilim ve din çatışmasının bir sembolü haline gelmiştir.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , , ,