Etiket: arkeolog

Jale İnan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

jale-inanJale İnan; (d. 1 Şubat 1914, İstanbul – ö. 27 Şubat 2001), Türk arkeologdur. Side ve Perge’de 40 yılı aşkın bir süredir kazılar yaparak bu iki kentin ortaya çıkarılmasına ve her iki yerde de önemli bazı yapıların onarılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Side buluntularının Agora Hamamı’nda kurulan modern bir müzede sergilenmesini sağlamıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri müdürü Aziz Oğan’ın kızıdır. 1934’te Erenköy Kız Lisesi’ ni bitirdi. 1935-43 arasında Berlin ve Münih üniversitelerinde arkeoloji öğrenimi yaptı. 1943’te Münih Üniversitesinde doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1944’te mühendis Mustafa İnan ile evlendi. Arif Müfit Mansel 1946’da Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nü kurunca, bu kürsüye geçti. 1953’te doçent, 1963’te profesör oldu. 1975’te Mansel’in ölümü üzerine getirtildiği kürsü başkanlığı görevini 1983’te emekliye ayrılıncaya değin sürdürdü. Daha sonra Side’de Apollon Tapınağı onarım çalışmalarına başkanlık etti.

1946’da Antalya bölgesinde Arif Müfid Mansel başkanlığında başlatılan Side ve Perge kazılarına katılan İnan, uzun yıllar ikinci başkan olarak görev yaptı. 1973-80 arasında Side ve 1975-87 arasında da Perge kazılarına başkanlık etti. Side ve Perge kazıları dışında, Pisidya bölgesindeki Kremna’da 1970-72 arasında bir kurtarma kazısı gerçekleştirdi. 1972-79 arasında da Antalya’ da Manavgat’ın kuzeyindeki Pamfilya Seleukeiası’nda kazı yaparak kentin agorasını ortaya çıkardı.

inan, 1975’te Türk Tarih Kurumu asil üyeliğine seçilmiştir. Berlin Arkeoloji Derneği, Berlin Arkeoloji Enstitüsü ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün de üyesidir. Roma dönemi heykelciliği konusunda yapmış olduğu araştırmalarla da bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Antalya Bölgesi Roma Devri Portreleri (1965), Roman and Early Byzantine Portrait Sculpture in Asia Minör (1966, E.Rosenbaum ile birlikte; Küçük Asya’da Roma ve Erken Bizans Portre Heykelciliği), Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı (1975), Römische und Frühbyzantinische Portratsplastik aus der Türkei (1979 , 2 cilt; Türkiye’de Roma ve Erken Bizans Portre Heykelciliği) adlı çalışmaları vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Bedřich Hrozný Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Bedřich Hrozný; Almanca Friedrich Hrozny (d. 6 Mayıs 1879, Lysâ nad Labem, Bohemya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu – ö. 18 Aralık 1952, Prag, Çekoslovakya), Çek arkeolog ve dil uzmanıdır. Hitit çiviyazısını çözerek Yakındoğu’nun eski tarihine ışık tutmuştur.

1904’te Filistin’in kuzeyinde yapılan kazılara katıldıktan sonra, 1905’te Viyana Üniversitesi’nde profesör oldu. 1919-52 arasında Prag’daki Karlova Üniversitesi’nde çiviyazısı araştırmaları ve eski Doğu tarihi dersleri verdi. Hrozny, Boğazköy’de (Hattuşa) bulunan Hitit arşivlerindeki tabletleri inceledikten sonra, Hititçenin Hint-Avrupa dil ailesine girdiğini ve italik diller, İran, Kelt ve Slav dilleriyle akraba olduğunu ilen sürdü. Bu görüşlerine yer verdiği Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm (1915; Hititçe; Yapısı ve Hint-Avrupa Dil Ailesinden Oluşu) birçok eleştiri aldı. Ama Hrozny aralarında Hitit yasalarının da bulunduğu çok sayıda belgeyi Almancaya çevirip Hethitische Keilschrifttexte aus Boghazköi, im Umscrift, mit Übersetzung und Kommentar (1919; Boğazköy Hitit Çiviyazısı Metinleri; Transkripsiyon, Çeviri ve Yorum) içinde yayımlayarak görüşlerini kanıtlamayı başardı. 1925’te Kültepe’de kazı yapan Çek arkeologlara başkanlık etti ve kent yakınlarında Eski Asurca yazılmış 1.000 kadar tablet buldu. Eski Kaneş kentini kazarak kentin günlük yaşamıyla ilgili önemli ipuçları ortaya çıkardı. Yaşamının geri kalan yıllarında eski metinleri çözme çalışmalarını sürdürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Erland Nordenskiöld Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Erland Nordenskiöld; (d. 19 Temmuz 1877, Strömm – ö. 5 Temmuz 1932, Stockholm, İsveç), Güney Amerika Yerlileri üzerine araştırmalarıyla tanınan İsveçli etnolog ve arkeologdur. İsveç ve Danimarka’da antropoloji çalışmalarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Bilim adamı ve kâşif Adolf Erik Nordenskiöld’ün oğluydu. Patagonya (1899), Arjantin ve Bolivya’da (1901-02) zoolojik araştırma gezileri, Peru ile Bolivya dağlarında arkeolojik araştırmalar yaptı (1904-05). Bolivya-Brezilya sınırındaki ormanlarda yaptığı araştırmalarda tümsek mezarlar ve içine ölü külü konan kaplar ortaya çıkardı. Güney Amerika kültürünü oluşturan birçok öğenin dağılım haritasını çıkarma konusunda çeşitli yöntemler geliştirilmesine öncülük etti ve son derece karmaşık bir alanın kültürel tarihini yeniden kurmayı başardı.

1913’te Göteborg Müzesi’nin etnografyadan sorumlu müdürü olan, 1924-32 arasında da Göteborg Üniversitesi’nde ders veren Nordenskiöld, yarı popüler nitelikte gezi öyküleri, birçok makale ve kitap yazdı. Bol resimli L’Archéologie du bassin de l’Amazone (1930; Amazon Havzasının Arkeolojisi) bunlar arasındadır. Comparative Ethnographical Studies ise (10 cilt, 1918-38; Karşılaştırmalı Etnografya Çalışmaları) en önemli yapıtıdır. Bu kitapta Bolivya kabilelerinin maddi kültürünü inceleyen Nordenskiöld, doğal çevre ile başka öğelerin kültürel kalıplar üzerindeki etkisini araştırmış, Kulturkreis kavramına ilişkin kuşkularını belirtmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Aziz Ogan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Aziz Ogan; (d. 1888, İstanbul – ö. 5 Ekim 1956, İstanbul), İzmir Arkeoloji Müzesi’ni kuran ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde uzun yıllar müdür olarak görev yapan müzecidir.

Arkeolog Jale İnan’ın babası olan Ogan, 1903-07 arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) resim öğrenimi gördü. Aile dostları Osman Hamdi Bey‘in desteğiyle Âsar-ı Atika Müzesi’nde çalışmaya başladı. Ephesos, Sardes, Aphrodisias, Didyma gibi kazılarda görev alarak farklı kazı yöntemleri konusunda bilgisini artırdı. 1914’te Âsar-ı Atika müfettişi olarak İzmir’e atandıysa da, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla orduya katıldı. 1917’de 4. Ordu’ya atandı ve ordu komutanı Cemal Paşa’nın kurduğu, Suriye, Filistin ve Batı Arabistan’ı içine alan Âsar-ı Atika Müşavirliği’nde görevlendirildi. Burada, Türk ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan, Priene, Miletos ve Didyma kazılarını yürütmüş arkeolog Theodor Wiegand’ın yardımcısı olarak çalıştı. Şam Müzesi’nin kuruluşunda, Emeviye Camisi kazılarında, eski Şam kentinin planının çıkarılması ve Baalbek restorasyon projelerinin hazırlanmasında bulundu. Şam Sanayi-i Nefise Mektebi müdürlüğü görevini de üstlendi. Savaştan sonra İzmir’deki görevine döndü. İzmir’in işgal altında kaldığı sürede (1919-22) İstanbul Âsar-ı Atika Müzesi’nde Halil Edhem Bey ile birlikte çalıştı. 1922’de tekrar İzmir’e dönerek 1931’e değin İzmir Arkeoloji Müzesi’nin oluşturulması için çalıştı.

1931’de İstanbul Âsar-ı Atika Müzeleri müdürlüğüne getirildi; 23 yıl bu görevde kaldı. Yalnızca bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin değil, Topkapı Sarayı, Türk ve İslam Eserleri ve Ayasofya müzelerinin de yöneticiliğini yaptı. Bergama ve Efes’te yerel müzelerin kurulmasına da katkıda bulundu. 1931’den başlayarak Eminönü Halkevi nde sergi ve müze komitesi başkanı olarak da çalışan Ogan özellikle, İstanbul eski yapıt ve anıtlarının korunması çalışmalarına büyük ölçüdfe katılmış, İstanbul’un sarnıçları, surları, hamamları, camileri, kiliseleri, sarayları, kasırları ve çeşmeleriyle ilgili çok sayıda makale yazmıştır. Üç yüze yakın makalesi vardır. Ayrıca İzmir Âsar-ı Atika Müzesi Rehberi (1927), Efes-Ayasuluğ Rehberi (1927), Bergama Tarihi ve Rehberi (M. Rahmi ile birlikte, 1929), İzmir Müzesi Rehberi (1932), Guide du Musee de Symrne (1933; İzmir Müzesi Rehberi), Didim’de Apollon Mabedi Kılavuzu (1951), Kariye Camii, Eski Hora Manastırı (V. Mirmiroğlu ile birlikte, 1955) gibi kitapları da yayımlanmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

George Fletcher Bass Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

George Fletcher Bass; (d. 1932, Columbia, Güney Carolina, ABD), ilk bilimsel sualtı kazılarını gerçekleştirmiş ve özellikle Anadolu kıyılarında yaptığı sualtı kazılarıyla tanınmış arkeologdur.

Pennsylvania Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, Johns Hopkins Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimini ve gene Pennsylvania Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tunç Çağı konulu doktorasını tamamladı. Miken sanatı konusunda araştırmalar yaptı.

İlk bilimsel sualtı kazısını, Güney Anadolu’da Finike kıyılarında Gelidonya Burnu yakınlarındaki bir batıkta 1960’ta gerçekleştirdi. Pennsylvania Üniversitesi adına yapılan Gelidonya batığı kazısıyla geminin bir Suriye-Filistin ticaret gemisi olduğu saptandı ve İÖ 1200’lere tarihlendi.

Bass 1961-64 arasında, Bodrum’da Karatop-rak (Turgut Reis) açıklarındaki Yassı Ada (Lodo) yakınlarında bulunan Bizans batığını kazdı. Buluntuları İS 625-626’ya tarihlenen ve sualtı çizim, fotoğraf ve plan çıkarımı yöntemlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan bu kazıdan sonra Bass, 1967-69 arasında gene Yassı Ada yakınlarında, 4. yüzyıla tarihlenen bir başka geç Roma batığı kazısını tamamladı.

1975’te 16. yüzyıla tarihlenen Gökova’daki Şeytanderesi batığında ve 1977-79 arasında 11. yüzyıla ait Marmaris’teki Serçe Limanı batığında kazılar gerçekleştirdi. Cam batığı olarak ünlenen Serçe Limanı batığında 11. yüzyıl İslam cam eşya sanatının özgün örnekleri bulundu. Bass, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi arkeologlarınca Kaş’taki Uluburun’da 1982’de saptanan Son Tunç Çağına ait batıkta 1984’te kazılara başladı. Bugüne değin bulunanların en eskisi olan İÖ 14. yüzyıla ait bu batıkta 1985 ve 1986’da sürdürülen kazılarda bakır, kalay, cam külçeler, amforalar ve Kıbrıs çanak çömleğinin yanı sıra, altın ve değerli taşlardan takılarla tunç silahlar da ele geçti.

Bass’ın öncüsü olduğu bu çalışmalar, Türkiye kıyılarındaki büyük sualtı zenginliklerini ortaya çıkardı ve Bodrum Kalesi’nde ilk Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin kurulmasına olanak verdi. Ayrıca, Oğuz Alpözen gibi Türk sualtı arkeologlarının yetişmesine ortam hazırladı. Bugün Bodrum Müzesi, dünyanın en ünlü sualtı arkeolojisi müzeleri arasındadır. Halen Texas A & M Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Enstitüsü başkanı olan Bass’ın yapıtları arasında Archaeology Under Water (1966; Sualtı Arkeolojisi), Archaelogy Beneath the Sea (1975; Deniz Altında Arkeoloji), A History of Seafaring (1972; Gemiciliğin Tarihçesi) ve Yassı Ada-A Seventh Century Byzantine Shipwreck (1982; Yassı Ada-Bir 7. Yüzyıl Bizans Batığı) en önemlileridir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Sedat Alp Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sedat Alp; (d 1913, Karaferye, Selanik – ö. 10 Ekim 2006, Ankara),önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyük kazılarını sürdüren arkeologdur. İlk Türk Hititologlarındandır.

İstanbul’daki ortaöğreniminden sonra 1932’de devlet bursuyla Almanya’ya giderek Leipzig ve Berlin üniversitelerinde eskiçağ tarihi, eski Anadolu dilleri ve kültürleri, Hititoloji, Sümeroloji ve arkeoloji öğrenimi gördü. 1940’ta doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü ve 1941’de Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) Hititoloji asistanı oldu. Aynı yıl doçentlik sınavını veren ve 1949’da profesörlüğe, 1959’da da ordinaryüs profesörlüğe yükselen Alp, 1956-58 arasında DTCF’nin dekanlığını yaptı. 1953’te Almanya’da Münster Üniversitesi’nde, 1979’da Münih Üniversi-tesi’nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında çeşitli üniversitelerde konferanslar verdi.

Alp, 1953’te Türk Tarih Kurumu (TTK), Ankara Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Karahöyük’te başladığı kazıları çeşitli aralıklarla 1986’ya değin sürdürdü. Kazılara başlandığında, bu yöredeki Hitit uygarlığına ait Orta Tunç Çağı ile (İÖ 2000-1500) bir önceki İlk Tunç Çağına (İÖ 3500-2000) ait yüzey araştırmaları dışında hiçbir bilgi yoktu. Kazılar Karahöyük’te 27 yerleşim katının varlığını gösterdi. Hitit döneminden kalma ilginç buluntuların yanı sıra Hitit kent mimarisine ilişkin önemli saptamalar yapıldı. İÖ 1750’lere tarihlenen kerpiç bir saray, yollan ve meydanlarıyla düzenli bir kent, anıtsal bir kent suru, mezarlık ve sarayın bulla (mühür) arşivi ile daha eski kültür katlarına ait bir tapmak Karahöyük’ün ilginç buluntularındandır. Mermer idoller, bezemeli kemik parçalar, çok sayıda silindir ve damga mühür, bu kentin Eski Anadolu kültürleri içindeki özgün yerini belirlemekte ve kronolojik saptamalara olanak vermektedir.

Alp, Hitit metinlerinden yola çıkarak Hititlerin yasaları, sanatları ve toplumsal yapılan konusunda 60’tan çok makale yayımlamıştı. Tahsin Özgüç tarafından kazılan Maşathöyük’te bulunan saray arşivi bulgularını araştıran Alp, Hitit çiviyazılı metinlerinde, buranın “Tapigga” olarak adlandırıldığını saptamıştır.

1946’da TTK üyeliğine seçilen Alp, 1982’de bu kurumun son başkanlığını da yapmıştır. Pek çok bilimsel enstitü ve kuruluşun.üyesidir. İtalya ve Federal Almanya cumhurbaşkanlarının en yüksek liyakat nişanıyla onurlandırılmıştır.

Başlıca yapıtları arasında Untersuchungen zu den Beamtennamen im Hethitischen Festzeremoniell (1940; Hitit Protokolündeki Memur Adları Üzerine İncelemeler), Hitit Hiyeroglif Mühür ve Kitabelerindeki Bazı Şahıs Adlarının Okunuşları Hakkında (1950), Konya Civarında Kara Höyük’te Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri (1972) ve Beiträge zur Erforschung des hethitischen Tempels Kultanlagen im Lichte der Keilschrifttexte (1983; Hitit Tapınağındaki Kült Bölümlerinin Araştırılmasına Çiviyazılı Metinler Işığında Katkılar) sayılabilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Remzi Oğuz Arık Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Remzi Oğuz ArıkRemzi Oğuz Arık (d. 1899, Kabaktepe, Kozan – ö. 1954, Adana), Türk arkeolog, düşünce ve siyaset adamı. Arkeolojik çalışmalarının yanı sıra, Türk milliyetçiliği üzerindeki düşünce ve tezleriyle de tanınır.

İstanbul Muallim Mektebi’ni bitirdi. I. Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Savaştan sonra lise öğretmenliği yaptı. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi ve Fransa’ya gönderildi. Sorbonne Üniversitesi’nde sanat tarihi, Louvre Arkeoloji Enstitüsü’nde arkeoloji öğrenimi görerek yurda döndü. İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde çalışmaya başladı. 1932-33 arasında Alişar kazısına katıldı. Maarif Vekâleti Arkeoloji Müdürlüğü’ne atandı. Güllüdağ, Troya, Alaca Höyük, Çankırıkapı, Karaoğlan, Alaeddintepe ve Bittim kazılarında çalıştı. 1939’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde arkeoloji ve dinler profesörü, 1943’te Ankara Arkeoloji Müzesi müdürü oldu. 1950’de siyasete atılarak Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili seçildi. 1952’de partiden ayrılarak Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığını üstlendi. 1954’teki bir uçak kazasında öldü.

Arkeolojik çalışmalarıyla ilgili olarak Alacahöyük Hafriyatı (1937), Karaoğlan Kazıları (1938), Ankara-Konya-Eskişehir Yazılıkaya Gezileri (ös 1956), Türk Müzeciliğine Bir Bakış (ös 1956), Türk Sanatı (ös 1976) gibi kitaplar yazan ve 1930’dan sonra yayımcılık da yapan Remzi Oğuz Arık, 1948’e değin Türk Sözü, Oluş, Gurbet, İleri Yurt, Şafak, Dönüm, Çığır, Millet, Bizim Türkiye ve Hareket adıyla çıkardığı dergilerde milliyetçilik, köy ve köylülük üzerine yazılar yayımladı. Türkiye’de milliyetçi düşüncenin, Osmanlıcılık, Turancılık ve Kurtuluş Savaşı dönemi gibi üç aşamada geliştiğini. Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğinin Batıcılık, inkılapçılık, devletçilik, halkçılık ve laiklik kavramlarını da içerdiğini savundu. Türk milliyetçiliğinin, 1071’den sonra Anadolu’da oluşan dil, din, toprak ve soy birliğine dayanması gerektiğini, bunun da çağın gereklerine göre dinamik bir biçimde yeniden örgütlenmekle sağlanabileceğini ileri süren Anadoluculuk akımının önde gelen bir ideologu oldu. Bu konuya ilişkin düşünce ve tezlerini. Köy Kadını-Memleket Parçaları (1944), İdeal ve İdeoloji (1947), Coğrafyadan Vatana (ös 1956), Milliyetçilik, Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (ös 1958), Gurbet-İnmeyen Bayrak (ös 1968), Türk Gençliğine (ös 1968) adlı yapıtlarında ortaya koydu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,