Etiket: askeri hayatı ve askeri başarısı hakkında bilgi.

Erich Ludendorff Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Erich LudendorffErich Ludendorff; (1865 – 1937)

Büyük Alman askeridir. Doğu Prusya’da Kruszewnia’da doğdu. Bütün asilzade subaylar gibi kurmay sınıfına ayrıldı, Berlin Harb Akademisi’nde, stratejik savaşın ünlü nazariyecisi Mareşal von Schlieffen’in en kabiliyetli öğrencisi oldu. Hocasının fikirlerini, kendi buluşlarıyla birleştirerek, Birinci Dünya Savaşı’nda uyguladı.

Savaş başladığında Ludendorff henüz general olmuştu. Liege vuruşmasında gösterdiği büyük başarı üzerine Kayser II. Wilhelm’ in dikkatini çekti, Doğu (Rus) cephesi başkomutanı Mareşal von Hindenburg’a kurmay başkanı olarak verildi. Ludendorff, milyonluk Rus ordular grubunu Doğu Prusya’da Mazurya bataklıklarına gömerek, Schlieffen’in taktik nazariyelerinin tatbikatını bütün dünyaya gösterdi. 1916’da von Hindenburg Alman orduları genel kurmay başkanı olunca, von Ludendorff, onun muavini oldu; rütbesi orgeneralliğe çıkarıldı. Bundan sonra Merkezî imparatorluklar’da savaşın kaderi, 2 yıl von Ludendorff’un elinde kaldı. Hindenburg, sadece muavininin plânlarının tatbikini emretmekle yetindi; savaşın gerçek sevk ve idaresini ona bıraktı.

İtilaf Devletleri’nin sayıca üstünlükleri karşısında Ludendorff, savaşın kazanılmasına imkan olmadığını, 1918 ağustosunda Kayser’e bildirdi. Ekimde, Müttefikler’in eline geçmemek için tarafsız İsveç’e sığındı. Ertesi yıl Almanya’ya döndü. Sivil olarak siyasete atıldı. Kralcı, aşırı ırkçı, milliyetçi olarak, cumhuriyet idaresine karşı amansız bir savaşmaya girişti; iktidarı ele geçirmeye hazırlanan Hitler‘le işbirliği yaptı. 1923’te Hitler‘le birlikte tevkif edildiyse de, büyük şöhreti dolayısıyla serbest bırakıldı. Bundan sonra gerek nazariyede, gerek tatbikatta uyuşamadığı Hitler’le bozuştu. Hitler iktidara gelince, gölgede kaldı.

Ludendorff, “Topyekûn Savaş” adlı ünlü eserinde nazariyelerini, tutumunu anlatır. Bütün askeri tarihçiler Ludendorff’u Prusya askerlik sanatının en büyük dehalarından biri sayarlar.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,