Etiket: Aziz Petrus Aslen NERELİ

Aziz Petrus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Aziz PetrusAziz Petrus; İsa’nın 12 havarisinden biridir (Beytsayda/Celile?-Roma 64/ 67).

Asıl adı: Simon. Önce Vaftizci Yahya’nın, ardından da İsa’nın müritliğini yaptı. Matta İncili’nde yazdığına göre İsa’nın ona “Sen Kefas’sın (Petrus), kilisemi senin üzerinde kuracağım” demesi üzerine Aramicede kaya anlamına gelen Kefas (Petrus) adım aldı. Bundan sonra İsa’nın “mucizelerine” tanık olan kardeşi, yoksul balıkçı Andreas ile birlikte Hristiyanlığın özünü oluşturan ilkeleri yaymaya çalıştı. Tam bir bağlılık sözü vermesine karşın, İsa tutuklanacağı sırada ondan ayrılarak kendisini üç kez yadsıdı. Samiriye’de ve Akdeniz kıyılarında kurulan ilk Hristiyan toplulukları görmeye gitti. Herodes Agrippia’nın giriştiği Hristiyan kıyımı sırasında Kudüs’ten ayrılarak Antakya’ya yerleşti, orada havari Paulus ile karşılaştı. Aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Roma’ya gitti ve bir süre orada yaşadı. 48’de toplanan Kudüs Konsili’nde Hristiyanlığı kabul eden paganların Musa töresinden kurtulmalarını sağladı, yeniden Roma’ya döndü. Bir söylentiye göre İmparator Neron döneminde tutuklandı ve öldürüldü. Roma Kilisesi, İsa’nın Matta İncili’ndeki sözlerine dayanarak Petrus’u İsa’nın yeryüzündeki temsilcisi saydı ve bu düşüncenin sonucu olarak onu ilk papa olarak kabul etti. Petrus, İsa’nın ölümünden sonra Hristiyanlığın dogmalarını saptadı, birçok yerde kurduğu kiliselerle Hristiyanlığı örgütledi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,