Etiket: başarıları hakkında bilgi.

Henri Pestalozzi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Henri Pestalozzi (1746 – 1827)

İsviçreli büyük bir eğitimcidir. Çocukların eğitiminin bedeni gelişmeleriyle dengeli olarak yönetilmesi kuralını ortaya koymuş, bugünkü pedagojiye büyük yardımda bulunmuştur.

Pestalozzi iki yüzyıl önce İsviçre’ye göç etmiş bir İtalyan ailesinin çocuğu olarak Zürih’te doğdu. Babası, orada çalışan bir doktordu. Annesi de, aile mesleği doktorluk olan bir ana-babanın kızıydı. Pestalozzi, 6 yaşındayken babası öldü. Annesi dört çocuğuyla ortada kalmıştı. O kadar fakirdiler ki, çocuklar, ayakkabıları eskimesin diye oyun bile oynayamıyorlardı. Bu arada, Pestalozzi okulda arkadaşlarının eziyetlerine, alaylarına karşı koymak zorunda kalıyordu. Yalnız, ezilen arkadaşlarını korumak için başarılarla uğraşmak da hoşuna gidiyordu. Üniversite çağına geldiği zaman ateşli, kendini gösteren bir genç oldu. Hukuk fakültesini bitirince, kendi gibi ülkücü bir kızla evlendi. Karısı gayet anlayışlı, onun düşüncelerine inanan bir kimseydi.

Pestalozzi az sonra hukuk mesleğini bir yana bıraktı, kendisini tarıma verdi. 1774’te bir çiftlikte çalışmaya başladı. Daha sonra çiftliği bir eğitim yurdu haline getirdi. Sokaktan toplanmış fakir çocukları burada çalışacak, ürünü satıp parasını kendileri alacaklardı. Yalnız, bu iş, Pestalozzi’nin önceden kestiremediği sebepler yüzünden, yürümedi, iflâs etti.

Pestalozzi gene yılmadı. Bir köşeye çekildi, «Yalnızlığa Çekilmiş Bir Adamın Akşam Düşünceleri» adındaki ilk eğitim eserini yazdı. 1781’de de bir romanı yayınlandı. Roman tutununca ikinci, üçüncü, dördüncü ciltlerini hazırladı. Bu eser, roman kılığı verilmiş bir eğitim kitabıydı. Toplumun insan üzerindeki eskilerini inceliyor, çevre eğitiminin tohumlarını ortaya atıyordu.

Pestalozzi bundan sonra öğretmenlik mesleğine girdi. Stans şehrindeki çocukların eğitimi işi kendisine verildi. Savaşta zarar görmüş olan bu şehir çocuklarının çoğu öksüz, hepsi bakımsız, perişandı. Pestalozzi, buradaki çalışmalarında çocuklara okulu bir yuva, bir ev, öğretmeni de bir baba olarak tanıtmayı başardı. Fransa-Avusturya Savaşı dolayısıyla okulu Avusturyalılar hastane haline getirince işler yarım kaldı. Bundan sonra, Pestalozzi, Burgdorf şehrinde öğretim metodu denemelerine devam etti. Bu okul kısa zamanda büyük ün kazandı, gelişti, öğretmen de yetiştirmeye başladı. Yeni metoda göre çocuğa saygı, çocuğu konuşturma, bilgiyi ona buldurma, oyunla, eğlenceyle meşgul ederek öğretme, ayrıca, aile, ahlâk eğitimi en önemli noktalardı. Büyük eğitimci «Sezginin Alfabesi» adlı eserinde bu metodu açıkladı. Burgdorf Okulu bütün Avrupa’da tanındı. 1803 yılı hükümet değişmesinden sonra okul kapandı. Pestalozzi bir süre daha çeşitli yerlerde öğretmenlik ettikten sonra, kum hastalığından 81 yaşında öldü.

Eğitim ve öğretim alanında dünyanın yetiştirdiği sayılı insanlardan biri olan Pestalozzi’ nin metodu, bu bilim dalındaki gelişmelerde önemli bir adım olmuştur.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Baycu Noyan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Baycu Noyan; Moğol komutanıdır (13. yüzyıl).

1229’da Moğol Ordusu’nda tümen beyi olarak İran’a geldi. Kafkasya’nın alınışında bulundu. Ögeday Kağan tarafından Kafkasya ve Batı İran Valiliği’ne atandı (1241). Hülagu’ nun gelişine kadar bu görevde kaldı. 1242’de batı yönünde harekata girişerek Selçuklu egemenliğinde bulunan Erzurum’u aldı. Ögeday Kağan’ın ölümü üzerine, çıkabilecek olayları önlemek için Anadolu içlerine ilerledi. Konya yakınlarında Kösedağ’da II. Gıyasettin Keyhüsrev ile yaptığı savaşta Selçuklu Ordusu’nu bozguna uğratarak (1243) Kayseri, Sivas ve Malatya’yı aldı. Kafkasya’da karışıklıklar çıkması üzerine Tiflis’e döndü.

Selçuklularla bir barış anlaşması yaparak onları vergiye bağladı. Keyhüsrev ölünce tüm Selçuklu topraklan yönetimine girdi. Sultan İzzettin Keykâvus’un başkaldırısı üzerine Anadolu’ya hareket etti ve onu Rabat-ı Alaiye Savaşı’nda yenerek, Bizans’a kaçmak zorunda bıraktı (1256) ve yerine hapiste bulunan kardeşi IV. Rüknettin Kılıçarslan’ı sultan ilan etti. İran’a gelen Hülagu’nun İsmaillilerle yaptığı savaşlara ve Bağdat’ın ele geçirilişine katıldı.

Hülagu’nun idam ettirdiği Baycu, ilerde kurulacak olan İlhanlı Devleti’nin temellerini atan komutan olarak kabul edilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

David Lean Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

David LeanDavid Lean;İngiliz sinema yönetmenidir (Croydon 1908-Londra 16 Nisan 1991).

Sinemaya 1927’de kurguculukla başladı, Antony Asquith’in Pygmalion (1938), Majör Barbara (Binbaşı Barbara) 1941, filmlerinde yönetmen yardımcılığı yaptı. Noel Coward ile ortaklaşa In Which we Serve (Denizler Hakimi) 1942, This Happy Breed (Şu Mutlu Kuşak) 1944, Blithe Spirit (Şen Ruh) 1945, Brief Enconter (Kısa Tesadüfler) 1945, filmlerini çekti. Başlangıçta günlük yaşamdan kesitler veren yalın konuları işledi, ince sinema dili, kişilik çizmede, ruhsal karmaşaları çözümlemede büyük ustalık gösterdi. Great Expectations (Büyük Umutlar) 1946, ile başlattığı çıkışını öteki filmlerinde de sürdürdü. Başeseri sayılan The Bridge on the River Kwai (Kwai Köprüsü) 1957, Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence) 1962, filmleriyle iki kez “en iyi yönetmen” Oscar’ını kazandı.

Öteki başlıca filmleri: Oliver Twist (1948), The Possonate Friends (Seven Kalpler) 1949, Madelaine (Hüküm Günü) 1951, The Sound Barrier (Ses Duvarı) 1952, Summertime (Venedik Tatili) 1955, Doktor Zhivago (Doktor Jivago) 1966, Ryan’s Daughter (İrlandalı Kız) 1971, A Passage to İndia (Hindistan’a Bir Geçit) 1984, Nostromo (1987).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

John Davison Rockefeller Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

John Davison Rockefeller John Davison Rockefeller;ABD’li işadamıdır (Richford/New York 1839-Ormond Beach/Florida 1937).

1853’te ailesiyle birlikte Cleveland’a göç etti. Bu kentte lise öğrenimini bitirdi. Bir komisyonculuk şirketine ortak oldu. Petrolcülüğün büyük kazançlar getireceğini sezerek ortaklarıyla birlikte 1859’da bir petrol işlemesi kurdu, çok geçmeden bu işletmeye tek başına sahip oldu. Kısa bir süre içinde AB D’deki petrol kuyuları üretiminin % 4’ünü denetim altına aldı. 1870’te 1 milyon dolar sermayeyle Standard Oil Company adına verdiği anonim şirketi kurdu. ABD’deki rafinerilerin 1/10’unu denetliyordu. Küçük şirketlerin yok olmalarıyla sonuçlanan 1873 ekonomi bunalımını aştıktan sonra büyük bir hızla tekelleşmeye gitti. 1879’da sahip olduğu tanker filosu, gemiler, doklar, varil yapım atölyeleri, depolar ve petrol boru hattı ağıyla ABD petrolünün % 90’ını artıyordu. 1882’de bu alandaki 39 şirketi Standart Oil Tröstü adıyla birleştirdi ve ABD petrol üretiminin tümüne egemen oldu. 1887’de tröst yasağı yasası gereğince parlamento tarafından şirketlerini dağıtması yönünde karar alındıysa da buna uymadı. 1889′ da ikinci kez Ohio mahkemesinde yargılanınca Standart Oil’in dağıtıldığını ilan ettiyse de şirketler birbirine sıkı bir biçimde bağlı kalmayı sürdürdüler. ABD Yüksek Mahkemesi şirketin parçalanmasına ancak 1911’de karar verebildi ve işletmenin tüm varlığı 33 şirket arasında dağıtıldı. Rockefeller petrolcülüğün yanı sıra demiryolu sermaye sahipliği, borsa işlemleri ve bankacı olarak da tanındı. 1911’de çok büyük bir servet sahibi olarak iş yaşamından çekildi ve servetini çeşitli kuruluşlar arasında paylaştırdı. Bunlar arasında Chicago Üniversitesi, Rockefeller Vakfı ve Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü sayılabilir. Ölümünden sonra beş oğlu çeşitli düzeylerde işlerinin sorumluluğunu üstlendiler.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Ernest Solvay Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ernest SolvayErnest Solvay; Belçikalı sanayici ve kimyacıdır(Brüksel/Rebeca-Raynon 1838 -Brüksel 1922).

1861’de tesadüfen bulduğu ucuz ve kolay yöntemle üretilen sodyum karbonatın (soda) patentini aldı. Daha önce Schloesing’in bulduğu ancak işletilemeyen bir yöntem geliştirerek sodyum klorürü karbonik gaz ve amonyakla parçaladı. Küçük bir atölyede soda üretmeye başlayan Solvay Covillet ve Dombasle’de fabrikalar kurdu. Bulduğu yöntemin kısa sürede Avrupa ve ABD’ye yayılmasını sağlayarak büyük bir servet edindi. Bu serveti de bilimsel çalışmaların desteklenmesinde kullandı. Modern fizik ve kimya problemlerinin karışık noktalarını tartışmak ve bir sonuca bağlamak amacıyla bilim adamlarını bir araya getiren toplantılar düzenledi. Günümüzde Belçika’da bulunan 26 fabrikası, yaklaşık tüm Avrupa’da ortakları bulunan Solvay Şirketi dünya soda üretiminin % 60’ını karşılamaktadır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Sedat Simavi Kısaca Hayatı

Sedat SimaviSedat Simavi; gazeteci yazardır (İstanbul 1896-ay.y. 11 Aralık 1953).

Galatasaray Lisesi’nden (1914), sonra girdiği basın yaşamında hemen bütün işleri kendi yeteneğiyle geliştirerek çalıştı, adım adım geliştirdiği gazetecilik işini Türkiye’nin en büyük ve tirajlı gazetesini (Hürriyet, 1 Mayıs 1948) kurarak tamamladı denebilir. İlk organı Hande (Gülümseyiş) adlı Türkçe-Almanca haftalık dergi oldu (1916), Diken adlı mizah dergisiyle işini sürdürdü (1918), bir kadın dergisi olan İnciyi çıkardı (1919). İlk konulu Türk filmlerini de onun yönettiği belirtilir (Pençe, Casus, 1917). Günlük Der saadet Güleryüz dergisi, Mütareke bunalımının yayın organları arasında sayılır. Yeni Ki-tap’tan (1927-1928) sonra Cumhuriyet döneminin en uzun ömürlü dergilerinden Yedigün’ü örgütledi (1933-1951). Çeviri, uyarlamalarla birlikte altmışa yakın eseri olduğu, adını taşıyan bir derlemeden anlaşılır. Sedat Simavi Eserleri (1973), romanı: Fujiyama (1934); Oyunları: Hürriyet Apartmanı (1940), Düşenin Dostları (1940), Ceza (1941). Adına kurulmuş olan vakıf, her yıl çeşitli dalların (fen bilimleri, tıp, sosyal bilimler, görsel sanatlar, gazetecilik, spor) arasında edebiyata da bir armağan payı ayırdı, her yıl ölüm yıldönümünde açıklanan bu ödül, yanı sıra başka yarışmalar da düzenlemektedir (karikatür vb).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Kel Hasan Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kel Hasan Efendi; tuluat oyuncusudur (İstanbul 1874 ?-ay.y. 1929).

Dönemin ünlü komiği Abdi Efendi’nin oynadığı tüm oyunları izleyerek bütün rolleri ezberledi. Sahneye ilk kez 1885’te, Küçük İsmail’in Kumpanyasının Kuşdili Çayırı’nda verdiği temsiller sırasında çıktı. Abdi Efendi’nin arkasında kalmak istemediğinden kısa bir süre sonra topluluktan ayrıldı. Arkadaşı Agâh Efendi ile birlikte Şehzadebaşı’nda kendi adına bir topluluk kurdu. Abdi Efendi’nin, II. Abdülhamit döneminde saray oyunculuğuna alınmasıyla tuluat tiyatrosunun en gözde adı oldu. Yarattığı “aptal uşak” tiplemesi, halk arasında çok tutuldu. Saçsız oluşu nedeniyle “kel” sıfatıyla ünlendi. Sahneye çıkmadan önce boş bir gaz tenekesini sahneye fırlatır, onun gürültüsüyle sahneye geleceği imajını verir, elinde bir tavan süpürgesiyle alkış, kahkaha tufanı arasında sahneye çıkardı. Sırtına renkli basmadan bir elbise, başına limon kabuğu biçiminde bir fes giyerdi, ikinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Batılı tiyatro akımlarının güncellik kazanması karşısında tuluat geleneğini, Burhanettin Tepsi, Naşit gibi gençlerle sürdürmeye çalıştı. Ancak, eski ilgiyi çekemedi. Tuluat tiyatrosunun Cumhuriyet dönemindeki son temsilcisi İsmail Dümbüllü’yü yetiştirdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Alfredo Di Stéfano Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Alfredo Di StéfanoAlfredo Di Stéfano; Arjantin kökenli İspanyol futbolcusudur (Buenos Aires 1927).

Futbola, 10 yaşında, Arjantin’in River Plate Minikler Takımı’nda başladı. 1949’a kadar bu takımın genç ve A takımlarında oynadı, aynı yıl Kolombiya’nın Bogota, 1953’te İspanya’ nın ünlü Real Madrid Takımı’na geçti. 1953-1964 arasında, Real Madrid forması altında oynadığı 565 lig maçında 466; 60 Avrupa kupası maçında 49 gol attı (tüm futbol yaşamında 1.300 maçta 900 gol). Beş kez üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı (1956-1960) ve 1960’ta Dünya Kıtalararası Şampiyonluğu’nu kazanan Real Madrid’in başarısında büyük pay sahibi oldu. 8 kez Arjantin, 28 kez İspanya milli takımlarında yer aldı. 1965’e Español Takımı’na antrenör-oyuncu olarak geçti, 1967’de 40 yaşındayken futbolu bıraktı. Futbol dünyasının en büyük santrfor ve orta alan oyuncularından biri sayılır. 1957 ve 1959’da, Avrupa’ da yılın futbolcusu seçildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Büyük İskender Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Büyük İskenderBüyük İskender; (III. Aleksandros), Makedonya kralıdır (Makedonya, Pella/İÖ 356 – Babil İÖ 323).

Makedonya kralı II. Philippos’un (Filip) oğludur. Ünlü filozof Aristoteles’ten sanat, felsefe ve siyaset dersleri aldı (İÖ 343-340). İlk kez 16 yaşındayken devlet yönetiminde görev aldı; babası Byzantion (İstanbul) seferdeyken kral naipliği yaptı ve Thrak kabilelerinin başkaldırılarını bastırdı. Babasının Aigai’de öldürülmesi üzerine, III. Aleksandros adıyla tahta çıktı. Boyotya’ya gitti ve ayaklanmaya hazırlanan kentlerin yeniden bir araya gelmesini ve olası bir kanlı savaşı önledi. Yunanistan’da birliği (Helen Birliği) sağlayan İskender, Makedonya’ya saldırmak niyetinde olan Thrak ve Kelt kabilelerine karşı sefer açtı. Tuna Irmağı’nın karşı kıyısına geçerek Triballer, Getler ve Keltlerle savaştı. Makedonya’nın kuzeybatı komşusu İlliryalılarla savaşırken Thebai ayaklandı. Tapınaklar ve şair Pindaros’un evi dışında bütün Thebai’yi yerle bir eden İskender, halkı da köle olarak sattırdı. Başta Atina olmak üzere, ayaklanan öteki kentleri bağışladı, Makedonya’ya döndü. Perslere açacağı savaşı planladı; Küçük Asya’ya geçtikten sonra, öncelikle Batı Anadolu kıyı kentlerini ele geçirmeyi amaçladı. Makedonya ve Yunanistan’ın güvenliğini sağlamak amacıyla generali ve arkadaşı Antipatros’u Makedonya’da bıraktı. Yaklaşık 30-34 bin piyade ile 5 bini aşkın atlıdan oluşan kara ordusu ve müttefik kentlerden topladığı 160 gemilik deniz gücüyle Hellespontos’u (bugün Çanakkale Boğazı) geçerek Anadolu’ya çıktı (İÖ 334). İlion’a giderek Troya Savaşı kahramanlarına saygıda bulunduktan sonra Granikos (Biga Çayı) yöresinde Perslerle savaşa girişti ve yenilgiye uğrattı. Güneye doğru inen İskender, Lidya Satraplığı’nın merkezi Sadres’e girdi. Aralarında Ephesos (Efes) ve Smyrna’nın (İzmir) de bulunduğu Aiolia ve İonia kentleriyle Magnesia (Manisa) ve Tralles (Aydın) de karşı koymadan teslim oldular. Pers Donanması’na güvenerek İskender’e karşı koyan Miletos (Millet) Kenti kuşatıldı ve kısa sürede Makedonyalıların eline geçti. Halikarnassos (Bodrum) dışında tüm Karya kentleri İskender’e boyun eğdiler; Halikarnassos’u ise güçlü bir savaştan sonra ele geçiren kral, tüm kenti yaktı. Kışın bastırmasına karşın, Makedonya Ordusu, Likya sınırına doğru ilerlerken 30 kadar kent İskender’e teslim oldu.

İÖ 333 kışı başında Pamfilya’ya geçen İskender, Perge (Murtuna) ve Side’de (Selimiye) iyi karşılandı. Side’ye kadar bütün kıyı kesimini eline geçiren İskender, kışı geçirmek üzere Frigya’ya giderken dağlık alanda kurulu Termessos’u (Güllük) kuşattıysa da doğal kale durumundaki kentin alınmasının güçlüğü karşısında kuşatmayı kaldırdı, Frigya Krallığı’nın başkenti Gordion’a (Yassıhöyük) geldi. İÖ 333 ilkbaharında Ankyra’dan (Ankara) hareket eden Makedonya Ordusu, Kappadokya’nın bir bölümünü ele geçirdi. Kilikya kapılarını (Gülek Boğazı) geçen İskender, İssos’ta ilk kez Pers Kralı III. Darius’un komutasındaki orduyla çarpıştı. İskender’in kendi üzerine yürüdüğünü anlayan Darius, savaş alanından kaçtı. Dağılan Pers Ordusu geri çekildi. Savaş alanı yakınında İskender, Alexandria (İskenderun) Kenti’ni kurdu. Darius’un barış önerisini geri çevirdiği gibi, Damaskos’taki (Şam) hazinesine de el koydu. Makedonya’ dan yola çıktığından bu yana sürekli para sıkıntısı çeken İskender’in İssos Savaşı’ndan sonra para sorunu kalmadı. Mısır’ı aldıktan sonra (İÖ 332-331) Nil Deltası’nda Alexandria (İskenderiye) Kenti’ni kurdu. Tigris (Dicle) Irmağı doğusunda Gavgamela yakınında Arbela’da (Erbil) yeniden Darius ile savaştı; Pers başkentlerinden Persepolis’i gele geçirdi (İÖ 331/330). Darius’ un ölümünden sonra derslerin doğu satraplıkların (İÖ 330/327) ve İndus Irmağı’na kadar olan ülkeleri ele geçirdi. Daha sonra batıya dönerek Babilonya’ya (Babil) geldi; Arabistan seferine haznianırken sıtmadan öldü; Mısır’a getirilerek önce Memfis’de, sonra İskenderiye’de gömüldü.

İskender, krallığı süresinde Adriya Denizi’nden İndus Irmağı’na, Aral Gölü’nden Mısır’a kadar uzanan, üzerinde çok çeşitli toplumların yaşadığı topraklarda egemenlik kurdu. Askerlik alanında bir bütünlük sağlamasına karşın, ortak bir devlet örgütü kuramadıysa da ele geçirdiği topraklarda komutanları yeni krallıklar kurularak Hellenistik Çağı başlattılar.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Harry Houdini Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Harry HoudiniHarry Houdini; asıl adı ERIK WEISZ (d. 24 Mart 1874, Budapeşte, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu – ö. 31 Ekim 1926, Detroit, ABD), özellikle, bağlı durumda girdiği kilitli bir sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü ABD’li illüzyonisttir.

Macaristan’dan ABD’ye göç etmiş bir hahamın oğluydu. Küçük yaşta trapezciliğe başladı. 1894’te evlendiği Wilhelmina Rahner, sonraları Beatrice Houdini adıyla sahne gösterilerinde kendisine yardımcı oldu. 1900’lerin başlarında Houdini zincir, kelepçe, ip gibi bağlardan ve kilitli sandıklardan kurtulma gösterileri ve tehlikeli numaralarıyla uluslararası düzeyde ün kazanmıştı. Encyclopœdia Britannica’ nın 13. basımına (1926) yazdığı gözbağcılık maddesinde, başarısını bir ölçüde büyük fiziksel gücüne ve hafif çarpık bacaklı oluşuna bağlıyordu. İğneleyici bir mizah anlayışı olan Houdini sonraları, Britannica okurlarının, bacaklarındaki çarpıklıkla bağlardan ve kilitlerden kurtulması arasında ilişki kurmaya çalışacaklarını umduğunu söylemişti. Tipik gösterilerinden birinde Houdini, zincirlerle bağlanmış durumda bir sandığın içine konuyor, sandık kilitlenip, halatlarla bağlandıktan sonra ağırlık eklenerek bir tekneden suya bırakılıyor ve suyun altında sandıktan çıkan Houdini tekneye dönüyordu. Gene açık havada gerçekleştirdiği başka bir gösterisinde, yerden yaklaşık 23 m yükseklikte ve baş aşağı asılı durumda, üzerindeki deli gömleğinden kurtuluyordu.

Houdini düşünce okuyanlar, medyumlar gibi doğaüstü güçleri olduğunu öne sürenlerle mücadele ederek bunların şarlatan olduğunu, doğal yollar ve çeşitli hileler kullandıklarını öne sürdü. Bu konuda Miracle Mongers and Their Methods (1920; Mucize Tüccarları ve Yöntemleri) ve A Magician Among the Spirits (1924; Ruhlar Arasında Bir Büyücü) adlı kitapları yazdı. Bütün bunlara karşın Houdini ve karısı ilk ölenle sağ kalanın iletişim kurmaya çalışacağı bir ruh çağırma deneyi yapmaya karar verdiler: Houdini çok daha önce öldü ve karısı, kendi ölümünden (1943) bir süre önce deneyin başarısız olduğunu açıkladı.

Adını Fransız gözbağcı Jean-Eugène Robert-Houdin’den alan Houdini’nin, The Unmasking of Robert-Houdin (1908; Robert-Houdin’in Maskesini Çıkarmak) adlı bir kitabı daha vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Godfrey Newbold Hounsfield Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Godfrey Newbold HounsfieldGodfrey Newbold Hounsfield; (d. 28 Ağustos 1919, Newark, Nottinghamshire, İngiltere – ölüm 12 Ağustos 2004), günümüzde yararlanılan son derece önemli bir tanı tekniği olan bilgisayarlı eksenel tomografiyi (CAT) geliştiren ve bu çalışmasıyla 1979 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü kazanan İngiliz elektrik mühendisidir.

II. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde (RAF), ardından da Londra’daki Faraday Elektrik Mühendisliği Yüksekokulu’nda elektronik ve radar öğrenimi gören Hounsfield, 1951’de EMI Ltd.’nin araştırma kadrosuna katıldı. 1958-59 yıllarında İngiltere’deki tümüyle transistörlü ilk bilgisayar olan EMIDEC 1100’ü gerçekleştiren tasarım grubunu yönetti. Daha sonra cisimlerin yapı desenlerinin elektronik yolla belirlenmesi çalışmalarına girişti ve bu araştırmaları sırasında CAT ilkesini geliştirdi. Gerçekleştirdiği ilk bilgisayarlı tarayıcıların olumlu sonuç vermesi üzerine 1972’de CAT aygıtları kliniklerde kullanılmaya başladı.

Hounsfield bu başarısı nedeniyle çok sayıda ödül kazandı ve 1981’de “sir” unvanı aldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Bernardo Houssay Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Bernardo-HoussayBernardo Houssay; (d. 10 Nisan 1887, Buenos Aires – ö. 21 Eylül 1971, Buenos Aires, Arjantin), Arjantinli fizyologdur.

Hayvanlarda kandaki glikoz miktarının düzenlenmesinde hipofiz hormonlarının oynadığı rolü bularak 1947 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü’nü Cari ve Gerty Cori ile paylaşmıştır. Pankreası çıkartılarak şeker hastası yapılmış köpeklerle yaptığı deneyler (1924-37) sonucunda hipofizin ön lobunun (adenohipofiz) alınmasının hastalık belirtilerini büyük ölçüde giderdiğini ve hayvanlarda insüline karşı aşırı duyarlılığa yol açtığını buldu. Hipofiz dokusundan hazırlanan özütlerin sağlıklı hayvanlara şırınga edilmesinin kandaki glikoz miktarını artırarak şeker hastalığına neden olduğunu, hipofiz hormonlarının insüline ters etki yaptığını ortaya koydu.

1910’dan başlayarak Buenos Aires Üniversitesi’nde fizyoloji dersleri verdi ve 1919’da Fizyoloji Enstitüsü’nün yöneticisi oldu. 1943’te General Juan Perön’un düzenlediği askeri darbeden sonra görevinden alınan 150 öğretim görevlisinden biriydi. 1945’te yeniden göreve getirildiyse de, bir yıl sonra istifa etmeye zorlandı. 1944’te Buenos Aires’te Biyoloji ve Deneysel Tıp Enstitüsü’nü kurdu; 1946’dan sonra bu kurumun yöneticiliğini de üstlendi. En önemli yapıtı Human Physiology’dir (1951; İnsan Fizyolojisi).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Mehmet Esat Işık Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

mehmet-esat-isikMehmet Esat Işık; Esat Paşa olarak da bilinir (d. 3 Nisan 1865, İstanbul – ö. 1 Kasım 1936, İstanbul), Türkiye’de çağdaş göz hekimliğinin kurucusu hekimdir.

1889’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi. Aynı yıl yüzbaşı rütbesiyle Fransa’ya gönderildi ve 1893’te Paris Tıp Fakültesi’nde Essai sur la sémiologie de l’exophtalmie (1893, Egzoftalmi Semiyoloji-si Üzerine Bir Deneme) adlı teziyle göz hastalıktan uzmanı oldu ve Türkiye’ye döndü (1894). Kısa bir süre sonra Askeri Tıbbiye’de emraz-ı ayniye (göz hastalıkları) dersi muallim muavinliğine getirildi, 1889’da muallimliğe yükseldi. Askeri Tıbbiye’de Türkiye’deki ilk modern göz kliniğini kurdu. Bu arada ilk Türkçe yapıtı Çeşmbin ile Muayene-i Ka’r-ı Ayn’ı (1901) yayımladı. Alman fizik bilginlerinden Helmholtz’un 1851’de keşfettiği basit oftalmoskopu 1903’te yeniden düzenleyerek kendi adıyla literatüre geçen çift aynalı yeni bir oftalmoskop geliştirdi. Hasta olmadıkları halde gözlerinden rahatsız olduğunu ileri sürenlerin muayenesi için Esat stereoskopu adı verilen bir aygıt yaptı.

1912’den başlayarak uzun yıllar Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi’ni yöneten Mehmet Esat, Cemiyet-i Mülkiye-i Tıbbiye ve Sıhhıye-i Umumiye üyesi, Hilal-i Ahmer (Kızılay) ve Müdafaa-i Milliye cemiyetlerinin kurucularındandı. Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı. 1918’de Milli Kongre adlı siyasal derneğin kurucuları arasında yer aldı. 1920’de İstanbul’u işgal eden İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Sürgünden döndükten sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki görevini sürdürerek pek çok göz hekimi yetiştirdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Deli Hüseyin Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Deli Hüseyin Paşa; (d. Yenişehir, Bursa -ö. 29 Aralık 1658, İstanbul), Osmanlı kaptanı deryasıdır. Girit’te Osmanlı yönetimini yerleştirmek için çalışmıştır.

Enderundan yetişti. Zülüflü baltacı, daha sonra imrahor oldu. 1634’te vezir rütbesiyle kaptanı deryalığa getirildi. Revan (Erivan) Seferi’nde (1635) gösterdiği başarı üzerine Mısır beylerbeyliğine atandı. Ama yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 1638’de görevinden alındı ve mallarına el kondu. IV. Murad’ın Bağdat Seferi (1638) sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Seferden sonra kubbe veziri, 1639’da da sadaret kaymakamı oldu. 1640’ta ikinci kez getirildiği kaptanıderyalığı sırasında, Karadeniz’de ticareti engelleyen Kazak korsanlarını yenilgiye uğrattı. Sefer dönüşü görevden alınarak Özi muhafızlığına getirildi. 1641’de Azak Kalesi’ni kuşattı. Ama kaptanıderya Siyavuş Paşa ile anlaşmazlığa düşmesi ve beklediği yardımın zamanında ulaşmaması nedeniyle başarılı olamadı. 1642’de Bosna, 1643’te Bağdat, 1644’te de Budin beylerbeyliği yaptı. 1645’te ikinci vezir rütbesiyle Girit’te yeni ele geçirilen Hanya’nın korunmasıyla görevlendirildi. Semin Mehmed Paşa’nın ölümü üzerine 1646’da Girit serdarlığına atandı. Aynı yıl Resmo’yu aldı; ardından Kandiye’yi iki kez (1647-48) kuşattıysa da bir sonuç elde edemedi.

1656’da sadrazamlığa atandı; ama daha bu haberi alamadan Çınar Olayı olarak bilinen yeniçeri ayaklanması patlak verdi ve sadrazamlığa ayaklanmada rolü olan Zurnazen Mustafa Paşa getirildi. Hüseyin Paşa, Girit’ teki askerlere gönderilen parayı, uygun yerde kullanmamak ve Kandiye’nin alınmasını uzatmakla suçlanarak serdarlıktan alındı ve Temmuz 1658’de üçüncü kez kaptanıderya-lığa getirildi. Aralıkta Rumeli beylerbeyi oldu. Kısa bir süre sonra halktan usulsüz vergi topladığı gerekçesiyle görevden alınarak Yedikule zindanına hapsedildi, iki gün sonra da öldürüldü. Öldürülmesinde, onu kendisine güçlü bir rakip olarak gören Köprülü Mehmed Paşa’nın da büyük etkisi olmuştu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Kemal Reis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

kemal-reisKemal Reis; (1450-1511)

Büyük bir Türk amiralidir. Babası Konyalı olan Kemal Reis, Gelibolu’da doğdu. Deniz piyadesi (azab) olarak Türk Donanması’na girdi, Ağrıboz’un fethi üzerine bu adada yerleşti.

1487’de Endülüs Arap devletine yardım etmek üzere Donanmay-ı Hümayun ile Akdeniz’e açıldı. Cerbe adasını, Tunus’u, Sicilya, Sardunya ve Korsika’yı, Fransa, ispanya ve İtalya kıyılarını vurdu, İspanyol donanmasını bozduktan sonra Batı Akdeniz’e hâkim oldu.

İspanyollar’ın bir iki ay önce Araplar’ dan almış oldukları Malağa limanını fethetti ve ispanyol garnizonunu kılıçtan geçirdi. Türk savaş gemilerine dünya denizcilik tarihinde ilk defa olarak uzun menzilli toplar koydurduğu için,’düşmanın top menzili dışında ateş açan Türk Donanması, Hıristiyanlar’! fena halde yıldırdı. Endülüs Arapları’na gereken yardımları yaptıktan sonra döndü.

Bundan sonra Cerbe adasını ve Cezayir’de Bicâye (Bougie) limanını fethederek burada Türk donanması için üsler kurdu. Balear ve Malta adalarını tamamen tahrip etti. 1492′ de, II. Bayezit’in emriyle aylık maaşı 22.500 T. L..’sına yükseltildi. 28 temmuz 1499’da Yunan (İyonya) Denizi’nde küçük Sapienza (Türkçe: Barak-Reis Adası) açıklarında Barak Reis’in de yardımı ile Venedik’in 200 savaş gemisinden müteşekkil büyük donanmasını perişan etti; XV. yüzyılın en büyük dünya deniz savaşını kazandı. 1500’de Kefalonya, 30 ağustos 1502’de Santa-Marya adalarını fethetti. 1501’de 22 parçalık donanması ile büyük Venedik donanmasını yeniden bozdu; batırdıklarından başka 8 düşman savaş gemisini yedeğine alıp İstanbul’a geldi, büyük deniz vuruşmalarından sayılan bu savaş, Navarin deniz savaşı diye ünlüdür. 1504’te Rodos’a asker çıkarıp adayı tahrip etti.

1507’de ikinci defa Kahire’yi ziyaret etti. Türk-Memluk sultanı Kansu tarafından kabul ve misafir edildi. Sonra Rodos büyük amiralini gemisiyle beraber esir aldı.

Böylece Kemal Reis’in şöhreti yayılmış oluyordu. Onun zamanında Türk Donanması, başta Venedikliler olmak üzere Akdeniz’in bütün denizci devletlerine ağır darbeler indirmiş bulunuyordu.

23 yıl sonra ikinci ispanya seferini yaptı. 1510’da İspanya kıyılarını yaktı. Müthiş zulüm altında olan Araplar’ın bir kısmını gemileriyle İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşıdı. Fas’a gidip-burada İspanya’dan kovulan son Endülüs hükümdarı ve veliahtı ile görüştü. Bu seferde yanında 35 yaşlarında bulunan yeğeni ünlü Piri Reis de vardı. 60 yaşlarında iken, şiddetli, bir fırtınaya yakalanarak Gelibolu açıklarında batan gemisiyle beraber Ege sularında kayboldu.

Barbaros Kardeşler’in gerçek öncüsü olan Kemal Reis’in hayatı, şair Safâî’nin 10.000 beyittik büyük manzum eseriyle destanlaştırmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Bobby Charlton Hayatı ve Spor Kariyeri

Bobby Charlton; Münih hava faciasının kurtulanlarından, FIFA Dünya Kupası kazananı, İngiliz imparatorluğu’nun kurtarıcısı büyük oyuncu, futbolun bir numaralı gerçek elçisi, Bobby Charlton.

Çok güçlü ve çok yönlü bir futbolcu olan Charlton, göze hemen çarpan bir futbol tekniğine sahipti ve iyi bir dağıtıcıydı. Milimetrik pasları ile takım arkadaşlarını ve rakibini sıkça şaşırtırdı. 1.73 metre boyundaydı ve gol bölgelerinde de oldukça etkiliydi. 106 uluslar arası müsabakada İngiltere’yi temsil etti ve bu maçlarda kaydettiği 49 golle, hâlâ kırılamayan bir rekora imza attı. Charlton 11 Ekim 1937 yılında İngiltere’nin Kuzeydoğusu’ndaki Ashington kasabasında dünyaya geldi. Doğu Nortumberland Okulunu temsil ettiği bir futbol maçında Manchester United menajeri Matt Busby tarafından keşfedildi ve ilk kontratını 15 yaşındayken yaptı. Gençler ve Amatör takımlarında oynadıktan sonra 1953 yılında sahneye çıktığı ilk profesyonel maçında, Charlton Athletic takımına 2 gol atarak takımının karşılaşmayı 4-2 kazanmasında başaktör oldu. Manchester United’ın şampiyon olduğu o sezonda, sol açık mevkiinde oynadı ve 14 maçta 10 gol kaydetti. Wembley Kupası finali ve Avrupa Kupası yarı finalinde taraftarlar üstün yeteneklerini görme fırsatı yakaladı. Fakat kader, büyük bir trajedi ile, futbolla onun arasına girdi. 6 Şubat 1958 yılında yaşanan Münih hava kazasında, takımın kurtulan 8 oyuncusundan birisiydi. Psikolojik yıkım yaşayan 20 yaşındaki ünlü oyuncu, bu olaydan 5 yıl sonra 1963’te FA Kupası final maçında sahaya çıktı ve takım maçı kazandı.

1965 ve 1967 sezonlarında formunu yakalamaya çalışan Charlton, Münih faciasından 10 yıl sonra Manchester United’ın Avrupa Kupası Finalinde Benfica’yı Wembley stadında 4-1 ‘lik sonuçla yendiği maçta birinci ve sonuncu golleri atarak, bir İngiliz kulübü tarafından ilk kez bu kupanın kazanılmasında başrol oynadı. 1972 sezonu sonuna kadar Manchester United formasıyla büyük başarılara imza atar Charlton, futbol yaşamının son iki sezonunu oyuncu-menajer olarak Preston North End Kulübü’nde sürdürdü. Bu kulüplerde toplan 751 maçta sahaya çıkan İngiliz oyuncu, toplam 245 gol attı.

Manchester United ile birlikti 1968’de Avrupa Kupası, 1957 1965, 1967 yıllarında İngiltere lig şampiyonluğu, 1963 yılında da FA Kupası başarılarında yer aldı. İngiliz milli takımında toplam 106 maç yapan unutulmaz oyuncu, 49 gol kaydetti. Charlton milli takımıyla birlikte 1966 FIFA Dünya Kupası ve 1968 yılında da Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü sevinçlerini paylaştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

İsa Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İsa Bey; tam adı Fahreddin İsa bey (ö. 1400’den önce), 1360-90 arasında Aydınoğulları beyidir. Bilim ve sanat alanındaki çalışmaları desteklemesiyle tanınır.

Aydınoğullarının kurucusu Mehmed Bey’ in en küçük oğluydu. Beyliğin gücünü büyük ölçüde yitirmiş olduğu bir dönemde tahta çıktı. Osmanlılarla iyi ilişkiler sürdürmeye özen gösterdi. I. Murad’ın Rumeli fetihlerinde ve I. Kosova Savaşı’nda (1389) yardımcı kuvvet gönderdi. I. Murad’ın ölümünden sonra Anadolu beyliklerinin Karamanlıların önderliğinde Osmanlılara karşı oluşturduğu ittifaka katıldı. Bunun üzerine Anadolu seferine çıkan I. Bayezid (Yıldırım) Alaşehir’i alınca (1390), ona bağlılık yemini etti. Tire’de oturması koşuluyla kendisine beyliğin bazı toprakları bırakıldı ve soydan gelen vakıfları kullanma hakkı tanındı; ama hükümdarlık hakları elinden alındı ve beylik Osmanlılara bağlandı.

Kendisi de bilime ilgi duyan İsa Bey, düşünce ve sanat adamlarını koruması altına almıştı. Bu dönemde yetişen ünlü hekim ve bilgin Hacı Paşa 1380’de yazdığı Şifaü’l-Eskâm ve Devâü’l-Alâm adlı yapıtını ona ithaf etti. İsa Bey Selçuk’ta Ayasuluğ Tepesi yamacında kendi adıyla anılan bir cami yaptırmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , , ,

Alec Issigonis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Alec Issigonis; tam adı sir Alexander arnold constantıne ıssigonis (d. 18 Kasım 1906, İzmir, Türkiye – ö, 2 Ekim 1988, Birmingham, İngiltere), İngiliz otomobil tasarımcısıdır. Çok satan, ekonomik Mini ve uzun süre en beğenilen arabalardan biri olan Morris Minor’un yaratıcısıdır.

Bir Rum tacirin oğlu olan Issigonis 1922’de Kurtuluş Savaşı sırasında İngiltere’ye göç etti. Makine mühendisliği öğrenimi gördükten sonra 1936’da Morris Motors fabrikasında amortisör tasarımcısı oldu. Orada, 1948’den 1971’e değin üretilen Morris Minor modelini geliştirdi. Çok kolay kullanılan, köşeleri rahatça dönen ve ilk kez bütünüyle İngiliz yapımı olan bu modelin satışı bir milyonu geçti. Bugün kullanılmakta olan modelleri sahipleri ve koleksiyoncular tarafından çok beğenilmektedir.

1950’lerin başında, bir süre için başka bir işte çalışan Issigonis, British Motor Corporation adını alan şirkete döndü. 1959’daki Süveyş Bunalımı’na ve Alman Volkswagen firmasının “kaplumbağa” modelinin rekabetine karşı Mini modelini ortaya attı. Kutu gibi, ucuz, az yakıt harcayan Mini önden çekişliydi. O zaman için köktenci bir değişiklik sayılan bu tasarıma göre üretilen otomobil 3 m’lik boyuna karşın dört yolcuyu rahatça taşıyabiliyordu. Pratikliği ve ucuzluğuyla hemen en popüler otomobiller arasına girdi. Issigonis öldüğünde arabanın satışı beş milyonu aşmıştı.

Issigonis 1967’de Kraliyet Derneği üyesi seçildi; 1969’da “sir” unvanı aldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Naim Süleymanoğlu Hayatı

Naim SüleymanoğluNaim Süleymanoğlu; haltercidir (d. Mestanlı/Bulgaristan 1967 – ö. 18 Kasım 2017).

Haltere 1977’de Bulgaristan’da başladı. 15 yaşındayken, Brezilya’da yapılan Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 52 kilo şampiyonu olurken iki altın madalya kazandı. 16 yaşındayken, yine 52 kiloda ilk dünya rekorunu kırarak dünya şampiyonu oldu. Halter tarihinin en genç dünya rekortmeni ve şampiyonu unvanını kazandı. Naim Süleymanov adıyla ünlendi. Daha sonra, Bulgarların Türklere yaptıkları büyük baskı sonucu adı değiştirildi ve Naum Şalamanov adıyla spor yaşamını sürdürdü. 1986’da Avustralya’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası sırasında Sydney’ deki Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak anavatanı Türkiye’ye geldi. 1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 dünya rekoru kıran ve yine bu tarihler arasındaki katıldığı tüm Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56, 60 kilolarda şampiyon oldu. 1988 Avrupa Halter Şampiyonası’na Türkiye adına ve Ay-Yıldızlı mayo altında katıldı. Bu şampiyonada üç altın madalya kazanırken 60 kg koparmada 150 kg ile bir de dünya rekoru kırdı. Bu, Türkiye’nin spor alanlarında kazandığı ilk Dünya Rekoru olması açısından ayrı bir önem ve değer taşıdı. 1984, 1985 ve 1986’da Uluslararası Halter Federasyonu’nca, Dünyada Yılın Haltercisi, 1987’de Türkiye’de Yılın Sporcusu seçildi. 1988 Seul Olimpiyatlan’nda 60 kg koparma (145 kg, 150.5, 152 kg), silkme (175 kg, 188.5, 190 kg), toplamda (320 kg, 339 kg, 342.5 kg) peş peşe 9 dünya, 6 olimpiyat rekoru kırarak erişilmesi güç bir başarı elde etti. Türkiye’ye olimpiyatlar tarihinde, güreş dışmda ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Türkiye’ye dönüşünde büyük törenlerle karşılandı, çeşitli kuruluş ve kişilerce ödüllendirildi. Türk Hükümeti’nin girişleriyle, Bulgaristan’ da kalan ailesi de, Ekim 1988’de Türkiye’ye getirildi.

Naim Süleymanoğlu siroz teşhisinden sonra karaciğer nakli geçirmiştir. 11 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği beyin kanamasından sonra yoğun bakıma kaldırıldı ve 18 Kasım 2017 de vefat etti.

Naim Süleymanoğlu’nun 1988’de elinde bulunan Dünya Rekorları: 56 kg toplamda 300 kg (1984), 60 kg koparmada 150 kg (1988), 60 kilo silkmede 188 kg (1986), 60 kilo toplamda 335 kg (1986), 56 kg silkmede 170.5 kg (1984), 56 kg toplamda 300 kg (1984), 60 kg koparmada 148 kg (1986), 60 kilo toplamda 335 kg (1986), 60 kg silkmede 190 kg (1988), 60 kg koparmada 152.5 kg bu başarılarını 1989’da Atina’da düzenlenen Dünya ve Avrupa halter şampiyonalarında, 60 kg’de koparma (145 kg), silkme (172.5 kg), toplamda (317.5 kg) 6 altın madalya kazanarak, sürdürdü. Belindeki sakatlığın geçmemesi üzerine, halteri bıraktığını açıkladıysa da, daha sonra 1991 Akdeniz Oyunları’na katılacağını duyurdu. 1992 Avrupa Halter Şampiyonasında (22-23 Nisan) 1 altın, 2 gümüş madalya aldı. 1992 Barcelona Olimpiyatlarında 60 kg’da koparmada 142.5 kg, silkmede 177.5 kg, toplamda 320 kg kaldırarak altın madalya sahibi oldu. 1996 Seul Olimpiyat Oyunlarında 3 altın madalya daha alarak üç kez arka arkaya dünya şampiyonluğunu kazanan tek halterci ünvanına sahip oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,