Etiket: Belek (Balak) Gazi Hayatı 1

Belek (Balak) Gazi Hayatı

Belek GaziBelek (Balak) Gazi; (?-1124)

Artukoğulları Türk hanedanından Selçuklu İmparatorluğunun Halep, Harput, Dersim prensidir. Artuk Bey’in oğlu Behram Bey’in oğludur. 1094’te Suriye Selçuklularının Süruc Beyi olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

Belek, Türk ordusunun Antakya’yı Haçlılar’dan geri almak için yaptığı başarısız büyük sefere katıldı. Haçlılar, Süruc’u bile Belek Bey’in elinden aldılar. Urfa Haçlı Kontluğu ile savaşlardan sonra 1112’de Harput ve Dersim bölgelerini ele geçirdi. 1113’te Anadolu Selçuklu İmparatoru I. Kılıç Arslan’ ın dul kalan karısı Ayşe Hatun’la evlenerek büyük bir nüfuz kazandı.

Belek Bey, 1120’de Bizans’ın Trabzon Dükası’nı büyük bir bozguna uğratarak esir aldı. 1122’de Urfa Kontu Jocelin de Courtenay’nin ordusunu imha ederek kendisini esir aldı, adı bütün Avrupa ve İslam alemine yayıldı. Böylece, Haçlılar’ın en önemli bir uzvu ortadan, kaldırılmış oluyordu. Belek’in yarattığı tehlikeyi kavramakta gecikmeyen Haçlılar’ın en büyük başkanı Kudüs Kralı II. Baudouin, Türk prensinin üzerine yürüdü. 8 nisan 1123’te Turuş Meydan Savaşı’nda büyük Haçlı ordusu tamamen yok edildi, geri kalanlar, kral ve en büyük asilzadeler başta olmak üzere, esir alındı. XII. yüzyılın en önemli zaferlerinden sayılan bu çarpışmadan sonra Belek’e «gazi» unvanı verildi.

Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Haçlılar’a karşı başkomutanı olan Belek, bunun üzerine Anadolu ve Suriye’deki Haçlılar’ı temizlemeye girişti. Artukoğulları ailesinin de başkanı durumundaydı. Suriye Selçuklu Meliki Rıdvan’ın kızı Ferhunde Hatun’la evlenerek, nüfuzunu büsbütün artırdı. 5 mayıs U24’te Maraş Kontu Geoffroy’nın idaresindeki Haçlı Ordusunu, başkomutanlarıyla birlikte, Menbiç çarpışmasında yok etti. Bundan sonra, Suriye kıyılarında Türkler’in elinde kalmış tek liman olan Sur Kalesi’nin Haçlılar’ın’ eline düşmek üzere olduğunu anlayıp imdada koşan Belek, 6 mayıs 1124’te Sur önüne geldiği ilk gün, bir düşman oku ile şehit oldu. Sur Kalesi komutanı İsa Bey, oku eliyle büyük Türk askerinin vücudundan çıkardığı zaman: “Bu ok, bütün İslamlar’a vurulmuş bir darbedir” demiştir. Şehit başkomutan, Halep’e nakledilip gömüldü.

Belek Bey, hayatını Türk topraklarını istila eden düşmanlarla vuruşarak geçirmiş ve pek önemli başarılar kazanmıştır. Kendisinden daha büyük başarılar beklenirken şehit olması, Türk tarihinin bahtsızlıklarından sayılabilir. İdare adamı olarak da tebaasına çok iyi davranmış, Hristiyan halkın bile minnetini kazanmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,