Etiket: Benjamin Franklin Aslen NERELİ

Benjamin Franklin Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Benjamin Franklin Benjamin Franklin; ABD’li yazar, diplomat ve mucittir (Boston 1706-Philadelphia 1790).

1723’te ağabeyinin baskısından bırakarak önce Phila-delphia’ya, ertesi yıl İngiltere’ye gidip basımcı olarak çalıştı. 1726’da Philadelphia’da Pennsylvania Gazette’yi çıkarmaya başladı ve Amerika’ya yerleşen bir İngiliz göçmenin acıklı öyküsü olan Poor Richard’s Almanack’ı (Zavallı Richard’ın Güncesi) 1732 yazdı. İşbaşında bira içen işçilere paradan ve zamandan kazanmak için içmemeyi salık veren A Dissettion on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain (Özgürlük ve Gereklik, Zevk ve Acı Üzerine Bir Tez) 1725 ile kâğıt paranın yararını savunan Modest Enquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency (Kâğıt Paranın Doğası ve Gerekliği Konusunda Basit Bir Araştırma) 1729 adlı kitapçıkları en çok satan kitaplardan oldu. Fransız ve İspanyol korsanlarının Delaware Irmağı çevresini ele geçirmeleri üzerine yazdığı Plain Truth: or Serious Considerations on the Present State of the City of Philadelphia and Province of Pennsylvania (Philadelphia Kenti’nin Durumlarına İlişkin Apaçık Bir Gerçek ya da Bu Konuda Ciddi Düşünceler) 1747 adlı kitapçığı, 10 bin gönüllü milisin korsanlarla savaşmak için silahlanarak cepheye gitmesini sağladı. 1749’da yazdığı Education of Youth in Pennsylvania (Pennsylvanialı Gençlerin Eğitimine İlişkin Öneriler) adlı kitapçığı Philadelphia Akademisi’nin kurulmasını gerçekleştirdi. 1757’de İngiltere’ye temsilci atandıktan sonra yazdığı The interest of Great Britain Considered With Regard to Her Colonies, and the Acquisitions of Canada and Guadaloupe (Sömürgeleri, Onlarla Olan İlişkileri ve Kanada ile Guadaloupe’un Suçlamaları Gözönünde Tutularak Büyük Britanya’nın Çıkarları) 1760 Londra’da yayımlanan en önemli politik araştırma kitapçığı sayıldı. Kuzey Amerika sömürgelerinde etkinlik gösteren tüccarları baltalamak için çıkarılan İngiliz Çay Yasası’nı taşlama amacına yönelik Rules by Which a Great Empire May Be Reduced to a Small One (Büyük Bir İmparatorluğu Küçüğe İndirgeyebilecek Yasalar) 1773 adlı kitapçığı bir politika yazarı olarak eriştiği ustalığı kanıtlar. 1785’te Fransa’daki elçilik görevinden ülkesine dönüşünde yazmaya başladığı ve birçok dile çevrilen ünlü Autobiographys’sı (Özyaşam öyküsü) ölümünden sonra 1868’de kitaplaştırılıp yayımlandı. Düşünür ve yazarlığı dışında elektrik konusundaki özgün çalışmaları, paratoneri buluşu, yönetim ve elçilik alanlarındaki başarıları, Bağımsızlık Bildirisi’ni yazanlar arasında bulunuşu (1776), Avrupa ile olumlu ilişkiler sağlayan olgun kişiliğiyle de ünlüdür.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Benjamin Franklin Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

10 yaşında okulu bırakıp, matbaacı ve liberal gazeteci ağabeyi James’in yanına çırak giren Benjamin, 24 yaşına geldiğinde kendi matbaasını ve gazetesini kurdu.
Çok yönlü kişiliği erken yaşlarda belirginleşen Franklin, çeşitli konuların tartışıldığı bir fikir kulübü, Amerikan Felsefe Derneği’ni, Franklin Akademisi’ni, bir kütüphane, gönüllü yangın söndürme kuruluşları ve hastane kurdu.
Filedelfiya’daki ilk matbaasını çeşitli kentlere yaydı.

Farklı sektörlere girdi; yangına karşı sigorta yapan bir şirket kurdu.
Müteşebbisliği yanında, mucitliğiyle de ünlüdür.

Yakın ve uzak görüşü kolaylaştıran camların birlikte kullanıldığı bifokal gözlük, yıldırıma karşı paratoner, Franklin sobası, kilometre sayacı gibi icatlarının yanında güneş ışığından daha fazla yararlanmak için yaz ve kış saati uygulamasını başlattı.

Sadece bu kadarını yapsa bile ansiklopedilerde mutena bir yeri olabilecek Benjamin Franklin, siyasete de girdi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin “kurucu babaları”ndan biri oldu.

Gazetesinde yaptığı bağımsızlık taraftarı yayınları sayesinde Amerikan Kongresi’ne seçilen Benjamin Franklin, 1776’da tam 70 yaşındayken, Thomas Jefferson ve John Adams ile, Bağımsızlık Bildirgesi’ni hazırladı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrası İngiltere’yle yürütülen barış görüşmelerinde görev aldı. Ölmeden önce Filedelfiya Anayasa Kurultayı’nın çalışmalarına katıldı.
20 bin kişinin katıldığı 1790 yılındaki cenazesinden sonraki yıllar boyunca, şehirlerden, savaş gemilerine, caddelerden okullara kadar sayısız yere adı verildi. Halen 100 dolarlık banknotlardaki görüntüsüyle meşhurdur.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,