Etiket: Besim Ömer Akalın Aslen NERELİ

Besim Ömer Akalın Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

AKALIN, Dr. Besim Ömer (1861-1940)

Tanınmış doktorlarımızdandır. Türkiye’de çocuk bakımı ve kadın hastalıkları ilminin kurulmasında ve yayılmasında büyük hizmetleri olmuştur. İstanbul’da doğdu. Kosova askeri, rüştiyesinde okuduktan sonra 1883 te Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. İki yıl sonra Paris’e giderek dört yılda Doktor Besim ihtisasını tamamlayıp döndü. Askeri Tıbbiyeye öğretmen oldu. Bundan sonra bütün hayatını ilme ve mesleğine veren Besim Ömer özel hayatında hiç evlenmediği gibi meslek hayatında da Tümgeneralliğe kadar yükseldi. Meclis-i Sıhhiye-i Umumiye ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye üyesi oldu, sonradan bu iki kurulun reisliğini yaptı. Daha sonraları, Sıhhiye Umum Müdürlüğü, Tıp Fakültesi başkanlığı, Cumhuriyetin ilanından sonra Darülfünun rektörlüğü gibi önemli vazifelerde bulundu. Kızılay’a büyük hizmetleri dokundu. Elli yıla yaklaşan meslek hayatından emekliye ayrıldıktan sonra, Büyük Millet Meclisi’nin beşinci devresine İstanbul’dan milletvekili seçildi. Ankara’da bir lokantada yemek yerken kalp sektesinden birdenbire öldü.

Elliden fazla eseri vardır. Bunların çoğu çocuk ve aile sağlığına dair halk için yazılmış kitaplardır. Bunlardan başka, sağlıkla ilgili her alanda kitap yazdığı gibi ayrıca «Nevsal-î Afiyet» adıyla 1899 da Türkiyede ilk sağlık yıllığını, da o çıkarmış, bu eser dört yıl devam etmiştir.

Eserleri:

Sıhhatnüma-yı İzdivaç (Evlilik sağlığı), Sıhhatıaüma-yı Etfal (Çocuk sağlığı), Sıhhatnüma-yı Tenasül (Tenasül sağlığı), Çocuk Büyütmek, Seririyat-ı Viladiye (Doğum kliniği), Emraz-ı Nisa (Kadın hastalıkları), Hıfz-ı Sıhhat (Sağlık koruma), Tabib-i Etfal (Çocuk doktoru), Türk Çocuğu Yaşamalıdır; Türk çocuğunu nasıl Yaşatmalı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,