Etiket: besteleri ile ilgili bilgi.

Giuseppe Tartini Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Giuseppe TartiniGiuseppe Tartini; İtalyan besteci, kemancısı ve müzik kuramcısıdır (İstria 1692-Padova 1770).

Önceleri din eğitimi gördüyse de, daha sonra müzik ve edebiyat öğrenimine yöneldi. 1709’da Padova Üniversitesi’ne girdi. Kardinal Cornaro’nun yeğeniyle evlenince, kardinalin düşmanlığını kazandı ve Assisi Manastırı’na sığınmak zorunda kaldı. İki yıl kaldığı bu Fransisken manastırında keman, org ve kompozisyon çalıştı. 1714’te Ancona’ya gitti, burada müzik bilgisini ilerletti. Kardinalle aralarındaki dargınlık sona erince Padova’ya döndü, Sant’Antonio Kilisesi’nde birinci kemancı orkestra yönetici olarak görev aldı. 1721’de keman turnelerine çıktı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Armoni ve akustikle ilgili yazılar yazdı. Tonlar arası bağlantıları eşsizleştirerek bunları birçok güç eserinde kullandı. Eserlerinin çoğu keman için yazıldı ve dinsel temalıdır. En ünlü eseri olan Trillo del Diavolo’yu (Şeytan Trilleri) düşünde gördüğü bir şeytanın çaldığı kemandan etkilenerek yazdığım söyledi.

Başlıca eserleri: 140 keman konçertosu, 60 trio, 20 konçerto grosso, 60 sonat, 200 çeşitli eser. Kitap: Affetidi musica (Müziğin Hoşlukları) 1737, Tratto di Musica (Müzik İncelemeleri) 1754, Dissertazione dei principidell’armonia musicale (Müzikte Armoninin İlkeleri Üstüne Tartışma) 1767, Traite de s Agrements (Hoş Şeyler Kitabı) öls. s. 1782, Arte dell’Arco (Yay Sanatı).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Mihail Glinka Hayatı

Mihail GlinkaMihail Glinka; Rus bestecisidir (Smolensk/Novospaskoye 1804-Berlin 1857).

St. Petersburg’da İrlandalı besteci John Feld’den piyano dersleri aldı. Sağlık bakımı için gittiği İtalya’da (1830-1833) o ülkenin müziğini araştırdı. Ertesi yıllarda Berlin’de Siegfried Dehn’den kontrpunto ve kompozisyon dersi alırken, ulusal Rus müziğine giden yolu bulur gibi oldu. Rusya, Almanya, Fransa ve İspanya’da çalışırken Liszt ve Berlioz tarafından desteklendi. Çok sesli kilise müziği, orkestra eserleri (İspanyol Uvertürleri), operalar, oda müziği piyano eserleri ve iledler besteledi. Şisn sa Zarya (Çar İçin Yaşam), ya da İvan Sussanin (1836) adıyla bilinen operası ona dünyaca ün kazandırdı ve ulusal Rus müziğinin öncüsü sayıldı. 1842’de bestelediği ikinci operası Rusları ve Ludmilla’nın (librettosu Puşkin’in büyük ustalık ürünü olan uvertürü) günümüzde sık sık seslendirilir. Glinka, İtalyan müziği etkisindeki Rus bestecilerinden ayrıldı. Halk türkülerinden yola çıkarak ulusal Rus müziğinin, özellikle ulusal Rus operasının yaratıcısı sayılacak değer düzeyine ulaştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , ,

Charles Gounod Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Charles GounodCharles Gounod; Fransız bestecisidir (Paris 1818-ay.y. 1893).

Paris Konservatuvarı’nda öğrenim gördü. 1839’da Roma Ödülü’nü kazandı ve üç yıl eğitim gördüğü İtalya’da Palestrina’nın eserlerini inceledi. 1843’te Paris’te kilise orgcusu ve müzik yönetmeni oldu. 1852-1860 arasında Paris’te Orheon Korosu’nu, 1870-1875 arasında Londra’da sonradan Krallık Koro Derneği (Royal Choral Society) adını alacak koroyu yönetti. Önceleri kilise müziği besteledi, giderek din dışı müziğe, özellikle lirik operaya ilgi duydu. 1859’da bestelediği Faust (ya da Margarethe) operası ona asıl ününü kazandırdı. Çağdaş Wagner’in etkisinde kalmayarak Fransız müziğin yeni ve şiirsel bir duygusallık kazandıran opera alanında ulusal Fransız üslubunun oluşmasına katkıda bulundu.

Başlıca eserleri: la Colombe (Güvercin) 1860, la Reine de Saba (Saba Melikesi) 1862, Romeo et Juliette (Romeo ve Jülyet) 1867. Ayrıca requiem, missalar, Te Deum, oratoryalar, kantatlar, senfoniler ve piyano eserleri vardır. Papalık Marşı’nı da (1949’dan bu yana resmi) Gounod besteledi. Özyaşam öyküsünü 1875’te, Memoires d’un Arstiste (Bir Sanatçının Anıları) adıyla yayımladı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Hacı Arif Bey Hayatı

Hacı Arif BeyHacı Arif Bey; Osmanlı bestecisidir. (İstanbul 1831-ay.y. 1885).

İlk müzik derslerini Zekai Efendi’den (Zekai Dede) aldı. Eyyubi Mehmet Bey’in desteğiyle Mızıka-ı Hümayun’a girdi, 1844′ te de Bab-ı Seraskeriye’de memurluğa başladı. 20 yaşında Abdülmecit’in mabeyincisi oldu. Haremde ders verdiği cariyelerden Çeşmidilber ile evlenmesine izin verildiyse de saraydaki görevine son verildi. Karısının, kendisini ve çocuklarını bırakarak başkasına kaçması üzerine içine kapanıp kürdili hicazkar makamım buldu, yüzüstü bırakılmanın acısı ile içli şarkılar besteledi: Niçin terk eyleyip gittin a zalim vb. 30 yaşına doğru serhanende olarak yeniden alındığı sarayda tanıdığı bir başka cariyeyle evlendi ve saraydan uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra karısının ölümü üzerine yine unutulmaz eserler verdi: Olmaz ilaç sineyi sad pareme vb. 1861’de Abdülmecit’in ölümü üzerine tahta geçen Abdülaziz tarafından Rıfat Bey’in yönettiği Saray Fasıl Heyeti’ne serhanende atandı. Bu arada haremdeki cariyelere müzik dersleri vermeyi de sürdürürken, üçüncü bir cariyeyle evlenerek Zincirlikuyu’da bir çiftliğe yerleşti. (1871). Ünü gittikçe yayıldı; kendisini kolağası yapan II. Abdülhamit ile sürtüşmesi sonucu bir süre hapsedildi. Sonra bağışlanıp Muzıkayı Hümayun’daki görevine getirildiyse de uğradığı düş kırıklığından bir türlü kurtulamadı; kalp krizi sonucu öldü. Türk müziğinde neoklasik okulun kurucu ve öncüsüdür. Mecmua-i Arifi (1873) adında 600 sayfalık bir güfte dergisi de vardır.

Başlıca eserleri: Grup etti güneş yine dünya karardı, eski nesim-i nevbahar açıldı güller subh dem, Bülbül yetişir bağrımı hun etti figanın, Bahar oldu beyim evde durulmaz.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Hacı Faik Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hacı Faik Bey;  Osmanlı bestecisidir (İstanbul 1831-ay.y. 1891).

Dellalzade İsmail Efendi’den ders aldı; hanende, neyzen ve nısfiyezen olarak “yetişti.” Aralarında Şehzade Vahdettin, hanende Hacı Kirami Efendi, Hamamizade Osman Bey, Şeyh Said Özok gibi ünlülerin bulunduğu birçok öğrenci yetiştirdi, ünlü şiirleri yanı sıra eserlerinin çoğunun güftesini de yazdı, Faik-ül-Asar (Eserlerin Üstünü) adıyla bir güfte derlemesi yayımladı (1881). Çoğunu şarkıların oluşturduğu 600 bestesinden günümüze 130 kadarı ulaşan Faik Bey, arkadaşı Hacı Arif Bey‘in etkisini şarkılarına yansıttı; kâr, semai, beste gibi dindışı, tevşih, ilahi, şugl gibi dinsel sözlü eserleri de ezgileri açısından şarkı özellikleri taşır.

Başlıca besteleri: Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-u canım (Hacı Arif Bey‘in ölümü üzerine bestelediği hicaz mersiye), Nihansın dideden, ey mest-i nazım (rast), Gönlüm yine bir ateş-i hicrana dolaştı (nihavent), Zencir-i aşkın dilbes-tesiyim (segâh).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Carl Orff Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Bir süre tiyatro orkestraları yönetti. 1924’te kurucuları arasında bulunduğu Günther-Schule’de müzik dersleri verdi. 1936’dan sonra beste çalışmalarına ağırlık verdi. 1950′ de Münih Yüksek Müzik Okulu’nda kompozisyon öğretmeni oldu; 1960’a kadar bu görevini sürdürdü. Müziği etkinleştirmek, yani edilgin dinleyicinin etkin olarak müzik icrasına katılmasını sağlamak yoluyla çaba harcadı. Gençlere ritm ve melodi bilinci kazandırmak için eğitsel çalışmalar yaptı, Schulwerk (1930-1935; 1950-1954) adlı eserini kaleme aldı. 1961’den başlayarak eğitsel çalışmalarını geliştirmek için Salzburg’daki Orff Enstitüsü’nün yöneticiliğini üstlendi. Tiyatro, dans ve müzik arasında bir sentez oluşturmak isteyen sanatçı, ilkel ritimlere ve çoğunlukla vurmalı çalgıların tınıları ve orkestra renklerinin araştırılmasına dayanan müziğiyle seçkinleşti. En ünlü eseri Carmina Burana (1937) adlı sahne oratoryosudur.

Öteki eserleri: Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası için sahne müziği (1939), Der Mond (Ay) 1939 ve Die Kluge (Akıllı Kız) 1943 adlı operaları, Catulli Carmina (1943) ve Trionfo di Afrodite (1953) adlı sahne oratoryoları sayılabilir.

Carmina Burana, librettosu 13. yüzyılda Bavyera’daki bir manastırda bulunan şiirlerden derlendi. Üçlü eserin öteki ikisiyse Catulli Carmina ve Trionfo di Afrodite adlarını taşır. Çekici ezgilere dayanan oratoryada bazı koro parçaları Bavyera köylülerinin türkülerinden alınmıştır. Ortaçağ Latincesi, Almancası ve Fransızcası ile yazılmış şiirlerde aşka ve şaraba övgünün yanı sıra kokuşmuş din adamlarından taşlamak bir biçimde söz edilir. 25 şarkıdan oluşan oratorya İlkbahar, Tavernada ve Aşk Sarayı başlığı altında üç bölümdür. Vurma çalgılarla güçlendirilmiş orkestra, koro, soprano, tenor ve bariton solo için bestelenmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

George Frideric Handel Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

George Frideric HandelGeorge Frideric Handel; Alman bestecisidir (Halle 1685 – Londra 1759).

Altı yaşındayken olağanüstü müzik yeteneğiyle dikkati çekti. 1694’te öğrencisi olduğu F. W. Zachow’dan org ve kompozisyon dersleri aldı, ayrıca klavsen, keman ve obua çalmayı da öğrendi. Babasının zoruyla hukuk öğrenimi yaptı. Yanı sıra sarayda ve katedralde orgculuk yapan Hândel, ancak babasının ölümünden sonra tümüyle müziğe bağlanabildi. 1703’te Hamburg’a gitti. Opera orkestrasında kemancı olarak iş buldu. Kısa süre sonra klavsenci, Almira operasıyla da (1705) besteci olarak ilk başarılarını kazandı. 1707-1710 arasında İtalya’da yaşadı. Roma’da A. Corelli ve D. Scarlatti, gibi ünlü bestecilerle tanıştı. İtalyan operasını ayrıntılı biçiminde inceledi. Venedik’te sahnelenen Agrippina operası (1709) büyük yankılar uyandırdı, bu ülkede de tanınmasını sağladı.

1710’da Hannover’de sarayın müzik yöneticiliğine atandı. Aynı yıl ilk kez gittiği Londra’da 1711’de sahnelediği Rinaldo operası büyük bir başarı kazandı. İngiltere Kraliçesi 1713’te kendisine yıllık bir maaş bağladı. Avrupa’ya yaptığı birkaç gezi dışında ölümüne kadar bu ülkede yaşadı. 1720’de daha sonra Krallık Müzik Akademisi (Royal Academy of Music) adını alacak opera topluluğunun yöneticiliğine getirildi. Bu kuruluşta sahnelenmek üzere 1727′ ye kadar bestelediği 14 İtalyan operasından Radamisto (1720), Otone (1723), Giulio Cesare (1724), Tamerlano (1724), ve Rodelinda (1725) operaları ile büyük başarı kazandı. Kuruluşun iflas etmesi üzerine kendini tümüyle büyük koro eserlerine, özellikle oratorya türüne verdi. 1730’da Saul, 1738’de İsrael in Agypten (İsrailoğulları Mısır’da) ve 1742’de Halleluja bölümü müzik edebiyatının en çok seslendirilen eserlerinden olan Messias (Mesih) adlı en büyük oratoryosunu ve Belsezar (1744) ve Judas Makkabaeus (1746) oratoryolarını ve Feuerwerksmusik’ı (Şenlik Müziği) 1749 besteledi. 1751’de kör oldu; yaşamının son yıllarını yalnızlık içinde ibadet ederek yaşadı. Ölümünde ulusal kahramanlara yaraşır bir törenle Westminster Katedrali’ne gömüldü.

Başlıca eserleri: Operaları Rodrigo (1707), İl pastorfido (1712), Acis ve Galatea (1720), Ezio (1732), Atalanta (1736), Oratoryolar: Esther( 1720), Alexanderfest (Büyük İskender’in Şöleni) 1736, Ses eserleri: 5 Te Deum, Anthem’ler, solo kantatları, 9 Alman şarkısı (1729). Çalgı müziği: Concerto grosso’lar, Wassermusik (Su Müziği) uvertürü 1717; org konçertoları, flüt, obua ya da keman için rakamlı bas ile 12 sonat, üçlü sonatlar, klavsen parçaları, org eserleri.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,