Etiket: Birinci

Alaettin Keykubat Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Hakkında Bilgi

ALAETTİN KEYKUBAT I. (?-1236)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin onuncu hükümdarıdır. Kılıç Arslan’ın torunu ve Gıyasettin Keyhusrev’in oğludur. Kardeşi İzzettin Keykavus’un ölümü üzerine 1219’da tahta çıktı. On yedi yıl kadar hükümdarlık etti. Onun zamanında Anadolu Selçuklu Devleti en yüksek mertebesine çıktı. Şahsen çok kuvvetli bir asker ve iyi bir diplomattı. O zamana kadar bir Ermeni şehri olan Kandelor’u aldı ve adını Alaiye’ye çevirerek yepyeni ve mamur bir şehir haline getirdi. Celalettin-i Harzemşah’la Erzincan yakınında yaptığı büyük bir muharebeyi zaferle kazanarak Harput ve Ahlat dolaylarını aldı. Varisini değiştirmek istediği İçin büyük oğlu Gıyasettin tarafından zehirlenip öldürüldüğü söylenir.

ALAETTİN KEYKUBAT II. (?-1253)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin on dördüncü hükümdarıdır. Gıyasettin Keyhusrev’in oğludur. Onun devrinde Selçuklu Devletini Cengiz’in çocukları istila ettiler. Hükümdarlar Moğol İmparatoru tarafından seçiliyordu. Onun emriyle İkinci Alaettin iki kardeşi İzzettin Keykavus ve Rüknettin Kılıç Arslan’la birlikte üç kişi birden hükümeti idareye başladılar. 1253 yılında Moğol İmparatoru Mangu Han bu üç kardeşten birinin Karakurum’a gelmesini emretti. Üç kardeş aralarında Alaettin’in gitmesine karar verdiler. Alaettin yola çıktıysa da Erzincan yakınlarında öldü.

ALAETTİN KEYKUBAT III. (?-1301)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin on yedinci hükümdarıdır. Onun devrinde Anadolu o kadar karışıktı ki III. Alaettin’e ve ondan sonra gelen II. Gıyasettin Mesut’a hükümdar demek pek zordur. Alaettin’in tahta geçişi, azlolunan babasının yerine Moğol İmparatoru Gazan Han’ın emriyle olmuştu. Bir müddet sonra da Moğol hakimiyetine karşı çıkan isyanda parmağı olduğu iddiasıyla yakalanarak İsfahan’da idam edildi. Bazı kaynaklar Bizans’a kaçıp orada hapsedildiğini söylerler.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Şuayip Birinci Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1973 yılında Rize’de doğan Şuayip Birinci, ilk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon illerinde tamamladı.

MESLEK HAYATINA BAŞLANGICI

1998 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Birinci, aynı yıl Rize’de acil servis hekimi olarak meslek hayatına başladı. 1998 ve 2001 yılları arasında, Sağlık Ocağı ve Rize Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

2004 ve 2005 yılları arasında İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak göreve başlayan, Şuayip Birinci, 2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu.

Birinci, 2009 ve 2012 yılları arasında; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. İl Sağlık Müdürlüğü; Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi ve Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şubeleri yöneticiliğini yürüttü.

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI

02.11.2012 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Şuayip Birinci, bu görevinden sonra 2014 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı görevine atandı.

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Dr. Şuayıp Birinci; 2010 yılında Beykent Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,