Etiket: biyografisi. Ebu Müslim Horasani hakkında bilgi.

Ebu Müslim Horasani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ebu Müslim Horasani; (717-755)

Ünlü bir Horasanlı başbuğ ve ihtilâlcidir. Horasan’daki dini ve siyasi hareketin başına geçerek Emeviler’i devirip Abbasiler’i tahta geçirmiştir.

Emeviler, memleket idaresinde ve askeri komutanlıklardaki Arap olmayanlara yaşama hakkı vermiyorlardı. Abbasiler’den İbrahim’i halife yapmak isteyen Ebumüslim, bütün Emevi düşmanlarını toplayarak, Emeviler’e karşı ayaklandı. Önce Merv’e, sonra Nişapur’a girdi. Emevi halifesi II. Mervan’ın Doğu bölgesi genel valisi Yezid’in ordularını toplayıp ihtilâlciler üzerine yürüdüğünü öğrenince, Abbasiler’den Kahtaba’yı gönderdi.Kahtaba, Irak’a indi, Yezid’i yendi. Bundan sonraki savaşlarda da II. Mervan ortadan kaldırıldı. Böylece Abbasîler devri başladı.

Ebumuslim, Hac Emiri Ebucafer’le birlikte Mekke’de bulunduğu sırada, birinci Abbasi halifesi Ebul-Abbas’ın ölümü haberi geldi. Ebumuslim, aynı zamanda veliaht olan Ebucafer’e biat etti, birlikte Kufe’ye döndüler. Bu sırada, yeni halifenin amcası olan Şam valisi Abdullah da, kendini halife ilan etmişti. Irak üzerine yürümeye hazırlanıyordu. Ebucafer Mansur, Ebumuslim’i Horasan ve Irak ordularının başına geçirip amcasına karşı gönderdi.

Nusaybin yakınlarında beş ay süren savaş sonunda Ebumuslim, karşı taraf ordularını yendi. Fakat, ele geçirdiği Abdullah’ın hazinesini halifeye göndermedi, tayin edildiği Şam valiliğini de kabul etmeyip kendiliğinden Horasan’a gitti. Bu yüzden Ebu-cafer’in gözünden düştü. Düşmanları da halifeyi yeter derecede körüklediklerinden, Ebumuslim kendilerine bir hükümdarlık kazandırdığı adamların nankörlüğüne uğradı, ikinci Abbasi halifesinin emriyle Rumiye kasabası yakınlarında öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,