Etiket: bizans

I. Jüstinyen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Jüstinjen, Bizans imparatoru (Tauresium 482 – İstanbul 565). Hükümdarlık dönemi: 527-565.

Genç yaşlarda öğrenim için bir Bizans generali olan amcası İustinos’un (sonra İmparator I. İustinos) bulunduğu İstanbul’a gitti. I. İustinos (518-527) döneminde devlet hizmetinde önemli görevler üstlendi. Çocuğu olmayan amcası onu evlat edindi ve 525’te veliaht ilan etti. 527’de önce ortak imparator, aynı yıl içinde I. İustinos’un ölümü üzerine tek başına imparator oldu. Sasanilerle sürmekte olan savaşa bir son vermek için ünlü komutanı Belisarios komutasında bir orduyu Sasaniler üzerine gönderdi. Sasani hükümdarı I.Hüsrev (531-579), savaşı daha fazla sürdürmeyerek I. İustinianos ile bir “Ebedi Barış” antlaşması yaptı (532). aynı yıl içinde (532) İstanbul’da “Nika Ayaklanması” patlak verdi. Hipodrom’da (bugün Sultanahmet Meydanı) halk imparatora karşı ayaklandı. İstanbul ateşe verildi, yanan yapılar arasında Ayasofya da vardı. İustinianos, kaçmaya hazırlandığı sırada eşi İmparatoriçe Theodora, soğukkanlılığıyla duruma el koydu. Ünlü komutan Narses, politik bir manevrayla iki parti arasındaki birliği bozdu. Aynı anda imparatora bağlı bir askeri birlik, Belisarios Komutasında Hipodrom’a girdi, 30 bine yakın kişi öldürüldü. İusitinianos, yeniden denetimi ele aldı. Büyük oranda yanan ikinci Ayasofya’nın yerine daha görkemli bir yapı yapılmaya başlandı.

Roma imparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı düşleyen İustinianos, Belisarios komutasında 18 bin kişilik bir orduyu Kuzey Afrika’daki Vandallar üzerine gönderdi (533). Belisarios kısa sürede Vandal Krallığı’nı ortadan kaldırdı. Bu kez sıra İtalya’ya geldi. 535’te Belisarios Sicilya’yı ele geçirirken, bir başka ordu Dalmaçya’yı aldı. İtalya’da yürüyüşünü sürdüren Belisarios, önce Napoli’ye, 536’da Roma’ya girdi. Ancak Ostrogotların başkenti olan Ravenna’yı ele geçirebilmek için çok uğraştı, Ravenna’ya girdi. Belisarios’un İtalya’dan ayrılması üzerine Ostrogot Kralı Totila ayaklanarak Orta İtalya’yı denetimi altına aldı. 543’te Napoli, 546’da da Roma düştü. Bu durum karşısında bu kez Narses komutasmda bir ordu 552’de İtalya’ya girdi. Yıpratıcı bir dizi savaştan sonra İtalya’nm tümü Bizans topraklarına katıldı. 554’te İber Yarımadası’na çıkan bir ordu, yarımadanın güneydoğusunu ele geçirdi. Bunun yanı sıra tüm Akdeniz adaları da Bizans topraklarına katıldı. Sasanilerle yapılmış olan “Ebedi Barış” I. Hüsrev’ in 540’ta Suriye’ye saldırmasıyla bozuldu. Antakya’yı yıkıma uğratarak Akdeniz kıyılarına ulaştı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerini ele geçirdi. İustinianos, Sasaçilere verilmekte olan haracm miktarını artırarak beş yıllık bir antlaşma yaptı (541). Antlaşma sonunda Sasaniler ele geçirdikleri topraklardan çekildiler. 559’da İstanbul önlerine kadar gelen Hunlar, Belisarios’un çabalarıyla püskürtüldü. Uzun saltanatı sırasında I. İustinianos, Akdeniz’i yeniden bir Bizans gölü haline getirdi. Roma yasalarıyla kendinden önceki Bizans imparatorlarının yaptıkları yasaları Codex İustinianos adı altında bir araya getirdi. İustinianos döneminde ekonomi büyük bir canlılık gösterdi, özellikle ipek ticaretinde önemli gelirler sağlandı. Bunun yanı sıra kürk, deri ve köle ticareti de canlılığını artırdı. Başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun önemli kentleri kiliseler, manastırlar, suyolları ve çeşitli yapılarla süslendi. Ölümünden sonra yerine yeğeni II. İustinos (565-578) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. Jüstinyen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Jüstinyen, Bizans imparatoru ( ? 669 – Sinop 711). Hükümdarlık dönemi: 685-695 ve 705-711. Rhinotmetoskesik burun” adıyla da anılır.

Babası IV. Konstantinos’un (665-668) ölümü üzerine imparator oldu. 688-689’da Slavlar üzerine bir sefer düzenleyerek yenilgiye uğrattı, Selanik’i geri aldı. 692’de Emevilerle Sivas yakınlarında yapılan savaşta Bizans Ordusu ağır bir yenilgi aldı. 693’te yapılan savaşı da Emeviler kazandı. Leontios adlı komutanın önderliğinde, 695’te bir ayaklanma çıktı. İmparator tahttan indirildi ve burnu kesilerek Kırım’daki Kherson Kenti’ne sürüldü. Leontios imparator oldu (695-698). Sürgündeyken Hazar hakanının yanına kaçtı ve ondan yardım sağladı. Ancak o sırada imparator bulunan II. Tiberios (698-705), Hazar hakanından II. İustinianos’ un teslimini isteyince bu kez Bulgar hakanı Trevel’in başında bulunduğu bir ordu İstanbul önlerine geldi ve II. Jüstinyen tahtı ikinci kez ele geçirdi.

Karşıtlarını işkencelerle öldürttü. Dehşet havası estirerek halkı sindirdi. Ravenna’da çıkan ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastırdı. Kırım’daki Kherson Kenti’ne yaptığı seferden tutsak aldıkları Hipodrom’da işkencelerle öldürttü. 711’de Bardanos adlı bir komutan Kherson’daki orduları ayaklandırarak İstanbul’a girdi ve Philippikos (711-714) adıyla kendini imparator ilan etti. II. İustinianos da Sinop’a kaçtı ve aynı yıl içinde orada öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. İustinos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. İustinos, Bizans imparatoru (İlirya 448 – İstanbul 527). Hükümdarlık dönemi: 518-527,

Öğrenim görmemesine karşın kıvrak zekasıyla Bizans Ordusu’na yükseldi. Kendinden önceki imparator Anastasios (491-518) erkek çocuk bırakmadan ölünce ordu tarafından imparator ilan edildi. 9 yıllık saltanatı döneminde en etkili kişi kendinden sonra imparator olan yeğeni I. İustinianos oldu. Monofizistler şiddetle izlendi, 451’deki Kadıköy Konsili’nin aldığı kararlara bağlı kalan Ortodoksların yanında yer aldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. İustinos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. İustinos, Bizans imparatoru (? – İstanbul 578). Hükümdarlık dönemi: 565-578.

Kendinden önceki İmparator I. İustinianos’un (527-565) yeğeniydi. Tahta çıktıktan bir süre sonra Lom-bardlar İtalya’nın büyük bir bölümünü işgal ettiler (568). Yıllık verginin verilmemesi nedeniyle Sasanilerle yapılan dostluk antlaşması bozuldu. Bu arada Sasanilere karşı güç birliği oluşturmak için bir Göktürk elçi heyeti İstanbul’a geldi. 572-574 arasında Sasanilerle yapılan savaşlar Bizans’a felaketler getirdi, Nusaybin kuşatıldı. Dara Sasanilerin eline geçti. Batıda ise Slavların İllirya’ya yerleşmelerine engel olamadı. Özellikle Dara’nın elden çıkmasına çok üzülen II. İustinos delirdi (573). Yönetimi ele alan karısı, Sasanilere 45 bin altın vererek bir yıllık bir barış yaptı. Akli dengesinin bozulması üzerine ordu komutanlarından Tiberios ortak imparator seçildi ve II. İustinos’un ölümüne kadar önce ortak imparator, sonra da tek başına imparator oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. Andronikos Komnenos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Andronikos Komnenos, Bizans imparatoru (? 1122-İstanbul 1185). Hükümdarlık dönemi: 1183-1185.

1. Aleksios Komnenos’un (1081-1118) torunudur. Tahta çıktığında 60 yaşının üzerindeydi. Kuzeni, İmparator I. Manuel Komnenos (1143-1180) döneminde birçok kez tutuklandı. Karadeniz Yöresi’nde bulunan Oinaion’a (Ünye) vali atandı. I. Manuel Komnenos’un 1180’de ölümü üzerine tahta çıkan oğlu II. Aleksios Komnenos (110-1183) henüz çocuk yaşta olması nedeniyle tahtta şansı arttı. Karadeniz’den hareket ederek İstanbul’a geldi ve Bizans tahtına oturdu.

II. Aleksios Komnenos’u kendine ortak imparator yaptıysa da 2 ay geçmeden onu öldürttü. Soylu sınıfa acımasızca davranarak halkı yanına çekmeye çalıştı. Ancak bu tutumu bu kez onun çevresinde karşıt bir grubun oluşmasına yol açtı. Bu kargaşadan yararlanan Macar Kralı III. Bela ve Sırp Kralı Nemaya ortaklaşa hareket ederek Belgrat, Niş ve Sofya’ yı yıkıma uğrattılar. 1185’te Norman kuvvetleri Selanik üzerine, onlardan yarılan bir kol da İstanbul üzerine yürüdü. Bütün bu olaylar karşısında I. Andronikos zor durumda kalınca İstanbul halkı ayaklandı ve Eylül 1185’te Bizans başkentine kurtarıcı olarak gelen imparatoru acımasızca öldürdü. Onun ölümüyle Bizans tarihinde Komnenoslar Hanedanı da sona erdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. Palaiologos Andronikos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Palaiologos Andronikos

II. Palaiologos Andronikos, Bizans imparatoru (İznik 1258-İstanbul 1332). Hükümdarlık dönemi: 1282-1328. İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’un (1259-1282) oğludur.

1272’de babasıyla birlikte ortak imparator tacını giydi. Uzun süren saltanatı boyunca, çökmekte olan imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı.Merkezi otoriteyle eyalet valileri arasındaki bağlar gittikçe kopmaya başladığından, onların yerine soylu smıftan kişileri atamaya başladı. 12. yüzyılda değerini yeniden kazanan Bizans parası II. Andronikos döneminde yeniden değer yitirmeye başladı. Bunun üzerine yeni vergiler koydu. Fakat bu yeni vergiler de ekonomik çöküntüyü durduramadı. Bu arada babasının güttüğü kilise politikasından tamamen uzaklaşan II. Andronikos, Zelotların kilise yönetimine ve devlete kafa tutmalarına karşı çıkamadı. Dış politikada ılımlı davranmaya çalıştı. İlk karısı olan Macar Prensesi Anna’nın ölümü üzerine 1284’te Monferat’ın kızı Eirene ile evlendi ve böylece bu ailenin Selanik tacı üzerindeki iddialarına son verdi.

1290’da Bizans Ordusu Tesalya üzerine başarılı bir sefer düzenledi. 1297’de Bizans topraklarına sürekli olarak saldıran Sırbistan üzerine Mikhail Glabas komutasında bir ordu gönderdi. Savaş bir sonuç getirmedi ve II. Andronikos’un ünlü Hazine Bakanı Theodoros Metokhites’in başlattığı uzun görüşmelerden sonra 1299’da Sırplarla bir barış antlaşması imzalandı. 1294’te Venedik ve Cenova arasında patlak veren savaşa Bizans da katılınca savaş uzadı ve 1302’de 10 yıllık bir ateşkesle son buldu. 1300 başlarında hemen hemen tüm Anadolu Türklerin eline geçmişti. II. Andronikos Türk akınlarını durdurmak için Alanlara güvendi. Onların Türklere yenilmesi üzerine Katalanların Reisi Roger de Flor komutasında 6.500 kişilik bir kuvvet İstanbul’a girdi. Katalan-lar Türklere karşı bazı başarılar elde etmekle birlikte çapulculuğa dalınca reisleri 1205’te ortak imparator ve veliaht IX. Mikhail’in sarayında öldürüldü.

Reislerinin öldürülmesi üzerine Katalanlarla Bizans arasında 1311’e kadar sürecek olan bir çekişme başladı. Bu durumdan yararlanan Bulgarlar ve Sırplar da Bizans’a yüklendiler. Sonuçta Katalanlar Atina çevresinde bir devlet kurdular, öteki devletlerle de antlaşmalar yapılarak gerginliğe son verildi. 1320’de II. Andronikos’un ortak imparatoru ve veliahtı olan oğlu IX. Mikhail’in ölümü üzerine onun oğlu olan III. Andronikos ortaya çıktı ve dedeyle torun arasındaki çekişme 1327’de bir savaşa, 24 Mayıs 1328’de de II. Andronikos’un tahttan indirilmesine yol açtı. II. Andronikos 1332’de İstanbul’da bir manastırda keşiş olarak öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

III. Andronikos Paleologos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur.

Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ekonomik sıkıntılar da arttı.

Dışta da, sürekli ilerleyen Osmanlılar ve Sırplar, Bizans için büyük toprak kayıplarına yol açtı. 1329’da Bizans kuvvetleri Osmanlılara yenildi ve İznik, Orhan Gazi’nin eline geçti. 6 yıl sonra da İzmit Bizans’ın elinden çıktı. Tek başarı Tesalya ve Epiros’ta görüldü. Bu seferde III. Andronikos Bizans sınırını Atina ve çevresinde varlığını sürdüren Katalan Devleti’ne kadar uzattı. 1330’da Bulgarlarla Sırplar yok edilmesi üzerine Makedonya toprakları Sırpların eline geçti. Bu arada Phokaia (Foça) ve Lesbos (Midilli) yeniden Bizans topraklarına katıldı. Sırplarla süren uzun savaşlar sonucu Bizans İmparatorluğu Trakya’da bulunan topraklarının büyük çoğunluğunu yitirdiği gibi Anadolu’da da birkaç yerin dışında tüm toprakları Türklerin eline geçti. III. Andronikos 15 Haziran 1341’de öldüğünde Bizans’ın çöküşü hızlanmıştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

IV. Andronikos Paleologos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

IV. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (? 1348 – Silivri 1385). Hükümdarlık dönemi: 1376-1379. İmparator V. İoannes Palaiologos’un (1341-1391) oğludur.

Osmanlı padişahı I. Murat‘ın oğlu Savcı Bey ile ortaklaşa hareket ederek 1373’ te babalarına karşı ayaklandılar. I. Murat ayaklanmayı kısa sürede bastırdı ve oğlunun gözlerini kör ettirdi. Aynı uygulamayı İmparator V. İoannes Palaiologos’tan da istedi. İmparator oğlu IV. Andronikos ve torunu İoannes’e bu cezayı daha hafif bir biçimde uygulattı. Venedik ve Cenova arasındaki rekabetten yararlanan IV. Andronikos, Galata’ya kaçtı ve Cenevizlilere sığındı. Cenevizlilerden sağladığı destekle 32 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Ağustos 1376’da İstanbul’a girdi. Babasını tahttan indirdi ve hapse attırdı. Oğlu VII. İoannes’i de ortak imparator ilan etti.

IV. Andronikos imparatorluğuna karşılık olarak Cenevizlilere Tenedos’ u, Osmanlılara da Gelibolu’yu verdi. Ancak daha sonra Tenedos Adası’nı Venedikliler işgal ettiler. Öte yandan V. İoannes Palaiologos Venediklilerin yardımı ve Osmanlı Sultanı I. Murat’ın desteğiyle yeniden tahta çıktı (1379). Aynı yıl oğlu İmparator IV. Andronikos Galata’da bulunan Cenevizlilere sığındı. Bir süre sonra babasınca bağışlanarak Selimbria’ya (Silivri) yerleşmesine izin verildi ve burada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. Mikhail Rangabe Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Mikhail RangabeI. Mikhail Rangabe, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 811-813.

İmparator I. Nikephoros’un Bulgar Kralı Krum ile 811’de Balkanlar’da yaptığı savaşı yitirmesi ve ölmesi, oğlu Stauraios’un da ağır bir biçimde yaralanması üzerine ordu ve Senato tarafından İstanbul’da imparator ilan edildi. Mikhael, ateşli bir ikon ve kilise yandaşıydı. Nitekim onun döneminde ikon yandaşları en güzel günlerini yaşadılar.

Balkanlar’da giderek güçlenen Bulgarlar, 812’de liman kenti Mesembria’yı işgal ettiler. Bizans Ordusu Bulgarlar üzerine yürüdü, Edirne yakınlarındaki Versinikia’da yapılan savaşı Bulgarlar kazanınca Mikhael’in durumu sarsıldı. Ordu ayaklandı ve Mikhael tahttan indirilerek yerine Anatolikon Teması komutanı Ermeni Leon (813-820) getirildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Kekeme II. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kekeme II. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 829) Hükümdarlık dönemi: 820-829.

Frigya’daki Amorion Kenti’nde subay olarak görev yaptı. Bu nedenle onun kurduğu hanedana Bizans tarihinde Amorion ya da Frigya Hanedanı adı verilir. V. Leon’un (813-820) saltanatı döneminde onun yakın arkadaşlarından biri oldu. 820’de V. Leon’u Ayasofya’daki bir dinsel tören sırasında öldürterek tahta çıktı. Döneminde dinsel kavgalara son verildi.

İkonlar üzerinde tartışmayı yasakladı. 821’de eski silah arkadaşlanndan Thomas, Doğu Anadolu’da ayaklandı ve 821-823 arasında İstanbul’u kuşatma altında tuttu. Ancak Bulgarların Bizans’a yardım etmeleri ve II. Mikhael’in savaş taktiği, Thomas’ı yenilgiye uğrattı ve öldürüldü. Bu ayaklanma sırasında Bizans’a karşı harekete geçen İspanya’daki Araplar, Girit’i işgal etmeye başladılar ve on yıl sonra da tümüyle ele geçirdiler. II. Mikhael döneminde Bizans Adriya Deniz kıyılarındaki topraklarını yitirdi. Ölümünden sonra yerine oğlu Theophilos (824-842) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Sarhoş III. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sarhoş III. MikhailSarhoş III. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 839 – ay.y. 867). Babası Theophilos’un 842’de ölmesi üzerine henüz üç yaşındayken, annesi imparatoriçe Theodora ile birlikte tahta geçti.

Theodora ikon kırıcılığına son verdi. Bizanslılarla Araplar arasında sürüp giden savaşlarda, Bizanslılar başarılar kazandı. Theodora 856’da yönetimi bırakınca Mikhael ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Bizans, önce Bulgar Devleti’ni daha sonra da Roma ve Bulgar kilisesini tanıdı. Bulgar Kilisesi, İstanbul Patrikhanesine bağlandı. Mikhael, III. Basileios’u evlat edindi, bir süre sonra da kral ilan etti (26 Mayıs 867).

Basileios kral olduktan hemen sonra Mikhael ile arası açıldı. Bir süre sonra da onu Hagios Mamas sarayında öldürttü (23 Eylül 867). III. Mikhael dönemi, Bizans’ta bilimin ve edebiyatın yükseldiği en parlak dönem sayılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Paflagonyalı IV. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Paflagonyalı IV. MikhailPaflagonyalı IV. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 1401). Hükümdarlık dönemi: 1034-1041.

Kendini saraya kabul ettirdi. İmparatoriçe Zoe, genç delikanlıya aşık oldu. Yaşlı İmparator III. Romanos 1034’te sarayda öldürüldü. Zoe aynı gün Mikhael ile evlenerek imparator olmasını sağladı. Ancak IV. Mikhael yaşlı imparatoriçeden hoşlanmadı ve kısa süre sonra hareket serbestisini elinden aldı. Balkanlar’da konulan ağır vergiler hoşnutsuzluğa yol açtı.

Petro Detyan adlı biri 1040’ta Belgrad’da çar ilan edildi ve kısa süre sonra da Bizans’a karşı ayaklandı. Ayaklanma Kuzey Yunanistan’a kadar yayıldıysa da kısa sürede bastırıldı. IV. Mikhael bu savaşlardan hastalanarak İstanbul’a döndü. Sağlığının bozulduğunu görünce tahttan çekilerek manastıra kapandı ve orada öldü. Yerine yeğeni V. Mikhael (1041-1042) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Stratiotikos VI. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Stratiotikos VI. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ? 1059). Hükümdarlık dönemi: 1056-1057.

Bizans Ordusu’n da görev yaptıktan sonra 1056’da emekli olarak İstanbul’a geldi. İmparatoriçe Theodora son günlerinde Senato’nun ve patriğin önerisi üzerine Mikhael’i imparator ilan etti. Saltanatıyla birlikte sivil parti önem kazandı. Bu duruma kızan komuta heyeti ayaklanarak İstanbul üzerine yürüdü.

İsaakios Komnenos imparator ilan edildi (1057-1059). Kendisine katılanlarla birlikte İsaakios İznik’e kadar ilerledi. Üzerine gönderilen bir imparatorluk ordusunu yenilgiye uğrattı. Gücünü yitirdiğini anlayan VI. Mikhael tahttan çekildi ve keşiş elbisesini giydi. 1 Eylül 1057’de İstanbul’a giren İsaakios imparator ilan edildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kalaphates V. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kalaphates V. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 1041-1042.

İmparator IV. Mikhael (1034-1041) döneminde yükseldi ve IV. Mikhael’in ölümü üzerine imparator ilan edildi. Koyduğu ağır vergiler nedeniyle etrafında hoşnutsuzluk çemberi büyüdü, arkasından İmparatoriçe Zoe’yi de bir manastıra kapatınca halk ayaklandı.

V. Mikhael gözleri kör edilerek sürgüne gönderildi. Yerine IX. Konstantinos Monomakhos (1042-1055) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Dukas VII. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Dukas VII. Mikhail, Bizans imparatoru (11. yüzyıl). Doğum, ölüm tarihleri ve yerleri bilinmiyor. Hükümdarlık dönemi 1071-1078.

Babasının ölümünden sonra tahta çıkamadı. Annesi Eudokia, Romanos Diogenes ile evlendi ve onu imparator ilan etti. Ancak Romanos, 1071’deki Malazgirt Savaşı‘nda Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan‘a yenilerek tutsak düşünce, Mikhael İstanbul’da tahta çıkarıldı (24 Ekim 1071).

Bir süre sonra serbest bırakılıp İstanbul’a dönen Romanos’u öldürttü, annesini de manastıra kapattı. Mikhael başarılı bir yönetici olamadı. Türklerin Anadolu’nun içlerine yönelik akınlarını durduramadı. İtalya’daki son Bizans topraklarının da Normanların eline geçmesine seyirci kaldı. Nikephoros Botaniates adlı komutan Selçukluların yardımıyla kendini İznik’te kral ilan etti (2 Ekim 1077). Botaniates 1078’de İstanbul’a girerek taç giydi ve Studios Manastırı’na çekilmek zorunda bıraktığı VII. Mikhael’in eşi Maria ile evlendi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Palaiologos VIII. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Palaiologos VIII. MikhailPalaiologos VIII. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 1225 – Trakya 1282). Hükümdarlık dönemi: 1259-1288. III. Aleksios’un torunu, Theodora’nın oğludur.

III. İoannes’in (1222-1254) generali olarak Makedonya savaşlarına katıldı. Ayaklanma çıkarmakla suçlanınca Konya’daki Selçuklu sultanına sığınarak onun yanında Moğollara karşı savaştı. 1254’te İznik Bizans imparatoru olan II. Theodoros onu geri çağırdı. 1258’de ölünce, yerine geçen sekiz yaşındaki oğlu IV. İoannes’in naipliğini üstlendi. 1259’da İznik’te IV. İoannes ile birlikte imparatorluğunu ilan etti. 1261 Mart’ında uzun süreden beri Latinlerin işgali altındaki İstanbul’a sefer açtı. 25 Temmuzda hiçbir direnişle karşılaşmaksızın İstanbul’u aldı. IV. İoannes’in gözlerin kör ederek sürgüne yollandı ve oğlu Andronikos’u tahtın varisi ilan etti.

1262’de Epir Despotluğu ile yaptığı savaşta yenilgiye uğradıysa da iki yıl sonra kardeşi İoannina’yı (Yanya) alarak buradaki Bizans egemenilğini yeniden canlandırdı. Bunun üzerine Papa ve müttefikleri Bizans’a karşı birleştiler. Ancak VIII. Mikhael diplomatik oyunlara başvurarak kendisine karşı yapılacak seferi önlemeyi başardı. 1274’te İkinci Lyon Konsili’nde Bizans Kilisesi’nin Papalık buyruğu altına girmesini kabul etti. Bizans egemenliğini pekiştirmek için Yunanistan’a açtığı bir sefer sırasında Trakya’da öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Bizans İmparatoriçesi Theodora

Bizans İmparatoriçesi Theodora

THEODORA (527-548), VI. yüzyılda yaşamış ünlü bir Bizans İmparatoriçesidir. VI. yüzyılın başlarında Kıbrıs’ ta, bazılarına göre de Suriye’de doğdu, küçük yaşta İstanbul’a gelerek, Atmeydanı’ndaki sirkte ayılara bakan babasının yanına yerleşti. Güzelliği sayesinde tiyatrolarda sivrilmeyi başardı. Çok serbest bir hayat yaşıyor, çeşitli kirli işlere karışıyordu. Nihayet veliaht olan İustinianus’un metresi olmayı başardı.

İustinianus da İmparator Justin’in izin vermesi üzerine 527’de Theodora ile evlendi, İustinianus’un İmparator olmasıyla İmparatoriçe olarak tahta çıkan Theodora, son derece haris ve zeki olduğundan sarayda bazı dolaplar çevirmeye başlamıştı. Siyasi ve dinî alanda birçok işler karıştırıyordu. Bu bakımdan Theodora’nın hayatı, bir hiçken yüksek mevkilere geçip büyük nüfuz sahibi olanlara örnek olarak gösterilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

II. İsaakios Angelos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. İsaakios Angelos; (d. y. 1135 – ö. Şubat 1204), 1185-95 arasında Bizans imparatorudur.

Eylül 1185’te kuzeni İmparator I. Andronikos Komnenos’u tahttan indirerek öldüren bir grup darbeci tarafından imparator ilan edildi. İmparatorluk döneminin ilk önemli başarısı, generallerinden Aleksios Branas’ın, imparatorluğu istila ederek Thessalonike’yi (Selanik) yağmalayan Normanlara karşı Dimitrika yakınında kazandığı zafer (7 Kasım 1185) oldu. Bu zaferin ardından Normanlar, Kefalonya ve Zâkinthos adaları dışında kalan Yunan topraklarından çıkarıldı. Ama İsaakios, 1185’te kendini Kıbrıs’ta hükümdar ilan eden İsaakios Komnenos’un elinden bu adayı geri almayı başaramadı. Aynı yılın sonunda Bizans yönetimine karşı ayaklanan Bulgarlarla Eflâklılara karşı giriştiği seferlerde de (1186-87) başarılı olamadı ve 1187’de Bulgaristan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

1189’da Bizans topraklarından geçmekte olan Kutsal Roma-Germen imparatoru I. Friedrich komutasındaki III. Haçlı birliklerinin oluşturduğu tehditle karşı karşıya kaldı. Kendini korumak için önce Salaheddin Eyhyubi’yle bir antlaşma yaptıysa da, kısa bir süre sonra I. Friedrich’e yardım etmek zorunda kaldı ve onunla Şubat 1190’da Hadrianopolis’te (Edirne) bir antlaşma imzaladı. Ertesi ay I. Friedrich’in komutasındaki kuvvetler Çanakkale Boğazından Anadolu’ya geçirildi.

Daha sonra Balkanlar’a yönelen İsaakios, Sırp kralı Stefan Nemanja’yı yenerek (1190) Bizans’ı bölgede yeniden saygın bir konuma getirdi. Macarların yardımıyla Bulgarlara karşı bir sefer düzenlemek amacıyla Bizans ordusunu 1195 ilkbaharında Kypsela (İpsala) yakınlarında topladı. Ama 8 Nisan’da ağabeyi Aleksios tarafından tahttan indirildi. II. İsaakios’u kör ettiren ağabeyi, III. Aleksios adıyla Bizans tahtına çıktı. 1201’de babasını yeniden tahta çıkarabilmek amacıyla Almanya’ya giden İsaakios’un oğlu Aleksios, IV. Haçlı Seferi önderlerini birliklerin yollarını değiştirerek Konstantinopolis’e uğramaya ikna etti. Temmuz 1203’te Konstantinopolis’e ulaşan Haçlı birlikleri sekiz yıldır hapiste tutulan İsaakios’u IV. Aleksios adıyla tahta çıkan oğluyla birlikte imparator ilan ettiler. Ama Haçlılarla Konstantinopolis halkı arasındaki sürtüşmeler nedeniyle başlayan ayaklanma (Ocak 1204) sırasında baba oğul tahttan indirildi. IV. Aleksios 8 Şubat 1204’te öldürüldü; II. İsaakios da birkaç gün sonra öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Bizans İmparatorları İoannes’ler Hayat Hikayeleri

İoannes I Tzimiskes (d. 925 – ö. 10 Ocak 976, Konstantinopolis [İstanbul]), 969-976 arasında Bizans imparatorudur. Balkanlar ve Suriye’yi egemenliği altına alarak imparatorlukta düzeni sağlamıştır.

Soylu bir Ermeni ailesinden gelen İoannes, sonradan II. Nikephoros Phokas unvanıyla imparator olan ünlü komutan Nikephoros’ un anne tarafından yakınıydı. İmparatorluk ordusunda Nikephoros’la birlikte Kilikya ve Suriye’de Araplara karşı savaştı. Nikephoros’un tahta çıkmasına katkısından dolayı, doğudaki Bizans kuvvetlerinin başkomutanlığına getirilerek ödüllendirildi. Ama tahtı ele geçirebilmek için, metresi olan Nikephoros’un karısı Theophano’yla birlikte bir komplo düzenledi. Nikephoros Aralık 969’da öldürüldü. İoannes tahta çıkabilmek için, Konstantinopolis patriği Polyeuktos’un zorlamasıyla nedamet getirdi ve Theophano’yu bir manastıra kapattı, Nikephoros’un katillerini de cezalandırdı.

I. İoannes, diplomasi alanındaki becerisiyle askeri gücü birleştirerek imparatorluğu güçlendirdi. Ülke içinde iktidarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla 970’te tahtın meşru vârisi VII. Konstantinos Porphyrogennetos’un kız kardeşi Theodora ile evlendi. 971’de Bizans’a saldıran Bulgarları püskürttü, ordusuyla Bulgar başkentine girerek çarı tutsak aldı, Bulgarları Bizans’ın vasalı olmaya zorladı. Temmuz 971’de Rus prensi Svyatoslav’ı yenilgiye uğratarak Bizans’a kuzeyden yönelen tehdide son verdi. Bizans’ın batıdaki konumunu korumak amacıyla, bir akrabasının sonradan Kutsal Roma-Germen imparatoru olan Otto’yla evlenmesini sağladı. Ardından doğuya yöneldi. 974-975’te Antiokheia (Antakya), Damaskos (Şam) ve Suriye’deki öteki kentleri ele geçirerek Antiokheia çevresindeki Fatımi etkinliğini kırdı. Kudüs’ü de geri almaya çalışan İoannes’in tifodan öldüğü sanılmaktadır.

Ioannes II Komnenos (d. 1088 – ö. 8. Nisan 1143), 1118-43 arasında Bizans imparatorudur.

Arapların, Selçukluların ve Haçlıların ele geçirdiği tüm önemli Bizans topraklarını geri almak için mücadele etmiştir.

İmparator I. Aleksios Komnenos ile Eirene Dukas’ın oğluydu. Gösterişsiz bir saray yaşamını yeğleyerek, hükümdarlık döneminin büyük bölümünde askerlerinin başında bulundu. İmparatorluk topraklarında Venediklilere tanınmış ticari ayrıcalıklara son vererek Bizans maliyesini güçlendirmeye çalıştı. Ama 1126’da uğradığı bir yenilginin ardından bu ayrıcalıkları yeniden tanımak zorunda kaldı. 1120’ler boyunca Peçenek, Macar ve Sırp saldırılarına karşı koydu. 1130’da Sicilya’nın Norman kralı Iİ. Ruggiero’ya karşı Germen imparatoru II. (III.) Lothar’la ittifak yaptı.

Hükümdarlığının bundan sonraki döneminde gözünü doğuya çevirdi. 1135’te Meli-tene’deki (bugün Malatya) Danişmendli Beyliği’ni yenilgiye uğrattı. İki yıl sonra Kilikya’nın tamamını fethetti ve ardından Antiokheia (Antakya) hükümdarı Poitiers’li Raimond’u Bizans’ın vaşak olmaya zorladı. II. İoannes ile Raimond Suriye’deki Selçuklu atabeglerine karşı birleştilerse de büyük bir başarı kazanamadılar. II. İoannes Antiokheia’yı ele geçirmek üzere 1143’te Suriye’den döndü. Dördüncü oğlu Manuel’i tahtın vârisi ilan ettikten sonra bir av kazasında yaralandı ve öldü.

Ioannes III Dukas Vatatzes (d. 1193, Didymoteikhos [Dimetoka], Bizans İmparatorluğu – ö. 3 Kasım 1254), 1222-54 arasında Nikaia (İznik) imparatorudur. Konstantinopolis’in (İstanbul) Latin imparatorlarından geri alınarak Bizans İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasına giden yolu hazırlamıştır.

Bizanslı soylu bir aileden geliyordu. Nikaia imparatoru I. Theodoros Laskaris’in kızı Eirene’yle evlenerek Theodoros’un ölümünden sonra imparator oldu. Ama Theodoros’un kardeşleri Aleksios ve İsaakios’un İoannes’in hükümdarlığına karşı çıkmaları üzerine iç savaş patlak verdi. Bu savaştan galip çıkan İoannes, Aleksios ile İsaakios’u hapse attırarak gözlerini kör ettirdi (1223). 1225’te de rakiplerini destekleyen Latin kuvvetlerini yenilgiye uğratarak Anadolu’ya egemen oldu. Ardından Epeiros (Epir) despotu Theodoros Dukas’la savaştı ve Thessalonike’yi (Selanik) aldıktan sonra kendini Bizans imparatoru ilan etti (1225). Aynı yıl, Hadrianopolis’i de (Edirne) almaya çalıştı, ama bu kez Theodoros’un birlikleri karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bunun üzerine Bulgar kralı II. İvan Asen’le anlaştı ve 1230’daki çarpışmada Theodoros’u yenilgiye uğrattı, 1235’te de Konstantinopolis’i kuşattı. Ama Nikaia’nın gitgide bir tehdit kaynağı durumuna geldiğini gören II. İvan Asen, III. İoannes’e savaş açtı. 1237’de bir barış yapıldıysa da 1241’de Asen’in ölümünden sonra III. İoannes Bulgaristan’da bazı toprakları ilhak etti ve Epeiros Despotluğu’ na yeniden savaş açtı. 1242’ye gelindiğinde, Epeiros topraklarından önemli bir bölümünü fethetmiş ve Epeiros Despotluğu’na süzerenliğini kabul ettirmişti. III. İoannes, Avrupa’daki öteki hükümdarlarla anlaşmalar yaparak Latinlerin elindeki Konstantinopolis’i gitgide daha çok yalnızlığa itti. Yaklaşık 1250’de, Konstantinopolis’in yeniden fethine yardım etmesi karşılığında Kutsal Roma-Germen imparatoru II. Friedrich’in vasalı olmayı kabul etti. Anlaşma, İoannes’in imparatorun kızıyla evlenmesiyle pekiştirildiyse de sonuç vermedi. İoannes, Latinlerin Konstantinopolis’ ten ayrılmaları karşılığında Doğu ve Batı kiliselerinin birliğini sağlamaya söz vererek papalıkla da anlaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

III. İoannes, Nikaia İmparatorluğu’nu ekonomik açıdan kendine yeterli kılmaya çalıştı. Tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağladı, hastaneler ve yoksul evleri yaptırdı, ayrıca Nikaia’nın kültür yaşamının gelişmesi için çalıştı. Halkın sevdiği bir hükümdar olması ve iyiliğiyle ünlenmesi, ölümünden yarım yüzyıl sonra Doğu Kilisesi’nin azizleri arasına alınmasını sağladı.

İoannes IV Laskaris (d. 1250 – ö. 1261 ?), Nikaia (İznik) imparatorudur. Çocuk yaşta kısa bir süre tahtta kalmıştır. Nikaia imparatoru II. Theodoros Laskaris’ le (hd 1254-58) Bulgar çan II. İvan Asen’in kızı Helene’nin oğluydu. Babası öldüğünde sekiz yaşında olduğu için naipliği Theodoros’ un güvenilir dostu Georgios Muzalon üstlendi. Ama Muzalon, Theodoros’un ölümünden dokuz gün sonra Mikhail Palaiologos’un yandaşlarınca öldürüldü. Naipliği ele geçiren Mikhail kendisini imparator ilan etti ve Aralık 1258’de İoannes’le birlikte tahta çıktı. Ağustos 1261’de, kendisine bağlı birliklerin Konstantinopolis’i (İstanbul) Latinlerden kurtarmasından sonra Ayasofya’da tek başına Bizans imparatoru olarak taç giydi. 1258’den beri geriye itilmiş olan IV. İoannes Bitinya’da bir kaleye tutsak olarak kondu ve gözleri kör edildi.

İoannes V Palaiologos (d. 1332 – ö. 16 Şubat 1391), 1341-91 arasında Bizans imparatorudur. İmparatorluğu kurtarma çabalarına karşın iç savaşları ve Osmanlı egemenliğinin giderek yaygınlaşmasını engelleyememiştir. Babası III. Andronikos öldüğünde henüz dokuz yaşında olan İoannes’in naipliği konusunda ana imparatoriçe Savoialı Anna’yla VI. İoannes Kantakuzenos arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun yol açtığı iç savaş sonucunda Kantakuzenos 1347’de Konstan-tinopolis’te V. İoannes’le birlikte taç giydi. Kantakuzenos’un kızı Helene’yle evlendiği halde ona karşı Venediklilerle ittifak kuran İoannes, Kantakuzenos’u 1354’te tahttan çekilmeye zorladı. Osmanlılar Mart 1354’te Gelibolu’yu işgal ederek Konstantinopolis’i (İstanbul) tehdit etmeye başlayınca İoannes Batı’dan yardım istedi; bunun karşılığında Bizans ile Roma kiliseleri arasındaki bölünmeyi sona erdirmeye söz verdi. Papaların, İoannes’in Roma’nın üstünlüğünü tanıması durumunda bir haçlı seferi düzenlemeye söz vermelerine karşın bu sefer hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu arada Sırplar ve Osmanlılarla yürütülen savaşların Bizans hazinesini boşaltması nedeniyle İoannes Venediklilerden borç almak zorunda kalmıştı. 1369’da Venedik’i ziyaret ettiği sırada borçlarını ödemediği için tutuklandı.

1371’de Osmanlılar Makedonya’nın büyük bölümünü ele geçirince İoannes Osmanlıların süzerenliğini kabul etmek zorunda kaldı. Oğlu IV. Andronikos 1376’da Konstantinopolis’e egemen olarak babasını tutsak aldı. İoannes 1379’da Osmanlıların yardımıyla tahtı yeniden ele geçirdi. Ama Konstantinopolis’i çevreleyen surlan tahkim etmesine izin vermeyen Sultan I. Murad, İoannes’i, o sırada Osmanlı sarayında yaşayan oğlu ve ardılı II. Manuel Palaiologos’u kör etmekle tehdit etti. İoannes, Manuel’e, Osmanlı süzerenliği altında küçülmüş ve güçsüz imparatorlukla korkudan bezmiş bir halk bıraktı.

İoannes VI Kantakuzenos (d. 1292 – ö. 15 Haziran 1383, Mistra, Bizans İmparatorluğu), Bizans imparatoru ve tarihçidir. V. İoannes Palaiologos’a karşı giriştiği taht kavgasında Osmanlıların yardımına başvurması, imparatorluk topraklarının Osmanlı denetimine girmesini hızlandırmıştır.

III. Andronikos’un başdanışmanı olan Kantakuzenos, imparatora 1328’de dedesi II. Andronikos’u tahttan uzaklaştırması için yardım etmişti. 1328-41 arasında ülkenin iç ve dış politikasını imparator adına Kantakuzenos yönetti. III. Andronikos’un bir yargı reformu yapması için çaba harcadı ve imparatorluk donanmasının yeniden kurulmasını sağlayarak Cenevizler ile Venediklilerden bağımsız bir ticaret filosu oluşturmaya çalıştı. Sırplara karşı savaşta büyük başarı elde etti ve 1337’de Yunanistan’ın batısındaki Epeiros (Epir) Despotluğu’nun imparatorluk topraklarına katılmasını sağladı.

III. Andronikos 15 Haziran 1341’de ölünce, Kantakuzenos çocuk yaştaki V. İoannes’in naipliğini elde etmeye çalıştı. Ama Trakya’da Sırplarla savaşmak üzere Konstantinopolis’ten (İstajibul) ayrıldığında, V. İoannes’in annesi Savoialı Anna önderliğindeki düşmanları tarafından hain ilan edildi ve yandaşlan hapse atıldı.

Buna karşın Kantakuzenos 26 Ekim 1341’de Didymoteikhos’ta kendisini imparator ilan etti. 1343-45 arasında Osmanlılarla ittifaklar kurdu ve kızını Orhan Bey’le evlendirdi. Şubat 1347’de Osmanlıların yardımıyla Konstantinopolis’te iktidarı ele geçirdi ve mayısta V. İoannes’le birlikte taç giydi.

Kantakuzenos, VI. İoannes adıyla 10 yıl hüküm sürdükten sonra tahttan çekilip iktidarı tek başına V. İoannes’e bırakmayı kabul etmişti. Bu anlaşmayı pekiştirmek için kızı Helene’yi V. İoannes’le evlendirdi. Ama 1354’e doğru hükümdarlığını sürdürme hevesine kapılan Kantakuzenos oğlu Matheos’a taç giydirerek onu iktidarına ortak etti. Bunun üzerine V. İoannes Venediklilerden yardım istedi ve 1354’te Konstantinopolis’i geri aldı. Tahttan çekilmek zorunda kalan Kantakuzenos bir manastıra kapandı. Burada, 1320-57 arasındaki döneme ilişkin çok değerli tarihi bilgiler içeren anılarını yazdı.

İoannes VIII Palaiologos (d. 1390 – ö. 31 Ekim 1448, Konstantinopolis [İstanbul]), 1421-48 arasında Bizans imparatorudur. İmparatorluğun son topraklarını da tümüyle ele geçirmek üzere olan Osmanlılara karşı Batı’ nın yardımına başvurmuştur.

II. Manuel Palaiologos’un oğluydu. 1421’de tahtı babasıyla paylaşmak üzere taç giydi. İoannes, Konstantinopolis ile yakın çevresindeki bir bölgeyi yönetirken, kardeşleri parçalanmış imparatorluktan geriye kalan Peloponnesos’la Karadeniz kıyısındaki bazı bölgelerin başında bulunuyordu. Temmuz 1425’te babasının ölümünden sonra İoannes tek başına imparator oldu.

Osmanlı sultanı II. Murad Haziran 1422’de Konstantinopolis’i kuşatmıştı. Mart 1430’da Thessalonike (Selanik) de Osmanlıların eline geçince İoannes Batı’dan yardım istedi. 1437’de İtalya’ya giderek Ferrara-Floransa Konsili’nde Bizans ve Roma kiliseleri arasında bir birlik sağladı (1439). Ama bu arada Batılıların Osmanlı ilerlemesini durdurma çabaları sonuçsuz kaldı; kilise birliği de papalığın egemenliği altına girmek istemeyen Bizanslı din adamları arasında kargaşaya yol açtı. Taht kavgaları ve Ekim 1448’de Osmanlıların II. Kosova Savaşı’nda Macarları yenmesi çöküntü içindeki imparatorun ölümünü hızlandırdı.

İoannes XI Bekkos (d. y. 1235, Nikaia [bugün İznik], Nikaia İmparatorluğu – ö. Mart 1297, Nikomedeia [bugün İzmit], Bizans İmparatorluğu), 1275-82 arasında Konstantinopolis (İstanbul) patriğidir. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesini savunan Bizanslıların önde gelen sözcüsüdür.

Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birliğine karşı çıkan Patrik Arsenios’un (1255-65) arşivcisi ve yardımcısıydı. Önceleri Katolik Kilisesi’yle birleşmeye karşı çıkarak birlik yanlısı İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’a karşı patrikle aynı tutumu benimsedi. Ama imparator sonunda İoannes’i ikna etti ve ona birliğin zeminini hazırlamak üzere bazı diplomatik görevler verdi. Papa X.Gregorius’un Doğu-Batı birliğinin koşullarını araştırmak amacıyla topladığı konsiller sırasında Bekkos bir kez daha birliğe karşı çıkınca İmparator Mikhail tarafından hapse atıldı. Hapiste geçirdiği dönemde kilisedeki bölünmenin kaynaklannı, ayrıca Doğu ve Batı ilahiyatını inceleyen İoannes, bundan sonra birleşmeyi ateşli biçimde savunmaya başladı. 1274’teki II. Lyon Konsili’nde birlikle ilgili ilk görüşmeler yapıldı.

Birliğe karşı çıkan Patrik I. İosephos’un görevden çekilmesi üzerine Mayıs 1275’te bu göreve Bekkos getirildi. Ama gerek Ortodoks, gerek Katolik kiliselerinde birlikle ilgili tereddütler doğunca, Bekkos’un birlik yanlısı kararlı tutumu, Ortodoks manastırların ve imparatorun şiddetli tepkisiyle karşılaştı. Bekkos bunun üzerine 1279’da patriklikten çekildi. Ama imparator bu kez siyasal nedenlerle birliği desteklemeye başlayınca Bekkos yeniden göreve getirildi. VIII. Mikhail’in 1282’de ölmesi ve birliğe karşı çıkan II. Andronikos Palaiologos’un tahta çıkması üzerine, Roma’yla ilişkiler koptu ve Bekkos bir daha dönmemek üzere görevden ayrıldı.

Sürgünde kaldığı sürece, onun yerine patriklik görevine getirilen II. Gregorios başta olmak üzere Katolik düşmanı Ortodoks ilahiyatçılara karşı şiddetli polemikler kaleme aldı. Bu nedenle Nikomedeia’ya sürülerek başkentten daha da uzaklaştırıldı; buna karşın uzlaşmaya yanaşmaması 1289’da Gregorios’un görevinden uzaklaştırılmasına yol açan etkenlerden biri oldu.

Bekkos’un başlıca yapıtları arasında, Kilise Babalarının Kutsal Ruh ilahiyatıyla ilgili yazılarından bir derleme olan Epigraphai (Toplu Metinler), eski ve yeni Roma kiliselerinin birliği üzerine bir kitapçık ile papalığın üstünlüğünün tanınmasını öneren çeşitli polemikler yer alır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,