Etiket: buluşları hakkında bilgi.

Auguste Piccard Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Buluşları

Auguste PiccardPek az bilim adamları atmosferde, Profesör Piccard kadar yükseğe ve denizde onun kadar derine indiler. 1884’te İsviçre’de doğmuş olan Auguste (o da tanınmış bir bilgin olan Jean Felix’in ikiz kardeşi), önce balonculuğun büyük tanıtıcılarından biri oldu. Meslek itibariyle bir fizikçi olan Auguste Piccard, yerin yukarısında stratosfer denen yüksek bölgeyi incelemekle ilgilendi.

İçinde insan bulunan bir balonun, mesela kozmik ışınların radyasyonunu ve aktivitesini ölçmek üzere bu derecede yükseklere çıkabileceğini gösterdi. Piccard, büyük bir balonla taşınan, alüminyumdan ve hava sızdırmaz bir «gondola» yaptı ve 1931 de Augsburg’dan havalanarak 15000 m. den fazla bir yüksekliğe çıktı. Bir yıl sonra Piccard, Dr. Cosyns’le birlikte, Zürih’ten, 16000 metreden daha fazla bir yüksekliğe çıktı. Bu başarıları önemli olduğu kadar, halk arasında, deniz diplerindeki araştırmalarıyla daha iyi hatırlandığında şüphe yoktur.

İkinci Dünya Savaşından sonra, Prof. Piccard, bir nevi denizaltıya benzeyen batiskap’ın dizaynını yaptı. Normal bir denizaltı çok insan alıp nispeten az derinlerde dolaşmak üzere yapıldığı halde, Piccard’ın batiskapı sadece iki kişi alabiliyordu. Gerçekten, bu bir araştırma aygıtıydı ve amacı gözleyicileri, basıncın müsaade edeceği kadar denizin dibine indirmekten pek daha fazla değildi. Görünüşte Piccard’ın batiskapı, uzunluğu 15 metre civarında ve çapı hemen hemen 3.5 metre olan büyük bir sosise benzemektedir. Bu yapının altında, iki insanın rahatça bulunabileceği, yaklaşık olarak 1.80 m. boyutlu bir dairesel kabin vardır. Kabindeki bir pencere sayesinde, içeridekiler dışarıyı gözleyebilmektedirler. Beraber alınan bilimsel aygıtlar arasında, bir yankı verici, bir elektronik flaş kamerası ve gözleyicilerin, su arasından iletilen ses dalgaları vasıtasıyla, kendilerini indiren gemiyle konuşmalarına imkan veren özel bir «akustik» telefon vardır. Batiskap içinde bulunan aletler, içinde bulunanların onu istedikleri gibi yükseltip indirmelerine imkan veriyordu. Elektrik motorlarıyle döndürülen pervaneler, az miktarda yatay harekete imkan veriyorlardı.

Batiskapın anlaşılmasının anahtarları basınç ve yoğunluktur. Bir akışkan içerisindeki basınç derinlikle artar. Deniz dibinde binlerce metre derinde basınç o derecede büyüktür ki, batiskapın sağladığı koruma olmaksızın, hiç kimse oralarda yaşayamazdı. Kabin, 9 cm. kalınlıkta çelikten, sağlam yapılmıştır. İçindeki hava, atmosferinkine benzer bir basınçta tutulmuştur ve içeridekiler nefes almada pek az güçlük hissetmektedirler. Batiskapın bulunacağı derinlik kendisini daha hafif ya da daha ağır yaparak kontrol edilir. Ağırlığı değiştirmek için iki esas aygıt vardır. Geminin esas gövdesi (yüzücü) petrol dolu kompartımanlara bölünmüştür. Petrol sudan %30 daha hafiftir ve bu sebeple batiskap normal olarak yüzmeye eğilim gösterir. Yüzücünün gövdesi nispeten incedir ve büyük basınca mukavemet edemez. Ancak, dışarıdan gelen basınçlara dayanmasına ihtiyaç yoktur, zira alt taraftaki deliklerden suyun içeri akmasına müsaade edilir. Böylece gövdenin iç ve dış taraflarında eşit basınçlar tutulur. Geminin her bir ucundaki yüzme odaları ya su doldurulabilir (bu halde batiskap dolar) yada boş kalmalarına müsaade edilir. (gemi su yüzeyinde yüzdüğü zaman) Ağırlıktaki en önemli değişiklik her biri elektromıknatıslar vasıtasıyla yerlerinde tutulan beş ton demir gülleler ihtiva eden iki safra tübü vasıtasıyla yapılır. Mıknatısların devreleri kesildiği zaman gülleler düşerler ve batiskap daha hafif hale gelip yüzeye çıkmaya çalışacaktır. Bir yüzücü oda ve safra tüpleri kombinezonu kullanarak batiskapın derinliği presizyonla kontrol edilir. Bir prototip, F.R.N.S.-2 geliştirildikten sonra, Piccard’ın dizaynlarına göre iki batiskap yapıldı. Bunlar Fransız bahriyesi için F.R.N.S.-3 ve 1953’de indirilen Triyeste’dir. 1953’de Auguste ve oğlu Jacques Triyeste ile Akdeniz’de Napoli yakınlarında 3000 metreden daha aşağı indiler. 1956’da Auguste aynı bölgede 3600 metre indi. Ancak en büyük deneme, 1960 ocağında yapıldı. Amerikan donanmasına vaftizlenen Triyeste, Batı Pasifik denizinde rekor dalmayı yaptı. İçinde Jacques Piccard ve Amerika deniz kuvvetlerinden teğmen Don Walsh bulunan batiskap, Marianas Trench’te 35800 ft. (yaklaşık olarak 10750 metre) derine indi ve bu iniş dört buçuk saatten daha fazla bir zaman aldı. Prof. Piccard’ın batiskaplarının, derin Osean araştırmaları için Dr. Beeb ve Otis Barton tarafından geliştirilen batisferlerle aynı tip gemiler olmadıklarına, işaret etmek gerekir. Batisferin yapısı daha basittir ve esas itibariyle kablo ile bir yüzey gemisinden indirilen büyük bir metal küredir.

Prof. Auguste Piccard 1962 martında öldü, fakat çalışmalarına oğlu Jacques devam etti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Jonas Edward Salk Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Jonas Edward Salk; ABD’li hekimdir (New York 1914- öl. 23 Haziran 1995).

New York Üniversitesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1942-1947 arasında önce salgın hastalıklar araştırma görevlisi, ardından asistan olarak Michigan Üniversitesi’nde görev aldı. 1947’de bakteriyoloji doçenti olarak Pittsburgh Üniversitesi’ne geçti. 1949’da aym üniversitede bakteriyoloji araştırma profesörlüğüne, 1954’te koruyucu hekimlik, 1957’de deneysel tıp profesörlüğüne getirildi. 1963’te San Diego’da Salk Biyoloji Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. 1975’e kadar enstitünün yöneticiliğini, o tarihten sonra da bir araştırma vakfına dönüştürülen kuruluşun başkanlığını yürüttü. Michigan Üniversitesi’nde bulunduğu yıllarda grip aşısının hazırlanmasına katkıda bulunan Saik, Pittsburg Üniversitesi’ne geçtikten sonra tüm araştırmalarını çocuk felci aşısına yönelterek, çocuk felcine karşı etkili ilk aşıyı hazırladı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Hipparkhos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

hipparkosHipparkhos;Eski Yunanlı gökbilimci ve matematikçi (İznik İÖ 194/46 ? – İÖ 127/20)

Ptolemios’un Almagest adlı eserinin içerdiği kanıtlara bakarak, İÖ 162-126 arasında Hipparkhos’un Rodos’ta gökbilimsel gözlemler yaptığı söylenebilir. Belirtilen 14 eserinden ancak bir tanesi (Aratus ve Evdoksus Olayı Üzerine Bir Açıklama) tam olarak günümüze ulaşmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, genç yaşta coğrafya ile ilgilenmesi sonucu astronomi araştırmalarına yöneldi. Amacının coğrafyaya gökbilimin matematiksel kesinliğini getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Böylece yeryüzündeki yerleri saptamak için enlem ve boylam terimleri içinde gökbilimsel bilgilerden yararlandığı gibi, yerler arasındaki uzaklığı hesaplamak için de trigonemetri ve küresel geometri yöntemlerini kullandı. Bu bilgileri toplamak amacıyla Rodos’ta yaklaşık 35 yıl kaldığı sanılır. Güneş yılı, yıldız yılı, kamer ayı ve güneş günü arasındaki tam sayısal ilişkileri saptayarak kesin bir astronomi takvimi hazırlamaya bağlanması sonucu İÖ 135’te en büyük buluşunu gerçekleştirdi: gün-tün eşitliği zamanının gerilemesi. Böylece öncesi görüşlerin tersine, güneş yılının yıldız yılından çok az ayrım gösterdiği anlaşıldı. Bu hesapça, güneş ekinoks konumuna yıllık ikinci dönüşünde sabit yıldızlardan ilk dolaşımına oranla 45″ daha önce girmektedir. (bugünkü değer birimi 50.37′ 57″). Güneş ve ayın hareketleri üzerine bu yeni edinilmiş bilgileri gökyüzünün geometrik bir modeline uyarlamada bilgin,Aristarkos’un günözekli (helyosantrik) yeni hipotezi yerine geleneksel hareketsiz bir dünya varsayımını benimsedi. Güneş ve ay hareketinin temel değişkenlerini saptamak için de Apollonios’un merkezsel dolaşımlar ve dışmerkezsel dolaşımlar ve dışmerkezlilere ilişkin matematik kuramını genişletip buna kendi geliştirdiği trigonometri yöntemlerini uyguladı. Gözlemlerinin eksiksizliği ve gezegen hareketleri için hazırladığı merkezsel dolaşım modelinin etkinliği bu konudaki eserini Ptolemaios’un daha sonra ortaya koyduğu tam yermerkezli (jeosantrik) sistemin bilgi kaynağı yaptı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Marcellin Berthelot Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Marcellin Berthelot Marcellin Berthelot; (Marcellin Pierre Eugène Berthelot) Fransız kimyacısıdır (Paris 1827 ay.y. 1907).

Colège de France’da tıp öğrenimine başladı. Kimyaya olan ilgisi yüzünden öğrenim dalını değiştirdi. 1846’da kimya diploması alıp 1851′ de Balard’ın yanına asistan olarak girdi ve 1854’te doktorasını tamamladı. 1859’da Ecolé Supérieure de Pharmacie (Eczacılık Yüksek Okulu) organik kimya profesörlüğüne atandı. 1865’te College de France’da kendisi için kurulan organik kimya kürsüsüne profesör olarak atandı ve buradaki görevini ölümüne kadar sürdürdü. 1863’te Tıp Akademisi üyeliğine, 1901’de Fransız Akademisi üyeliğine seçildi. 1900’de Légion d’Honneur nişanıyla onurlandırıldı. 1871’de senatör seçildi. 1881’de yaşam boyu doğal senatör oldu. 1886-1887 arasında Eğitim Bakanlığı ve 1895’te kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı yaptı.

İlk çalışmalarını organik maddelerin sentezi üzerine yaptı. 1854’te gliserin üzerine yaptığı çalışmaları etilen ve sülfat asidinden etilalkol sentezi izledi. 1855’te ısıtılmış alkaliler üzerinden karbon monoksit geçirerek formiyatların ve formik asidin sentezini gerçekleştirdi. 1856’da ısıtılmış bakır üzerinden karbon sülfür buharıyla hidrojen sülfür karışımı geçirerek metan ve etileni elde etti. 1857’de metandan metil alkol, 1859’da terebentinden kamfol ve kamfordan borneol, 1862’de karbon ve hidrojenden asetilen, 1866′ da asetilenden benzen, 1868’de asetilen ve azottan siyanür asidi sentezini gerçekleştirdi. 1870’te indirgen olarak iyodür asidini kullandı. Kimyada sentez terimini ilk kez kullanan bilim adamı oldu.

Başlıca eserleri: Chimie Organique fondée sur la Synthèse (Sentez Üzerine Temellenen Organik Kimya: 2 cilt) 1860; les Origines des l’Alchimie (Simyanın Kökeni) 1885; la Révolution Chimique: Lavoisier (Kimyasal Devrim: Lavoisier) 1890; les Carbures d’Hydrogene (Hidrojenin Karbürleri) 1851-1901; Thermochimie (Termokimya, 2 cilt) 1897; M’écanique Chimique Fondée sur la Thermochimie (Termokimya Üzerine Temellenen Kimyasal Mekanik, 2 cilt) 1879.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Lord Kelvin (William Thompson) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında Hayatı

lord kelvinWilliam Thompson Lord Kelvin; İskoç kökenli İngiliz fizikçi, matematikçi ve mucittir (İrlanda/Belfast 1824 -İskoçya/Largs 1907).

Glasgow Üniversitesinde matematik profesörü olan babası onu, 10 yaşında üniversiteye yazdırdı. Matematiksel fizik konusunda oldukça başarı gösteren küçük öğrenci, ısı kuramı üzerine makaleler yazmaya başladı. 1841’de Peterhense College’deki (Cambridge Üniversitesi) eğitimini, 1845’te üstün bir başarıyla bitirerek ünlü Smith Bilim Ödülü’nü kazandı. Bu arada üniversitenin spor ve müzik etkinliklerinde de kendini gösterdi. 1845’te elektrostatik problemlerini çözümlemekte kullanılacak elektriksel simgeler yönetimini geliştirdi. 1846’da Glasgow Üniversitesinde fizik profesörlüğüne atandı. 1847’de Faraday’ın elektriksel ve mıknatıssal görüşlerini matematiksel terimlerle gösteren bilimsel bir dergi yayımladı- Aynı yıl ünlü fizikçi Prescott Joule ile karşılaşarak, onun “ısının eşdeğerlik” kuramından etkilenip, 1848′ de “saltık sıcaklık ölçeği”ni ortaya koydu. 1850’de başladığı manyetik alan üzerindeki çalışmaları geliştirerek”, termodinamik çözümlemeleri elektriksel ve mıknatıssal kuramları uyguladı. 1855’te telgrafla ilgili bir sürü yardımcı aygıtla birlikte aynalı mini akım ölçer ve sifon kayıt aygıtı icat ederek patentlerini aldı. ilk atlantikötesi denizaltı telgraf kablosunun yerleştirilmesinde etkin rol aldığında, artık ünü dünyaya yayılmıştı (1858). Bilimsel çalışmaları nedeniyle 1866’da şövalyelikle onurlandırıldı.

1860-1867 arasında fizikçi dostu Peter Tait ile yayımladığı Elements of Natural Philosophy (Fizik Bilimin Öğeleri) adlı üniversite ders kitabıyla, İngiltere ve dünya yüksek eğitim alanında söz sahibi olduğunu kanıtladı. Aynı yıllarda yeryüzünün yaşı ve ısı kaybı üzerine yaptığı araştırmalardan elde ettiği sayılar, yerbilimcileri bulgularıyla çelişik düşünce, tartışmalarında, denizci pusulasında doğruluk ve güvenirlilik derecesini çoğaltan önemli değişiklikler yaptı. Ayrıca gelgit ölçeği, gelgitle ilgili uyumcul çözümleyici, gelgit kestirim aygıtı, denizdeki geminin yerini saptayan basite indirgenmiş çizelge tablosu gibi buluşları, teknolojiye katkılarından yalnız birkaçıdır. 1884’te Johns Hopkins Üniversitesinde (ABD) seçkin fizikçilere ışığın dalga kuramı, hava ve ışınım konularında verdiği konferanslar büyük yankı uyandırmaktan öte, tüm bilimsel yayınların başköşelerinde tartışılır oldu. 1890’da Kraliyet Bilim Derneği Başkanlığı’na seçildi. 1892’de baron unvanıyla onurlandırıldı. 1896’da Glasgow Üniversitesinde 50. bilim yılı kutlanırken, tüm dünya üniversite, akademi, bilim derneği ve hükümetlerinden onursal san ve nişanlar aldı. 1899’da emekli olduktan hemen sonra araştırma öğrencisi olarak üniversiteye yeniden kaydını yaptırdı. 1902’de Kraliyet Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. 1904’te Glasgow Üniversitesi Başkanlığı’na seçildi. 600’den fazla kitap ve makalenin yazarı olmaktan başka, yaklaşık 70 buluşun patent sahibi üstün bir beyindi. Bilimsel yazılarının toplandığı eserlerden önemlileri arasında şu derlemeler vardır: Reprint of Papers on Electricty and Magnetism (Elektrik ve Mıknatıs Üzerine Derlenmiş Yazılar) 1872, Mathematical and Physical Papers (Matematiksel ve Fiziksel Yazılar) 1882-1890, Popular Lectures and Addresses (Popüler Ders Notları ve Konferanslar) 3 cilt, 1889-1894.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Kurt Alder Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kurt AlderKurt Alder; Alman kimyacısıdır (Chorgow/Konigshütte/Polonya 1902-Köln 1958).

Berlin Üniversitesi’nde kimya öğrenimi gördü. 1926’da Kiel Üniversitesi’nde doktorasını vererek asistan oldu. 1934’te aynı üniversitede profesörlüğe yükseldi. 1940’ta Köln Üniversitesi’nde Kimya Enstitüsü başkanı oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında dien sentezlerinin endüstrideki uygulamaları üzerinde çalıştı. Kiel Üniversitesi’nde Diels ile birlikte dienlerin tepkimelerini incelerken 1928’de konjuge 1,4-dienlerin aletin ya da asetilen sınıfı hidrokarbonlarla katılma tepkimesi vererek altılı halka bileşiklerin oluştuğunu saptadı. Katalizör, yüksek sıcaklık ya da basınç gibi özel tepkime koşullarına gerek göstermeyen bu tepkime, Diels-Aider Tepkimesi adıyla bilinir. Organik kimyada başta altılı halkalılar olmak üzere pek çok bileşiğin sentezinde yeni ufuklar açan bu tepkime nedeniyle 1950 yılı Nobel Kimya Ödülü, Diels ve Alder’e verildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Carl Linnaeus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Carl LinnaeusCarl Linnaeus;İsveçli doğabilimci ve fizikçidir (Smaland/Rashuld 1707 – Uppsala 1778).

Lund ve Uppsala üniversitelerinde tıp ve doğabilimleri öğrenimi gördü. 1730’da Uppsala Üniversitesi öğretim görevlisiyken, 1732’de Bilimler Akademisi adına Lapland ülkesinde araştırmalar yaptı 1734’te dönemin en ünlü botanik merkezi sayılan Harderwijk Üniversitesi’ne (Hollanda) giderek, 1735’te “master”ını tamamlarken Leiden Üniversitesi bilim adamları aracılığıyla yayımladığı Systema Naturae (Doğa Düzeni) adlı eseriyle ünü yayıldı. Kitabı, tüm bitki, hayvan ve minerallerin kapsamlı bir sınıflamasını içeriyordu. Aynı zamanda kapsamlı bir sistematik kuramı geliştiriyordu. Bu arada botanik meraklısı Amsterdamlı varlıklı bir bankacının özel hekimliğini yaparken, onun geniş bitki ve hayvan koleksiyonunu incelemek fırsatını buldu, tüm bunları ve İsveç’ten getirdiği araştırma notlarını yayımlamak olanağına kavuştu: Horius Chiffortianus (Bay Clifford’un Bahçe Bitkileri Tanımı) 1737, Fundamenta botanica (Botaniğin Temeli) 1736, Bibliotheca Botanica (Botanik Kaynakçası) 1737, Genera Plantarum (Bitki Sınıflandırması) 1737. 1738’de Paris’i ziyaretten sonra, İsveç’e dönüp Stockholm’da hekimliğe başladı. 1741’de Uppsala Üniversitesi botanik profesörlüğüne atandı. Çağdaş biliminin öncülerindendir. Öteki önemli eserleri: Species Plantarum (Bitki Türleri) 1735, Systema Naturae (Doğal Sistem) 1758.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Enrico Fermi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Enrico FermiEnrico Fermi; İtalyan fizikçisidir (Roma 1901 – ABD/Chicago 1954).

Pisa Üniversitesi’nde fizik öğrenimi gördü. 1926’da Roma Üniveritesi Kuramsal Fizik Kürsüsü’ne profesör atandı. Önceleri elektron, proton ve nötron gibi temel taneciklerin dağılım yasalarına yönelik çalışmalar yaptı. Paul A. M. Dirac ile birlikte elektrik yükü taşıyan taneciklerin uydukları, Fermi-Dirac Dağılımı adı verilen dağılım yasasını buldu. Çekirdiklerin beta bozunması olayını açıklayan kuramıyla birlikte nötrino adı verilen temel taneciğin varlığını ortaya koydu. 1933-1934’te kararlı çekirdeklerin nötronlarla bombardımanı sonucu oluşan “yapay radyoaktifik” ve hızlı nötronların hidrojenli ortamlarda yavaşlatılması üzerine yaptığı deneylerle 1938 Nobel Fizik Ödülü’ nü kazandı. Ödülü almak için gittiği İsveç’ten ülkesindeki faşist yönetime duyduğu tepki üzerine ABD’ye geçti (1939). Columbia Üniversitesi ve daha sonra da Chicago Üniversitesi’ne profesör atandı. Çekirdek bölünmesine (fisyon) dayanan ilk atom reaktörünü Chicago’da gerçekleştirdi (1942). A. Einstein‘ın atom bombası yapılmasına karşı çıkması üzerine Almanya’nın bombayı yapabileceği düşüncesiyle bu konudaki çalışmalara katıldı. Birçok fizikçinin 1945 başlarında atom bombasının yapımına karşı yayımladıkları bildiriye karşın, silahın Japonya’ya karşı kullanılmasına karar veren kurulda görev aldı. 1952’de yapılan bir termonükleer bomba denemesi sırasında bulunan ve atom numarası Z= 100 olan elemente, Fermi’nin fiziğe olan katkılarından ötürü “Fermiyum” adı verildi.

Başlıca eserleri: Ragi Röntgen (Röntgen Işınları) 1922, Nuclear Physics (Nükleer Fizik) 1950.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Alexander Graham Bell Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Alexander Graham BellAlexander Graham Bell; İskoç kökenli ABD’li fizikçidir (İskoçya/Edinburgh 1847-Kanada/Baddeck 1922).

Edinburgh ve Londra’da anatomi ve fizyoloji öğrenimi gördü. Sağlığı bozulunca, 1870’te ailesiyle birlikte Ka-nada’ya göç ederek Brandford’a (Ontario) yerleşti. 1872’de Boston’a (ABD) giderek sağır ve dilsizlerin eğitimi için bir okul açtı. 1873’te Boston Üniversitesi’nde fizyoloji dersleri vermeye başladı, aynca ses titreşimlerinin elektrik akımına dönüştürülmesiyle ilgili yoğun çalışmaları sonucunda, çağdaş telefonun temeli olan aygıtı gerçekleştirdi. Aygıtı, 1876’da Philadelphia’da açılan bir sergide açıklayınca, benzerini kendilerinin yaptığını ileri sürenlerin tepkileriyle karşılaştı. 1878’de American Bell Telephone Company adıyla bilinen telefon kurumunu kurdu. Sesle ilgili çalışmalarını bundan sonra da sürdürdü. Öteki buluşları arasında 1880’de yaptığı, ses titreşimlerinin ışık etkisi aracılığıyla iletilmesini sağlayan ve günümüzdeki telsiz telefonun temelini oluşturan “fotofon” ile; 1887’de yaptığı ve ilk gramafon aygıtı olan “grafofo” da vardır. Bell bu aygıtla ses titreşimlerini ilk kez, balmumundan yapılmış bir plağa geçirmeyi başardı.

1880’de Fransız Hükümeti’nin “Volta Ödülü”nü aldı ve eline geçen parayla da Washington’da, sağır ve dilsizlerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü “Volta Enstitüsü”nü kurdu. Sesin ışık etkisiyle iletimini sağlayan buluşu (fonofon ya da fonograf) uzun süre tıp alanında insan vücuduna giren metal parçalarının yerinin belirlenmesi amacı ile kullanıldı ve bu nedenle Heidelberg Üniversitesi (Almanya) kendisine, fahri doktorluk unvanı verdi. 1882’de ABD yurttaşlığına geçti.

Başlıca eserleri; Discovery and Invention (Keşif ve İcat) 1914; Method of Teaching Language to a Very Yoııng Congenitaly Deaf Child (Doğuştan Sağır Küçük Bir Çocuğa Konuşma Öğretmenin Yöntemi) 1883.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

John Couch Adams Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

John Couch AdamsJohn Couch Adams; İngiliz gökbilimcisidir (Cornwall 1819 – Cambridge 1892).

Cambridge Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1843’te aynı üniversitede görev aldı. 1851’de Royal Astronomical Society’nin başkanlığına seçildi. Bir yıl İskoçya’da çalıştıktan sonra yeniden Cambridge Universitesi’ne döndü, bu üniversiteye bağlı gözlemevinin müdürlüğüne atandı (1861), ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1871’de Uranüs gezegeninin Hershel tarafından keşfiyle başlayan gözlemler sonucunda, bu gezegenin yörüngesinde bir dakikaya varan sapmalar saptandı. 1845′ te bu sapmanın başka bir gezegenin Uranüs ile çekim etkileşmesi yüzünden olduğunu düşünerek, bu bilinmeyen gezegenin yörüngesini ve kütlesini hesapladı. Bu sırada aynı konuda çalışma yapan Fransız gökbilimcisi La Verrier’in önerisi üzerine Berlin Gözlemevinde yeni gezegeni arama çalışmaları başladı. 1846’da bu çalışmalar olumlu sonuç verdi. Bu yeni gezegene, önce La Verrier’in adı verilmesi önerilmişken Adams’ın da çalışmaları göz önünde tutularak Neptün adı verildi.

Adams’ın Güneş Sistemi dinamiği ve yer manyetizması hakkında da çalışmaları vardır. Her yıl kasım ayı içinde görülen göktaşı yağmurlarının Güneş Sistemi içinde Jüpiter, Satürn ve Uranüs gibi büyük gezegenlerin etkisi altında kalan bir yörüngede hareket ettiklerini öne sürdü. Yer manyetizması üzerindeki Gauss kuramının değişmezlerini hesaplamak uzun zamanını aldı. Çalışmaları ölümünden sonra, kardeşi W. G. Adams ve R. A. Sampson’un çabalarıyla yayımlandı: The Scientific Papers of John Couch Adams (John Couch Adams’ın Bilimsel Yayınları, 2 cilt) 1896-1900.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

James Dewar ve Termosun Keşfi

james-dewar-termos James Dewar ve Termosun Keşfi

Pek çok evlerde, çayı ya da sütü sıcak tutmak için kullanılan, termos şişeleri vardır. Bu şişe, sıvı etrafında en iyi cins bir izolasyon —vakum— sağlayarak, onu saatlerce sonra bile sıcak tutar. Fakat işin tuhaf tarafı şudur ki, bu cins şişeler başlangıçta, sıvıları sıcak tutmak için değil de soğuk tutmak için yapılmışlardır. İzolasyon her iki işin de iyi yapılmasını sağlar.

İlk vakumlu şişeyi (termos) keşfeden Sir James Dewar, tanınmış bir İskoçyalı kimyacıydı. 1842’de Kincardine’de doğmuş olan Dewar, hem İngiltere’de, hem de Avrupa’da okudu ve sonunda Cambridge’te ve Londra’da Royal Institutionda profesör oldu. Gazları düşük sıcaklıklarda sıvı haline getirmekle ilgilendi. Meselâ 1898’de, hidrojeni soğutmak ve sıkıştırmak yoluyla sıvılaştırmayı başardı. Bu kimyacı, deneyleri sırasında, sıvı havayı soğuk tutmak ve kaynayıp kaçmasını önlemek için bir aygıta ihtiyaç hissetti. Sıvı hava yaklaşık olarak —200°C de tekrar gaz haline dönmeye başladığından, onu toplamak çok zor bir problemdi.

Dewar’ın bu iş için tasarladığı şişe çok basit bir şeydi. Sadece çift çeperli bir cam kaptı, iki çeper arasındaki yerde ‘bulunan bütün hava, pompalamak suretiyle dışarıya atılmıştı, ve böylece kap içinde bulunan herhangi bir sıvının etrafı, her maksat için, bir vakumla çevrili bulunuyordu. Sıvının normal olarak ısı kazanacağı en önemli yol —yani etraftaki hava arasından ısı iletilmesi— böylece ortadan kaldırılıyordu. (Dalgalar şeklindeki ısı ——ısı radyasyonu—- vakumla durdurulmaz. Daha sonraki şişelerin çeperleri gümüşlenerek, ısı radyasyonu da azaltıldı).

Sir James Dewar, şimdi patlayıcı maddelerde önemli olan, dumansız barutun keşfine de yardım etti. Dewar 1923’te öldü, ve birçok başka şerefler arasında, Royal Society’nin Rumford madalyasını da almıştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Benjamin Franklin’in İcatları

Franklin 1706’da Boston’da dünyaya geldi. 16 kardeştiler. Babası mum ve sabun imalatçısıydı. Franklin küçük yaşlardan beri her kitabı yutarcasına okuyordu. Babası onun yeteneğine uygun olacağını düşünerek bir basımevinde abisinin yanında çırak olarak verdi. Kısa sürede işinde uzmanlaşır. Basımını yaptığı gazete ve dergilere yazılar yazmaya başlamıştır. Amerikan kolonilerinin İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmasına ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasına katkıda bulunur.

O her şeyle ilgileniyordu; 1730 yılında Amerika’da ilk defa gezici bir kitaplık daha sonra da bir itfaiye şirketi kurdu. Bu yıllarda şehrin savunması sırasında gönüllü bir birlik oluşturdu. Amerika’da ilk hastanenin ve bugünkü Philedelphia Üniversitesinin kurulmasında aktif rol oynadı. Bu gibi işleri gazeteler ve propaganda araçlarından topladığı yardımlarla gerçekleştirdi. Daha sonrada bilime yönelerek bir tür açık soba icat ederek patentini aldı. Yaşlılığının ileriki yıllarında ise köleliğin kaldırılması için çalışmıştır.

Franklin,1740’lı yıllarda elektrik ile ilgili deneylere başlar. Artı ve eksi olarak iki tür elektriğin olduğunu ilk kez o söylemiştir. Yıldırımın, atmosferdeki statik elektriğin ya da kendi tabiriyle ” elektrik ateşi”nin boşalması sonucu oluştuğunu ileri süren Franklin 1752’de meşhur “uçurtma deneyi”ni yapar ve ilk basit paratoneri yapmış olur. Bu dönemde kilise çanları sık sık yıldırımlara hedef oluyor ve pek çok zangoç bu yüzden ölüyordu. Ancak gök gürlemesi ve şimşek hala tanrının öfkesinin bir işareti sayıldığından din adamlarını ikna etmek zor olacaktı. Hatta Amerikalı bir papaz 1755 Massachusetts depreminden Franklin’in paratonerini sorumlu tuttu. Pek çok akılcı kişi soğuk, yağmur veya karın zararlarından nasıl korunuyorsak yıldırıma karşı da tedbir alınmasının doğal olduğunu savunmuşlarsa da, kilisenin muhalefeti Franklin’in keşfinden 26 yıl sonra 1778’de ancak kırılabildi. İtalya Brescia’da bulunan San Nazaro Kilisesi’nin mahzeninde saklanan yüzlerce kilo barut, kiliseye düşen yıldırım sonucunda patlayıp şehrin altıda biri hasar görünce roma Katolik kilisesi paratonere karşı tutumunu değiştirmek zorunda kalır.

Benjamin Franklin 1730 yılında para kazanmak için mücadele eden bir matbaacıyken 1749 yılında herkesin tanıdığı ve saygı gösterdiği bir siyasetçi ve mucit olmuştu.Bu yükselişinden şöyle söz eder: “Çevremde tembel yardımcılar bulundurmam ve her zaman sade yaşarım”. Çok şey yapmış, yaptıklarını en iyi şekilde yapmış ve en iyi bildiği şeyleri yapmaya çalışmıştır. Hırslı, akıllı, esprili ve olağanüstü dürüst bir kişiliği vardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,