Etiket: buluşları ve eserleri hakkında bilgi.

André-Marie Ampère Kimdir

Fransız fizikçisi ve matematikçisidir. Lyon’da 20 Ocak 1775’de doğmuştur. Fransa Marsilya’da 10 Haziran 1836’da hayata veda etmiştir. Çocukluğunda özel eğitim gördü ve matematiğe olan büyük yeteneğiyle 12 yaşında zamanının matematik bilgilerini öğrendi. 13 yaşında, koni kesitleri konusunda bir inceleme yayımladı. Fransız Devrimi sırasında Lyon Kent Meclisi üyesi olan babasının giyotinde öldürülmesi ve 5 yıllık eşinin ölümü onu yaşamının sonuna kadar etkiledi. Genç yaşlarda geçimini matematik dersleri vererek sağladı.

1801’de fizik ve kimya öğretmenliği yapmak üzere Bourg’a taşındı. 1802’de Considerations sur la Théorie Mathématique du Jeu (Şans Oyunlarını Matematik Kuramı Üzerine Düşünceler) adlı eserini yazdı. Bu eser ona Lyon’da lise öğretmenliği daha sonra 1809’da politeknik okulunda mekanik profesörlüğü sağladı. 1814’te Paris Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Avogadro varsayımını, Avogadro’ dan bir yıl sonra ondan bağımsız olarak ileri sürdü. College de France’da fizik ve edebiyat fakültelerinde felsefe dersleri okuttu.

Andre Ampere’in elektrodinamikle uğraşması 1820’lerden sonra başlar. Bilimler Akademisi’nde, Danimarkalı fizikçi H. C. Oersted‘in deneylerinin gösterilmesi üzerine elektrik akımı taşıyan iki iletken telin birbirine etkisi konusunda kendi adıyla tanınan yasayı {Ampère yasası) ileri sürdü. 1826’da Sur la Theorie Mathématique des Phenome-nes Elekctrodymaniques Uniquement Deduite de l’Experience. (Elektrodinamik Olayının Kuramı) adlı eserinden manyetikliği moleküler akımlarla açıkladı.

Elektrik akımının manyetik etkileri konusunda bir dizi makalede, bugün kullanılan “Elektrostatik” ve “Selenoid” gibi terimleri kullandı. Bir telden geçen akımın yarattığı manyetik alan yönünü saptamaya yarayan “sağ el” kuralını ortaya koydu. Zamanından çok ileri bir görüşle “bir maddenin manyetik özelliklerinin, molekülleri içinde direnç görmeden sürekli akan, küçük dairesel akımlardan ileri geldiğini” ileriye sürdü. Klasik elektrodinamiğin kurucusu olan J. Maxwell’in “elektrodinamiğin Newton’u” dediği A.M. Ampère’in adı elektrik akım şiddeti birimine verildi ve böylece ölümsüzleştirildi.

Başlıca eserleri: Memoire sur l’intégration des Equations aux Differences Partielles (Kısmi Türevli Denklemlerin integral Hesabı Üzerine İnceleme) 1814; La Theorie Analityque des Phenomenes Electrodynamiques Uniquement Doduite de Lexperience (Elektrodinamik Olayların Yalnız Deney Yoluyla Varılmış Analitik Kuramı) 1827; Oeuvres (Eserler) 1854-1862 ölümünden sonra 17 cilt olarak yayımlandı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,

Hüseyin Remzi Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

huseyin-remzi-beyHüseyin Remzi Bey; (Evliya Hoca) olarak da bilinir (d. 27 Mart 1839, İstanbul – ö. 18 Aralık 1896, İstanbul), Osmanlı hekimdir. Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış, kuduz aşısını ülkeye getirmiştir.

1865’te Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi. 1872’de çiçek aşısı müfettişi, 1873’te Askeri Tıbbiye’de mevalid-i selase (doğa bilimi) muallim muavini oldu. Kısa süre sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de (Sivil Tıbbiye) menafiü’l-aza (fizyoloji) dersleri vermeye başladı. 1875’te ilm-ı hayvanat (zooloji) muallimi oldu. 1876’dan sonra çeşitli okullarda tarih-i tabii (doğa tarihi) dersleri verdi ve Darüşşafaka’ da bir doğa tarihi müzesi kurdu. 1886’da Zoeros Paşa ve Hüseyin Hüsnü ile birlikte, yeni bulunan kuduz aşısını incelemek üzere Paris’e gönderildi. İstanbul’a döndükten sonra bakteriyoloji alanındaki yenilikleri uygulamak ve yaymak için büyük çaba harcadı. 1892’de, onun girişimiyle İstanbul’ da Telkihhane-i Şahane adıyla bir aşı merkezi açıldı.

Başlıca yapıtları arasında, Türkçeye Batı dillerinden çevrilen ilk temel zooloji kitabı olan İlm-i Hayvanat (1873), tıp tarihiyle ilgili ilk Türkçe kitap olan Tarih-ı Tıbb (1888), Pasteur Enstitüsü’ne ilişkin bilgiler de içeren Kuduz İlleti ve Tedavisi (1890), zoolojiye ilişkin İlm-i Hayvanat-ı Tıbbiye (1893), ders notlarından oluşan Ameli ve Nazari Aşı (1894) sayılabilir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Piri Reis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

piri-reis-haritasi

Piri Reis; (1475?-1554), büyük Türk amirali, coğrafya bilginidir. Karamanlı Hacı Mehmet’in oğludur. Büyük Türk amirali Kemal Reis, Piri Reis’in amcası olur.

Piri Reis Gelibolu’da doğdu. Amcasının yanında yetişti; onun birçok seferine, bu arada ünlü İspanya Seferleri’ne katıldı. Bahriye sancakbeyi (tümamiral) oldu. 1547’de Solak Ferhat Paşa’nın Yemen Beylerbeyi (genel valisi) olması üzerine, onun yerine «Hind Kaptanı» oldu; «Süveyş Kaptanı», bazen «Mısır Kaptanı» da denen bu amirallik, Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’deki Türk donanmasının en yüksek makamıydı; amirallik merkezi de Süveyş limanıydı.

O çağda Osmanlı siyaseti, Portekizliler’i Hint sularından kovmak amacını güdüyordu. Hindistan’a Osmanlılar asker bile çıkarmışlardı. Piri Reis, 1548’de Süveyş’ten bir filo ile ayrıldı. Asi Araplar’ın eline geçen Aden limanını yeniden Osmanlı idaresine bağladıktan sonra, Umman Denizi’ ne çıktı. Kanuni’den Portekizliler’i Umman kıyılarından uzaklaştırmak için kesin buyruk alan Piri’Reis’in 30 savaş gemisi vardı; yanına sancakbeylerinden (tümgenerallerden) Ali Bey’in komutasında kara askeri de verilmişti.

Piri Reis, Maskat’a, Hürmüz Adası’na, Basra’ya uğradıktan sonra Süveyş’e döndü. Gemilerinden bir kısmı, Hint Okyanusu’nun korkunç firtınasında batmıştı. Kanuni’nin halasının oğlu olan Mısır Beylerbeyi Ahmet Paşazade Mehmet Paşa, Piri Reis’in eksik gemi ile döndüğünü görünce Kanuni’ye büyük denizcinin tamamen aleyhinde bir rapor yolladı. Bunun üzerine, İstanbul’dan yollanan bir fermanla Pirî Reis’in başı vuruldu. Bu olay, Kanunî’nin başlıca hatalarından biridir. Piri Reis, 80 yaşına yaklaşmıştı. Yerine önce Murat Reis, sonra Şeydi Ali Reis atandı; bunlar, onun yarıda bıraktığı işe devam ettiler.

Piri Reis’in Amerika Hartası

Piri Reis, coğrafya ve kartografya alanlarında dünyanın yetiştirdiği en büyük bilginlerden biridir. «Kitâb-ı Bahriye» adlı büyük eseri, bu alanlarda bütün dünyada yüzlerce yıldan beri kaleme alınmış kitapların en önemlilerinden sayılır. Önce Yavuz‘a, sonra düzeltilmiş, genişletilmiş bir nüshası Kanuni‘ye sunulan bu eser, T.T.K. tarafından fotokopi usulüyle, pek mükemmel bir teknikle bastırılmıştır. Paul Kahle tarafından geniş açıklamalarla Almanca’ya çevrilmiştir.

Piri Reis’in pek ünlü bir eseri de Amerika haritasıdır. Harta, 1513’te, yani Amerika’nın keşfinden 21 yıl sonra yapılmıştır. 1529’da Piri Reis, 16 yıllık yeni keşiflerin sonuçlarına göre yeniden bir Amerika hartası çizmiştir. Bu haritalardan ilki bile 1528’de Batı’da Glole Dore’nin çizdiği Amerika haritası ile karşılaştırılırsa, Türk haritasının kesin şekilde daha mükemmel olduğu görülür. Ceylân derisi üzerine yapılmış olan bu harita bugün Topkapı Sarayı‘ndadır. Bütün dünyada yayınlanmıştır. Bizde de aslındaki büyüklükte, tabiî renkleriyle T.T.K. tarafından bastırılmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,