Etiket: çalışmaları ile ilgili bilgi.

Suat Hayri Ürgüplü Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Suat Hayri ÜrgüplüSuat Hayri Ürgüplü; hukukçu, politikacıdır (Şam 1903-jstanbul 1981).

İstanbul Hukuk Mektebi’ni (1925) bitirdi. Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesi’nde çevirmenlik, yargıçlık (1925-1929); İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde yargıçlık yaptı (1929-1932). VI. ve VII. dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (1939-1946), 9. dönemde Demokrat Parti listesinden Kayseri bağımsız milletvekili seçildi. İkinci Saraçoğlu Hükümeti’nde İnhisarlar (Gümrük ve Tekel) vekilliği yaptı (1943-1946). Bakanlığı sırasında kahve yolsuzluğuna karıştığı öne sürülünce kendi isteğiyle Yüce Divan’a sevkedildi. Suçsuz olduğu anlaşıldı ve aklandı. Avrupa Danışma’ Meclisi Türk Kurulu başkanlığı, TBMM ikinci başkanlığı (1950-1952), Bonn (1952-1955), Londra (1955-1957), Washington (1957-1960), Madrid (1960) büyükelçilikleri görevlerinde bulundu.

1961’de, Adalet Partisi listesinden Kayseri bağımsız senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı (1961-1963) yaptı. 1965’te, Üçüncü İnönü Koalisyon Hükümeti’nin düşmesi üzerine, partilerüstü başbakanlık görevine atandı (Şubat-Ekim 1965). 1966’da dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne getirildi. 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra kurulan ikinci Nihat Erim Hükümeti’nin istifa etmesiyle (Nisan 1972), ikinci kez hükümeti kurma görevini üstlendi. Oluşturduğu bakanlar kurulu listesinde Cevdet Sunay’ın bazı adlarla değişiklik yapma önerisine karşı çıkarak görevi bıraktı (Mayıs 1972). Aynı yıl kontenjan senatörlüğü sona erdikten sonra politik yaşamdan çekildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

James Gregory Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

James GregoryJames Gregory; İskoçyalı matematikçidir (Aberden/Drumsak 1638-Edinburgh 1675).

Marischal College’da (Aberdeen) öğrenim gördü. 1662’de Londra’ya gitti; Optica Promota (Optiğin Gelişimi) 1663 adlı eseriyle ünlendi. 1664-1668 arasında İtalya’da Padova Üniversitesi’nde matematik konusunda incelemelerde bulundu. Sonra ülkesine dönerek St Andrews Üniversitesi’ne matematik profesörü atandı. 1674’te Edinburgh Üniversitesi Matematik Kürsüsü Başkanlığına getirildi.

İlk kitabı Optiğin Gelişimi’nde sonraları kendi adıyla anılacak olan Gregory Yansıtıcısı) ilk yansımalı teleskop düşüncesini ortaya atan ve daha sonraki çalışmalarında yüksek hesabın temel teoremini kanıtlamayı başaran Gregory’nin öteki başlıca eserleri: Vera Circuli et Hyperbolae Quadratura (Daire ve Hiperbolün Doğru Kareleştirilmesi) 1667, Geometriae Pars Universalis (Geometrinin Evrensel Bölümü) 1668.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

David Ricardo Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

David RicardoDavid Ricardo; İngiliz iktisatçısıdır (Londra 1772-ay.y. 1823).

Yahudi kökenlidir. Eğitim için gönderildiği Hollanda’dan 1787’de Londra’ya döndü. Borsa bankerliği yapan babasıyla birlikte çalışmaya başladı 1793’de din değiştirerek Hristiyan bir kızla evlenmesi, ailesiyle bağlarının kopmasına ve mirastan yoksun bırakılmasına yol açtı. Bundan sonra kendi adına borsa bankerliği yapmaya başladı ve kısa sürede büyük bir servetin sahibi oldu. 1799’da Adam Smith‘in Wealth of Nations (Ulusların Zenginliği) adlı kitabını okuduktan sonra ekonomi bilimine karşı büyük bir ilgi uyandı. Öncelikle ekonomi politikasının somut ve güncel sorunları üzerinde çalışmalar yaptı. 1810’da yayımladığı The High Price of Bullion: A Proof of the Depreciation of Bank Notes (Madeni Fiyatın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) adlı broşürde de aynı konuyu ele alarak bu çalışmalarıyla İngiliz kamuoyunun dikkatlerini üstüne çekti. 1814’te Gloucestreshire’de satın aldığı malikâneye çekilerek tüm zamanını ekonomi üzerine çalışmaya ayırdı. 1817’de görüşlerinin ortaya konulması açısından bir baş eser niteliği taşıyan On the Principles of Political Economy and Taxation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) adlı kitabı yayımladı. Ricardo, İngiltere’de korumacı önlemlerin ardında gelişmesini sürdüren rantielere karşı endüstri burjuvazisinin yanında yer aldı. Uygulanmakta olan korumacı dış ticaret rejiminin kapitalizmin gelişmesine engel olduğunu ileri sürdü. Onun kuramsal araçlarından bir başka doğrultuda yararlanan ise Karl Marx oldu. Marx, emek-değer kuramını, sermaye ve iş gücü arasında ortaya çıkan bölüşüm sorununa yönelterek artı-değer kuramıyla tamamladı ve bir sömürü çözümlemesine dönüştürdü. 1819’da Portalington temsilcisi olarak Avam Kamarası‘na girdi ve buradaki çalışmaları sırasında serbest ticaret rejiminin her fırsatta savunuculuğunu yaptı. Kuramları, ölümünden sonra yaygın biçimde eleştirilere hedef oldu. Ancak daha sonraları J. Stuart Mill’in onun ekonomi öğelerini değiştirerek de olsa benimsemesiyle birlikte, Ricardo’cu ekonomi uzun yıllar İngiltere’de resmi ekonomi öğretici olarak kabul edildi. Klasik İktisat Okulu’nun babası sayılan Ricardo, kendisinden sonra bölüşüm ve değer kuramları çeşitli eleştirilere hedef olduysa da geliştirdiği kavramlarla ekonominin bir bilim dalına dönüşmesine büyük katkılarda bulundu ve ekonomik düşünce tarihinin en saygın kişileri arasında yer aldı.

Başlıca eserleri: Te Hight Price of Bullion: A Proof of the Depriciation of Bank Afotes(Madeni Paranın Yüksek Fiyatı: Banknotların Değer Yitirmesine İlişkin Bir Kanıt) 1810, An Essay on the Influence of Low Price of Corn on the Profits of Stock (Düşük Buğday Fiyatının sermayesinin Kârları üzerindeki Etkisi Üstüne Bir Deneme) 1815, Proposals for an Economical land Secure Currency (Sağlam ve Ekonomik Nakit İçin Öneriler) 1816, On the Principles of Political Economy and Taxaation (Siyasal Ekonominin ve Vergilemenin İlkeleri Üstüne) 1817, Collected Works (Toplu Eserler) 10, cilt, der. P. Sraffa ve M. H. Dobb 1951, 1955.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Johannes Gutenberg Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Johannes Gutenberg
Johannes Gutenberg;
Alman basımcısıdır (Mainz 1395/1400 – Mainz 3 Şubat 1468).

Asıl adı: Johannes Gensfleisch zur Laden. Kuyumculuk yaparken esnaf ayaklanmasında Strasbourg’a sürüldü (1430). Bir süre değerli taş işlemeciliği ve aynacılıkla uğraştı. 1437’den başlayarak matbaacılığa ilgi duymaya başladı.O dönemde kullanılmakta olan desen ya da harfler oyulmuş tahta levhalardan oluşan xylografi tekniğini geliştirerek belirli harfleri bir araya getirip çok sayıda basım yapma tekniğine dayanan tipografiyi buldu (1450).

1448’de basımevini kurarken borç aldığı Johann Fust’a borcunu ödeyemeyince basımevine ortak olan Fust, 1455’te mahkemeye başvurarak basımevine ve aynı yıl basılan Gutenberg İncili adıyla bilinen 42 Satırlık İncil’e el koydurdu; 1457’de 5 yıldır Gutenberg’in yanında çalışan damadı Peter ile birlikte Mainzer Psalterium’u (Mainz Mezamiri) bastı. Yaşamının son yılları yoksulluk içinde geçen Gutenberg’i Mainz Başpiskoposu II. Adolf von Nassau korumasına alarak (1465) çalışmalarına yeniden başlamasını sağladı. Ölümünden sonra buluşu hızla tüm Avrupa’ya yayıldı. 1901’de Mainz’ de adına bir müze kurularak ölümsüzleştirildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,