Etiket: Cengiz Özakıncı video

Cengiz Özakıncı kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Araştırmacı-yazar Cengiz Özakıncı, Otopsi Yayınevi’nin sahibidir.

Cengiz Özakıncı, 1954 yılında İstanbul’da doğmuştur. Din, dil ve siyaset üzerine yaptığı araştırmaları edebi bir dil kullanarak yazmaktadır. Yazar Uğur Özakıncı (d.1960-ö.2004) adında kardeşi vardı.

1970’li yıllarda ABD New York’da “American SMP School of Modern Photography”den aldığı Modern Fotoğraf eğitimiyle sanata yönelen, grafik ve Sanatsal Fotograf alanında yapıtlar veren, sergiler açan Cengiz Özakıncı, 1980 yılında 12 Eylül Darbesi öncesi ülkenin siyasal çalkantılarla faşizme sürüklendiği ortamda anti-emperyalist, anti-faşist mücadelede bağımsız araştırmacı yazar olarak yerini almış, ülkenin can alıcı sorunlarına ilişkin belge, bilgi ve bulguları, yayımladığı bildirilerle halka duyurmuş; iki kez tutuklanmış, yargılanmış, toplam 5 yılı bulan tutsaklığı 1984 yılında sona erip özgürlüğüne kavuştuktan sonra 40 yılı aşan yazarlık yaşamı boyunca, kitapları, makaleleri, konferansları, sempozyum bildirileri, söyleşileri ve televizyon programları aracılığıyla ‘Aydın Sorumluluğu’nu yerine getirmiştir.

Cengiz Özakıncı’nın 1979 yılında yazdığı ilk kitabı Marksist Açıdan Kemalist Devrim”’e basılmadan önce el konuldu. Ardından yayınladığı Yeni Demokratik İşçi Birliği imzalı bildiriler nedeniyle 5 yıl hapse mahkum edildi.

1984 yılında cezaevinden çıktıktan sonra araştırmalarına hız veren Cengiz Özakıncı İslam uygarlığı, dil ve bilim arasındaki ilişki başta olmak üzere belli başlı birçok konu hakkında inceleme-araştırma kitapları yazdı.

Cengiz Özakıncı’nın tüm kitap ve araştırmaları gerçek belge ve kaynaklara dayanan keza her daim de bu belge ve kaynaklardan destek alan, dayanan eserler ortaya koymaktadır. Kaleme aldığı tüm eserlerinde objektif ve realist bir bakış açısıyla yazan, duygusallığa ve şahsi fikirlerine yer vermeyen son dönemlerin az da olsa nadir ve usta araştırmacısıdır.

Cengiz Özakıncı’nın kitapları, yurt içinde ve yurt dışında -Amerikan Kongre Kütüphanesi, İngiltere Milli Kütüphanesi, Oxford, Harvard, Duke vs.- pek çok kütüphanelerde kataloglara girmiştir. Yayımlanmış makalelerinin sayısı 300 dolayındadır. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve Anzaklarla ilgili makalelerinden kimileri İngiltere ve Avustralya’da İngilizce olarak yayımlanmıştır.

Kur’an’daki Arapça, Tevrat’taki İbranice, Antik Grekçe, Antik Latince, Göktürk Yazıtları ve Sümer-Asur-Babil çiviyazıları üzerinde sesbilim, yazıbilim, göstergebilim çalışmaları yürüten Cengiz Özakıncı’nın kitaplarından kimileri ülkemizde çeşitli öğretim kurumlarında yardımcı ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Otopsi Yayınevi’nin kurucusu ve sahibi olan Cengiz Özakıncı, yerel bir bakış açısıyla eserler verdi. Daha önce yazdığı kitapları güncelleyerek yeni baskıların yaptı.

Kanal B’de Tarihin Bilinmeyen Yüzü programını yapıyor. Ekim 2016’dan başlayarak her hafta Kanal B’de yayımlanan Levent Yıldız‘ın sunduğu, Tarihin Bilinmeyen Yüzü programında araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştır. Yedi yılda sayıları 250’yi bulan bu programın videoları, Kanal B arşivinde ve Youtube’da izlenebilir.

Kitapları :
1979 – Marksist Açıdan Kemalist Devrim
1998 – Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din
1998 – İrtica 1945-1999
2016 – İblisin Kıblesi
2017 – Dil ve Din
2013 – Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din: Kur’an’ı Doğru Anlamak
2005 – Euro Dolar Savaşı
2017 – Dolmakalem Savaşları
2019 – Kalemin Namusu 1: Türk Savun Kendini
2018 – Tarih Üzerinden Psikolojik Savaş ve Atatürk Dersi
2004 – Neveser: Yazar, Ne Yazar, Ne Yazamaz
2004 – Münevver: Arkadaş
2006 – Derin Yahudi: Musevi Tarihinde Bin Yıllık Türk Damgası
2000 – İslâm’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü / 827-1107
2000 – Çoktanrıcılıkta Yahudilikte Hıristiyanlıkta Gericilik ve İslamda Bilimin Yükselişi ve Çöküşü: 807 – 1107 Müslüman Toplumlarda Bilimsel Gerilemenin Tarihsel Kökenleri
2005 – Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı
2016 – Düet ve Düello Bir Kadın Bir Erkek
2023 – Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra Sevr ve Lozan

Kaynak:Biyografi.info

Etiketler, , , , , , , , , , , , ,