Etiket: Dehhani

Dehhani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Dehhani

DEHHANİ, Divan şairi (13. yüzyıl) Yaşamı üzerine ayrıntılı ve kesin bilgi yoktur. Horasan’dan geldiği, Konya merkezinde Selçuklu Şehnamesi’ni yazmakla görevlendirildiği, Alaattin Keykubat döneminde saray tarafından korunduğu (1298-1301) bütün kaynakların yinelediği bilgi kırıntılarıdır.

Devlet ve edebiyat dili sayılan Farsça ile şiirler yazdığı bilinmekle birlikte din ve tasavvuf dışı aşk, şarap şiirlerinin Türkçe örneklerini veren ilk Divan şairi sayılmasında da birleşilmiştir. Bu konuda ilk bilgiyi sağlayan M. Fuat Köprülü’den (1626) sonra Türkçe bir kasidesiyle dokuz gazelini eski mecmualardan derleyen Prof. Mecdut Mansuroğlu’nun 1947’deki yayımına bugünekadar yeni bir şey eklenemedi: Dehhani ve Manzumeleri.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Hoca Dehhani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Anadolu’da din dışı (profan) mahiyette gelişen divan şiirinin ilk büyük şairi olarak kabul edilen Hoca Dehhânî’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Tezkîrelerde de adı geçmeyen şairin 13. yüzyılda yaşadığı, Horasan’dan gelip Konya’ya yerleştiği eserinden anlaşılmaktadır.

Bugün için elimizde ancak 7 manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumelerden biri kaside altısı gazel formundadır. Dehhân nakkaş anlamına geldiğine göre şairin nakışla ilgili bir meslek (tezhip, minyatür, mimarlık) icra ettiği tahmin edilebilmektedir. Elimizdeki şiirlerinde Hoca Dehhânî’nin dinî hüviyetten ziyade yüzü dünyaya dönük metinler yazdığı görülmektedir. Şairin Firdevsî’yi takliden Sultan Alâeddin’in emriyle 20.000 beyitlik bir şeh-nâme kaleme aldığı rivayet ediliyorsa da eserin günümüze nüshası ulaşmamıştır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , ,