Etiket: Ekonomist

John Maynard Keynes Hayatı

John Maynard KeynesJohn Maynard Keynes, İngiliz iktisatçısı (Cambridge 1883 – Sussex/ Tilton 1946). King’s College’da (Cambridge) matematik eğitimi gördü. Ayrıca ekonomi dalında da eğitimini sürdürdü. 1906-1908 arasında Hindistan’da görev yaptı. Dönüşte Cambridge eğitim kadrosuna katılarak ekonomi ve para konularında ders verdi. 1913-1914 arasında Hindistan Para Piyasası ve Maliyesi’ndeki Kraliyet Kurul üyeliğini yürüttü. 1915-1919 arasında İngiliz maliyesine hizmet etti. 1919’da Paris Barış Konferansı’na Hazine Temsilcisi olarak ve Yüksek Ekonomi Kurulu’na Maliye Bakanı adına katıldı. Aynı yıl The Economic Consequence of the Pieca (Barışın Ekonomik Sonuçları) adlı kitabını yayımladı.

Versailles Antlaşması’nın tazminat maddelerini protesto etmek için Kurul’dan çekildi. 1921-1938 arasında National Mutual Assurance Society’nin (Ulusal Karşılıklı Sigorta Derneği) Başkanlığı’na seçildi ve bir yatırım şirketi kurdu. 1936’da en önemli ekonomi eseri olan The General Theory of Employment, Interest and Money (İş, Faiz ve Paranın Genel Kuramı) eserini yayımladı. 1929-1931 arasında Macmillan Maliye ve Endüstri Kurulu’na üye oldu. 1940′ ta Hazine Danışma Kurulu’na atandı. Aynı yıl How to Pay For the War (Savaşın Bedeli Nasıl Ödenir) adlı eserinde, savaş dönemi enflasyonundan kaçınmak için kaydırılmış ya da zorunlu tasarruflar sistemini ve savaş sonrası olası piyasa durgunluğuna karşı ekonomiyi yalıtmak gerekliliğini öneriyordu.

1941’de İngiltere Bankası Müdürlüğü’ne getirildi. 1942’de baron unvanı aldı. 1944’te Bretton Woods’da (New Hampshire) toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Maliye Konferansı’na İngiliz Kurulu Başkanı olarak katıldı. 1945’te İngiliz-Amerikan borçlarının başarabuluculuğunu yaptı. Son yıllarında IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası’nın yöneticiliğine getirildi.

Başlıca eserleri: Indian Currency and Finance (Hindistan Para Piyasası ve Maliyesi) 1913, A Treatise on Probi-bility (Olasılıklar Üzerine İnceleme) 1921, A Revision of the Treaty (Antlaşmanın Gözden Geçirilişi) 1922, Monetary Reform (Parasal Reform) 1923, A Short View ofRussia (Sovyetlerle İlgili Kısa Bir Görüş) 1925, A Treatise on Money (Para Üzerine İnceleme) 1930, Essays in Biograhy (Biyografi Biçiminde Makaleler) 1933.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

John Kells Ingram Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

John Kells Ingram; (d. 7 Temmuz 1823, Temple Carne, Donegal ili – ö. 1 Mayıs 1907, Dublin, irlanda), bilim adamı ve şair olarak da ünlenen İrlandalı iktisat tarihçisidir.

1843’te Dublin’deki Trinity College’dan mezun oldu. Hem matematik, hem de edebiyatta yetenekliydi ve genç yaşta şair olarak ün yaptı. 1852’de Trinity College’da hitabet profesörü oldu ve Shakespeare’in oyunları üzerine çok sayıda yazı yazdı. 1866’da Yunanca Kürsüsü kraliyet profesörlüğüne, 1879’da da üniversitenin kütüphane yöneticiliğine atandı.

Yaşamın her döneminde iktisatla yakından ilgilenen Ingram 1847’de Dublin İstatistik Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. İlk yazılarında, çoğunlukla geçim sıkıntısı çekenleri rahatlatmayı amaçlayan ama uygulamada İrlanda’daki sorunları çözemeyen Yoksullara Yardım Yasası’nı konu aldı. Dinsel inançlarını da büyük ölçüde etkileyen Fransız sosyologu Auguste Comte’u izleyerek, iktisadi olayları kendi başlarına inceleyen klasik yöntemleri reddetti ve Comte’ un yaklaşımı doğrultusunda, gelişme yasalarını ortaya çıkaracak bütünsel bir sosyal bilim oluşturmaya çalıştı. Bu konudaki görüşlerini “Present Position Prospects of Political Economy” (1878; Siyasal İktisadın Bugünkü Durumu ve Geleceği) adlı ünlü denemesinde açıkladı.

Matematik yeteneğine karşın, iktisatta tümdengelim ve matematik yöntemlerine fazla değer vermedi. Ingram iktisadi düşünce tarihi konusundaki çalışmalarıyla iktisatçı Richard T.Ely’yi etkilemiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kenneth Arrow Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kenneth Arrow; (d. 23 Ağustos 1921, New York – ö. 21 Şubat 2017, Palo Alto, Kaliforniya, ABD), ABD’li iktisatçıdır. Refah iktisadına ve genel denge kuramına katkıları ile ünlüdür. 1972 Nobel Ekonomi Ödülü’ nü Sir John R. Hicks ile paylaşmıştır. En çarpıcı savı, temel matematikten yararlanarak, gereksinimlere kusursuz karşılık veren temsili bir hükümetin olanaksız olduğunu gösteren “olanaksızlık kuramı”dır.

Doktorasını 1951’de Columbia Üniversitesi’nden aldı. 1948-49’da Chicago Üniversi-tesi’nde, 1949-68 arasında da Stanford Üniversitesi’nde ders verdi. 1968-79 arasında iktisat profesörlüğü yaptığı Harvard Üniversitesi’nde, çok nitelikli bir iktisat kuramcıları okulunun gelişmesine önayak oldu. 1979’da Stanford Üniversitesi’ne döndü.

Başlıca yayınları arasında, Social Choice and Individual Values (1951; Toplumsal Seçme ve Kişisel Değerler), Essays in the Theory of Risk Bearing (1971; Risk Taşıma Kuramı Üzerine Denemejer) ve The Limits of Organization (1974; Örgütlenmenin Sınırları) sayılabilir. 1973’te Amerikan İktisat Derneği’nin başkanlığını yapmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Elif Çoban Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Ekonomist, iş kadını. Şölen
Çikolata CEO’su. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yarı zamanlı asistanlık yaptı. Eş
zamanlı olarak ekonomi yüksek lisansını bitirdi.

Kariyerinin başında, farklı
şirketlerde çalışan Çoban, aile üyelerinin kurduğu Şölen’de ihracat müdürü
olarak göreve başladı. Çoban, 2010 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma
ile beş erkek kardeşin ortak kararıyla icra kurulunun başına getirildi.

Çoban’a, 2014 yılında Advertising
Age ve MediaCat dergileri tarafından ‘Women To Watch-Fark Yaratan Kadınlar
Ödülü, 2016 yılında ise Antalya İş Kadınları Derneği tarafından ‘Yılın
Girişimci İş Kadını Ödülü’ verildi. Birçok üniversite ve konferansta konuşmacı
olarak deneyimlerini aktaran Elif Çoban, Fortune Dergisi’nin hazırladığı ‘En
Güçlü 50 İş Kadını’ listesinde bulunuyor.

Biscolata, Milango, Ozmo,
Boombastic, Luppo, Lokkum, Nutymax gibi dünya çapında başarıya ulaşmış
markaları bünyesinde bulunduruyor. 2016 senesi cirosu 763 milyon, 2017 hedefi
ise 915 milyon TL. Son beş senede toplam 500 milyon TL’ye yakın yatırım yaptı.
Toplam çalışan sayısı 2 bine yakın. Hedef pazarlarda güçlü şekilde var
olabilmek için yurtdışı ofislerine ağırlık veriyor. Ürünler, Amerika’da
Wall-Mart, Publix gibi noktalarda satılıyor. Çoban, Şölen’in Gaziantep’teki
toplam 320 milyon TL yatırımla kurduğu çikolata üretim tesisinde, 2 bin
metrekarelik alanda Ar-Ge merkezini açtı.

​ KAYNAK: En
Güçlü 50 İş Kadını 2017 (fortuneturkey.com, 12.04.2017).           

Etiketler, ,