Etiket: erzurumlu

Erzurumlu Emrah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Erzurumlu Emrah
XIX. yüzyılın tanınmış halk şairidir. XVIII. yüzyılın son yıllarında, ya da XIX. yüzyılın başlarında doğduğu sanılıyor. Erzurum’da doğmuştur. Nasıl, ne oranda bir öğrenim gördüğü konusunda da yeterli bilgimiz yoktur.

Erzurumlu Emrâh, birçok öteki halk ozanları gibi, dağınık, gezginci bir hayat geçirmiş, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinide, bu arada Sivas, Sinop, Konya, Kastamonu, Niğde dolaylarında dolaştıktan sonra İstanbul’a gelmiştir. Son olarak Niksar’da bulunduğu sırada ölmüştür. Doğum tarihi bilinmeyen Emrâh’ın ölüm tarihi üzerinde de kesinlik yoktur. Kimi kaynaklar 1854’te, kimi kaynaklar ise 1860’ta öldüğünü yazarlar.

Halk şairleri içinde Divan Edebiyatı’na, bu şiir tarzına en çok yönelmiş olanlarından biri de Erzurumlu Emrah’tır. Aruzla yazdığı divan tarzı eserleri oldukça başarılıdır. Bu bakımdan Emrah, Divan Edebiyatı ile Halk Edebiyatı arasında bağlantı kuranlardan biri olarak kabul edilir. Tekke Edebiyatı’na da yönelen, tarikatlardan birine bağlı bulunduğu bilinen Emrah’ın nefes denilen tekke şiirleriyle koşma’ları, özellikle semaileri güçlü eserleridir.

Şiirlerinde en belirli tema olarak aşk, özlem, gurbet, yurt manzaraları yer alır. Birçok şiirleri bestelenmiştir. Emrah’ın şiirleri çeşitli kimseler tarafından zaman zaman derlenip Divan adı altında bastırılmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Erzurumlu İbrahim Hakkı Edebi Kişiliği

Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703’te Erzurum’a bağlı Hasankale’de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra da babasını yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcalarının yanında kalır. Bu süre içinde eğitimine de devam eder. 1747 tarihinde İstanbul’a gelerek Sultan I. Mahmut ile görüşür. Yeniden Erzurum’a dönen İbrahim Hakkı, sürekli olarak dinî ve bilimsel konularla ilgilenir. 1780 yılında rahatsızlanır ve aynı yılın 22 Haziranında vefat eder.

Manzum ve düz yazı on beş eser yazmış olan İbrahim Hakkı’nın en önemli eserleri, Divan’ı ve Marifetname’sidir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve dinle ilgili pek çok bilimsel çalışmalar yapmıştır. Tasavvufi konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan Marifetname adlı eseri, ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. 1757’de tamamlanan Marifetname, yalın ve halkın anlayabileceği bir dille yazılmıştır.

Yazarın söylediğine göre Marifetname, 400 kitaptan yararlanılarak kaleme alınmıştır.

MUHAMMES (İlahi)

Hakk’ın olıcak işler
Boştur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

Naçar kalacak yerde
Nagâh açar ol perde
Derman eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , ,

Erzurumlu Emrah Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

EMRAH (Ölümü: 1860)

En ünlü saz şairlerimizdendir. XIX. yüzyıl başlarında yaşamıştır. Erzurum yakınlarında Tambura köyünde dünyaya gelmiş, öğrenimini Erzurum medresesinde yapmıştır. Daha sonra Nakşibendî tarikatine giren Emrah, saz şairi olarak Anadolu’yu karış karış gezmiştir. Bir ara yolu Sivas’a da düşen saz şairi orada yerleşmiştir. Eldeki bilgilere göre Emrah, Sivas’ta uzun müddet kalmıştır. Niksar’da öldüğü, orada gömüldüğü söylenir.

Halk edebiyatına pek çok eser kazandırmış olan Emrah’ın hayatı hakkında bilinenler pek azdır, bunların da doğru olup olmadıkları belli değildir. Emrah’ın Anadolu’ da gezerken birkaç defa evlendiği anlaşılmaktadır. Emrah sadece bir saz şairi olarak kalmamıştır. Aruz vezniyle, divan şairlerinin eserlerinden örnek alarak yazdığı pek çok şiiri vardır. Bunların bir kısmı sonradan bîr kitap halinde toplanmıştır. Bununla beraber, asıl hece vezniyle söylediği koşmaları ün kazanmıştır. Koşmaları bugün bile ağızdan ağza dolaşmaktadır.

XVII. yüzyılda yaşamış olan Ercişli Emrah adında bir saz şairi daha vardır.

EMRAH’TAN BİR KOŞMA

Sabahtan uğradım ben bir fidana
Dedim mahmur musun, dedi ki yok yok
Ak elleri boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır, dedi ki yok yok

Dedim inci nedir, dedi dişimdir
Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır
Dedim onbeş nedir, dedi yaşımdır
Dedim daha var mı, dedi ki yok yok

Dedim Erzurum nendir, dedi ilimdir
Dedim gider misin, dedi yolumdur
Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur
Dedim satar mısın, dedi ki yok yok

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,