Etiket: eserleri. Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

AHMET HİKMET, Müftüoğlu (1870-1927)

Sade ve öz türkçe, Türkçülük, halkçılık için çalışan yazarlarımızdandır. İstanbul’da doğdu. Yunanlılar tarafından öldürülen dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi’den dolayı «Müftüoğlu» nu soyadı gibi kullanırdı. Rüştiyede okuduktan sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Daha lisede iken edebiyata merak sarmıştı. O sıralarda «Leyla yahut bir Mecnunun İntikamı» adlı bir eser yayımladı. Ondan sonra ardı ardına Fransızcadan iki tercümesi daha yazdı. Fakat onun asıl edebi yazıları ilkin «İkdam» da, sonra da «Servet-i Fünun» da yazdığı yazılardır.

Kendini tamamen gazeteciliğe vermeyip memuriyete giren Ahmet Hikmet yıllarca hariciyede çalışıp konsolos katipliği ve konsolosluk yaptıktan sonra Ankara hükümeti devrinde hariciye vekaleti umum müdürlüklerinde ve müsteşarlığında bulundu, buradan emekli oldu. Bir ara Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni, Darülfünun’da Avrupa edebiyatı profesörlüğü de yaptı. Dili gayet sadedir. Konuları daima milli bir renk taşır. Başlıca eserleri 1900’de çıkan «Haristan ve Gülistan» (hikayeler) ve 1922’de çıkan «Çağlayanlar» dır. Bunlardan başka «Gönül Hanım» adlı bir romanı ve sayısız makaleleri vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,