Etiket: eserleri nelerdir

Halit Ziya Uşaklıgil Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Halid Ziya Uşaklıgil (1867-1945)

Modern Türk romancılığının kurucularından ilk ve en büyük ustalarından biridir.

İzmir’de halı ticareti ile tanınmış ve zengin olmuş Uşaklı bir aileye mensuptur. İstanbul’da Eyüp’te doğdu. İlk öğrenimini Fatih rüştiyesinde yaptıktan sonra 9-10 yaşlarındayken İzmir’e büyükbabasının yanına gönderildi. Orta öğrenimini İzmir’deki Fransız Mekitaristler okulunda tamamlayan Halit Ziya Uşaklıgil’in yazı hayatı çok genç yaşta başlamıştır. Yaşı daha yirmiye varmadan “Hizmet” adlı günlük gazetede çeşitli yazıları çıkmıştır. Daha sonra ilk roman denemeleri olan “Nemide”, “Bir Ölünün Defteri”, “Ferdi ve Şürekası”nı yayınladı. Asıl büyük romanlarına hazırlık niteliği taşıyan bu küçük romanlarından sonra İstanbul’a gelerek o sırada Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde kurulan “Servet-i Fünun” topluluğuna katıldı.

Reji idaresinde aldığı bir görevle İstanbul’a yerleşen Halit Ziya Uşaklıgil’in “Servet-i Fünun” dergisinde yayınlanan ilk büyük ve önemli romanı “Mai ve Siyah”‘tır. Türk romanına üslp, anlatım ve roman tekniği yönlerinden batıyı getiren “Mai ve Siyah“‘tan sonra yazarın asıl büyük sanat gücünü taşıyan “Aşk-ı Memnu” adlı eseri de gene bu dergide çıkmıştır. “Kırık Hayatlar” adlı üçüncü büyük romanı yayımlanırken “Servet-i Fünun” kapatılmış ve Halit Ziya bu eserini ancak cumhuriyetten sonraki yıllarda kitap halinde basabilmiştir.

1909 ilkbaharında Sultan Reşad’ın tahta çıkarılması üzerine Mabeyn Başkatibi olarak resmi bir görev alan Halit Ziya Uşaklıgil üç yıldan fazla kaldığı bu görevden Ayan azalığına tayin edilerek ayrılmış ancak hemen ardından buradan istifa edip Darülfünun (Üniversite) da hocalık almıştır. Bundan sonraki yıllarını tamami ile yazı hayatına bağlayan romancı 1945 yılı martında İstanbul’da ölmüştür.

Halit Ziya Uşaklıgil Eserleri

1 — Çeşitli konulardaki ilk kitapları:

Hamil, Vaz’ı hamil, Mebhas-üf kıhf, Bu-kalemun-ı Kimya, llm-î Simya… (Doğuma, kimyaya, insan vücuduna dair bilgileri veren, bu küçük broşürler. 1880-1890 yılları arasında yayınlanmıştır).

Fransız Tarih-i Edebiyatı, Yunan-ı kadim Tarih-i Edebiyatı, Latin Tarih-i Edebiyatı, Alman Tarih-i Edebiyatı… (Bunlar Darülfünunda batı edebiyatı öğretim görevlisiyken hazırlayıp bir kısmını taşbasması olarak bastırdığı kitaplardır. 1912-1913 yıllarında yayınlanmıştır). v

2 — Mensur Şiirleri:

Mezardan Sesler, Mensur Şiirler. (Bunlar nesir halinde yazılmış şiirlerdir. Ölüm, aşk ve ıstırap temaları üzerine söyleyişlerdir. 1889 yılında yayınlanmıştır).

3 — Romanlar:

Nemide (1889), Bir Ölünün Defteri (1889), Ferdi ve Şürekası (1894), Mai ve Siyah (1897), Aşk-ı Memnu (1900), Kırık Hayatlar (1903), Nesl-i Ahir (yarım kalmıştır.)

4 — Hikâyeleri:

Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası (1888), Bu mu idi? (1888), Bir Muhtıranın Son Yaprakları (1888), Bir Yazın Tarihi (1899), Solgun Demet (1900), Bir Şiir-i Hayal (1902), Bir Hikaye-i Sevda (1920), Sepette bulunmuş (1921), Hepsinden Acı (1924), Onu Beklerken (1935), ihtiyar Dost (1937).

5 — Anıları:

Kırk yıl (Çağının edebi olayları ile ilgili anılar; 5 cilt. 1936), Saray ve Ötesi (Mabeyn Başkatipliği sırasındaki saray ve siyasetle ilgili hatıraları; 3 cilt. 1942), Bir Acı Hikaye (İntihar eden oğlu Vedat hakkında. 1942).

6 — Diğer eserleri:

Halit Ziya’nın bu sayılanlardan başka kitap haline getirilmemiş daha bir kısım hikaye ve makaleleri ile telif veya adapte Fare, Füruzan, Kâbus adlı piyesleri Sanata Dair adı altında iki ciltte topladığı sohbet ve makaleleri vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

V.C. Andrews Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İsminin uzun hali Virginia Cleo Andrews’dir. Andrews, 6 Haziran 1923 yılında Portsmouth Virginia’da doğdu. William Henry Andrews ve Lillian Lilnor Parker Andrews’un üç çocuğundan biriydi. Sıradışı bir çocukluk geçiren ve oldukça zeki olmasından dolayı, Andrews’in 3. ve 6. sınıfları okumasına gerek görülmemiştir.Virginia Cleo Andrews’un romanlarında anlattıklarının bazılarının kendi hayatından esinlenerek yazdığı söylenir. Ama bu ayrıntıların hangileri olduğu bilinmez. Kolej yıllarında merdivenden düşerek kalça kemiğini kırmış ve bu kemik gelişimini olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle gençliği tekerlekli sandalyede geçmiştir.

15 yaşındayken yazdığı “Idylls of the King (Kralın İdilleri)” adlı müsamere ile ödül kazanmıştır. 1972 yılında “Gods of the Green Mountains(Yeşil Dağların Tanrıları)” adlı bir roman yazmış ancak bu romanı hiçbir zaman yayınlanmamıştır. İlk romanı Çatı yayınlanmadan önce dokuz roman ve yirmi kısa hikâye yazmıştır.Bugüne dek yayımlanan tüm eserleri 85 milyondan fazla satmıştır.1984 yılında Virgina eyaletinde yılın kadını seçilen Virginia Cleo Andrews 19 Aralık 1986 yılında kansere yenik düşmüştür.”

ESERLERİ
Roman

Flowers in the Attic (Çatı) (1979)
Petals on the Wind (Çatıdaki Rüzgar) (1980 )
If There Be Thorns (Gazap Tohumları) (1981 )
Seeds of Yesterday (Çatıdaki Dikenler) (1984 )
Garden of Shadows (Gölgeli Bahçe) (1987)
Dark Angel (1986)
Heaven (Cennet) (1985)
Fallen Hearts (Yaralı Gönüller) (1988)
Gates of Paradise (1989)
Web of Dreams (Hayaller Dünyası) (1990)
Dawn (Çatıdaki Nefes) (1990)
Secrets of the Morning (Çatının Sırları) (1991)
Twilight’s Child (Çatıdaki Çığlık) (1992)
Midnight Whispers (Çatıdaki Fısıltılar) (1992)
Darkest Hour (Çatının Karanlığında) (1993)
Ruby (Çatıdaki Kıvılcım) (1994)
Pearl in the Mist (Kadere İsyan) (1994)
All That Glitters (Çatıdaki Pırıltılar) (1995)
Hidden Jewel (Gizli Mücevher) (1995)
Tarnished Gold (Lekeli Altın) (1996)
Melody (Çatıda Bir Kız “Melody”) (1996)
Heart Song (Kalbimin Şarkısı) (1997)
Unfinished Symphony (Bitmemiş Senfoni) (1997)
Music in the Night (Gece Yarısı Müziği) (1998)
Olivia (Olivia) (1999)
Butterfly (Kimsesiz Kelebek) (1998)
Crystal (Kimsesiz Kelebek) (1998)
Brooke (Çatıdaki Kelebekler) (1998)
Raven (Çatıdaki Kelebekler) (1998)
Runaways (Yetimler) (1998)
Orphans (omnibus) (2000)
Misty (1999)
Star (1999)
Jade (1999)
Cat (1999)
Into the Garden (Bahçedeki Çiçekler) (1999)
The Wildflowers (Yabani Çiçekler) (omnibus) (2001)
Rain (Rain) (2000)
Lightning Strikes (Şimşek) (2000)
Eye of the Storm (Fırtına) (2000)
The End of the Rainbow (Gökkuşağı) (2001 )
Gathering Storm
Cinnamon (Cinnamon) (2001)
Ice (Ice) (2001)
Rose (2001)
Honey (2001)
Falling Stars (Yıldız Yağmuru) (2001)
Shooting Stars (omnibus) (2002)
Willow (Salkım Söğüt) (2002)
Wicked Forest (Lanetli Orman) 2002)
Twisted Roots (Kötü Tohum) (2002)
Into the Woods (Ormana Doğru) (2003)
Hidden Leaves (2003)
Broken Wings (Kırık Kanatlar) (2003)
Midnight Flight (Evden Uzaklara Uçuş) (2003)
Celeste (Celeste) (2004)
Black Cat (Kara Kedi) (2004)
Child of Darkness (2005)
April Shadows (2005)
Shadow of the Heart (2006)
Spring Storms (2006)
My Sweet Audrina (Öç Yuvası) (1982)
Cage of Love (2001)
The Little Psychic (2001)
Gods of Green Mountain (2004)

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Hüseyin Rahmi Gürpınar Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hüseyin Rahmi Gürpınar tanınmış ve sevilen romancılarımızdandır. İstanbul’ da 17 Ağustos 1864 tarihinde doğdu. Mahmudiye Rüştiyesi’nde ve Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) n de okudu. Özel öğretmenlerden Fransızca öğrendi. Çocukluğunda sağlığı pek sağlam değildi. Bundan dolayı evlenemedi. Heybeliada’daki evinde yaşadı.

İlk uzun hikayesi veya romanı olan «Ayna (Şık)» adlı eseri, Ahmet Mithat Efendi‘nin önayak olması ile 1888’de yayınlandı.

«İkdam» gazetesi çıkmaya başlayınca 1896’da oraya geçti. Edebiyatta gerçekçilik (realizm) taraflısı olarak tanındı. Bu yüzden de, ileride ikide bir mahkemelere sürükleneceği açık sahneleri olan romanlar yazdı. Şöhretini hazırlayan ilk eser, o zamanın acıklı romanları ile ünlü olmuş Vecihi’ye benzer bir şey yazıp yazamayacağı üzerindeki bir iddia sonunda yazdığı “İffet” romanıdır (1897).

Ertesi yıl, asıl şöhretini sağlayan «Mürebbiye» yayınlanmıştır. Bu romanda, Hüseyin Rahmi, ahlakçı ve cemiyetçi görünerek, bizde o zamanlar yerleşmeye başlamış olan, çocuğunu yabancı mürebbiyelere emanet etmenin kötülüklerini göstermek istiyordu. Bu eser, aynı zamanda filme çekilmiş ilk telif romandır. 1918’de Malul Gaziler Cemiyeti stüdyolarında aktör Fehim Efendi’nin delaletiyle filme çekilmiş, ama Fransa büyükelçiliği, oyunda kepaze edilen kadının Fransız olmasını ileri sürerek yıllarca filmin oynatılmasını engellemiştir.

Hüseyin Rahmi’nin «Metrös», «Nimetşinas», «Tesadüf» gibi nispeten derli toplu romanları bu sırada yazılmıştır. 1908’den sonra memurluğu bıraktı, «Boşboğaz» adı ile bir mizah gazetesi çıkardı. Bir yandan da eser yazmaya devam ediyordu. Tiyatroyla da ilgilendi. Darülbedayi (Şehir Tiyatrosu) kurulduğu sıralarda (1914) teşkil edilen edebi heyette o da vardı. Aktör Kemal Küçük’ün ısrarı ile «Kadın Erkekleşince…» diye bir de komedi yazmıştı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, beşinci devre T.B.M.M’ne Kütahya milletvekili olarak girdi. Bir müddet sonra siyasetten çekilip gene kendini yazı hayatına verdi. Eserlerinin geliriyle geçinen sayılı yazarlardandı. Elli yılını geçirmiş yazarlar için tertiplenen jübileye de katıldıktan sonra yaşlılık ve yalnızlık içinde Heybeli’de öldü, oraya gömüldü. Ölüm tarihi 8 Mart 1944’tür.

54 telif eserle pek çok çeviri bırakmıştır. Romancı olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar, daha çok, halkı düşünür. Ahmet Mithat’ın geleneğine bağlıdır. Romanlarında birlik ve bütünlük sağlam değildir. Dili bazen çok sade, bazen de karışıktır. Olayın akıcılığını durdurarak felsefe açıklamaları yapmayı sever. Bununla beraber, bütün eserlerinde sert bir toplum eleştirisi, kuvvetli bir mizah dehası görülür.

Gürpınar’ın eserleri şunlardır:

Romanlar. — Şık ( 1888); İffet (1896); Mutallâka (1897); Mürebbiye (1898); Bir Muadele-i Sevda (1898); Metres (1900); Tesadüf (1901), Nimetşinas (1902); Şıpsevdi (1909); Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1910); Hakka Sığındık (1919); Sevda Peşinde (1912); Gulyabani (1912); Kadınlar Vaizi (1920); Tebessüm-i Elem ( 1922); Son Arzu (1923); Efsuncu Baba (1924); Billur Kalb (1926); Mezarından Kalkan Şehit (1928); Kokotlar Mektebi ( 1928); Ben Deli miyim? (1929); Cehennemlik (1924); Gadı (1914); Toraman (1919); Meyhanede Hanımlar (1925); Tutuşmuş Gönüller (1926); Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927); Eşkıya İninde (1935); Utanmaz Adam (1934); Şeytan İşi (1933); Muhabbet Tılsımı (1928); Tünelden İlk Çıkış (1934); İki Hödüğün Seyahati (1933); Gönül Ticareti (1939).

Çevirileri. — 113 Numaralı Cüzdan (Emile Gaboriau’dan), Bir Kadının İntikamı (Emile Gaboriau’dan); Biçare Bakkal (Paul de Kock’tan); Frecleric ile Branaret (Alfred Musset’den).

Ayrıca Hüseyin Rahmi Gürpınar eserleri, hayatı ve edebi kişiliği hakkında onlarca eser yayınlanmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , , ,

Henry Hyndman Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Henry Hyndman; (d. 7 Mart 1842. Londra – ö. 22 Kasım 1921, Londra, İngiltere), ilk önemli İngiliz Markşistir. Özellikle 1880’lerde önde gelen birçok İngiliz sosyalistini etkilemiş, ama geçimsizliği yüzünden çoğuyla arası açılmıştır.

Cambridge’de Trinity College’da öğrenim gördü. Sussex ilinin kriket takımında oynadı (1863-68), pek çok yolculuk yaptı. 1871-80 arasında Londra’da gazeteci olarak çalıştı. 1880’de Marksizmi benimsedi, radikal görüşleri savunan başkalarıyla birlikte Demokratik Federasyon’u kurdu. İlk konferansı (Haziran 1881) için hazırladığı England for All (Herkesin İngilteresi) Robert Owen’ın 1830’lardaki reform hareketinin başarısızlığından sonra İngiltere’de yayımlanan ilk sosyalist kitaptı. Hyndman bu yapıtında Marx‘ın kuramlarından yararlanmış, ama bunu belirtmediği için Marx’i gücendirmişti. Hyndman’dan hoşlanmayan Friedrich Engels, Marx’la Hyndman arasındaki kırgınlığın derinleşmesine bilerek katkıda bulundu. Böylece dönemin en seçkin İngiliz Marksisti ile Marx arasındaki her türlü işbirliği son buldu.

Demokratik Federasyon 1884’te, Sosyal Demokrat Federasyon (SDF) adını aldı. William Morris, John Elliot Burns ve George Lansbury gibi birçok federasyon üyesi Hyndman’ın etkisiyle Marksizme yönelmişti. Ama kısa süre sonra Morris ve arkadaşları SDF’den ayrılarak Engels’in desteğiyle Sosyalist Birlik’i kurdular. Bundan sonra Hyndman’ın İngiltere’deki sosyalist hareket üzerinde etkisi zayıfladı. Ama 1889’da, Londra’daki dok işçileri grevini onun yönettiğinin sanılması üzerine büyük ün kazandı.

İngiltere’ye yönelik bir “Alman tehdidi” nin varlığına inanan Hyndman, I. Dünya Savaşı başlayınca yurtsever ve Fransız yanlışı bir tutum benimsedi. Bu nedenle 1915’te, İngiliz Sosyalist Partisi adını almış bulunan SDF üyeliğinden çıkarıldı. Bunun üzerine, daha sonra yeniden Sosyal Demokrat Federasyon adını alacak olan Ulusal Sosyalist Parti’yi kurdu. Savaş sırasında Gıda Bakanlığında danışmanlık yaptı. Başlıca yapıtı The Evolution of Revolution’dır (1920; Devrimin Evrimi).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Aşık İhsani (İhsan Sırlıoğlu) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İhsani, asıl adı İhsan Sırlıoğlu (d. 1930, Diyarbakır , ö. 21 Nisan 2009, Diyarbakır), toplumsal içerikli deyişleriyle tanınan âşıktır.

Gezici âşık olarak eşi Güllüşah’la Anadolu’nun çeşitli yerlerini dolaştı. Yaşamını ve Güllüşah’la yaşadığı serüvenleri konu alan öyküler anlattı, saz eşliğinde deyişler söyledi. 1960’larda toplumsal sorunlara yöneldi. Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) girerek etkin siyasete katıldı.

Aşık geleneğini güncel siyasal mücadeleyle bütünleştiren İhsani’nin şiirlerinde yalın bir anlatım ve söyleyiş rahatlığı görülür. Önceki deyişleri ve bunlarla ilgili öyküleri değişik yazarlarca derlenmiş çeşitli kitaplarda yer alır. Toplumsal konulara ilişkin şiirlerini Ağalı Dünya (1964-65 , 2 cilt), Yazacağım (1966), Bakalım Hele (1967), Bak Tarlanın Taşına (1974), Vur Ağanın Başına (1975) adlı kitaplarda toplamış, ayrıca bazılarını plak yapmıştır. Öteki yapıtları arasında, birçoğu günümüz âşıklarının şiirlerinden oluşan Ozan Dolu Anadolu (1973) adlı antoloji ile gezi izlenimlerini topladığı Beyaz Köle (1985) sayılabilir. Yaşamını ve bütün şiirlerini Dünden Bugüne Aşık İhsani (1976) adlı kitapta bir araya getirmiştir.

Son yıllarında Diyarbakır’da yaşayan Aşık İhsani 21 Nisan 2009’da Diyarbakır’da öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

İbn İyas Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İbn İyas; asıl adı Ebu’l-Berekat Muhammed Bin Ahmed (d. 9 Haziran 1448, Kahire – ö. y. 1524, Kahire), Memlûklerin son döneminde yetişmiş Mısırlı tarihçidir.

Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur. Büyük dedesi Özdemir el-Haznedar Mısır’da önemli görevler üstlenmiş, Trablus, Şam ve Halep valiliklerinde bulunmuştur. Babası Ahmed bin İyas ise Evladü’n-Nâs adı verilen askeri örgütte görev almıştır. İbn İyas’ın en önemli yapıtı, kapsamlı bir Mısır tarihi olan Bedai’z-Zuhur fi Vekai’d-Duhur’dur (1884-88, 3 cilt). İbn İyas bu yapıtında firavunlar döneminden Memlûkler dönemine değin geçen olayları yüzeysel biçimde ele almış, Kayıtbay’ın hükümdarlığından başlayarak ayrıntılı bilgilere yer vermiştir. Yüksek dereceli memurların yaşamöyküleri ile dönemin önde gelen kişileri hakkında bilgiler içeren yapıt, maliye örgütündeki bozuklukları ye topçuluk üzerine eleştirileri de kapsar. İbn İyas’ın öbür yapıtları arasında, 19. yüzyılda Avrupalı bilginlerin önemli ölçüde yararlandığı kozmografi kitabı Neş-kü’l-Ezhar fi Acaibi’l-Aktar ve pek bilinmeyen tarih kitabı Nüzhetü’l-Umam fi’l-Acaib ve’l-Hikem vardır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , , ,