Etiket: Fahrettin

Fahrettin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ömer Fahrettin TürkkanFahrettin Paşa ya da tam adı ile Ömer Fahreddin Türkkan. Tüsk Asker ve diplomatıdır. Birinci Dünya Savaşı esnasında ortaya çıkan Şerif Hüseyin İsyanı sebebi ile yapılan ünlü Medine Müdafaası ile bilinmektedir. Fahrettin Paşa’nın başında olduğu Medine Müdafaası tam 2 yıl 7 ay sürmüştür. Bu başarılarından dolayıdır ki bir çok farklı lakap ve san almıştır. Bu san ve lakaplar : “Türk Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, “Medîne Müdâfii”, “Medine Kahramanı”‘dır.

Ömer Fahreddin Paşa 1868 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Rusçuk’da dünyaya gelmiştir. 93 harbinin bitmesinden sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a göç ederek İstanbul’a yerleşmiştir. Subay olmak için eğitim almış Mekteb-i Harbiye okulunu birincilikle bitirdikten sonra Erkan-ı Harbiye Mektebi’ne de girmiş ve tarihler 1891’i gösterdiğinde Kurmay Yüzbaşı olarak okulundan mezun olup göreve başlamıştır. Balkan Savaşı sırasında da görev alan Ömer Fahrettin Paşa Çatalca savunması ve Edirne’nin tekrardan geri alınması askeri harekatlarında görevleri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise Musul’da yer alan 4. Ordu’ya bağlı olan 12. Kolordu’da Kolordu Komutanı olarak bulunuyordu. Bir yıl sonra yani 1915 yılında 4. ordu komutan vekilliğine yükselen Ömer Fahrettin Paşa Musul bölgesine tehcir yolu ile gelen Ermenilerin yerleştirilmeleri ile meşgul olmuştur. Aynı dönemde Musul’a yakın noktadaki Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin’ki Ermeni isyanlarını bşarı ile bastırmıştır.

Seneler 1916 olduğunda Cemal Paşa tarafından Medine’de yer alan Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına ataması gerçekleşmiştir. Bu görevinin başında iken emperyalist İngiliz politikaları doğrultusunda hareket ederek isyan girişiminde bulunan Şerif Hüseyin ve ordusuna karşı oldukça kısıtlı imkanlar dahilinde tam 2 yıl 7 ay süren Medine Müdaafasında büyük başarılar göstermiş ve takdir toplamıştır. Medine Müdaafası ile Türk askeri tarihine adını başarılı bir asker ve idareci olarak yazdırmıştır.

Medine Müdaafasından savaş esiri olarak çıkan Ömer Fahrettin Paşa 27 Ocak 1919 tarihinde önce Mısır’a ardından da Malta’y asürgün olarak gönderilmiştir. Sürgün yılları sürerekne Ömer Fahrettin Paşa İstanbul’da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi ismi verilen mahkemede sözde savaş suçları sebebi ile ölüme mahkum edilmiştir. 8 Nisan 1921 tarihinde Ankara Hükümetinin azimli çalışmaları ile Malta’daki sürgünden kurtulmuş ve Eylül 1921 tarihinde şanlı Türk Kurtuluş Savaşında görev almak üzere Ankara’ya intikal etmiştir.

Ankara’ya geldikten sonra bizzat Mareşal Mustafa Kemal Paşa tarfından Güney Cephesinde, işgalci Fransız güçlerine karşı Türk kuvvetlerini birleştirmek ve organize etmek ile görevlendirilmiştir. Ankara Antlaşması ile Fransızlar ile savaşın sona ermesi üzerine de 9 Kasım 1921 tarihinde BMM tarafından Afganistan Kabil’e büyükelçi olarak ataması gerçekleşmiştir. Özellikle o dönemdeki Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli bir pay sahibidir.

1936 yılına kadar aktif olarak görevler alan Ömer Fahrettin Türkkan Ferik korgeneral rütbesi ile emekli olmuştur. 22 Kasım 1948 tarihinde ise bu büyük Türk asker ve diplomatı Eskişehir yakınlarında bir tren seyahati esnasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Ömer Fahrettin Paşa’nın vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığında toprağa verilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Fahrettin Kerim Gökay Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Tıp fakültesinden 1922 yılında mezun olduktan sonra, Emraz-i Akliye uzmanı oldu. Uzun süre öğretim üyesi olarak görev yaptı.

24 Ekim 1949 – 26 Kasım 1957 tarihleri arasında sekiz yıl İstanbul Valiliği ve Belediye Reisliği yaptıktan sonra, İsviçre (Bern) Büyükelçiliği’ne atandı. 1.(XII) Dönem İstanbul Milletvekilliği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundu. Basılmış birçok eseri mevcuttur.

Prof. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbullulara tanzim satışlarını sunmuştur. Migros, Gökay zamanında açılmıştır. Zeytinburnu ve Kazlıçeşme, onun zamanında şehirleşmiştir.

Dolayısıyla Gökay, Zeytinburnu ve Kazlıçeşme’nin babası olarak bilinmektedir. Ayrıca elliye yakın okul yaptırmıştır.Ayrıca Üsküdar’da ve Kadıköy’de adını taşıyan önemli iki cadde bulunmaktadır. “Halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor.” diyerek dönemin elitlerinin Türk toplumuna bakışını gösteren kült cümlelerden birini bizlere armağan etmiştir.

6-7 Eylül 1955 Olayları karşısında yetersiz kalması nedeniyle, o günlerde İstanbul’da bulunan ve olayların başlangıcında “Milli Gençliğin Kıyamı” tabirini kullanan İçişleri Bakanı Namık Gedik ile beraber, istifa etmek durumunda kalmıştır. 

Halk tarafından çok sevilen ve kısa boyu dolayısıyla hakkında “Mini Mini Valimiz, Ne Olacak Halimiz?” tekerlemesi üretilmiştir. Önemli bir serveti olan Fahrettin Kerim Gökay’ın terekesinde 630 tapu bulunuyordu. 

Tüm varlığını kendi adını taşıyan vakfa bırakmıştır. 

Ayrıca İstanbul Sefaköy’de isminin verildiği Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi bulunmaktadır.Ayrıca İstanbul Bakırköy’de Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi Bitam’da isminin verdiği Fahrettin Kerim Gökay Pavyonu bulunmaktadır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , ,

Fahrettin Altay Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1899’da Harp Okulu’nu, 1902’de Harp Akademisi’ni bitirdi. Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale, Romanya ve Filistin Cepheleri’nde görev aldı. 

Kurtuluş Savaşı başlarken Konya Onikinci Kolordu komutanı idi. Milli Mücadele’de Beşinci Süvari Kolordusu Komutan oldu.

Başkumandanlık Meydan Savaşı’ndan sonra dağılan Yunan Ordusu’nu emrindeki süvarilerle İzmir’e doğru kovaladı. 9 Eylül’de İzmir’e girdi. Milletimize kurtuluşun müjdesini verdi. 

Orgeneral rütbesini alıp Yüksek Askeri Şura üyeliğinde bulundu. Birinci Dönem Mersin, İkinci Dönem İzmir milletvekili seçildi. Sekizinci dönemde Burdur milletvekili seçildi. 

26 Ekim 1974 tarihinde öldü.

ESERLERİ:

Türkiye İstiklâl Muhârebâtında Süvârî Kolordusu’nun Harekâtı (1925’te yabancı dillere tercüme edildi.) İstiklâl Harbimizde Süvârî Kolordusu İslâm Dini On Yıl Savaşı ve Sonrası 1912-1922 

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,

Fahrettin Altun Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Profesör Fahrettin Altun. 42 yaşında olmasına rağmen birçok önemli titri üzerinde taşıyan bir başarı abidesi. Gerçekten de onu böyle tanımlamak hiç de fazla bir anlatım değil.

Sürekli çalışan ve üreten, hep bir bakış açısı daha geliştirmeyi bilen Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı biriminin başkanı oldu. Bu görev, kuşkusuz tüm çalışmalarının getirilerindendi. Görevi ve tüm çalışmaları için kendisini tebrik ederek, iletişim dünyamızın bu genç ve başarılı ismi Prof. Dr. Fahrettin Altun’un yaşamına ve çalışmalarına da şöyle bir göz atalım o halde…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Fahrettin, 11 Eylül 1976’da, Stuttgart / Almanya’da doğdu. İleride yaşından büyük başarılara imza atacağından habersiz ailesi ve alacağı eğitim konusunda oldukça şanslıydı.

Üniversitede eğitimini Sosyoloji alanında seçti Fahrettin. İnsan üzerine her şeyi öğrenmek konusundaki telaşı, ona bu eğitimin devamını ve başarısını getirecekti. 1998’de, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi’nde yine Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi.

Daha sonra medya alanına yöneldi. Sosyoloji alanında biriktirdiği tüm bilgisini medya alanıyla birleştirdi. 2006’da doktorasını, İstanbul Üniversitesi’nde, “McLuhan ve Baudrillar’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle tamamladı.

Nihayetinde ise Prof. Dr. Fahrettin Altun olarak anılacaktı.

İş hayatı

Üniversite yaşamı uzun vadede devam ederken, Fahrettin, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için detaylı araştırmalar yaparak başladı aslında iş hayatına. Bir yandan öğrenciydi belki; ama yavaş yavaş iş hayatına da ısınıyordu. 2002-2003 arasında, Utah Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü’nde, misafir araştırmacı olarak bulundu.

Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanlığı’nı sürdürdü. Bu görevin ardından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne öğretim üyesi olarak katıldı.

Medya kolundaki işleri

Biz onu elbette medyadaki işlerinden tanıdık. Özellikle TRT 2 ve TRT Haber’de yayınlanan “Ayrıntı” adlı televizyon programı hazırlayıp sunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Altun, ayrıca Yöneliş ve Küre Yayınevlerinde editörlük, Anlayış Dergisi’nde de Yayın Yönetmenliği yaptı.

Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde de köşe yazarlığı yapan Altun, bir yandan da aylık çıkan Kriter Dergisi’nin genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdürmekte. Bu işler devam ededursun Altun, ayrıca TRT 1’de “Enine Boyuna” ve TRT Haber!de de “Dışa Bakış” adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sağlamakta.

Hayat, her zaman öğrenmeye ve öğretmeye açık. Hal böyle olunca sürekli gelişen dünyada yeni şeylere ulaşmak için araştırmalar da devam etmek zorunda. Altun da, tüm bu işlerinin yanı sıra siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmekte.

Özel hayatı

Altun, hayatını Fatmanur Hanım ile birleştirdi. Bu evlilikten, üçü erkek biri kız olmak üzere dört çocuk sahibi oldu.

Makale ve kitapları

Prof. Altun, yürüttüğü çalışmalar gereği makale ve kitaplar yazdı. Makaleleri,”Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan” dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde yayımlandı.

Sıra daha kapsamlı eserler vermeye geldiğinde, “Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş” (2002, 4. Bas. 2017 ), “Türkiye’de Basın Özgürlüğü”, (2016; İngilizcesi: Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte, 2016; Arapçası: Hürriyet-ü Es-Sahafa Fi Türkiyya – El-Asatir ve’l-Haka’ek, 2016), “The Triumph of Turkish Democracy” (Burhanettin Duran ile, 2016), “Milletin Zaferi 15 Temmuz” (Burhanettin Duran ile, 2017), “Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi” (Hasan Basri Yalçın ile, 2017), Altun’un telif kitaplarını oluşturdu.

“The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent” (Routledge Yayınları, 2016); “Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık” (2016), “Sivil Toplum: Farklı Bakışlar” (2016) ise bölüm yazarlığını yaptığı kitaplardandı.

Derlediği kitaplar ise, “The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath” (Burhanettin Duran ile, 2016), “15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası”, (İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile, 2017) ‘dan oluşuyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Altun

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı görevine yapılan atamalar resmi gazetede yayımlandığında, açıklanan isim Prof. Dr. Fahrettin Altun oldu. Akademik kariyeri ve medyatik yönüyle ön plana çıkan Altun, diğer görev atamaları da göz önüne alındığında, en dikkat çekici isimdi.

Kuşkusuz ona bu genç yaşındaki unvanları getiren kariyerinde tam kararında ve yerinde kullandığı hakikatli bir bakış açısı. Entelektüel birikimi ile hayatını sürdüren Altun, işte bu çalışkan ve kararlı yönüyle yürüdüğü ve yürüyeceği yolların hep başarılı olacağından hiç şüpheye düşürmüyor…

Damla Karakuş

[email protected]

Not: Biyografisini okumak istediğiniz kişileri lütfen bizimle paylaşın.

Instagram: biyografivekitap

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Fahrettin Koca Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

1965’te Konya’da doğan, ilk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi’nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988’de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Koca, çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan Medipol Hastanelerinin Kurucusu ve Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Koca’nın, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.

Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor.

İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , ,