Etiket: general

General Ulysses Grant Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ulysses GrantAmerika Birleşik Devletleri’nin başkanı ve ünlü generallerinden biridir. Amerika İç Savaşı’nın sonlarına doğru Kuzey Orduları’nın başkomutanlığına getirilmişti. Savaşta gösterdiği yararlıklar onun başkan seçilmesini sağladı.

Grant, 1822’de Ohio’ da dünyaya geldi. Babası dericilikle uğraşıyordu. Grant’ın doğumundan bir yıl sonra aile Georgetown’a yerleşti. Burada dededen kalma bir çiftlikleri vardı. Ulysses Grant altı çocuklu ailenin en büyük oğlu olduğundan babası ona fazla önem veriyor, iyi yetişmesi için türlü fedakarlığa katlanıyordu. 1839’da Amerika’nın en ünlü askeri okulu olan West Point’e yazdırdı.

Ulysses Grant, subay çıkıp St. Louis’deki piyade bölüğünde çalışırken Julia Dent adında bir genç kızla tanışıp ona âşık oldu. 1848’de evlendiler. Ulysses Grant meslek hayatındaki başarılarının çoğunu karısına borçludur. Julia Grant, kocasına karşı gayet anlayışlı davranmış, ona her bakımdan yardımcı olmuştur.

Ulysses Grant 1851’de ordudan ayrılmak zorunda kaldı. Çiftliğine çekilip kendini toprak işlerine verdi, dört yıl başka hiçbir şeyle ilgilenmedi.

İç Savaş patlak verdiği zaman Ulysses Grant kırkına yaklaşmıştı. Lincoln gönüllü toplamaya başlayınca Ulysses Grant yeniden orduya girdi. Kuzeylilerin Batı’daki bütün birliklerinin komutanlığı Ulysses Grant’a verildi, rütbesi generalliğe kadar çıkarıldı. Bu başarıdan sonra da Ulysses Grant’ın gayretleriyle Kuzeyliler’in orduları savaşı kazandı.

Savaş bittikten sonra 1869 seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı gösterildi, seçimi kazandı. Fakat iyi bir asker olan Ulysses Grant, iyi bir devlet adamı olamadı. Savaş sonrası Amerika’sının çok iyi bir idareye muhtaç olduğu bir devrede Ulysses Grant birçok idari hatalara düşerek ülkeyi zor duruma soktu. Fakat Cumhuriyetçi Partinin taraftarları çok zengin ve sözü geçer kimseler oldukları için Ulysses Grant ikinci devrede de kazandı. İkinci devre başkanlığı sırasında durum daha kötüleşti.

Ulysses Grant başkanlıktan çekildikten sonra bütün kazancını bir banka işine yatırdıysa da banka pek iyi iş göremedi, Grant iflâs etti. Çeşitli dergilere yazı yazarak geçimini sağlamaya çalıştı. Bir yandan da hâtıralarını yazıyordu. Amerikalı ünlü yazar Mark Twain, Ulysses Grant’ın hâtıralarını iki cilt halinde topladı. Ulysses Grant, hâtıralarının son kısmını yazarken kansere yakalanmıştı. Kısa bir zaman sonra öldü. Cenazesi muhteşem bir törenle kaldırıldı. Amerikalılar onun kötü bir devlet adamı olduğunu unutmuşlar, büyük bir kahraman olarak saygıyla anmayı daha doğru bulmuşlardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Kont von Molke Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kont von MolkePrusyalı ünlü bir askerdir. Otuz yıl Prusya genel kurmay başkanlığında bulunmuştur. XIX. yüzyılın son yarısında yetişen en büyük strateji dehası sayılır.

Moltke Mecklenburg’da doğdu. Eski bir Alman ailesinden olan babası, Napolyon Savaşları’nda varını yoğunu kaybetmesi üzerine Danimarka uyrukluğuna geçmişti. Moltke, Kopenhag’daki Kraliyet Askeri Akademisinde okudu, 1818’de subay olarak Danimarka ordusuna katıldı. Dört yıl sonra Prusya ordusuna geçti, 1832’de Prusya genel kurmayı dairesinde görev aldı.

1835’te İstanbul’a gelen Moltke, Osmanlı hükümetinin hizmetini girdi. İstanbul’da iki yıl kalarak Türkçe öğrendi. Yenilikler yapmak için çalışan II. Mahmut Moltke’ye çok değer veriyordu. Rumeli seyahatinde onu da yanına aldı. Moltke 1838’de Mısırlı Mehmet Ali Paşa’ya karşı yapılan sefere müşavir olarak katıldı. 1839’da bu görevden istifa etti, aynı yıl II. Mahmut da öldüğü için Berlin’e döndü. Prusya ordusunda devamlı olarak çalışmaları sonunda 1858’de Genel Kurmay Başkanlığı’na yükseldi.

Moltke son derece ileri görüşlü büyük bir askerdi. Genel kurmay başkanı olarak, 1864’te Danimarka, 1866’da Avusturya, 1870’te Fransa ile olan savaşları yönetti. Bu savaşların hepsinde de kesin başarı kazandı. Söylendiğine göre, bir gece yarısı, subayın biri onu uykudan uyandırarak Fransa – Prusya savaşının başladığını söyleyince, Moltke hemen çekmecesini açmış, önceden hazırladığı savaş planlarını çıkarmıştır. Gerçekten bu savaş Moltke komutasındaki orduların büyük başarısı ile sonuçlandı, 1870 eylülünde Fransız orduları Sedan’da bozguna uğratıldı. Bir ay sonra da Metz’in düşmesi, Prusya ordularının Paris’e girmesi üzerine Moltke’ye, Mareşallik rütbesi ile birlikte, Kont unvanı da verildi. Moltke 1888’e kadar genel kurmay başkanlığında kalmıştır.

Moltke’nin yeğeni olan Helmuth von Moltke (1848-1916)’de 1906’da Alman Genel Kurmay başkanı olmuş, 1914 sonunda Alman ordusunun Marne Savaşı’nda Fransa’yı düşürememesi üzerine görevinden alınmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Arbogast Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Arbogast; (ö. 8 Eylül 394), barbar kökenli Roma komutanıdır. Gösterdiği Romalı adayı kukla imparator olarak tahta geçiren ilk kişidir.

Büyük bir olasılıkla Frank kökenli olan Arbogast, Batı Roma ordusunda magister equitum (süvari komutanı) rütbesine yükseldi. 380’de İmparator Gratianus tarafından, Trakya’daki Gotlara karşı savaşan Doğu Roma imparatoru Theodosius’un yardımına gönderildi ve onun hizmetinde kaldı. Tahta zorla el koyan Magnus Maximus’un 388’de İtalya’da Theodosius’a yenilmesinden sonra, Maximus’un oğlu Flavius Victor’un ele geçirmiş olduğu Galya’yı, Batı Roma imparatoru II. Valentinianus adına geri aldı. Ertesi yıl, 384’te Galya’yı işgal etmiş olan Frank önderler Marcomer ve Sunne’yi antlaşma yapmaya zorlayarak, Ren sınırında barışı sağladı.

Arbogast, 391’de, comes (kont) ve naip sıfatıyla Galya’nın mutlak hükümdarı durumuna geldi. Valentinianus onu görevinden almaya kalkışınca, Arbogast, bunu yapacak güce sahip tek kişinin Theodosius olduğunu ilan etti. Valentinianus, 15 Mayıs 392’de Vienna’da (bugün Vienne, Fransa) öldü. Ölüm biçimi Arbogast tarafından hazırlanmış bir cinayeti akla getiriyordu. Arbogastes, retorik hocası olan Eugenius’u Batı Roma imparatoru ilan etti; Roma Cumhuriyeti’ne beslediği hayranlık ve Ariusçu Hristiyanlarla Katolikler arasındaki çekişmeye karşı duyduğu hoşnutsuzluk ile paganizmi yeniden canlandırmaya çalıştı. 393-94 kışında. Ren boylarında Ripuraia Frankları Chamavilere karşı başarılı bir sefer yaptı, ama mayısta, Theodosius pagan başkaldırıyı ezmek amacıyla batıya yürüdü. İki gün süren çarpışmalar Theodosius’un zaferiyle sonuçlandı. Eugenius’un boynu vuruldu, Arbogast ise kendini öldürdü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Nikolay Nikolayeviç Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Nikolay Nikolayeviç (d. 18 Kasım 1856, Petersburg – ö. 5 Ocak 1929, Antibes, Fransa), I. Dünya Savaşı’nın ilk yılında Rus ordusuna komuta eden büyük prens.

İmparator II. Aleksandr’ın erkek kardeşi olan Büyük Prens Nikolay Nikolayeviç’in oğluydu. Askeri bir okulda öğrenim gördükten sonra 1872’de orduya katıldı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda çarpıştı; 1895-1905 arasında süvari alayı başmüfettişi olarak görev yaptı.

I. Dünya Savaşı’nın başlarında Çar II. Nikolay tarafından başkomutanlığa getirildi. Başlangıçta bazı başarılar kazandıysa da, daha sonra Alman komutan Erich Ludendorff karşısında yenilgiye uğradı. 5 Eylül 1915’te görevden alındı ve vali olarak Kafkasya’ya gönderildi; bu görevi Mart 1917’de çarlık yönetiminin yıkılmasına değin sürdürdü. Çarın son resmî girişimi büyük prensi bir kez daha başkomutanlık görevine atamak oldu. Ama geçici hükümet başkanı Prens Georgi Y. Lvov bu atamayı hemen iptal etti. İki yıl sonra Fransa’ya giden Nikolay orada antikomünist Rus göçmenlerini birleştirmeye çalışan bir örgüte başkanlık etti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,