Etiket: Gevheri Aslen NERELİ

Gevheri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

gevheriGevheri; 17. yüzyıl saz şairidir.

Hemen bütün halk sanatçıları gibi nerede ve ne zaman doğduğu bilinmiyor. Bazı araştırıcılar, Kırım hanlarından I. Selim Giray’ın İstanbul’u ziyareti (1688-1689) vesilesiyle yazdığı şiirdeki saygılı anlatıma bakarak onun da Kırımlı olabileceğini ileri sürerler. Asıl adının Mustafa değil Mehmet olduğu da son zamanlarda aydınlığa çıkan bir ayrıntıdır. Bunun dışında 1700’de ölen Mehmet Bahri Paşa’nın divan katipliğini yaptığı da biliniyor. Şiirlerindeki edadan, dili ve divan manzumlarının kolaylıkla kullanışından çıkarılan sonuç; iyi bir öğrenim görerek yüksek zümre katlarına yaklaştığı, adını kent çevrelerinde yaymayı başardığıdır. Hem aruz, hem heceyle yazan iki yanlı sanatçılardan biri de Gevheri’dir; bu yüzden çok çeşitli kaynakların saptadığı şiirleri yitirilmemiş, günümüze kadar gelebilmiştir. Şiirlerinden çıkarılan ipuçlarıyla bir yandan Şam’a ve Arabistan’a gittiği; bir yandan Rumeli sınır boylarında bulunduğu anlaşılıyor; bazı yazılı kaynaklar da bunu doğrulamaktadır. İstanbul’da bir süre yaşamış olması da gerekmektedir. Bir şiirinde Hicri 1150 tarihini anışına bakarak 1737’den sonra ölmüş olabileceği düşünülür. Eserleri klasik edebiyatın açık etki izlerini taşır. Aruzla yazdığı eserlerde bunu doğal görsek bile heceli şiirlerinde de aynı terkipli ve dolaşık dili, mazmun kalıpçılığını sürdürüşü; şehir âşıklarının melez yaratılarının belli işaretidir. Yine de saz şiirinin af ve özgün buluşlarını taşıyan bazı şiirleriyle 17. yüzyılın önde gelen saz şairleri arasında sayılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Gevheri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Gevheri Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

GEVHERÎ, On yedinci yüzyılla on sekizinci yüzyıl arasında yaşamış bir halk şairidir. Asıl adı Mehmet’tir. Doğum tarihi belli değildir. Kırım’lı olduğu, orada öğrenim gördükten sonra İstanbul’a geldiği söylenir. Rumeli’de, Anadolu’da da dolaşmıştır. Nerede öldüğü bilinmiyor.

Gevheri çok güçlü taşlamalar yazmıştır. (Bir kimsenin, bir olayın, durumun kusurlarını belirtmek için yazılan şiirlere taşlama (hiciv) denir.) İşte Gevherî’nin taşlamalarından biri:

Hey ağalar zaman azdı
Düşmüş dosta el üşer oldu
Küllükte sürünen eşek
Cins atla yarışır oldu

Palas üstünde yatmayan
Bıyığına pala batmayan
Porsuk ardından yetmeyen
Ceylana ulaşır oldu

Evlerinin önü yazı
Yazılır turnası kazı
Yaşına yetmedik kuzu
Koyunla vuruşur oldu

Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,