Etiket: Grimm Kardeşler Aslen NERELİ

Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Grimm KardeşlerJacob Grimm; Alman dilcisi ve yazarıdır (Hanau 1785-Berlin 1863).

Hukuk öğrenimi gördü. Çeşitli diplomasi görevlerinden sonra ilkçağ ve kitaplık uzmanı olarak Göttingen’e çağrıldı, 1930’da üniversitede profesörlük verildi. Hannover kralının anayasayı çiğnemesini protesto eden öteki profesörlerle birlikte görevinden alındı (1837) ve Kassel’e döndü. 1840’ta Kral IV. Friedric Wilhelm tarafından Berlin’e profesör olarak çağırıldı. Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi (1841). 1848’de Frankfurt Meclisi’nde milletvekilliği yaptı. Çağdaş Alman filolojisinin asıl kurucusu sayılan J. Grimm, kardeşi Wilhelm Grimm’in (1786-1859) desteğiyle kendisinden önce bu alanda başlatılmış birçok çalışmayı köklü biçimde yeniden düzenledi ve bilimsel ilkelerle geliştirdi. Germen dillerindeki ses değişimini saptadı, çok sayıda dilbilim kavramı oluşturdu. Kardeşiyle birlikte eski Germen kaynaklarından birçok belge derledi:

Başta ünlü Grimm Masalları (Kinder-und Hausmarchen) 3 cilt; (1822) olmak üzere, efsaneler, mitoloji eskiçağ Alman tarihi, dilbilgisi, edebiyat ve dil tarihi, eski hukuk üzerine örnek eserler yayımladı:

Über den altdeutschen Meistergesang (Eski Alman Usta Şarkıları Üstüne) 1811, Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) 2 ci1t, 1816-1818; Deutsche Grammatik (Almanca Dilbilgisi) 4 cilt; 1819-1837. Geschicht der deutschen Sprache (Alman Dili Tarihi) 2 cilt, 1848; bir bölümü sağlığında yayımlanabilen Deutsches Wörterbuch (Almanca Sözlük) 1852- 1861.

Wilhelm Grimm; Alman yazarıdır (Hanau 1786-Berlin 1859).

Hukuk öğrenimi gördü. 1814-1829 arasında Kassel’de kitaplık sekreteri olarak çalıştı.1830’da ağabeyi Jacob Grimm ile Göttingen’e gitti. 1831’de Göttingen Üniversitesi’nde profesör oldu. 1837’de Hannover kralını protesto eden ağabeyi ve öteki öğretim üyeleriyle birlikte görevinden alındı, Kassel’e döndü. 1841’de iki kardeş Berlin’de Bilimler Akademisi üyeliğine seçildiler. Birlikte masallar, efsaneler ve Almanca sözlük üzerine çalıştılar. Grimm Masalları’nın halka malolmasında üslübu ve anlatı yeteneğinin büyük rolü oldu. Çok sayıda eski Alman şiirini yayımlayan Wilhelm Grimm, bunlara eklediği değerli edebiyat tarihi ve dil araştırmalarıyla tanınır.

Başlıca eserleri: Die Deutsche Heldensage (Alman Kahramanlık Efsaneleri) 1829, Über Freidank (Freidank Üzerine) 2 cilt, 1850-1855; ölümünden sonra yerlenen Kleinere Schriften (Küçük Yazılar) 4 cilt, 1881-1887.

GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARI

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Grimm Kardeşler: Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), tanınmış iki Alman masal yazarıdır.

Biyografileri ve eserleri birbirine benzedikleri için Grimm Kardeşler olarak adlandırılırlar.

Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812’den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.

Bugün dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır. Çünkü Grimm Kardeşler, bütün bu masal derlemeleri sırasında Alman dilini bütün teferruatıyla incelemişler ve dilin bugünkü durumunu almasına büyük hizmette bulunmuşlardır.

Grimm kardeşler 4 Ocak 1785 ve 24 Şubat 1786 tarihlerinde memur bir ailede dünyaya gelirler. Grimm kardeşlerin sonrasında üç erkek ve bir kız kardeşleri daha olur. Bu kardeşlerden 1790-1863 tarihleri arasında yaşayan Ludwig Emil Grimm günümüzde de tanınan bir ressam ve grafikçidir. 

Jacop ve Wilhem Grim çocukluk ve okul yıllarını Hanau ve Stainau yöresinde geçiren Grimm kardeşlerin kişilikleri ve aile değerleri çocukluklarını geçirdikleri bu köyde, yaşadıkları yerin atmosferinden etkilenerek gelişir. 

1796’da babaları Philipp Wilhelm Grimm’in ölmesiyle onbir yaşındaki Jacob Grimm bu erken yaşında kendini ailenin küçük reisi olur. 

Bu dönemlerinde Grimm kardeşlerin ekonomik ihtiyaçlarını 10 yıl kadar süreyle Kasselli soylu teyzeleri üstlenir.

Bazı eserleri:Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Külkedisi, Hansel’le Gratel, Rapunzel, Bremen Mızıkacıları, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Uyuyan Güzel 

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , , , , , , ,