Etiket: halit ziya uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı

Halit Ziya UşaklıgilHALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866 – 1945)

İstanbul’da doğan Halit Ziya, gençlik yıllarını İzmir’de geçirdi. Orada yazı yaşamına başladı. Arkadaşlarıyla birlikte Nevruz ve Hizmet gazetelerini çıkardı. İzmir Rüştiye ve İdâdîsin-de Fransızca öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra İstanbul’a gelerek 1896’da Servet-i Fünûn Topluluğuna katıldı. Meşrutiyetten sonra Dârülfünunda Batı edebiyatı okuttu. Bir ara Fransa ve Almanya’ya gönderildi. Cumhuriyet Döneminde de çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yayımladı. Anılarını yazdı.

Halit Ziya yazı yaşamına çevirilerle başlamıştır. Onun Fransız yazarlarından bazılarının öykülerini “Bütün bölüm ve parçalarını aslına bağlı kalarak noktalamada bile asıllarına uymaya çalışarak” Türkçeye çevirme denemeleri vardır. Bu durum yazarın Fransız edebiyatını da çok iyi bildiğini göstermektedir. Türkçenin Fransızcaya uygulanmasından Servet-i Fünûn düz yazısının üslûbu doğmuştur.

Kurdtığu roman tekniği ve güçlü anlatımıyla sadece Edebiyat-ı Cedîdenin değil, XX. yüzyıl Türk edebiyatının da en güçlü romancılarındandır. Fransız realist ve natüralistle-rinin etkisinde psikolojik tahlillerin ağır bastığı eserleriyle ün kazanmıştır.

Romanlarında daha çok aydın çevreleri konu edindiği hâlde, öykülerinde halka inmiş ve daha yalın bir dil kullanmıştır.

Mâi ve Siyah, Aşk-ı Memnu ve Kırık Hayatlar en tanınmış romanlarıdır. Aşka Dâir, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Onu Beklerken gibi öykü kitapları da bulunan yazar, anılarını Kırk Yıl ve Saray ve Ötesi adlarıyla yayımlamıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,