Etiket: Hoca

Dehhani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Dehhani

DEHHANİ, Divan şairi (13. yüzyıl) Yaşamı üzerine ayrıntılı ve kesin bilgi yoktur. Horasan’dan geldiği, Konya merkezinde Selçuklu Şehnamesi’ni yazmakla görevlendirildiği, Alaattin Keykubat döneminde saray tarafından korunduğu (1298-1301) bütün kaynakların yinelediği bilgi kırıntılarıdır.

Devlet ve edebiyat dili sayılan Farsça ile şiirler yazdığı bilinmekle birlikte din ve tasavvuf dışı aşk, şarap şiirlerinin Türkçe örneklerini veren ilk Divan şairi sayılmasında da birleşilmiştir. Bu konuda ilk bilgiyi sağlayan M. Fuat Köprülü’den (1626) sonra Türkçe bir kasidesiyle dokuz gazelini eski mecmualardan derleyen Prof. Mecdut Mansuroğlu’nun 1947’deki yayımına bugünekadar yeni bir şey eklenemedi: Dehhani ve Manzumeleri.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Hoca Abdülkadir Meragi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hoca Abdülkadir Meragi (Merağı) (1360 – 1435), büyük bir Türk bestekarı ve müzik bilginidir. «Ibni Gaybî» diye de anılır İslam aleminde müzik alanında yetişen en büyük deha sayılır. Güney Azerbaycan’da Merâga da doğduğu için «Merâğî» diye tanınmıştır.

Çok seyahat etmiş, Bağdat, Bursa, nihayet Herat gibİ o zaman ki Türk’lüğün en büyük kültür merkezlerinde bulunmuş, Herat’ta 75 yaşlarında ölmüştür. Ahmet Celâyir, Büyük Timur, oğlu Şahruh, Osmanlılar’dan II. Murat gibi büyük Türk hükümdarları tarafından korunmuş, onların saraylarında yaşamıştır. Müzik bilgisi üzerine yazdığı eserler Batı’da da tanınmıştır. En önemli eseri «Câmî’u’l-Elhân» (Nağmeleri Toplayan Kitap)’tır. Yalnız, «Kenzu’l-Elhân» (Nağmelerin Hazinesi) adlı eşsiz eseri bugün kaybolmuştur.

Bu kitapta yüzlerce eserin notasını bir araya getirmişti. Kullandığı nota, «ebced notası» denilen, Arap harfleriyle yazılan nota sistemidir ki, Doğu’da eskiden kullanılan en yaygın nota yazısı buydu.

Merâğî, bestekâr, hanende, sazende, hafız olarak da pek ünlüdür. Dinî ve dindışı, saz ve söz eseri olarak yüzlerce parça bestelemiştir.

Türkçe, Farsça şiirleri vardır. Türkçe şiirlerinde Azeri diyeleğini kullanmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Hoca Dehhani Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Anadolu’da din dışı (profan) mahiyette gelişen divan şiirinin ilk büyük şairi olarak kabul edilen Hoca Dehhânî’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Tezkîrelerde de adı geçmeyen şairin 13. yüzyılda yaşadığı, Horasan’dan gelip Konya’ya yerleştiği eserinden anlaşılmaktadır.

Bugün için elimizde ancak 7 manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumelerden biri kaside altısı gazel formundadır. Dehhân nakkaş anlamına geldiğine göre şairin nakışla ilgili bir meslek (tezhip, minyatür, mimarlık) icra ettiği tahmin edilebilmektedir. Elimizdeki şiirlerinde Hoca Dehhânî’nin dinî hüviyetten ziyade yüzü dünyaya dönük metinler yazdığı görülmektedir. Şairin Firdevsî’yi takliden Sultan Alâeddin’in emriyle 20.000 beyitlik bir şeh-nâme kaleme aldığı rivayet ediliyorsa da eserin günümüze nüshası ulaşmamıştır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , ,