Etiket: II. Osman

II. Osman kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

II. Osman, 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir.

Osmanlı padişahlarının on altıncısı olan Genç Osman, amcası I. Mustafa‘dan sonra çıktığı Osmanlı tahtında 4 yıl kadar kısa bir süre kalmış, yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhine olması tahttan indirilmesine neden olmuştur.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

II. Osman, 3 Kasım 1604‘te İstanbul‘da doğdu. Babası I. Ahmet, annesi ise Mahfiruz Hatice Sultan‘dır. İyi bir eğitimle yetiştirilen şehzade Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi diller öğrendi. Matematik, tarih, edebiyat gibi alanlarda dönemin âlimlerinden dersler aldı. Amcası I. Mustafa‘nın akli dengesinin bozuk olması dolayısıyla 26 Şubat 1618‘de, 14 yaşında iken Osmanlı tahtına geçti.

Genç Osman tahta çıktığı sırada Sadrazam Halil Paşa, İran Seferi’ndeydi. 26 Eylül 1618‘de imzalanan Serav Antlaşması‘yla iki devlet arasında tekrar barış sağlandı. 1620 yılının yazında Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donaması Adriyatik’e kadar ilerledi. İtalya’da birçok yere asker çıkardı. Manfredonia işgal edildi.

İktidarının üçüncü yılında 1621 Nisan’ında büyük kardeşi şehzade Mehmet’i boğdurdu.

Uzun bir süredir devam eden Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki dostluk bozulmaya başlamıştı. Lehliler Boğdan’nın işlerine müdahele etmeye başlamış ve Boğdan’a ait Hotin Kalesi’ni işgal etmişlerdi. Eflak ve Erdel bölgesinde de gerginlik yaşanmaktaydı. Ayrıca Boğdan Voyvodası Gratiani, ihaneti yüzünden azledilince Lehistan’a sığınmıştı. Tüm bunların üzerine Genç Osman, Özi Beylerbeyi İskender Paşa ile 21 Mayıs 1621‘de Lehistan Seferi’ne çıktı. 1 Eylül 1621‘de Hotin Kalesi kuşatıldı. Lehistan’nın barış istemesi üzerine 29 Eylül 1621‘de Hotin Antlaşması yapıldı. Ocak 1622’de İstanbul’a geri döndü. Antlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirlerinin sınırlarını geçmeyecek ve Lehistan, Kırım Hanlığı’na haraç verecekti.

Ancak Genç Osman, savaşta istediği başarıyı sağlayamamıştı. Orduda bazı ıslahatlar yapmaya karar verdi. Kapıkulu ocaklarını kaldırarak, yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan, sadece askerlikle uğraşan, itaatkâr bir ordu kurma gayesindeydi. Yeni düzenlemeler için sayım yapılınca maaş defterlerinde kişi sayısının az olduğu ortaya çıktı. Genç Osman, fazladan para ödemeyi kesince bu paradan yararlananlar Genç Osman’a karşı cephe aldılar. Saray, Harem ve İlmiye teşkilatlarını yeniden düzenlenmesini istese de etrafındaki devlet adamlarından destek alamıyordu.

Genç Osman Anadolu’ya bizzat giderek asker toplamak ve Dürzi Maanoğlu Fahrettin‘nin Anadolu’da başlattığı isyanı durdurmak istiyordu. Ancak devlet adamları bu isteğini uygun bulmamışlardı. Bunun üzerine Genç Osman, hacca gitmek için hazırlıklar yapmaya başladı. Hac güzergâhı üzerindeki yerlerden geçerek emeline ulaşmak gayesindeydi. Padişahın hacca gitmek istemesini bahane eden Yeniçeriler, isyan başlattı. İsyanı büyümeye başladı ve Yeniçeriler bazı devlet adamlarının idamını istediler. Yeniçerileri ve Sipahileri ikna etmeye çalışan Genç Osman başarısız oldu. Bu başarısızlığın bedelini tahttan indirilerek ödedi. Genç Osman Yedikule zindanlarına götürülerek 20 Mayıs 1622‘de idam edildi. Sultan Ahmet Camii’nde I. Ahmet türbesine defnedildi.

Osmanlı halkı Genç Osman’ı seviyordu. Ölümü Anadolu’da isyan başlamasına neden oldu. Yapacağı ıslahatlarla Osmanlı ordusunu yenileyip düzene sokması saraydan bazı devlet adamlarının işine gelmediği için tecrübesizliğinden yararlanıldı.

Genç Osman iyi bir binici ve silah ve harp konularında uzman bir padişahtı. Din ve ilim konularında kendini geliştirmişti. “Farisi” mahlasıyla yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi.
Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu.

Eşleri ve Çocukları:
Ayşe Hatun – Şehzade Ömer’in annesi.
Akile Hatun – Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan’ın annesi.

Kaynak:Biyografi.info

 

Kaynak: biyografi info

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

II. Osman Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

II. Osman ya da Genç Osman, (Divan Edebiyatı’ndaki adıyla Farisi) 

(d. 3 Kasım 1604, İstanbul – ö. 20 Mayıs 1622, İstanbul)

Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Genç Osman; zeki, enerjik, atılgan, cesur ve gözüpek bir padişahtı.

Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.

Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

Yenilik hareketleri

Sultan Genç Osman, Lehistan seferindeki başarısızlığının sebebi olarak askerin gayretsizliğini görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece gelişti. İşe Kapıkulu Ocakları ile başladı. Yaptırdığı sayımda, asker sayısının maaş defterindeki kişi sayısından az olduğunu anlayınca fazladan para vermeyi kesti. Bu durum da, daha önce fazladan gelen paraları kendi ceplerine atan zabitlerin, Sultan Genç Osman’a düşman olmalarına yol açtı.

Sultan Genç Osman; her şeyin farkındaydı, ancak tecrübesiz olması yüzünden istediği yenilikleri yapamıyordu. Anadolu, Mısır ve Suriye askerlerinden oluşacak yeni bir ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray, harem ve ilmiye teşkilatlarını yeniden kurmak, yeni kanunlar çıkarmak gibi yenilikçi düşünceleri de vardı. Kapıkulu Ocakları bu durumdan rahatsızdı ve bunu belli etmekten kaçınmıyorlardı. Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin başında bulunduğu ilmiye sınıfı ise fikir belirtmiyordu.

Sultan Genç Osman’ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeylerine asker yazdırmak için gizli bir irade gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler tarafından öğrenilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sultan Genç Osman asker toplamak için Anadolu’ya bizzat kendisi gitmek istiyordu. Bu arada İstanbul’a, Dürzi lider Maanoğlu Fahreddin’in Lübnan’da bir isyan çıkardığı haberi geldi. 

Sultan Genç Osman bunu bir fırsat bilerek, isyanı bastırmak için Anadolu’ya gideceğini söyledi. Ancak Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi, koskoca padişahın küçük bir isyan için Anadolu’ya gitmesine gerek olmadığını söyleyerek, Sultan Genç Osman’ın Anadolu’ya geçmesini engellemeye çalıştılar. Başka bir çaresi kalmayan Sultan Genç Osman, hacca gideceğini ilan etti. 

Daha önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi çok uğraştılarsa da Sultan Genç Osman fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği güzergah üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istendi. Sultan Genç Osman’ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi olacak, geri kalan asker İstanbul’un korunması için İstanbul’da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, nişancı, rikab ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan katibi hac kafilesinde yer alıyordu.

Öldürülmesi

Padişah otağının Üsküdar’a kurulacağı günden bir gün önce Yeniçeriler Süleymaniye’de toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye çalıştı. 

Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman’ı öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak Sultan Genç Osman’ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini istediler. Sultan Genç Osman sekiz tane cellada kahramanca karşı koymasına rağmen katledilmiştir.

Sultan Genç Osman’ın naaşı, ertesi gün Sultanahmet Camii’nde kılınan cenaze namazında sonra Sultan Ahmed Camii’nde babasının türbesine defnedildi. Sultan Genç Osman’ın öldürülmesi Anadolu’da bazı isyanların çıkmasına sebep oldu. Osmanlı halkı padişahın öldürülmesini hiçbir zaman hazmedemedi. Sultan Genç Osman, gençliğinin en güzel günlerinde tahta çıkmış ve hep milletinin iyiliği için çalışmış, azim ve irade sahibi bir padişahtı. 

Ancak gençliği ve tecrübesizliği kendisine bu hazin sonu hazırladı.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , ,