Etiket: II. Palaiologos Andronikos Aslen NERELİ

II. Palaiologos Andronikos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Palaiologos Andronikos

II. Palaiologos Andronikos, Bizans imparatoru (İznik 1258-İstanbul 1332). Hükümdarlık dönemi: 1282-1328. İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’un (1259-1282) oğludur.

1272’de babasıyla birlikte ortak imparator tacını giydi. Uzun süren saltanatı boyunca, çökmekte olan imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı.Merkezi otoriteyle eyalet valileri arasındaki bağlar gittikçe kopmaya başladığından, onların yerine soylu smıftan kişileri atamaya başladı. 12. yüzyılda değerini yeniden kazanan Bizans parası II. Andronikos döneminde yeniden değer yitirmeye başladı. Bunun üzerine yeni vergiler koydu. Fakat bu yeni vergiler de ekonomik çöküntüyü durduramadı. Bu arada babasının güttüğü kilise politikasından tamamen uzaklaşan II. Andronikos, Zelotların kilise yönetimine ve devlete kafa tutmalarına karşı çıkamadı. Dış politikada ılımlı davranmaya çalıştı. İlk karısı olan Macar Prensesi Anna’nın ölümü üzerine 1284’te Monferat’ın kızı Eirene ile evlendi ve böylece bu ailenin Selanik tacı üzerindeki iddialarına son verdi.

1290’da Bizans Ordusu Tesalya üzerine başarılı bir sefer düzenledi. 1297’de Bizans topraklarına sürekli olarak saldıran Sırbistan üzerine Mikhail Glabas komutasında bir ordu gönderdi. Savaş bir sonuç getirmedi ve II. Andronikos’un ünlü Hazine Bakanı Theodoros Metokhites’in başlattığı uzun görüşmelerden sonra 1299’da Sırplarla bir barış antlaşması imzalandı. 1294’te Venedik ve Cenova arasında patlak veren savaşa Bizans da katılınca savaş uzadı ve 1302’de 10 yıllık bir ateşkesle son buldu. 1300 başlarında hemen hemen tüm Anadolu Türklerin eline geçmişti. II. Andronikos Türk akınlarını durdurmak için Alanlara güvendi. Onların Türklere yenilmesi üzerine Katalanların Reisi Roger de Flor komutasında 6.500 kişilik bir kuvvet İstanbul’a girdi. Katalan-lar Türklere karşı bazı başarılar elde etmekle birlikte çapulculuğa dalınca reisleri 1205’te ortak imparator ve veliaht IX. Mikhail’in sarayında öldürüldü.

Reislerinin öldürülmesi üzerine Katalanlarla Bizans arasında 1311’e kadar sürecek olan bir çekişme başladı. Bu durumdan yararlanan Bulgarlar ve Sırplar da Bizans’a yüklendiler. Sonuçta Katalanlar Atina çevresinde bir devlet kurdular, öteki devletlerle de antlaşmalar yapılarak gerginliğe son verildi. 1320’de II. Andronikos’un ortak imparatoru ve veliahtı olan oğlu IX. Mikhail’in ölümü üzerine onun oğlu olan III. Andronikos ortaya çıktı ve dedeyle torun arasındaki çekişme 1327’de bir savaşa, 24 Mayıs 1328’de de II. Andronikos’un tahttan indirilmesine yol açtı. II. Andronikos 1332’de İstanbul’da bir manastırda keşiş olarak öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,