Etiket: İmamı Cafer hakkında bilgi.

İmamı Cafer Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İmamı Cafer;

İmam-ı Cafer baba tarafından Hz. Ali, anne tarafından da Hz. Ebubekir’in torunu olan büyük bir imamdır. Hicri 80 yılında Medine’de doğmuş, 148 yılında da vefat etmiştir. Babası Muhammed Bakır ve dedesi Ali Zeynel Abidin hazretlerinden dersler alarak yetişmiş, devrin ilim adamlarından bilgisini geliştirip, keskin anlayış ve zekasıyla İslâm tarihinin seçkin şahsiyetleri arasına girmiştir.

Siyasetle uğraşmayı bırakarak, kendini ilim ve irfana veren İmam-ı Cafer, kendisiyle aynı yaşta bulunan İmam-ı Azam Ebu Hanife ile de görüşmüş, birbirlerinden istifade etmişlerdir. İmamı Azam onun hakkında “insanların en bilginidir,” demiştir. İmamı Cafer’in mezhebi hak mezheplerdendir. Bütün görüşleri Kur’an’a ve Sünnet’e uygundur. Daha sonraları bazı Şiiler onun söylemediklerini O’na isnat ederek mezhebini bozmaya çalışmışlardır.

İmam-ı Cafer ihlas, ilim, basiret, cömertlik, sabır ve yiğitlikte gerçekten üstün bir kimse idi. Onda büyük dedesi Hz. Ali’nin ilim ve yiğitliği, Hz. Ebubekir’in sabır ve olgunluğu vardı. Dünya ile fazla ilgilenmez, şöhret ve mansıp peşinde koşmaz, doğru bildiğini devrin halifesine de açıkça ilan ederdi. Bu sebeple Halife El Mansur O’nu hem sevip sayar, hem de O’ndan çekinirdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,