Etiket: İmamı Gazali kimdir? İmamı Gazali hayatı

İmamı Gazali Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İmamı Gazali;

İmam-ı Gazali, 1058 yılında Tûs’da dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Babası ilim tahsil edememişti. Buna rağmen ilmin değerini bilen bir kişiydi. Oğlunu okutmak için bütün zorluklara katlandı.

Küçük Gazali zeki, hafızası kuvvetli ve çalışkan bir çocuktu. İlk dînî bilgileri hocası Radegani’den aldı. Daha sonra Gürcan’a gitti. Gürcan şehri o sıralarda tanınmış bir ilim merkeziydi. Burada imam Ebu Nasır İsmaili’den dersler aldı. Daha sonra ilmini ilerletmek için Nişabur’a gitti. Zamanın büyük alimlerinden Cüveyni’den mantık, felsefe, edebiyat ve dini dersler tahsil etti. 1086 yılında hocası Cüveynî’nin vefat etmesinden sonra Nizamü’l-Mülk‘ün meclislerinde bulundu. Kısa zamanda tanınmış âlimler arasına katıldı. Nizamiye Medresesi’nde dört yıl müderrislik (profesör) yaptı. 1095 yılında bu görevden ayrılarak kendisini tasavvufa verdi. Bu dönemden sonra daha da olgunlaştı. İlmi, yaşayışı ve takvasıyla örnek bir Müslüman olarak gösteriliyordu.

1105 yılında Selçuklu Sultanı Sencer’in veziri Fahr’ül Mülk’ün ricasıyla tekrar müderrisliğe başladı. Bu da uzun sürmedi. Fahr’ül Mülk’ün Bâtıni’ler tarafından şehid edilmesinden sonra müderrisliği bıraktı. Memleketi olan Tûs’a döndü. Kendini ilme ve ibadete verdi. İmam-ı Gazali’nin yaşadığı devirde, İslâm dışı bir akım olan Bâtıniler, Ehli sünnet için büyük tehlike teşkil ediyordu. Gazali bunlarla ve Yunan felsefesinin savunucularıyla amansız mücadelelerde bulundu. Onların sapık düşüncelerini ortaya çıkarıp, Selçuklu Devleti’ne büyük hizmetler yaptı. Ayrıca, Ehl-i Sünnet mezhebinin gelişmesine yardımcı oldu. En tanınmış eserleri: “İhyâu Ulûmid-Dîn”, “Tehâfütü’l-Felâsife” ve “Kimyayı Saadet”tir. Bu büyük İslâm alimi nihayet 1111 yılında vefat etmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,