Etiket: İmamı Malik hakkında bilgi.

İmamı Malik Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İmamı Malik;

Milâdi 712 tarihinde Medine’de doğan İmam-ı Malik Ehl-i Sünnet mezheplerinden Maliki Mezhebi‘nin kurucusudur.

İmam-ı Malik küçük yaşlarda iken ilim tahsil etmeye başlamış. Hz. Ömer’in kölesi Nafi’den ve büyük hadis alimi İmam-ı Zahri’den ders almıştır. Son derece zeki ve çalışkan bir insan olduğu için daha 17 yaşındayken başkalarına ders verecek seviyeye gelmiştir.

Hadis, Fıkıh ve Tefsir ilimlerinde büyük bir şöhret sahibi oldu. Halife Harun Reşid ona büyük bir saygı gösterirdi. İmam-ı Şafi kendisinden ders aldı.

Uzun yıllar Medine kadılığı yaparak fetva vermiştir. Rivayet ettiği hadisler son derece sağlamdır. Kendisinden sonra isimleri yücelen pek çok âlim yetiştirmiştir. Kurduğu Mezhep kısa bir süre içinde Hicaz, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, hatta Endülüs’e kadar yayıldı.

İmam-ı Malikin fıkıh bölümlerine göre tertip ettiği “Muvatta” isimli hadis kitabı çok meşhurdur. Kitab, kendi ifadelerine göre 10.000 Hadis-i Şerif taranıp 1720 kadarı seçilerek hazırlanmıştır.

İmam-ı Malik şerefli ve tertemiz bir ömür sürdükten sonra miladi 795 yılında Medine’de vefat etmiş, orada Baki Mezarlığı’na defnedilmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,