Etiket: İmparatoru

I. Jüstinyen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Jüstinjen, Bizans imparatoru (Tauresium 482 – İstanbul 565). Hükümdarlık dönemi: 527-565.

Genç yaşlarda öğrenim için bir Bizans generali olan amcası İustinos’un (sonra İmparator I. İustinos) bulunduğu İstanbul’a gitti. I. İustinos (518-527) döneminde devlet hizmetinde önemli görevler üstlendi. Çocuğu olmayan amcası onu evlat edindi ve 525’te veliaht ilan etti. 527’de önce ortak imparator, aynı yıl içinde I. İustinos’un ölümü üzerine tek başına imparator oldu. Sasanilerle sürmekte olan savaşa bir son vermek için ünlü komutanı Belisarios komutasında bir orduyu Sasaniler üzerine gönderdi. Sasani hükümdarı I.Hüsrev (531-579), savaşı daha fazla sürdürmeyerek I. İustinianos ile bir “Ebedi Barış” antlaşması yaptı (532). aynı yıl içinde (532) İstanbul’da “Nika Ayaklanması” patlak verdi. Hipodrom’da (bugün Sultanahmet Meydanı) halk imparatora karşı ayaklandı. İstanbul ateşe verildi, yanan yapılar arasında Ayasofya da vardı. İustinianos, kaçmaya hazırlandığı sırada eşi İmparatoriçe Theodora, soğukkanlılığıyla duruma el koydu. Ünlü komutan Narses, politik bir manevrayla iki parti arasındaki birliği bozdu. Aynı anda imparatora bağlı bir askeri birlik, Belisarios Komutasında Hipodrom’a girdi, 30 bine yakın kişi öldürüldü. İusitinianos, yeniden denetimi ele aldı. Büyük oranda yanan ikinci Ayasofya’nın yerine daha görkemli bir yapı yapılmaya başlandı.

Roma imparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı düşleyen İustinianos, Belisarios komutasında 18 bin kişilik bir orduyu Kuzey Afrika’daki Vandallar üzerine gönderdi (533). Belisarios kısa sürede Vandal Krallığı’nı ortadan kaldırdı. Bu kez sıra İtalya’ya geldi. 535’te Belisarios Sicilya’yı ele geçirirken, bir başka ordu Dalmaçya’yı aldı. İtalya’da yürüyüşünü sürdüren Belisarios, önce Napoli’ye, 536’da Roma’ya girdi. Ancak Ostrogotların başkenti olan Ravenna’yı ele geçirebilmek için çok uğraştı, Ravenna’ya girdi. Belisarios’un İtalya’dan ayrılması üzerine Ostrogot Kralı Totila ayaklanarak Orta İtalya’yı denetimi altına aldı. 543’te Napoli, 546’da da Roma düştü. Bu durum karşısında bu kez Narses komutasmda bir ordu 552’de İtalya’ya girdi. Yıpratıcı bir dizi savaştan sonra İtalya’nm tümü Bizans topraklarına katıldı. 554’te İber Yarımadası’na çıkan bir ordu, yarımadanın güneydoğusunu ele geçirdi. Bunun yanı sıra tüm Akdeniz adaları da Bizans topraklarına katıldı. Sasanilerle yapılmış olan “Ebedi Barış” I. Hüsrev’ in 540’ta Suriye’ye saldırmasıyla bozuldu. Antakya’yı yıkıma uğratarak Akdeniz kıyılarına ulaştı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerini ele geçirdi. İustinianos, Sasaçilere verilmekte olan haracm miktarını artırarak beş yıllık bir antlaşma yaptı (541). Antlaşma sonunda Sasaniler ele geçirdikleri topraklardan çekildiler. 559’da İstanbul önlerine kadar gelen Hunlar, Belisarios’un çabalarıyla püskürtüldü. Uzun saltanatı sırasında I. İustinianos, Akdeniz’i yeniden bir Bizans gölü haline getirdi. Roma yasalarıyla kendinden önceki Bizans imparatorlarının yaptıkları yasaları Codex İustinianos adı altında bir araya getirdi. İustinianos döneminde ekonomi büyük bir canlılık gösterdi, özellikle ipek ticaretinde önemli gelirler sağlandı. Bunun yanı sıra kürk, deri ve köle ticareti de canlılığını artırdı. Başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun önemli kentleri kiliseler, manastırlar, suyolları ve çeşitli yapılarla süslendi. Ölümünden sonra yerine yeğeni II. İustinos (565-578) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. Jüstinyen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Jüstinyen, Bizans imparatoru ( ? 669 – Sinop 711). Hükümdarlık dönemi: 685-695 ve 705-711. Rhinotmetoskesik burun” adıyla da anılır.

Babası IV. Konstantinos’un (665-668) ölümü üzerine imparator oldu. 688-689’da Slavlar üzerine bir sefer düzenleyerek yenilgiye uğrattı, Selanik’i geri aldı. 692’de Emevilerle Sivas yakınlarında yapılan savaşta Bizans Ordusu ağır bir yenilgi aldı. 693’te yapılan savaşı da Emeviler kazandı. Leontios adlı komutanın önderliğinde, 695’te bir ayaklanma çıktı. İmparator tahttan indirildi ve burnu kesilerek Kırım’daki Kherson Kenti’ne sürüldü. Leontios imparator oldu (695-698). Sürgündeyken Hazar hakanının yanına kaçtı ve ondan yardım sağladı. Ancak o sırada imparator bulunan II. Tiberios (698-705), Hazar hakanından II. İustinianos’ un teslimini isteyince bu kez Bulgar hakanı Trevel’in başında bulunduğu bir ordu İstanbul önlerine geldi ve II. Jüstinyen tahtı ikinci kez ele geçirdi.

Karşıtlarını işkencelerle öldürttü. Dehşet havası estirerek halkı sindirdi. Ravenna’da çıkan ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastırdı. Kırım’daki Kherson Kenti’ne yaptığı seferden tutsak aldıkları Hipodrom’da işkencelerle öldürttü. 711’de Bardanos adlı bir komutan Kherson’daki orduları ayaklandırarak İstanbul’a girdi ve Philippikos (711-714) adıyla kendini imparator ilan etti. II. İustinianos da Sinop’a kaçtı ve aynı yıl içinde orada öldürüldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. İustinos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. İustinos, Bizans imparatoru (İlirya 448 – İstanbul 527). Hükümdarlık dönemi: 518-527,

Öğrenim görmemesine karşın kıvrak zekasıyla Bizans Ordusu’na yükseldi. Kendinden önceki imparator Anastasios (491-518) erkek çocuk bırakmadan ölünce ordu tarafından imparator ilan edildi. 9 yıllık saltanatı döneminde en etkili kişi kendinden sonra imparator olan yeğeni I. İustinianos oldu. Monofizistler şiddetle izlendi, 451’deki Kadıköy Konsili’nin aldığı kararlara bağlı kalan Ortodoksların yanında yer aldı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. İustinos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. İustinos, Bizans imparatoru (? – İstanbul 578). Hükümdarlık dönemi: 565-578.

Kendinden önceki İmparator I. İustinianos’un (527-565) yeğeniydi. Tahta çıktıktan bir süre sonra Lom-bardlar İtalya’nın büyük bir bölümünü işgal ettiler (568). Yıllık verginin verilmemesi nedeniyle Sasanilerle yapılan dostluk antlaşması bozuldu. Bu arada Sasanilere karşı güç birliği oluşturmak için bir Göktürk elçi heyeti İstanbul’a geldi. 572-574 arasında Sasanilerle yapılan savaşlar Bizans’a felaketler getirdi, Nusaybin kuşatıldı. Dara Sasanilerin eline geçti. Batıda ise Slavların İllirya’ya yerleşmelerine engel olamadı. Özellikle Dara’nın elden çıkmasına çok üzülen II. İustinos delirdi (573). Yönetimi ele alan karısı, Sasanilere 45 bin altın vererek bir yıllık bir barış yaptı. Akli dengesinin bozulması üzerine ordu komutanlarından Tiberios ortak imparator seçildi ve II. İustinos’un ölümüne kadar önce ortak imparator, sonra da tek başına imparator oldu.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. Andronikos Komnenos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Andronikos Komnenos, Bizans imparatoru (? 1122-İstanbul 1185). Hükümdarlık dönemi: 1183-1185.

1. Aleksios Komnenos’un (1081-1118) torunudur. Tahta çıktığında 60 yaşının üzerindeydi. Kuzeni, İmparator I. Manuel Komnenos (1143-1180) döneminde birçok kez tutuklandı. Karadeniz Yöresi’nde bulunan Oinaion’a (Ünye) vali atandı. I. Manuel Komnenos’un 1180’de ölümü üzerine tahta çıkan oğlu II. Aleksios Komnenos (110-1183) henüz çocuk yaşta olması nedeniyle tahtta şansı arttı. Karadeniz’den hareket ederek İstanbul’a geldi ve Bizans tahtına oturdu.

II. Aleksios Komnenos’u kendine ortak imparator yaptıysa da 2 ay geçmeden onu öldürttü. Soylu sınıfa acımasızca davranarak halkı yanına çekmeye çalıştı. Ancak bu tutumu bu kez onun çevresinde karşıt bir grubun oluşmasına yol açtı. Bu kargaşadan yararlanan Macar Kralı III. Bela ve Sırp Kralı Nemaya ortaklaşa hareket ederek Belgrat, Niş ve Sofya’ yı yıkıma uğrattılar. 1185’te Norman kuvvetleri Selanik üzerine, onlardan yarılan bir kol da İstanbul üzerine yürüdü. Bütün bu olaylar karşısında I. Andronikos zor durumda kalınca İstanbul halkı ayaklandı ve Eylül 1185’te Bizans başkentine kurtarıcı olarak gelen imparatoru acımasızca öldürdü. Onun ölümüyle Bizans tarihinde Komnenoslar Hanedanı da sona erdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

II. Palaiologos Andronikos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. Palaiologos Andronikos

II. Palaiologos Andronikos, Bizans imparatoru (İznik 1258-İstanbul 1332). Hükümdarlık dönemi: 1282-1328. İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’un (1259-1282) oğludur.

1272’de babasıyla birlikte ortak imparator tacını giydi. Uzun süren saltanatı boyunca, çökmekte olan imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı.Merkezi otoriteyle eyalet valileri arasındaki bağlar gittikçe kopmaya başladığından, onların yerine soylu smıftan kişileri atamaya başladı. 12. yüzyılda değerini yeniden kazanan Bizans parası II. Andronikos döneminde yeniden değer yitirmeye başladı. Bunun üzerine yeni vergiler koydu. Fakat bu yeni vergiler de ekonomik çöküntüyü durduramadı. Bu arada babasının güttüğü kilise politikasından tamamen uzaklaşan II. Andronikos, Zelotların kilise yönetimine ve devlete kafa tutmalarına karşı çıkamadı. Dış politikada ılımlı davranmaya çalıştı. İlk karısı olan Macar Prensesi Anna’nın ölümü üzerine 1284’te Monferat’ın kızı Eirene ile evlendi ve böylece bu ailenin Selanik tacı üzerindeki iddialarına son verdi.

1290’da Bizans Ordusu Tesalya üzerine başarılı bir sefer düzenledi. 1297’de Bizans topraklarına sürekli olarak saldıran Sırbistan üzerine Mikhail Glabas komutasında bir ordu gönderdi. Savaş bir sonuç getirmedi ve II. Andronikos’un ünlü Hazine Bakanı Theodoros Metokhites’in başlattığı uzun görüşmelerden sonra 1299’da Sırplarla bir barış antlaşması imzalandı. 1294’te Venedik ve Cenova arasında patlak veren savaşa Bizans da katılınca savaş uzadı ve 1302’de 10 yıllık bir ateşkesle son buldu. 1300 başlarında hemen hemen tüm Anadolu Türklerin eline geçmişti. II. Andronikos Türk akınlarını durdurmak için Alanlara güvendi. Onların Türklere yenilmesi üzerine Katalanların Reisi Roger de Flor komutasında 6.500 kişilik bir kuvvet İstanbul’a girdi. Katalan-lar Türklere karşı bazı başarılar elde etmekle birlikte çapulculuğa dalınca reisleri 1205’te ortak imparator ve veliaht IX. Mikhail’in sarayında öldürüldü.

Reislerinin öldürülmesi üzerine Katalanlarla Bizans arasında 1311’e kadar sürecek olan bir çekişme başladı. Bu durumdan yararlanan Bulgarlar ve Sırplar da Bizans’a yüklendiler. Sonuçta Katalanlar Atina çevresinde bir devlet kurdular, öteki devletlerle de antlaşmalar yapılarak gerginliğe son verildi. 1320’de II. Andronikos’un ortak imparatoru ve veliahtı olan oğlu IX. Mikhail’in ölümü üzerine onun oğlu olan III. Andronikos ortaya çıktı ve dedeyle torun arasındaki çekişme 1327’de bir savaşa, 24 Mayıs 1328’de de II. Andronikos’un tahttan indirilmesine yol açtı. II. Andronikos 1332’de İstanbul’da bir manastırda keşiş olarak öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

III. Andronikos Paleologos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur.

Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ekonomik sıkıntılar da arttı.

Dışta da, sürekli ilerleyen Osmanlılar ve Sırplar, Bizans için büyük toprak kayıplarına yol açtı. 1329’da Bizans kuvvetleri Osmanlılara yenildi ve İznik, Orhan Gazi’nin eline geçti. 6 yıl sonra da İzmit Bizans’ın elinden çıktı. Tek başarı Tesalya ve Epiros’ta görüldü. Bu seferde III. Andronikos Bizans sınırını Atina ve çevresinde varlığını sürdüren Katalan Devleti’ne kadar uzattı. 1330’da Bulgarlarla Sırplar yok edilmesi üzerine Makedonya toprakları Sırpların eline geçti. Bu arada Phokaia (Foça) ve Lesbos (Midilli) yeniden Bizans topraklarına katıldı. Sırplarla süren uzun savaşlar sonucu Bizans İmparatorluğu Trakya’da bulunan topraklarının büyük çoğunluğunu yitirdiği gibi Anadolu’da da birkaç yerin dışında tüm toprakları Türklerin eline geçti. III. Andronikos 15 Haziran 1341’de öldüğünde Bizans’ın çöküşü hızlanmıştı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

IV. Andronikos Paleologos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

IV. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (? 1348 – Silivri 1385). Hükümdarlık dönemi: 1376-1379. İmparator V. İoannes Palaiologos’un (1341-1391) oğludur.

Osmanlı padişahı I. Murat‘ın oğlu Savcı Bey ile ortaklaşa hareket ederek 1373’ te babalarına karşı ayaklandılar. I. Murat ayaklanmayı kısa sürede bastırdı ve oğlunun gözlerini kör ettirdi. Aynı uygulamayı İmparator V. İoannes Palaiologos’tan da istedi. İmparator oğlu IV. Andronikos ve torunu İoannes’e bu cezayı daha hafif bir biçimde uygulattı. Venedik ve Cenova arasındaki rekabetten yararlanan IV. Andronikos, Galata’ya kaçtı ve Cenevizlilere sığındı. Cenevizlilerden sağladığı destekle 32 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Ağustos 1376’da İstanbul’a girdi. Babasını tahttan indirdi ve hapse attırdı. Oğlu VII. İoannes’i de ortak imparator ilan etti.

IV. Andronikos imparatorluğuna karşılık olarak Cenevizlilere Tenedos’ u, Osmanlılara da Gelibolu’yu verdi. Ancak daha sonra Tenedos Adası’nı Venedikliler işgal ettiler. Öte yandan V. İoannes Palaiologos Venediklilerin yardımı ve Osmanlı Sultanı I. Murat’ın desteğiyle yeniden tahta çıktı (1379). Aynı yıl oğlu İmparator IV. Andronikos Galata’da bulunan Cenevizlilere sığındı. Bir süre sonra babasınca bağışlanarak Selimbria’ya (Silivri) yerleşmesine izin verildi ve burada öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Titus Flavius Sabinus Vespasianus Kimdir

Titus Flavius Sabinus VespasianusTİTUS Flavius Sabinus Vespasianus, Roma imparatoru (Roma İS 39 – Aquae Cutiliae / Sabina 81). Hükümdarlık dönemi: İS 79-81. İmparator Vespasianus’un (İÖ 69-79) büyük oğludur.

Neron’un sarayında iyi bir eğitim gördü, iyi bir asker olarak yetişti. Germania’daki savaşlara katıldı. İS 67’de babasıyla birlikte Filistin’e gitti. Kudüs’ün kuşatılmasıyla görevlendirildi, İS 70’te kendi ele geçirdi. İS 73-74 arasında censor, İS 70-79’da babası ölünce imparator oldu. Babasının yapımını başlattığı Roma’daki ünlü Colloseum‘u tamamladı. Kendi adını taşıyan Titus hamamlarını ve Titus takını yaptırdı.

24 Ağustos 79’da Vezüv Yanardağının patlayarak Pompeii ve Herculaneum kentlerini haritadan silmesi ve Roma’nın büyük bir yangın geçirmesi de onun dönemine rastladı. Ölümünden sonra yerine kardeşi Domitianus (İS 81-96) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , ,

II. Konstans Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

II. KONSTANS, Bizans imparatoru (İstanbul 630 – Syracuza 668). Asıl adı Herakleios. Hükümdarlık dönemi: 641-668. III. Konstantinos’un (641) oğludur.

11 yaşında tahta çıktı. Hükümdarlığının ilk yıllarım yaşının küçüklüğü nedeniyle Senato’nun vesayeti altında geçirdi. Arap Komutanı Amr ibnü’l As, 646’da yeniden İskenderiye’ yi ele geçirdi ve Mısır’daki Bizans egemenliğine tümüyle son verdi. Yeni kurulan İslâm Devleti’nin Suriye Valisi Muaviye (Emevi Devleti’nin kurucusu) 647’de Kayseri’yi ele geçirdi ve yöredeki kentleri yağmaladı. Yine Mu-aviye’nin komutasındaki bir Arap Donanması Kıbrıs’ı fethetti, 654’te Girit ve Rodos adalarını yağmaladı ve İstan-köy (Kos) Adası’nı aldı.

Bizans topraklarının Araplar tarafından işgal edilmesi üzerine 655’te imparatorun komuta ettiği bir Bizans Donanması, Likya kıyılarında Arap Donanması ile yaptığı savaşta tam bir bozguna uğradı. Ancak İslâm Devleti içinde çıkan hilafet kavgaları Bizans’ın işine yaradı ve Muavviye 659’da vergi vermeyi kabul ederek bir antlaşma yaptı. II. Konstans 660’ta İstanbul’u aile kavgaları nedeniyle terk etmek kararını aldı. Önce Selanik’te, bir süre de Atina’da kaldıktan sonra 663’te güçlü bir orduyla İtalya’nın Tarentum Kenti’ne girdi. Beneventum’u kuşattıysa da Lombard-ları boyunduruk altına alamadı. Daha sonra önce Napoli’ye, oradan da Roma’ ya gitti. Yine Napoli’ye ve Araplara karşı savunulması gereken Sicilya’ya geldi, Syracusa’ya yerleşti, sarayında öldürüldüğü ana kadar burada yaşadı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

I. Mikhail Rangabe Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

I. Mikhail RangabeI. Mikhail Rangabe, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 811-813.

İmparator I. Nikephoros’un Bulgar Kralı Krum ile 811’de Balkanlar’da yaptığı savaşı yitirmesi ve ölmesi, oğlu Stauraios’un da ağır bir biçimde yaralanması üzerine ordu ve Senato tarafından İstanbul’da imparator ilan edildi. Mikhael, ateşli bir ikon ve kilise yandaşıydı. Nitekim onun döneminde ikon yandaşları en güzel günlerini yaşadılar.

Balkanlar’da giderek güçlenen Bulgarlar, 812’de liman kenti Mesembria’yı işgal ettiler. Bizans Ordusu Bulgarlar üzerine yürüdü, Edirne yakınlarındaki Versinikia’da yapılan savaşı Bulgarlar kazanınca Mikhael’in durumu sarsıldı. Ordu ayaklandı ve Mikhael tahttan indirilerek yerine Anatolikon Teması komutanı Ermeni Leon (813-820) getirildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Kekeme II. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kekeme II. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 829) Hükümdarlık dönemi: 820-829.

Frigya’daki Amorion Kenti’nde subay olarak görev yaptı. Bu nedenle onun kurduğu hanedana Bizans tarihinde Amorion ya da Frigya Hanedanı adı verilir. V. Leon’un (813-820) saltanatı döneminde onun yakın arkadaşlarından biri oldu. 820’de V. Leon’u Ayasofya’daki bir dinsel tören sırasında öldürterek tahta çıktı. Döneminde dinsel kavgalara son verildi.

İkonlar üzerinde tartışmayı yasakladı. 821’de eski silah arkadaşlanndan Thomas, Doğu Anadolu’da ayaklandı ve 821-823 arasında İstanbul’u kuşatma altında tuttu. Ancak Bulgarların Bizans’a yardım etmeleri ve II. Mikhael’in savaş taktiği, Thomas’ı yenilgiye uğrattı ve öldürüldü. Bu ayaklanma sırasında Bizans’a karşı harekete geçen İspanya’daki Araplar, Girit’i işgal etmeye başladılar ve on yıl sonra da tümüyle ele geçirdiler. II. Mikhael döneminde Bizans Adriya Deniz kıyılarındaki topraklarını yitirdi. Ölümünden sonra yerine oğlu Theophilos (824-842) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Sarhoş III. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sarhoş III. MikhailSarhoş III. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 839 – ay.y. 867). Babası Theophilos’un 842’de ölmesi üzerine henüz üç yaşındayken, annesi imparatoriçe Theodora ile birlikte tahta geçti.

Theodora ikon kırıcılığına son verdi. Bizanslılarla Araplar arasında sürüp giden savaşlarda, Bizanslılar başarılar kazandı. Theodora 856’da yönetimi bırakınca Mikhael ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Bizans, önce Bulgar Devleti’ni daha sonra da Roma ve Bulgar kilisesini tanıdı. Bulgar Kilisesi, İstanbul Patrikhanesine bağlandı. Mikhael, III. Basileios’u evlat edindi, bir süre sonra da kral ilan etti (26 Mayıs 867).

Basileios kral olduktan hemen sonra Mikhael ile arası açıldı. Bir süre sonra da onu Hagios Mamas sarayında öldürttü (23 Eylül 867). III. Mikhael dönemi, Bizans’ta bilimin ve edebiyatın yükseldiği en parlak dönem sayılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Paflagonyalı IV. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Paflagonyalı IV. MikhailPaflagonyalı IV. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 1401). Hükümdarlık dönemi: 1034-1041.

Kendini saraya kabul ettirdi. İmparatoriçe Zoe, genç delikanlıya aşık oldu. Yaşlı İmparator III. Romanos 1034’te sarayda öldürüldü. Zoe aynı gün Mikhael ile evlenerek imparator olmasını sağladı. Ancak IV. Mikhael yaşlı imparatoriçeden hoşlanmadı ve kısa süre sonra hareket serbestisini elinden aldı. Balkanlar’da konulan ağır vergiler hoşnutsuzluğa yol açtı.

Petro Detyan adlı biri 1040’ta Belgrad’da çar ilan edildi ve kısa süre sonra da Bizans’a karşı ayaklandı. Ayaklanma Kuzey Yunanistan’a kadar yayıldıysa da kısa sürede bastırıldı. IV. Mikhael bu savaşlardan hastalanarak İstanbul’a döndü. Sağlığının bozulduğunu görünce tahttan çekilerek manastıra kapandı ve orada öldü. Yerine yeğeni V. Mikhael (1041-1042) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Stratiotikos VI. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Stratiotikos VI. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ? 1059). Hükümdarlık dönemi: 1056-1057.

Bizans Ordusu’n da görev yaptıktan sonra 1056’da emekli olarak İstanbul’a geldi. İmparatoriçe Theodora son günlerinde Senato’nun ve patriğin önerisi üzerine Mikhael’i imparator ilan etti. Saltanatıyla birlikte sivil parti önem kazandı. Bu duruma kızan komuta heyeti ayaklanarak İstanbul üzerine yürüdü.

İsaakios Komnenos imparator ilan edildi (1057-1059). Kendisine katılanlarla birlikte İsaakios İznik’e kadar ilerledi. Üzerine gönderilen bir imparatorluk ordusunu yenilgiye uğrattı. Gücünü yitirdiğini anlayan VI. Mikhael tahttan çekildi ve keşiş elbisesini giydi. 1 Eylül 1057’de İstanbul’a giren İsaakios imparator ilan edildi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kalaphates V. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kalaphates V. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 1041-1042.

İmparator IV. Mikhael (1034-1041) döneminde yükseldi ve IV. Mikhael’in ölümü üzerine imparator ilan edildi. Koyduğu ağır vergiler nedeniyle etrafında hoşnutsuzluk çemberi büyüdü, arkasından İmparatoriçe Zoe’yi de bir manastıra kapatınca halk ayaklandı.

V. Mikhael gözleri kör edilerek sürgüne gönderildi. Yerine IX. Konstantinos Monomakhos (1042-1055) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Dukas VII. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Dukas VII. Mikhail, Bizans imparatoru (11. yüzyıl). Doğum, ölüm tarihleri ve yerleri bilinmiyor. Hükümdarlık dönemi 1071-1078.

Babasının ölümünden sonra tahta çıkamadı. Annesi Eudokia, Romanos Diogenes ile evlendi ve onu imparator ilan etti. Ancak Romanos, 1071’deki Malazgirt Savaşı‘nda Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan‘a yenilerek tutsak düşünce, Mikhael İstanbul’da tahta çıkarıldı (24 Ekim 1071).

Bir süre sonra serbest bırakılıp İstanbul’a dönen Romanos’u öldürttü, annesini de manastıra kapattı. Mikhael başarılı bir yönetici olamadı. Türklerin Anadolu’nun içlerine yönelik akınlarını durduramadı. İtalya’daki son Bizans topraklarının da Normanların eline geçmesine seyirci kaldı. Nikephoros Botaniates adlı komutan Selçukluların yardımıyla kendini İznik’te kral ilan etti (2 Ekim 1077). Botaniates 1078’de İstanbul’a girerek taç giydi ve Studios Manastırı’na çekilmek zorunda bıraktığı VII. Mikhael’in eşi Maria ile evlendi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Palaiologos VIII. Mikhail Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Palaiologos VIII. MikhailPalaiologos VIII. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 1225 – Trakya 1282). Hükümdarlık dönemi: 1259-1288. III. Aleksios’un torunu, Theodora’nın oğludur.

III. İoannes’in (1222-1254) generali olarak Makedonya savaşlarına katıldı. Ayaklanma çıkarmakla suçlanınca Konya’daki Selçuklu sultanına sığınarak onun yanında Moğollara karşı savaştı. 1254’te İznik Bizans imparatoru olan II. Theodoros onu geri çağırdı. 1258’de ölünce, yerine geçen sekiz yaşındaki oğlu IV. İoannes’in naipliğini üstlendi. 1259’da İznik’te IV. İoannes ile birlikte imparatorluğunu ilan etti. 1261 Mart’ında uzun süreden beri Latinlerin işgali altındaki İstanbul’a sefer açtı. 25 Temmuzda hiçbir direnişle karşılaşmaksızın İstanbul’u aldı. IV. İoannes’in gözlerin kör ederek sürgüne yollandı ve oğlu Andronikos’u tahtın varisi ilan etti.

1262’de Epir Despotluğu ile yaptığı savaşta yenilgiye uğradıysa da iki yıl sonra kardeşi İoannina’yı (Yanya) alarak buradaki Bizans egemenilğini yeniden canlandırdı. Bunun üzerine Papa ve müttefikleri Bizans’a karşı birleştiler. Ancak VIII. Mikhael diplomatik oyunlara başvurarak kendisine karşı yapılacak seferi önlemeyi başardı. 1274’te İkinci Lyon Konsili’nde Bizans Kilisesi’nin Papalık buyruğu altına girmesini kabul etti. Bizans egemenliğini pekiştirmek için Yunanistan’a açtığı bir sefer sırasında Trakya’da öldü.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Trajan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

trajanMarcus Ulpius Nerva Traianus (İtalice / Güney İspanya 18 Eylül 53 – Selinus /Selindi – Anadolu 8 Ağustos 117). Hükümdarlık dönemi: 98-117.

Babası Roma Ordusu’nda subaydı. Gençlik yıllarında babasının yanında iyi bir asker olarak eğitim gördü. 88-89 arasında Germanya’da patlak veren bir ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Burada kazandığı başarı üzerine 91’de konsül seçildi. Aynı zamanda Yukarı Germanya valisi atandı. 97’de yaşlı ve hasta olan İmparator Nerva (96-98) tarafından ortak imparator ilan edildi.

Nerva’nın ölümü üzerine de 27/28 Ocak 98’de tek başına imparator oldu. Bu sırada Yukarı Germanya’da bulunduğu için, Roma’ya ancak 99’da gelebildi. Güçlü kişiliği ve yetenekli bir asker olması nedeniyle kısa sürede kendini halka sevdirdi. Tuz yatakları açısından zengin olan Dacia’ya bir sefer düzenledi. 101-102 ve 105-106 arasında yaptığı iki seferle bu bölgeyi boyunduruk altına aldı.

İmparatorluğun birçok yerinde bayındırlık etkinliklerine girişti. Parthlara karşı 113-117 arasında sürecek olan uzun bir sefere çıktı. Bu sefer sırasında Doğu Anadolu, Güneybatı Kafkasya ve Mezopotamya’nın br bölümünü yeniden Roma’ya kazandırdı. 115’te Parhtların başkenti Ktesiphon’a girdi. Ancak bölgede Yahudilerle putperestler arasında başgösteren çatışmalar üzerine geriye dönmek zorunda kaldı. Dönüş yolunda hastalandı, 8 Ağustos 117’de öldü.

Traianus, Roma İmparatorları arasında büyük sayılanlardan biridir. Ölümünden sonra yerine yeğeni Hadrianus (117-138) geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Flavius Iulius Valens Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius Iulius ValensFlavius Iulius Valens, Roma imparatoru (Cibalae/Pannoia 328 ? – Edirne 378). Hükümdarlık dönemi: 364-378.

Ağabeyi I. Valentinianus (364-375) ile birlikte yetenekli bir asker olarak yetişti. Ağabeyinin imparator seçilmesi üzerine, ordunun isteğiyle ortak imparator oldu (28 Mart 364). Valens, başkent İstanbul olmak üzere doğunun yönetimini üstlendi. 365 kışında doğuda başgösteren ayaklanmalar üzerine Suriye’ ye gitti. 368’de Vizigotlarla savaştı ve onları barışa zorladı.

371’de Sasani Kralı II. Şahpur’un Mezopotamya’ya yaptığı bir saldırıyı püskürttükten sonra Got tehlikesinin yeniden başgöstermesi üzerine Trakya’ya döndü. 373’te Moesia’ya yerleştirdi. Ancak Romalı komutanların Got önderlerini öldürmeye kalkışmaları üzerine 377’de yeniden savaş başladı. Bunun üzerine Valens, Trakya’ya girdi. Edirne yakınlarında yapılan savaşta Got atlılarının üstünlüğüyle Romalılar savaşı yitirdiler.

Valens de savaş alanında öldürüldü. İstanbul’un su sorunu çözmek amacıyla (bugün Şehzadebaşı) Bozdoğan Sukemeri’ni yaptırdı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,

Flavius II. Valentinianus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius II. Valentinianus

Flavius II. Valentinianus, Roma imparatoru (? 371 – Viyana 392). Hükümdarlık dönemi: 375-392.

1. Valentinianus’un (364-375) küçük oğludur. Babasının ölümü üzerine tahta geçen ağabeyi Gratianus ile birlikte 4 yaşındayken ortak imparator ilan edildi. Viyana’ya yerleşen II. Valentinianus, esas gücü elinde bulunduran ağabeyi Gratianus’tan hoşnut olmayanların Britanya Orduları komutanı Magnus Maximus’u imparator seçmeleri üzerine imparatorluk kargaşa içine sürüklendi. 303’te Gratianus öldürülünce devletin yönetimi Maximus’un elinde kaldı.

Ancak II. Valentinianus İtalya ve İllyricum’un denetimini elinde tutmayı başardı. 387’de Maximus İtalya’ya girince, Selanik’e kaçtı. 388’de dönemin güçlü komutanı Theodosius (sonraki imparator Büyük Theodosius), kazandı ve onu öldürdü, II. Valentinianus’u da Galya’ya gönderdi. Bir süre sonra genç imparator ölü bulundu (Mayıs 392).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

Flavius I. Valentinianus Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Flavius I. Valentinianus, Roma imparatoru (Cibalae/Ponnonia 321 – Brigetio/Pannonia 375). Hükümdarlık dönemi: 364-375.

Askeri kademelerde ilerleyerek tribun oldu ve Afrika Orduları komutanlığı yaptı. İmparator İovianus’un çok kısa süren saltanatından (Haziran 363-Şubat 364) sonra öldürülmesi üzerine ordunun isteğiyle kardeşi Valens’i (364-378) ortak imparator seçti ve doğunun yönetimini ona verdi.

Başkent olarak Milano’yu seçtikten sonra, Alamanlar, Saksonlar ve Frankların üzerine yürüdü, Galya’da huzuru sağladı. Pannonia’da ayaklanan Valentinus’un ayaklanması bastırıldı. 367’de karışıklıkların önüne geçtikten sonra 9 yaşındaki oğlu Gratianus’u üçüncü ortak imparator ilan etti. 375’te Pannoia’da başlayan ayaklanmayı önlemek için buraya geldiyse de geçirdiği bir felcin arkasından öldü (17 Kasım 375).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Theodosius Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

theodosius

THEODOSİUS (346 – 395), Eski Roma’nın en ünlü imparatorlarından biridir. Önce babası Theodosius Flavius’ un emri altında kendini göstermiş, bir süre sonra inzivaya çekilmişse de üç yıl sonra ordunun başında barbarlara karşı büyük başarılar kazanmış olduğu için imparatorluğun Doğu kesimi kendisine verilmiştir.

Theodosius Gotlar’a karşı başarı ile savaşmıştı. O sırada Selânik’te hastalandı, Hıristiyanlığı kabul etti. Ondan sonra, topraklarında Hıristiyanlığın yayılması için çok çalıştı, bu arada büyük zulümler yaptı. Puta tapanları toplu halde öldürttü, tapınaklarını yıktırdı. 387’de Antakya’da kendisine karşı bir ayaklanma olunca Theodosius bütün şehir halkının öldürülmesini emrettiyse de sonradan insafa gelip bundan vazgeçti. Selânik’teki bir ayaklanma üzerine 7.000 kişiyi kılıçtan geçirtti, sonra pişmanlık getirdi, başrahibin verdiği hükme uyarak inzivaya çekildi.

Theodosius «imparator» sanını taşıyan son Roma hükümdarıdır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,