Etiket: Irak Kralı 1. Faysal Hayatı 0

Irak Kralı 1. Faysal Hayatı

1. FaysalFaysal bin Hüseyin (1. Faysal); (1883-1933)

İlk Irak kralıdır. Hicaz’da doğmuş, İsviçre’de Bern’de ölmüştür. Türk veziri Şerif Hüseyin Paşa’nın (1856-1931 ), amcasının kızı Hatice Hanım’ dan olma oğludur. Şerif Ali ile Şerif Abdullah’ ın küçük kardeşidir.

1. Dünya Savaşı sırasında, babasının 29 ekim 1916’da Türkiye’ye karşı isyan etmesi üzerine, Türkiye Meclis-i Mebusanı’nda Cidde mebusu olan Şerif Faysal Bey de ona katıldı, bütün İslâm âleminin nefretini üzerine çekerek, İngilizler’le işbirliğine girişti; bu arada ünlü İngiliz casusu Albay Lawrence ile çapraşık münasebetlerde bulundu. 11 mart 1920’de İngilizler tarafından “Büyük-Suriye Meliki”  ilân edilen Faysal, aynı yılın 25 ağustosunda Fransızlar tarafından Şam’ dan kovuldu, tam bir yıl sonra Irak kralı ilan edildi. Irak’ta Padişah-Halife’ye isyan ettiği için nefret edilen Faysal, böylece, İngilizler’in yardımıyla, tahta oturdu. II. Abdülhamit’in oğullarından Şehzade Burhanettin Efendi’yi (1885-1949) kral yapmak isteyen Irak ordusu ileri gelenleri, İngilizler tarafından kanlı bir şekilde dağıtıldılar. 1930 haziranında İngiltere, Irak’ın bağımsızlığını tanıdı. Faysal, 1932 haziranında, Türkiye’yi ziyarete gelmiştir.

Amcasının kızı Şerife Huseyme ile evlenen I. Faysal’ın 3 kızı, 1 oğlu olmuştur. Oğlu 1. Gazi, 21 yaşında, babasının yerine geçmiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler, , ,