Etiket: İslam ve tasavvuf bilgini olan Hacı Bektaş-ı veli hayatı ile ilgili olarak kısaca ansiklopedik bilgilerin verildiği yazımız.

Hacı Bektaş-ı Veli Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hacı Bektaş Veli
HACI BEKTÂŞ-I VELÎ, (1208 – 1271)

Esas adı Muhammet bin Musa’dır. Bektâş, onun lakabıdır. Aslen Horasanlı olup Nişabur şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevi‘nin yerine geçen Lokman Perende’den eğitim aldıktan sonra Anadolu’da Sulucakarahöyük’e yerleşir.

Hacı Bektâş-ı Velî, Türk tarihinin en kritik zamanında Anadolu’ya gelmiş İslam ve tasavvuf düşüncesini göçebe Türklere anlatmış; onları sevgi ve birlik şemsiyesi altında birleştirmiştir. Ondaki sevginin kaynağı Allah sevgisidir. Düşünce olarak Ahmet Yesevî, Mevlâna, Yunus Emre‘den hiçbir farkı yoktur. Bunlar bir zincirin birbirini tamamlayan halkalarıdır.

Bugün için yedi kadar eseri bilinmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Makâlât, Hacı Bektâş’ın Nasihatları, Fâtiha Suresi Tefsiri, Besmele Tefsiri.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , ,