Etiket: İsmail Habip Sevük Aslen NERELİ

İsmail Habip Sevük Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

İsmail habip Sevükİsmail Habip SEVÜK (1892 Edremit – 17 Ocak 1954, İstanbul)

Türk edebiyatının hem bilim, hem sanat yönlerinden değerli bir yazarıdır. Edremit’te doğdu. Şimdiki ortaokullara eşit olan «rüştiye»yi bitirdikten sonra Bursa İdadi (Lise )sine yazıldı. Servetifünun yazarlarından şair Hüseyin Siret (Ozsever) o sıralarda, yarı sürgün, yarı görevli olarak, Bursa İdadisi edebiyat öğretmeni bulunuyordu. İsmail Habip Sevük, ilk edebiyat zevkini, güzel, düzgün, fikir bakımından sağlam yazmak yollarını ondan öğrendi, yazarın kendine özel üslubunda bu öğretmeninin büyük etkisi olmuştur.

İsmail Habip Sevük, idadiyi bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girdi. Yalnız hukuktan çok edebiyat konuları ile ilgileniyordu. Bununla birlikte fakülteyi başarıyla tamamladı, 1914’te Kastamonu Lisesi’ne edebiyat öğretmeni oldu.

Yurt sevgisiyle dolu ateşli bir gençti. İzmir’in işgali sırasında Balıkesir’de bulunuyordu. Kurtuluş Savaşı ile birlikte o da kaleme sarıldı. Savaşın içten gönüllülerinden biri oldu. İzmir’in işgalini protesto etmek, ulusal güveni daha da artırmak için Balıkesir’de büyük zorluklarla yayınlanmaya başlyan «İzmir’e Doğru» adlı gazetede coşkun bir üslupla yazılar yazdı. Balıkesir’in de düşman eline düşmesi üzerine Kastamonu’ya gitti. Orada da, Kurtuluş Savaşı’nın en değerli organlarından biri olan «Açık Söz»ü, gene birkaç arkadaşı ile birlikte, kurdu. Bir süre sonra Kastamonu’ dan Ankara Erkek Lisesi edebiyat öğretmenliğine alınınca orada da, Yunus Nadi’nin çıkarmakta olduğu «Yenigün» gazetesinde yazmaya başladı.

İsmail Habip Sevük, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Atatürk’ün yurt içinde yaptığı ilk gezilerden biri olan Adana Seyahati’ne görevli olarak katıldı. O zamanlar Ankara’da çıkan «Hâkimiyet-i Milliye» gazetesinde, bu seyahatle ilgili olarak yayınladığı yazılarla ilk büyük şöhretini kazandı. Bundan sonra daha başka liselerde edebiyat öğretmenliklerinde, millî eğitim hizmetlerinde bulunan İsmail Habip Sevük Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni oldu. Yedinci devrede dört yıl yaptığı milletvekilliği dışında, ömrünün son yıllarına kadar, bu görevde kaldı. Bu uzun öğretmenlik süresi içinde, aralıksız olarak, edebiyat, sanat ve tarih üzerine pek çok yazılar yayınladı.

İsmail Habip Sevük’ün ilk büyük eseri, 1925’te yayınlanan «Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi»dir. Bu eser dolayısı ile Cenap Şahabettin’le yaptığı tartışma edebiyat tarihimizde bu yoldaki tartışmaların en güzeli, ilmisi ve temizi olarak şöhret bulmuştur. İsmail Habip Sevük, edebiyat tarihi konusunda daha sonraları «Tanzimattan beri», «Avrupa Edebiyatı ve Biz», «Edebi Yeniliğimiz», «Edebiyat Bilgileri» gibi birçok eser daha vücuda getirmiştir. Öte yandan, yurt içinde, yurt dışında birçok inceleme gezileri yapmış, bu gezilerden edindiği izlenimleri «Yurttan Yazılar», «Tuna’dan Batı’ya» adlı kitaplarında toplamıştır.

Kurtuluş Savaşı ile bunun hemen ardındaki yıllarda yayınlanmış yazılarından seçtikleri, «Atatürk İçin» ve «O Zamanlar» adlarındaki kitaplarında toplanmıştır. Yazarın tarihi ve milli konular üzerine yazdığı çok sayıdaki makaleleri, sohbetleri çeşitli gazete ve dergilerin sayfalarında kalmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,

İsmail Habip Sevük Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

İsmail habip Sevükİsmail Habip Sevük; yazardır (Edremit 1892-İstanbul 1954).

İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi (1914), öğretmenliği yeğleyerek Kastamonu Lisesi’ nde işe başladı, Kurtuluş Savaşı’nın bir bölümünü oradaki görevinde geçirirken, Açıksöz gazetesinde yurtseverce coşkunlukla seçkin yazılar yayımladı, aynı bilinçle Balıkesir’de İzmir’e Doğru gazetesinin başyazarı oldu. Ankara Erkek Lisesi’ndeyken Yunus Nadi’nin Yeni Gün gazetesine sürekli makaleler yazdı (1921), maarif müdürlüğü yaptı (Adana 1928-1931), milletvekilliği yaptı (1934-1946 Sinop). Cumhuriyet gazetesinin sürekli yazarlarından biri oldu (1940-1951), 1946’dan sonra Galatasaray Lisesi’ndeki edebiyat öğretmenliğini sürdürdü, gazete yazılarının çoğu (Cumhuriyet, Edebi Sohbetler) kitaplaşmadan kaldı. Cumhuriyet döneminin değer ölçüleriyle gerekli olan edebiyat tarihine dayalı Türk Edebiyatı ders kitaplarını ilkin o yazdı, özentiye yakın mecazlı ve özenli biçemiyle ders konularını sevdirmeye çalıştı: Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi (1925). Tanzimattan başlayan bu eser, sonradan Edebi Yeniliğimiz (2 cilt, 1931-1932) ve Tanzimattan Beri Yeni Edebi Yeniliğimiz (2 cilt) adlarıyla az çok değişiklik ve erkeklerle yeniden basıldı (1940).

Başlıca eserleri: Atatürk için (1939), Avrupa Edebiyatı ve Biz (2 cilt, 1940-1941), Edebiyat Bilgileri (1942), Tunadan Batıya (gezi notları, 1935-1944), Yurttan Yazılar (1943), O Zamanlar (Kurtuluş Savaşı üzerine, 1936, anılar).

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,