Etiket: jean baudrillard

Jean Baudrillard Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

JEAN BAUDRİLLARD (1929 – 2007, Fransa)

Günümüzde en etkili medya kuramcılarından biri, Fransız postmodern yazar Jean Baudrillard’dır. Baudrillard, modern kitle iletişim araçlarının etkisinin diğer teknolojilerin etkisinden daha farklı ve derin olduğunu düşünmektedir. Kitle iletişiminin özellikle de televizyon gibi elektronik medyanın gelişi yaşamlarımızın niteliğini değiştirmiştir. Televizyon bize yalnızca dünyayı göstermez, giderek içinde yaşadığımız dünyanın aslında ne olduğunu belirler.

Baudrillard, kitle iletişiminin her yerde olduğu bir çağda aslında insan davranışlarının birbirine girmesi ve medya imgelerinden oluşan yeni bir gerçeklik yaratıldığını öne sürmektedir. Bugün, televizyona düzenli olarak çıkmamış hiçbir siyasi lider seçimleri kazanamaz; çoğu izleyicinin bildiği “kişi” aslında liderin televizyondaki imgesidir.

Baudrillard, medya egemenliğindeki bir çağda anlamın, TV programlarında olduğu gibi, imajların akışıyla yaratıldığını söyler. Bizim dünyamızın çoğu bir tür “yap-inan” evreni haline gelmiştir; bu evren içinde bizler gerçek kişilere ve yerlere değil, medya imajlarına tepki vermekteyiz. Nitekim 1997’de Galler Prensesi Diana öldüğünde sadece Britanya’da değil, dünyanın her tarafında büyük bir kederlenme vardı. Ancak insanlar gerçek bir kişinin yasını mı tutuyorlardı? Baudrillard buna “Hayır” diyecektir. Çoğu insan için Diana medya yoluyla mevcuttu. Diana’nın ölümü insanların gerçek yaşamda gerçek birinin ölümünü tecrübe etmesi olayından çok, dizi filmde meydana gelen bir olay gibiydi. Baudrillard buna “Yaşamın TV içine çözülmesi” demektedir.

Baudrillard, elektronik medyanın bizim geçmişimizle olan ilişkimizi tahrip ettiğine ve karmakarışık bir dünya yarattığına inanmaktadır. Elektronik iletişimin ve kitlesel medyanın yayılmasının, toplumu ekonomik güçlerin biçimlendirdiği şeklindeki Marksist teoremi tersine çevirdiğini öne sürmektedir. Ekonomik güçler yerine, toplumsal yaşamın her şeyin üstünde işaretler ve imajlardan etkilendiğini savunmaktadır.

Başlıca eserleri şunlardır:

✓ Tüketim toplumu (1970)
✓ Üretimin Aynası (1973)
✓ Baştan Çıkarma Üzerine (1981)
✓ Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu (1982)
✓ Amerika (1896)
✓ Cool Anılar (1987)
✓ Kötülüğün Şeffaflığı (1990)

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , ,