Etiket: Joseph Haydn Eserleri ve Hayatı Hakkında Bilgi 0

Joseph Haydn Eserleri ve Hayatı Hakkında Bilgi

Joseph Haydn

31 Mart 1732, Rohrau — 31 Mayıs 1809, Viyana

Ünlü Avusturya’lı bestecidir. Babası araba tamircisiydi. Biraz büyüyünce müziğe karşı olan yeteneği kendini göstermiş, 1740’ta Viyana’ya gönderilmiş, Stefan Katedralinde koro şarkıcılığıyla sanat dünyasına atılmıştır. İlk zamanlar hayatını kazanmak için sokaklarda şarkıcılık yapmış, birkaç saatlik ders karşılığında İtalyan bestecisi Porpora’nın yanında uşaklık etmiştir. 1749’da Prens Fürnberg’in yanına girmiş, 1752′ de ilk yaylı sazlar dörtlüsünü ve «Topal Şeytan» adlı gülünçlü operasını yazmıştır.

1761’de Prens Esterhazy’nin orkestra yöneticisi olmuş, 1766’da birinci İngiltere gezisini yapmıştır. 1779’da Paris’e giderek «Concert Spirituel»leri yönetmiş, Paris için altı senfoni bestelemiştir. Sanatçıya 1791’de Oxford Üniversitesi tarafından «fahri doktor»luk payesi verilmiş, 1794-1795 yıllarında ikinci defa İngiltere’ye gitmiş, başarılarla taçlanmış ihtiyarlık devresinden sonra Viyana’yı kuşatan Fransız ordularının top sesleri arasında son nefesini vermiştir. Haydn, özellikle çalgı müziği alanında seçkinleşir, çoğu kere çalgı müziğinin, senfoni ve yaylı dörtlünün babası diye söz edilir. Gerçi Haydn’ dan önce dörtlü ve senfoni gelişimini tamamlamıştı ama, Haydn, sonat biçimine dayanan bu ortamların temelini sağlamlaştırmış, kalıpları sonraki kuşakların özgürce geliştirebilecekleri bir esnekliğe kavuşturmuş, Mozart’ı ve Beethoven’i hazırlamıştır. Çağının armoni dilini zenginleştirmiş, orkestranın önemini arttırmış, müzikle anlatımın gücünü derinleştirmiştir.

Sevimli ve hafif 104 senfonisi değişik adlarıyla bilinir. En tanınmışları: «Askeri», «Oxford», «Londra», «Davul Vuruşlu», «Kraliçe», «Öğretmen», «Filozof», «Ayı», «Piliç» ve «Veda» adını taşıyanlardır. 77 yaylı çalgılar dörtlüsü bu şeklin seçkin örnekleridir. Bunlardan başka 16 uvertür, 20 piyano, 9 keman, 6 viyolonsel konçertosu, 38 piyano üçlüsü, 12 keman ve piyano için sonat «Mevsimler» ve «Yaradılış» adlı iki oratoryo yazmıştır. Bu iki yapıt Londra gezilerinde edinilmiş Handel etkisinin birer kanıtıdır. Haydn, ayrıca 24 opera bestelemiştir.

kaynak:nkfu

Etiketler,