Etiket: kaç yaşında Mustafa İbrahim Turhan kaç yılında hangi ilde doğdu

Mustafa İbrahim Turhan Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Dr. Mustafa İbrahim Turhan 1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 1987 yılında tamamladı ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü kazandı.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık yüksek lisansını “Kamu Kesimi Açıklarının Makroekonomik Sonuçları ve Türkiye’de Bankacılık Kesimi Üzerinde Etkileri” konulu tez ile, Bankacılık doktorasını da “Finansal Krizler ve Reel Sektör Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” konulu tez ile tamamlayan Dr. Turhan, bu dönemde aynı kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından desteklenen sosyal bilimler mega projesi çerçevesinde resmi olarak davet edildiği Cenevre Üniversitesi Institut Européen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi Banking Centre bünyesinde araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanıyla Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine başlayan Turhan, bu kurumda farklı pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürüttü.

Birçok Türkçe süreli yayında finansal iktisat ve politik iktisat alanında yayınları bulunan ve kitap editörlüğü de yapan Dr. Turhan, bankacılık, finans ve finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren süreli yayınlarda yayın danışmanı, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı.

İstanbul Bilgi, Marmara, İstanbul Ticaret ve Kadir Has Üniversitelerinde uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar, finansal kuruluşlarda stratejik planlama ve yönetim, bankacılık teorisi ve politikası ile merkez bankacılığı alanlarında ders veren Dr. Turhan 2004’e kadar Beykent Üniversitesi İİBF’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1 Nisan 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi üyeliğine, 7 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu üyeliğine seçilen Dr. İbrahim Turhan, 8 Mayıs 2008 tarihinde Başkan Yardımcısı olarak atandı. Dr. Turhan, 2011 yılı sonuna kadar London School of Economics and Political Sciences (LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesinde kurulan Çağdaş Türk Çalışmaları Kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini yürüttü. 1 Ocak 2012 tarihinde Borsa İstanbul Başkanlığı’na atanan Dr. İbrahim Turhan 10 Şubat 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.

Dr. İbrahim Turhan, Kiel Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Ekonomi Sempozyumu’nun Liderler Grubu ve Danışma Kurulu üyesidir. Üniversitelerarası Kurul tarafından 28 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Dr. İbrahim Turhan’a doçentlik unvanı verilmiştir.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Kaynakça: tgrthaber

Etiketler, , , , , , , , , ,