Etiket: Kardeşler

Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Grimm KardeşlerJacob Grimm; Alman dilcisi ve yazarıdır (Hanau 1785-Berlin 1863).

Hukuk öğrenimi gördü. Çeşitli diplomasi görevlerinden sonra ilkçağ ve kitaplık uzmanı olarak Göttingen’e çağrıldı, 1930’da üniversitede profesörlük verildi. Hannover kralının anayasayı çiğnemesini protesto eden öteki profesörlerle birlikte görevinden alındı (1837) ve Kassel’e döndü. 1840’ta Kral IV. Friedric Wilhelm tarafından Berlin’e profesör olarak çağırıldı. Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi (1841). 1848’de Frankfurt Meclisi’nde milletvekilliği yaptı. Çağdaş Alman filolojisinin asıl kurucusu sayılan J. Grimm, kardeşi Wilhelm Grimm’in (1786-1859) desteğiyle kendisinden önce bu alanda başlatılmış birçok çalışmayı köklü biçimde yeniden düzenledi ve bilimsel ilkelerle geliştirdi. Germen dillerindeki ses değişimini saptadı, çok sayıda dilbilim kavramı oluşturdu. Kardeşiyle birlikte eski Germen kaynaklarından birçok belge derledi:

Başta ünlü Grimm Masalları (Kinder-und Hausmarchen) 3 cilt; (1822) olmak üzere, efsaneler, mitoloji eskiçağ Alman tarihi, dilbilgisi, edebiyat ve dil tarihi, eski hukuk üzerine örnek eserler yayımladı:

Über den altdeutschen Meistergesang (Eski Alman Usta Şarkıları Üstüne) 1811, Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) 2 ci1t, 1816-1818; Deutsche Grammatik (Almanca Dilbilgisi) 4 cilt; 1819-1837. Geschicht der deutschen Sprache (Alman Dili Tarihi) 2 cilt, 1848; bir bölümü sağlığında yayımlanabilen Deutsches Wörterbuch (Almanca Sözlük) 1852- 1861.

Wilhelm Grimm; Alman yazarıdır (Hanau 1786-Berlin 1859).

Hukuk öğrenimi gördü. 1814-1829 arasında Kassel’de kitaplık sekreteri olarak çalıştı.1830’da ağabeyi Jacob Grimm ile Göttingen’e gitti. 1831’de Göttingen Üniversitesi’nde profesör oldu. 1837’de Hannover kralını protesto eden ağabeyi ve öteki öğretim üyeleriyle birlikte görevinden alındı, Kassel’e döndü. 1841’de iki kardeş Berlin’de Bilimler Akademisi üyeliğine seçildiler. Birlikte masallar, efsaneler ve Almanca sözlük üzerine çalıştılar. Grimm Masalları’nın halka malolmasında üslübu ve anlatı yeteneğinin büyük rolü oldu. Çok sayıda eski Alman şiirini yayımlayan Wilhelm Grimm, bunlara eklediği değerli edebiyat tarihi ve dil araştırmalarıyla tanınır.

Başlıca eserleri: Die Deutsche Heldensage (Alman Kahramanlık Efsaneleri) 1829, Über Freidank (Freidank Üzerine) 2 cilt, 1850-1855; ölümünden sonra yerlenen Kleinere Schriften (Küçük Yazılar) 4 cilt, 1881-1887.

GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARI

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Grimm Kardeşler Hakkında Kısa Bilgi

Grimm KardeşlerTanınmış iki Alman masal yazarıdır. Grimm Kardeşler’in masallarından hiç olmazsa bir kaç tanesini dinlememiş bir çocuk yoktur denilebilir. Bu masallar dünyanın hemen hemen bütün dillerine çevrilmişlerdir. “Pamuk Prenses ile Yedi Cüceler”, “Rapunzel” bunların başında gelir. Grimm Kardeşler, köy köy, kasaba kasaba dolaşarak halk arasında yayılmış olan masalları toplamışlar, daha da güzelleştirerek yazmışlardır. Ayrıca Alman dilini de incelemişler, dilin bugünkü halini almasında önemli rol oynamışlardır.

Jacob Grimm ( 1785-1863) ile Wilhelm Grimm ( 1786-1859) altı çocuklu bir ailenin son iki çocuğuydular. Avukat olan babaları henüz genç yaşta, çocukları pek küçükken ölmüştü. Oldukça zengin bir teyze çocukların bakımını üzerine aldı. İki kardeş okula beraber gidiyorlar, evde de aynı odada yatıp kalkıyorlardı. Birbirleriyle gayet iyi geçinirlerdi. Büyüdükleri zaman, babaları gibi, avukat olmayı düşünüyorlardı. 1802’de Marburg Universitesi’ne yazıldılar. Jacob devrin tanınmış hukukçusu Savigny’den ilk hukuk bilgisini aldı. Ünlü hukukçu ona Ortaçağ insanlarının hayatları hakkında da ilgi çekici bilgi vermiş, delikanlıda geçmişi öğrenmek isteğini uyandırmıştı.

Grimm Kardeşler, kütüphaneciliğe de merak sarmışlardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Göttingen’e yerleşip orada çalışmaya başladılar. Jacob üniversitede hem öğretmenlik, hem de kütüphanecilik yapıyordu. Wilhelm de kardeşinin idaresindeki kütüphanede çalışıyordu.

Wilhelm’in evlenmesi, iki kardeşin birlikte yaşamalarını değiştirmedi. Gene eskisi gibi aynı çatı altında yaşadılar. Birkaç yıl sonra kardeşler Berlin Universitesi’ne profesör oldular. İkisi de bilim konularında eserler yazıyorlardı. Jacob kitap yazmaya Wilhelm’den daha fazla meraklıydı. Yazdığı Almanca Dilbilgisi kitabı, dil konusunda yazılmış eserlerin en güzellerinden biriydi. Daha sonra iki kardeş bir Almanca lügat hazırlamaya koyuldular, bir yandan da Alman halk bilgisiyle ilgileniyorlardı. Boş vakitlerinde Almanya’yı karış karış gezip halk masalları toplamaya koyuldular. On üç yıl süren arama sonunda toplanan masalları bir kitap halinde yayınladılar.1812’de yayınlanan bu ilk kitaptan sonra 1815’te ikincisi, 1822’de de üçüncüsü çıktı.

Grimm Kardeşler’in masalları sadece çocuklar için düzenlenmiş masallar değildi. Herkesin zevkle okuyacağı masalları seçmişler, bunları gayet açık bir dille yazmışlardı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Lumiere Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Lumière kardeşler, Auguste Marie Louis Nicolas (19 Ekim 1862, Besançon, Fransa – 10 Nisan 1954, Lyon) ile Louis Jean (5 Ekim 1864, Besançon, Fransa – 6 Haziran 1948, Bandol), ilk film yapımcıları arasındadırlar.

 Lumiére kardeşler ilk özel sinema sunumlarını ise 22 Mart 1895 tarihinde, halka açık olan ve izleyiciden ücret alınan ilk gösterimlerini Paris’te Salon Indian Du Grand Café’de 28 Aralık 1895 tarihinde gerçekleştirmişlerdir.

Tarihe geçen bu genel sunum, Lumiére kardeşlerin ilk filmi olan Sortie des Usines Lumière à Lyon (Lumiére Fabrikasından Çıkan Işçiler) ve bir trenin istasyona yaklaşmasını kesit alan (bu tren filmi izleyenleri o kadar etkiledi ki izleyiciler yerlerinden kalkıp salondan dışarı cıkmak istediler)filmin de aralarında bulunduğu on kısa metrajlı filmden oluşuyordu.

Her film 17 metre uzunluğundaydı ve yansıtıcı ile çevrildiklerinde 46 saniye sürüyorlardı.

Lumiére kardeşlerin, ilk filmlerini, gösterim yılıyla aynı olan 1895’te, Léon Bouly’nin bir yıl önce patenti alınan sinematograf cihazı ile kaydettikleri düşünülmektedir. Daha sonra Lumiére kardeşler tarafından da geliştirilen sinematograf, filmlerin kaydedilebildiği, düzenlenebildiği ve yansıtılabildiği bir cihazdı.

Bioskop’un mucitleri Max ve Emile Skladanowsky, bir ay önce (1 Kasım 1895) para ödeyen bir topluluğa hareketli görüntü sunumu yaptıkları halde, sinema tarihçileri Lumiére kardeşlerin Grand Café’deki sunumlarını sinemanın gerçek doğuşu olarak kabul ederler.

Çünkü Skladanowsky kardeşlerin çift sistemli film yansıtıcıları oldukça kullanışsızdır ve yerini kısa sürede sinematografa bırakmıştır.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , ,

Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Grimm Kardeşler: Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859), tanınmış iki Alman masal yazarıdır.

Biyografileri ve eserleri birbirine benzedikleri için Grimm Kardeşler olarak adlandırılırlar.

Grimm Kardeşler çeşitli mahalli lehçeleri incelemişler, daha sonra köy köy, kasaba kasaba dolaşarak, akşam sohbetlerinde yüzyıllardan beri anlatılagelen eski Alman şiirlerini, efsanelerini ve masallarını derleyip, edebi bir üslupla yeniden yazıp 1812’den sonra Çocuk ve Yuva Masalları (Kinder und Hausmärchen) adı altında yayınlamışlardır.

Bugün dünyanın her yerinde tanınan ve dinlenen bu masallar, Alman dilinin bütün inceliklerini taşır. Çünkü Grimm Kardeşler, bütün bu masal derlemeleri sırasında Alman dilini bütün teferruatıyla incelemişler ve dilin bugünkü durumunu almasına büyük hizmette bulunmuşlardır.

Grimm kardeşler 4 Ocak 1785 ve 24 Şubat 1786 tarihlerinde memur bir ailede dünyaya gelirler. Grimm kardeşlerin sonrasında üç erkek ve bir kız kardeşleri daha olur. Bu kardeşlerden 1790-1863 tarihleri arasında yaşayan Ludwig Emil Grimm günümüzde de tanınan bir ressam ve grafikçidir. 

Jacop ve Wilhem Grim çocukluk ve okul yıllarını Hanau ve Stainau yöresinde geçiren Grimm kardeşlerin kişilikleri ve aile değerleri çocukluklarını geçirdikleri bu köyde, yaşadıkları yerin atmosferinden etkilenerek gelişir. 

1796’da babaları Philipp Wilhelm Grimm’in ölmesiyle onbir yaşındaki Jacob Grimm bu erken yaşında kendini ailenin küçük reisi olur. 

Bu dönemlerinde Grimm kardeşlerin ekonomik ihtiyaçlarını 10 yıl kadar süreyle Kasselli soylu teyzeleri üstlenir.

Bazı eserleri:Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Külkedisi, Hansel’le Gratel, Rapunzel, Bremen Mızıkacıları, Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Uyuyan Güzel 

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , , , , , , , , , , , ,