Etiket: kitapları ve eserleri hakkında bilgi.

Charlotte Brontë Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Charlotte Brontë Charlotte Brontë; İngiliz kadın yazarıdır (Yorkshire/Thornton 1816-Haworth 1855).

Bronte kız kardeşlerin en büyüğüdür. Üç yıl öğretmenlik yaptı, 1842’de Emily ile Belçika’da yabancı diller ve okul yönetimi öğrenimi gördü. 1846’da Currer Bell takma adıyla yazdığı şiirleri yayımlandı. Ertesi yıl üç kardeş de birer roman yazmayı denediler. Charlotte’un yazdığı Jane Eyre (1847) büyük ün sağladı. 1848’de kız kardeşi Emily ile ressamlığa niyetlenen alkolik erkek kardeşi Branwell’i yitirdi, bir yıl sonra da Anne öldü. Shirley (1849), Istırap Yılları (Villette) 1853 romanlarıyla yazarlık yaşamını sürdürdü. 1854’te papaz Nicholls ile evlendi, birkaç ay sonra kardeşleri gibi kendi de öldü. Jane Eyre’den önce yazdığı halde yayınevlerince geri çevrilen romanı Sevdiğim Adam (The Professor) ölümünden sonra yayımlandı (1857). Melodram yaklaşımıyla kaleme aldığı romanlarının kişilerini en derin ruh noktalarına kadar irdeleme özelliğinde usta bir yazar sayılır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

William Shakespeare Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

William ShakespeareWilliam Shakespeare; İngiliz şair ve oyun yazarıdır (Warwickshire/ Stratfordupon-Avon 1564-ay.y. 1610).

Bütün zamanların en büyük edebiyatçılarının başında sayıldığı gibi, oyunları da dünyanın her yanında bugün de sahnelenir. Yaşamım aydınlatacak pek çok öğe yitiktir. 14 yaşına kadar okula gidebildi. İşleri bozulan babası onu kendi işinde çıkarak gibi kullandı. Kasım 1582’de 18 yaşındayken kendinden sekiz yaş büyük Anne Hathaway ile evlendi. Ertesi yıl Susanna adlı kızı, 1585’te de Judith ve Hammet adları verilen biri kız, biri erkek ikiz çocukları doğdu. 24 yaşındayken Londra’da tiyatro dünyasına girdiği, yetenekli bir oyuncu olarak göze çarpıp halk tarafından sevilip arandığı konusunda belgeler vardır. Londra’daki veba salgını üzerine kentten uzaklaştı, 1594’te yeniden sahneye döndü. Bu yıllar ilk oyunlarının da sahneye konduğu ilgi ve sevgi bulunduğu, beğenildiği, alkışlandığı yıllardır: VI. Henry (1590-1592), III. Richard, Yanlışlıklar Komedisi (Comedy of Errors) 1592, Titus And ronicus (1593), Hırçın Kız (The Taming of the Shrew) 1593-1594, Veronalı İki Centilmen (The Two Gentlemen of Verona) 1594, Love’s Labour’s Lost (Boşuna Aşk Çabaları) 1594, Romeo ile Jülyet (Romeo and Juliet) 1595, II. Richard (1595), Bir Yaz Gecesi Rüyası (A Midsummer Night’s Dream) 1595.

İlk aşamada başlangıç deneyimlerini sunan yazarın, özgür koşuk (serbest nazım), dikkatli uyaklar (kafiye), bağımsız dizeler kullandığı belirgindir. Tarihsel oyunlarının konularını belgesel kaynaklardan alır (Holinshed: Chronicles: Vekayinâmeler). Derebeylik yapısında ulusal bir devlete yönelen söz konusu olan İngiliz toplumunun halk kaynaklarına bütünüyle sahip çıktığı kentsel bir yaşamdır. Yurttaşlık bilinci uyanmakta, bireyle toplum zaman zaman çatıştığı için dram doğmaktadır. Böylece şair, sanatının ikinci aşamasına başlamış sayılır: King John (Kral J.) 1596, Venedik Taciri (The Merchant of Venice) 1596,

IV.Henry (1597), Kuru Gürültü (Much Ado about Nothing) 1598, V. Henry (1598), Jul Sezar (Julius Caesar) 1599, Windsor’un Şen Kadınları (The Merry Wives of Windsor) 1599, Nasıl Hoşunuza Giderse (As You Like it) 1599, On ikinci Gece (Twelfth Night) 1500-1601. Bu dönemde üslup olgunlaşır, oyun kişileri en inandırıcı kişilikleriyle canlı, dili ve anlatım esnek, yoğun, çok anlamlıdır.

Sanatının üçüncü dönemini 1600-1608 arasını kapsadığı kabul edilir. Büyük trajediler dönemi diye de nitelenen bu yıllarında Elizabeth egemenliğinin sonları, I. James’in saltanat başlangıcı söz konusudur. Siyasal kırılışlar, beğeni düzeyindeki inceliş, belki de sanatçının kişisel yaşam acılarından doğan etkiler eserini biraz değiştirir; daha karanlık bir dünya doğar, yorumunun güç olduğu saptanan sorun oyunlarını konu edinir: Hamlet (1600), Trolios ile Kressida (1601), All’s Well That Ends Well (İyi Biten Her Şey İyidir) 1602, Othello (1604), Ölçüye Ölçü (Measure for Measure) 1604, Macbeth (1605), Kral Lear (King Lear) 1606, Antonius ve Kleopatra (Anthony and Cleopatra) 1606, Coriolanus (1607), Atinalı Timon (Timon of Athens) 1607.

Kendisinin de sahneye çıktığı Lord Chamberlain’in Oyuncuları adlı topluluğa ortak olacak kadar para kazanan Shakespeare, bu topluluk için birbiri ardınca yazdığı oyunların getirdiği payla iyice varlıklı sayılmış olmalıdır (doğum yerinde toprak, ev satın aldığı, Stratford’un en iyi evini alarak babasına ayırdığı bilinir). Yıkım yüzünden tiyatrolarını karşı yakaya taşıyıp Globe Tiyatrosu’nu yaptıran topluluk, Kraliçe Elizabethen ölümünden (1603) sonra King’s Men (Kralın Adamları) adlı toplulukla I. James’e bağlandı, ilk kapalı tiyatroya da onlar eriştiler (Black friars) 1608.

Son dönem eserleri, yaşlılığın getirdiği olgunlukla bağışlayıcı, hoşgörülü, uzlaşmacı ürünlerdir: Pericles (1608), Cymbeline (1610), Winter’s Tale (Kış Masalı) 1611, Tempest (Fırtına) 1612, VIII.Henry (1612-1613). Şiirleri: Vernes And Adonis (1593), The Rape of Lucrece (Lucretia’nın Kaçırılışı) 1594, The Phoenix and the Turtle (Anka Kuşu ile Kaplumbağa) 1601, The Sonnets (Soneler) 1609. Bütün eserleri 1623’ten sonra yüzlerce kez düzeltilerek bir araya getirilmiş, pek çok değişik ‘külliyat’ sağlanmıştır. 1610 sonrasında doğum yerine yerleşen Shakespeare, yaşamının o döneminden beklenebilecek bütün mutluluklara ulaştığına dikkat çekilir. Eserleri bütün zamanların tiyatro sahnelerinde en seçkin ürünler olarak canlandırıldığı gibi sinema için de tükenmez bir hazine oldu, aynı eser birçok kez filme alınma koşuluyla sinema da bu büyük yazara süreklilikle sahip çıktı. Şiirleri dışında eldeki 37 oyununu sözcük sözcük inceleyen araştırmacı ve eleştirmenler şu noktalara dikkat çekerler: Londra seyircisi için yazmıştı, bu yüzden her kattan insanların beğeni düzeyine seslenen karışık ve dengesi zayıf bazı durumları vardır. Tiyatrodan beklenen, tiyatronun ne yapabileceğini en iyi bilen bir dehanın ürünü olan eserleri, üstün bir biçemin imge yoğunluğuyla dolu benzer bir dil ve anlatım ürünüdür, böylece bütün insanlığın kabul ettiği, benimsediği, saygın gördüğü bir edebiyat mirası olur.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Tevfik Ebüzziya Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Tevfik-EbuzziyaTevfik Ebüzziya; (Mehmet Tevfîk), yazardır (İstanbul 1849-ay.y.1913).

Özel derslerle yetişti, merakları yönünde ömür boyu çalışarak mesleğinde ilerledi, çeşitli gazetelere yazılar yazdı (Tasvir-i Efkâr, Diyojen, Çıngıraklı Tatar vb), onların yarattığı etkinin olumsuz değerlendirilişiyle Şurayı Devlet’teki memurluğundan uzaklaştırıldı. (Şubat 1872). Namık Kemal ve Şinasi ile tanışma fırsatını (1864) buldu. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne katıldı (1866). Yirmi yaşında Terakki’ de gazeteciliğe başladı (1868). Tasvir-i Efkâr Matbaası’nı kurdu, yöneticiliğini üstlendi (1872). Namık Kemal ile işbirliği yaparak İbret gazetesini çıkardı (13 Haziran 1872), gazete 19. sayısında kapatılınca ayrıcalığını edindiği Hadika gazetesini yayımlamaya başladı (9 Kasım 1872). Yanı sıra yürüttüğü yayıncılık çalışmalarıyla Reşit Paşa’nın, Namık Kemal’in, kendisinin bazı kitaplarını bastı, yurdumuzda ilk örnek olan yıllık almanağı çıkardı: Salname-i Hadika (1872). Hadika’nın 56. saayıda, Cüzdan dergisinin ilk sayıda, İbret’in 109. sayıda kapatılması üzerine (6 Şubat 1873), Vatan yahut Silistre’ nin yarattığı coşku havası üzerine İstanbul’dan sürülen aydınlar arasında (9 Nisan 1873) Ahmet Mihat Efendi ile birlikte Rodos Kalesi’ne gönderildi. Buradaki yazı ve çeviri çalışmalarını hükümlülerin uyması gereken koşullar yüzünden kendi adıyla değil “Ziya’nın Babası” anlamına gelen Ebüzziya takma adıyla yayımladığı için bu imzayı, sürekli ad yaptığını açıkladı (12 Temmuz 1876). Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine de siyasal afla İstanbul’ a döndükten sonra gazetecilik, yayımcılık işini sürdürdü; Kanun-i Esasi hazırlıklarında yer aldı, yıllık ürünleri olan almanak ve takvimleri hazırladı (1900’e kadar 18 cilt), Mecmua-yı Ebüzziya’nın düzenli yayımına ölümüne kadar emek kattı (22 Mayıs 1880′ den başlayarak 39 yıl, 159 sayı, 15 cilt). Çeviri, sözlük, takvim, yıllık, antoloji, yaşam öyküsü gibi türlerdeki çalışmaları, okul müdürlükleriyle Şurayı Devlet üyeliğine doğru gelişti (1892), siyasal konular dışında kalmaya dikkat eden gazete yazarlığı sürdü, bu süre içinde çeşitli suçlamalarla on kez tutuklandı, sonuncusunda “zararlı eylemlerde bulunmak” jurnalıyla oğlu Talha ile birlikte Konya’ya sürüldü (8 Nisan 1900). ikinci Meşrutiyet’in siyasal affıyla İstanbul’a döndü (2 Ağustos 1908). Antalya mebusu olarak görev alırken gazeteciliği de yürüttü (Fransız Courrier d’Orient: Doğu Postası; Yeni Tasvir-i Efkâr). İngiltere’ye çağrılı olan mebuslar kuruluna başkanlık etti (1909), 1909-1913 arasında on kez kapatılan gazetesini değişik adlarla yaşattı. 14 Ocak 1913’teki tutuklanması sağlığına zarar verdiği için Kadıköy vapurunda kalp krizinden öldü (27 Ocak).

Başlıca eserleri: Eceli Kaza (oyun, 1872), Numune-Edebiyat-ı Osmaniye (düzyazı antolojisi, 1879), Durub-ı Emsal-i Osmaniye (Şinasi’nin atasözleri derlemesini tamamlayan çalışma, 1887), Mentehabat-ı Tasvir-i Efkâr (Tasvir-i Efkârdan Seçmeler, 15 cilt, 1886-1893), Yeni Osmanlılar Tarihi (1913, yeni basımı 1973-1974 Ziyad Ebüzziya, 3 cilt), yıllıklar, takvimler, almanaklar, çeviriler.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Daniel Defoe Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Daniel DefoeDaniel Defoe;İngiliz yazarıdır (Londra 1660 – Moorfields 1731).

Yeterince eğitim görmedi. Ticaret yaşamına atıldı, bu amaçla İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’ya birçok kez gidip geldi, 1683’te İngiltere’ye dönerek manifaturacılığa başladı. 1685’te Monmouth dükünün yanında Sedgemoor Savaşı’na katıldı. 1688’de manifaturacılığı bırakıp armatörlüğe giriştiyse de 1692′ de iflas etti. İlk yazı denemesini, Kral William’a bağlılığını kanıtlayan The True-Born Englishman (Gerçek Bir İngiliz) 1701 yazdı, daha sonra alaycı broşürü The Shortest Way with the Dissenters’i (Karşıtların Hakkından Gelmenin En Kısa Yolu) yayımlandı (1702), ama bu broşür yüzünden birçok düşman kazandı, tutuklanıp, hapsedildi. Bu cezadan esinlenerek kaleme aldığı Hymn to Pillory (Gösterme Direği İlahisi) 1704 dostlarının yardıma koşmasına ve 1713’e kadar yayımlanacak olan The Reviewe gazetesini kurmak için gerekli parayı sağlamasına yol açtı. 1706’da Kraliçe Anne’ın hizmetine girdi, İskoçya’nın İngiltere ile birleşmesi amacına yönelik olarak iki eser yayımladı: A History of Union of the Kingdoms of Great Britain (Büyük Britanya Krallıklarının Birleşme Tarihi) 1709 ve The Wars of Charles XII (XII. Charles’ın Savaşları) 1715. 60 yaşında ünlü eseri Robinson Crusoe (The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner) 1719 yayımlandığı zaman yalnızca her yaştan hayranlar değil, sayısız taklitçi de kazandı. Bunu izleyen beş yıllık süre içinde Kaptan Singleton (The Life, Adventures and Pyracies of the Famous Captain Singleton) 1720, Moll Flanders (The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders) 1722, Albay Jack (Colonel Jack) 1722, The Memoirs of a Cavalier (Bir Şövalyenin Anıları) 1724, Lady Roxana or the Fortunate Mistress (Leydi Roxana veya Talihli Kadın) 1724; gibi dünya edebiyatına mal olan ölümsüz eserlerini verdi. İleriki yıllarda hiç serüven romanı yazmadı, The Perfect English Negotiator (Kusursuz İngiliz Tüccarı) 1725-1727, ancak 1890’da yayımlanan The Perfect English Gentleman (Kusursuz İngiliz Centilmeni), A Political Story of the Devil (Şeytanın Siyasal Öyküsü) 1726, doğaüstü bilimlerle ilgili olarak A System of Magic (Bir Büyü Sistemi) 1927 gibi bilgiçlik taslayan türden boş ve önemsiz kitaplar kaleme aldı. 1731’de gizemli bir biçimde öldü.

Robinson Crusoe, orta halli bir İngiliz ailesinin çocuğu olan Robinson, büyüdükçe serüven tutkunu oldu. Ailesinden habersiz ilk deniz yolculuğuna çıktı. Daha sonra tüccar oldu ve Afrika’ya mal götüren bir gemiye girdi. Faslı korsanlar tarafından tutsak edildiyse de kaçmayı başardı. Bir Portekiz gemisi tarafından Brezilya’ya götürüldü. Bir İngiliz çiftçisinin önerisi üzerine köle getirmek amacıyla Afrika yolculuğuna çıktıysa da bindiği gemi fırtınaya tutulup battı. Gemidekilerden yalnız Robinson kurtulabildi. Issız bir adanın kıyılarına ulaştı. Bir sal yaparak batan gemiden bazı gerekli maddeleri çıkarttı. Barınmak için çadır yaptı, etrafını ağaçlarla çevirip korunaklı hale getirdi. Besin gereksinmesini adadan karşılamaya başladı. İlkel araçlarla masa ve iskemle yaptı. Gemiden getirdiği kâğıt ve kalemle gelişen olayları günü gününe yazmaya başladı. Adayı karış karış gezip keşfetti. İnsan olmadığını gördü. Yaban hayvanlarından bazılarını evcilleştirdi. Adadaki yaşamının 24 yılı aynı şekilde geçti. O yıl, adaya gelen vahşi bir kabileden bir adamı tutsak etmeyi başardı ve onu yakaladığı gün olan Cuma’yı ad olarak taktı. Artık adada yalnız değildi. Cuma, köle olarak Robinson’a hizmet etmeye başladı. Bir gün adaya bir grup vahşi daha geldi. Yanlarında Cuma’nın babası ile bir İspanyol tutsak da vardı. Onları kurtardılar. Robinson Cuma’nın babasıyla İspanyolu vahşilerin adasına öteki tutsakları kurtarmak için gönderdi. O sırada adanın açıklarında bir İngiliz gemisi demirledi. Gemideki tayfalar kaptana karşı ayaklanmışlardı. Robinson ve Cuma kaptanla üç denizciye yardım ederek gemiyi ele geçirdiler ve 35 yıl sonra İngiltere’ye dönmeyi başardılar.

Robinson’un serüvenleri burada bitmiyor. İngiltere’de yeniden evlendi ve üç çocuğu oldu. 1695’te Cuma ile birlikte yeniden denizlere açıldı; adasına uğradı ve İspanyol ile ingiliz gemicilerin yerli kızlarla evlenerek adaya yerleştiklerini gördü. Dönüş yolunda gemiye saldıran vahşiler Cuma’yı öldürdüler. Daha sonra Robinson, Çin kıyılarına gitti. Uzun bir yolculuktan sonra İngiltere’ye döndü ve yaşamının sonuna kadar orada yaşadı.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Jane Austen Hayatı

Jane-Austen

Jane Austen (1775-1817) Ünlü bir İngiliz kadın romancıdır. İngiltere’de, Hampshire yakınlarındaki Steventon köyünde doğdu. Yazı hayatına yirmi yaşında başladı, fakat ölümünden altı yıl öncesine kadar kitaplarının hiçbiri yayınlanamadı. İlk eseri, «Sense and Sensibility» Jane Austen (Sağduyu ve Duyarlık); ona büyük şöhret sağlayan ise «Pride and Prejudice» (Aşk ve Gurur) dur. Bu eser 1796-98 yılları arasında kaleme alınmıştır.

Jane Austen, romanlarında, hayatını aralarında geçirdiği taşra insanlarının günlük yaşayışlarını anlatır, onların birbirleriyle olan münasebetlerini, küçük heyecan ve üzüntülerini hikâye eder. Yaşadığı devirlerdeki edebiyat akınının aksine olarak, Austen, konularını günlük hayattan aldığı eserlerinde yalnız gözleme önem vermiş, gerçeğe bağlı kalmıştır. Böylece, ölmez kahramanlar yaratmıştır.

1817’de Winchester’de ölen Jane Austen oradaki katedrale gömülmüştür.

Diğer romanları, «Mansfield Park»; «Emma»; «Northanger Abbey» (Northanger Manastırı); «Persuasion» (İkna) dır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,

Georges Bataille Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Georges Bataille; (d. 10 Eylül 1897, Billom – ö. 9 Temmuz 1962, Paris, Fransa), erotik, mistik ve usdışı konulara duyduğu ilgiyi yansıtan deneme, roman ve şiirleriyle tanınmış Fransız yazar ve kütüphanecidir. Aşırılığı, bir kişisel “bağımsızlık” kazanma yolu olarak görmüştür.

Paris’te, École des Chartes olarak bilinen paleografi okulunda arşivcilik öğrenimi gördü. 1942’ye değin Paris’teki Ulusal Kütüphane’de kütüphaneci ve ortaçağ uzmanı olarak çalıştı. 1951’de Orleans Kütüphanesi’ne müdür oldu. Ayrıca, araştırmalara yer veren bazı dergilerin yayın yönetmenliğini yaptı. 1946’da yayımlamaya başladığı, döneminin etkili edebiyat dergilerinden Critique’ in yayın yönetmenliğini ölümüne değin sürdürdü.

Cinsel aşırılıkları konu alan ilk romanı Histoire de l’oeil’ü (1928; Gözün Öyküsü) Lord Auch, Madame Edwarda’yi ise (1937) Pierre Angelique takma adıyla yayımladı. Le Coupable (1944; Suçlu), kendi adıyla yayımladığı ilk önemli yapıtıydı. Bunları La Littérature et le mal (1957; Edebiyat ve Kötülük) ve L’Erotisme (1957; Erotizm) izledi. Öteki yapıtları arasında Lascaux; ou, la naissance de l’art (1955; Lascaux ya da Sanatın Doğuşu) ve Manet (1955) yer alır. Ma Mere (Annem) romanı 1966’da yayımlanmıştır.

Bataille’in Oeuvres completes’i (Tüm Yapıtları) 1970-88 arasında 12 cilt olarak basılmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kingsley Amis Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Kingsley Amis; (d. 16 Nisan 1922, Londra), romancı, şair ve eleştirmendir. 1957’de filme alman ilk romanı Lucky Jim’in (1954; Şanslı Jim) komik kahramanının adı, 1950’lerde İngiltere’de günlük dile yerleşti. Amis’in yarattığı öfkeli karşı kahraman Jim Dixon ise, orta sınıfın alt kesimleri ile işçi sınıfından gelen ve çeşitli bursların yardımıyla yükselerek yeni yeni ağırlık kazanmaya başlayan, ama sonunda önemli konumların hâlâ zenginlerin tekelinde olduğunu anlayan bir toplumsal grubu temsil ediyordu.

Amis genellikle, benzer bir toplumsal hoşnutsuzluğu dile getiren Öfkeli Kuşak yazarları içinde sayılır. Şair kimliğiyle, bazılarınca “The Movement” (Akım) olarak adlandırılan bir grubun temsilcisidir. 1956’da New Lines (Yeni Dizeler) adlı bir antoloji yayımlayan bu grubun üyeleri, deneysellikten ve gösterişli temalardan kaçınan iddiasız şiirler yazmışlardır. Amis Londra Kenti Okulu ile 1949’da lisans diplomasını aldığı St. John’s College’ da (Oxford) öğrenim gördü. II. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet İşaret Birliği’nde teğmen olarak görev yaptı. 1949-61 arasında Galler’de, ingiltere’de ve ABD’deki çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Amis’in ikinci romanı That Uncertain Feeling (1955; O Belirsiz Duygu) 1962’de Only Two Can Play (Yalnızca İki Kişi Oynayabilir) adıyla filme alındı. Yazar, bu romanında da, gene bir karşı kahramanı işliyordu. Portekiz’e yaptığı bir gezinin izlenimlerini I Like It Here (1958; Burasını Seviyorum) adlı romanında dile getirdi. One Fat Englishman (1963; Şişman Bir İngiliz) adlı romanında ise ABD’de ders verdiği yıllardaki gözlemlerini aktardı.

Sonraki romanlarında, değişik vurgularla genellikle cinsel konulara ilişkin ahlaki sorunları işledi. Bunlar arasında Take a Girl Like You (1960; Kendin Gibi Bir Kız Al), The Anti-Death League (1966; Ölüme Karşı İttifak), I Want It Now (1968; Onu Şimdi İstiyorum), The Green Man (1969; Yeşil Adam), Girl, 20 (1971; Kız, 20), Jake’s Thing (1979; Jake’in İşi) sayılabilir. Amis, yaşlanmanın yarattığı korku ve acıları keskin bir mizahla işlediği 16. romanı The Old Devils (İhtiyar Şeytanlar) ile 1986’da Booker Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Yazarın Türkçede Ege’deki Ejder (1970) adlı bir yapıtı yayımlanmıştır.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , ,