Etiket: Kleopatra

Kleopatra kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Doğumu : MÖ 69 İskenderiye, Mısır
Ölümü : MÖ 12 Ağustos 30 İskenderiye, Mısır
Mısır kraliçesi

Kleopatra, MÖ 69 yılında antik Mısır’ın İskenderiye şehrinde ailesinin üçüncü kızı olarak doğmuştur. Annesi Cleopatra V of Egypt, babası XII. Ptolemaios’dur. Aslen Yunan olan Kleopatra, asıl unvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu için, kısaca Kleopatra olarak bilinir. Büyük İskender‘in Mısır’ı fethi esnasında o diyarda kurulan Ptoleme krallığının başında babası Ptoleme XII bulunuyordu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Babası kral Ptoleme XII, sadece buyruğu altındakilere değil, çocuklarına bile söz geçiremiyordu. Günün birinde uzaklardayken, en büyük kızı Tryphaena tahtı ele geçirdi. O öldürüldükten sonra da taht, ikinci kızı Berenice’ye geçti. Sonra da, Ptoleme Roma yardımıyla geldi ve onu idam ettirdi.

İyi bir eğitim aldığı tahmin edilen Kleopatra kendi dilinden başka İbraniceyi, Arapçayı, Farsçayı, Ermeniceyi, Habeşçeyi, ve Somali dilini hem okuyup hem yazabiliyordu.

Kleopatra, MÖ 12 Ağustos 30 tarihinde Mısır’ın İskenderiye şehrinde 39 yaşında ölmüştür.

Kleopatra, M. Ö. 51 yılında 18 yaşında iken babası XII. Ptolemaios’un vasiyeti üzerine 9 yaşındaki erkek kardeşi “Ptoleme XIII” ile evlendi. O zamanlar Mısır‘da egemen olan Yunanlılar Mısır toplumuna karışmamak için kendi soylarından olan kişilerle evleniyorlardı, bu da akraba evlilikleri sonucu özürlü insanların doğumuna yol açıyordu. Babası öldüğünde 18 yaşında olan Kleopatra tahta çıktı. Ancak Kleopatra tek başına hükümdar olmak istiyordu. En azından kendisinden çok küçük olan kardeşiyle aynı hakları paylaşmak istemiyordu.

Halkın içine girebilmek ve halkın kendisini benimsemesi için kendini Mısır dinine verdi. M.Ö. 48 yılında, Kleopatra vekiller tarafından görevden kovuldu. Kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılıp Güney Mısır’daki Nil Vadisi’ne sürgüne yollandı. Kleopatra iktidara yanında büyük Roma diktatörü Jül Sezar ile geri döndü.

Kleopatra’nın bir halı içinde Sezar’ın sarayına girdiği ve bu büyük kralı kendine aşık ettiği rivayet edilir. Kleopatra, Jül Sezar‘ı etkilemeyi planlıyordu fakat pratikte ona ulaşması oldukça zordu. Sicilyalı kölesi Apollodores’in önerisiyle kendini kilime sardırtarak Jül Sezar‘ın huzuruna taşıttı. Jül Sezar, Kleopatra’nın aklından ve cesaretinden oldukça etkilenmişti. Kleopatra’yı erkek kardeşiyle de barıştıran Sezar, onların arasını bozan harem ağasını da öldürttü.

Koskoca Jül Sezar‘ı kendine aşık eden bu kadının ihtirası Sezar’a Mısır ordusu karşısında kendi gemilerini yaktırmış, çıkan yangın da İskenderiye‘deki kütüphaneye sıçramış ve “insanlığın hafızası” kabul edilen bu kütüphanenin bir kısmını alevler yutmuş.

Bu olaydan sonra kardeşi, kimsenin bilmediği bir sebeple Nil sularında boğuldu. Kardeşinin aradan çekilmesi ile Kleopatra tek başına iktidar koltuğuna oturdu.

Kleopatra Calpurnia ile evli olduğu sırada M.Ö. 46 yılında Jül Sezar’dan bir çocuğu oldu ve minik Sezarion’u alıp Roma‘ya gitti. En büyük hayali, iki imparatorluğu birleştirip Büyük İskender’in de hayali olarak bilinen tüm dünyaya sahip olmaktı. M.Ö. 44’te Jül Sezar ölünce bu hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Jül Sezar’ın ölümünden sonra Kleopatra Mısır’a döndü ve oğlu XV. Ptolemy Caesarion’u da yardımcısı yaparak hükümdarlığını ilan etti. Jül Sezar ölünce Roma İmparatorluğu, tahta çıkan Augustus (Sezar’ın yeğeni ve resmi evlatlığı) ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrıldı. Doğu, artık Marcus Antonius tarafından yönetilmekteydi ve ilk işi de M.Ö. 41 yılında Mısır‘ı ziyaret oldu.

Marcus Antonius Kleopatra’ya delice aşık oldu. Kleopatra’nın Marcus Antonius’dan da ikiz kız çocuğu oldu. Bir yıl burada İskenderiye’de Kleopatra’yla birlikte yaşayan Marcus Antonius ayrıldıktan sonra M.Ö. 37 yılında geri gelerek bir süre Antakya‘da yaşadılar. M.Ö. 36 yılında küçük bir seremoniyle evlendiler. Aynı yıl oğulları Ptolemy Philadelphus dünyaya geldi. Sezarion’un Jul Sezar’ın oğlu olduğunu kabul ederek Kleopatra ve oğlunun müşterek hükümdarlığını ilan etti.

Bu yıllarda Augustus‘a savaş açtılar. M.Ö. 31 yılında Aktium’da yapılan savaşta Kleopatra ve Marcus kaçmak zorunda kaldı. Kleopatra çocuklarının tahta geçmesi için Augustus’la anlaşmaya çalıştı ancak başaramadı. İskenderiye’deki sarayına dönen Kleopatra’nın kendisini bir kobraya sokturarak intihar ettiği rivayet edilir. Ama son zamanlarda zehir içerek öldüğü anlaşılmıştır. Kolay yapılan bu zehir, acı çektirmeden birkaç saat içinde öldürüyordu. Öldüğünde 39 yaşındaydı.

M.Ö. 69-30 yılları arasında yaşayan ünlü Mısır kraliçesi, özellikle Roma İmparatorları Jül Sezar ve Marcus Antonius ile olan ilişkileriyle tarihe damgasını vurmuştur.

Hakkında defalarca film yapıldı. 1963 yılında Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Rex Harrison’un oynadığı “Kleopatra” adlı film yapılmıştır.
Kaynak:Biyografi.info

 

Kaynak: biyografi info

Etiketler, , , , , , , , , , , ,

Kleopatra’nın Hikayesi

kleopatraKLEOPATRA, Mısır kraliçesi (İskenderiye İÖ 69 ay.y. İÖ 30). Hükümdarlık dönemi: İÖ 51-30. Mısır Kralı XIII. Ptolemaios Auletes’in kızıdır.

Babasının İÖ 51’de ölümü üzerine, Eski Mısır geleneklerine uyarak erkek kardeşi XIV. Ptolemaios ile evlenerek Mısır tahtına çıktı. İÖ 48’de kardeşinin baskısı üzerine Suriye’ye kaçtı. Burada bir ordu toplayarak aynı yıl içinde Mısır’a döndü. İki kardeş arasındaki çekişmeden yararlanarak Mısır’ı Roma’ ya bağlamak kararında olan Sezar, önce iki kardeşi barıştırdı. XIV. Ptolemaios, Kleopatra ile birlikte yaşayan Sezar‘ı İskenderiye’de bulunan saraylarında kuşattıysa da Bergama’dan askeri yardım alan Sezar’ın karşısında tutunamadı ve kaçarken Nil’de boğuldu.

Bunun üzerine Sezar, Kleopatra’yı öteki erkek kardeşi XIV. Ptolemaios ile evlendirerek yeniden tahta çıkardı. Kleopatra’nın Sezar ile olan beraberliklerinden İÖ 47’de Caserion adı verlen bir oğlu oldu. İÖ 46’da Kleopatra Roma’ ya gitti. İÖ 44’te Sezar’ın öldürülmesi üzerine İskenderiye’ye döndü. Sezar’m ölümünden sonra Roma’nm güçlü adamı durumuna gelen Marcus Antonius ile de ilişki kuran Kleopatra, bu ilişkiden iki çocuk sahibi oldu. Antonius, İÖ 36’da çıktığı Part Seferi’nde yenilgiye uğrayınca Kleopatra’nın yanına döndü. Antonius İÖ 34’te bu kez Doğu Anadolu üzerine bir sefere çıktı ve zaferle İskenderiye’ye döndü.

Zaferin şenliklerini İskenderiye‘de yaptı. Roma’da bulunan Sezar’ın yeğeni Ocrin şenliklerini İskenderiye’de yaptı. Roma’da bulunan Sezar’ın yeğeni Octaviauns ile Antonius arasında başlayan iktidar kavgası, Yunanistan’daki Actium Körfezi açıklarında yapılan deniz savaşı sonunda Antonius ile Kleopatra’nın birleşik donanması yenilgiye uğradı. Kleopatra ve Antonius İskenderiye’ye döndüler. Octavius da onları izledi. Antonius, ordunun Octavianus’un yanına geçmesi üzerine intihar ederken, Kleopatra da Antonius gibi yaşamına son verdi.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , ,

Kleopatra Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

kleopatraTarihte güzelliği kadar zalimliğiyle de ün salmış Mısır İmparatoriçesi’dir. M.Ö. 69 yılında doğmuş ve M.Ö. 30 yılında ölmüştür. Ünlü bir Mısır kraliçesi, tarihin en tanınmış kadınlarından biridir. Lagos hanedanının, yani Mısır’da, oraya yakın ülkelerde çok kudretli bir İmparatorluk kuran Yunanlı Ptolemaioslar’ın 14. hükümdarıdır. Aynı adı Kleopatra taşıyan birçok kraliçe olduğu için tarihte «VII. Kleopatra» diye anılır.

Kleopatra, Lagos hanedanından XI. Ptolemaios’un 3 kızının ortancasıdır. Annesi, aynı zamanda halası, Kleopatra Trifaena’dır. Babası XI. Ptolemaios, M.Ö. 51’de, 44 yaşında, 28 yıllık bir saltanattan sonra öldü; büyük oğlu, XII. Ptolemaios, 10 yaşında hükümdar oldu. Bu sıralarda 18 yaşında bulunan Kleopatra da, kardeşiyle evlendi, saltanata ortak oldu. Gerçekte Mısır’a hükmeden XII. Ptolemaios değil, Kleopatra idi. XII. Ptolemaios, M.Ö. 47’de, 4 yıllık bir saltanattan sonra öldürüldü. Bunun üzerine Kleopatra, o sırada 11 yaşında bulunan küçük kardeşi XIII. Ptolemaios’la evlendi, bu sefer de onun adına saltanat sürmeye devam etti. Bu XIII. Ptolemaios tarihte «Çocuk» diye ünlüdür. Kleopatra’nın 2 yaş büyük ablası Berenike, M.Ö. 55’te henüz birkaç ay önce evlenmiş olduğu halde ölmüştü. Böylece, Kleopatra, Mısır tahtında rakipsiz kalıyordu. IV. Arsinoe adındaki küçük kızkardeşînin hiçbir nüfuzu yoktu.

Sezar ile Kleopatra

Roma İmparatoru Caesar (Sezar) M. Ö. 47’de İskenderiye’ye ayak bastı, bir yıl Mısır’da kaldı. Kleopatra ile ilişki kurdu ve onu Roma’ya getirdi. Kleopatra, baştan çıkarma sanatının şahikasına erişmiş bir kadındı. Son derece kıvrak bir zekanın yanında, bu tesir edebilme kabiliyeti sayesinde, birçok karışık siyasi entrikalarda başarı gösterdi. Mısırlılar, Kleopatra’dan nefret ettikleri derecede korkarlardı da. Romalılar’ın da hiç sevmedikleri Kleopatra, pek çok yabancı dili çok güzel konuşurdu. Edebiyatta, tarihte, felsefede geniş bilgisi vardı. Mali, idari meselelere de son derece aklı ererdi. Mısır’da Roma tesirine uzun müddet başarı ile karşı koydu. Roma’nın bu pek zengin, önemli tarihi ülkeyi, alelade bir eyalet haline getirmesine ölünceye kadar müsaade etmedi.

Antonius’la Kleopatra

M. Ö. 47’de Kleopatra’nın Sezar’dan bir oğlu oldu. Çocuğa «Ptolemaios Sezarion» adı verildi. M. Ö. 44’te Sezar öldürülünce, Kleopatra, İskenderiye’ye döndü. M.Ö. 41’de yeni Roma İmparatoru Antonius, Tarsus’ta Kleopatra’ya tutuldu. 11 yıl onun cazibesinden bir an bile kendini kurtaramadı. Kleopatra’nın Antonius’tan bir kızı oldu; çocuğa «Kleopatra» adı verildi.

M.Ö. 31 yılında Oktavianus, Kleopatra ile Antonius’un bağlaşık büyük donanmasını Yunan (İyonya) Denizinde Aktium’da bozguna uğrattı. Kleopatra’nın zamansız telaşa kapılarak donanmasını çekmesi felaket oldu. Oktavianus, İskenderiye kapılarına geldi. Antonius kendini öldürdü. Saraya giren Oktavianus, Kraliçe’yi tahtında sabit gözlerle kendisine bakar bir halde buldu; 12 yıldan beri anasının yanında Mısır’ın sözde hükümdarı ilan edilen Ptolemaios Sezarion, Sezar gibi ünlü bir kimsenin oğlu olduğu için öldürüldü. Antonius’un kızının hayatına dokunulmadı, kendisine prenses saygısı gösterildi. 39 yaşında bulunan Kleopatra, amansız düşmanının eline geçmek zilletine katlanmadı, yanında taşıdığı küçük zehirli bir yılanı göğsüne bastırarak kendini öldürdü. Mısır’da 293 yıllık Ptolemaios egemenliği böylece sona erdi, Mısır Romalılar’a geçti.

kaynak:nkfu

Etiketler, , , , , , , , , ,

Kleopatra Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında

Hala günümüzde birçok filme ve romana konu olan ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra, özellikle Roma İmparatorluğu ile ilişkileri ile kendine tarihte geniş bir yer edinmiştir. Roma İmparatoru Julius Caesar ve Marcus Antonius ile yaşadığı gizli birliktelikler bazen iddialardan oluşan bir halk efsanesi, çoğu zaman da gerçeklik payı olan tarihi olaylardır. M.Ö. 69-30 yılları arasında yaşamış olan Kleopatra, M.Ö. 323 yılında Büyük İskender’in Mısır fethetmesinden sonra bölgenin hakimi olan Makedonyalıların varisi ve kraliçesidir. Kleopatra’nın Roma İmparatorluğu ile olan ilişkileri, babasının siyasi gücünün zayıflaması nedeniyle Roma elçilerine rüşvet vererek başlamıştır. Kleopatra gençlik yıllarından beri aktif siyasetin içerisinde yer alan bir şahsiyet olarak, her zaman tahta tek başına çıkmak isteyen bir ruh hali içerisindeydi. 9 dil bilen Kleopatra zeki bir kadındı.

JULIUS CAESAR

Kleopatra ile ilgili anlatılan efsanelerde, siyasal gücünü geri kazanmak ve tek başına tahta çıkmak için yardımı istediği Roma İmparatoru Julius Caesar’a, kendini bir halıya sarılı olarak sunduğu söylenir. Halının açılmasıyla karşısında Kleopatrayı gören Caesar, o anda kadına aşık olmuştur. Her ne kadar Kleopatra ilişkilerinin meyvesi olarak gördüğü çocuğına Caesar’ın ismini verdiyse de, Caesar asla çocuğun kendisine ait olduğunu söylemedi. Beraber Roma’ya gitmelerinin ardından Kleopatra ile olan ilişkisi ortaya çıkınca halkın büyük tepkisini alan Caesar, M.Ö. 44 yılında katledilerek öldürüldü. Caesar’ın ölümünü takiben tekrar Mısır’a dönen Kleopatra, oğluyla beraber tahta çıktı.

MARCUS ANTONIUS

M.Ö. 41 yılında Mısır’da görevli olan ünlü kumandan Marcus Antonius ile tanışan Kleopatra, ünlü komtanın da gönlünü çalmayı başardı. Marcus Antonius İskenderiye’de bir kışın tamamını Kleopatra ile birlikte geçirdi ve kendisine siyasal anlamda destek sağladı. Birliktelikleri kısa süre içerisinde fırtınalı bir aşka dönüşen Antonius Kleopatra çiftinin, bir de ikiz çocukları oldu. M.Ö. 36 yılında Antakya’da küçük bir tören ile evlenen çift, M.Ö. 30 yılına kadar birlikteliklerini sürdürdü. Daha sonra Kleopatra’nın öldüğünü zanneden Marcus Antonius intihar etti ve ardından yapılan savaşlarda tahtını kaybeden Kleopatra‘da bu acıya daha fazla dayanamadı ve o da intihar etti.

Kaynak:Enson haber Biyografi

Etiketler, , , , , , ,